ABN AMRO Global Equity

Fondet har som målsetning å oppnå en langsiktig verdistigning, og i mindre grad oppnå en avkastning fra utbytte ved å investere i børsnoterte selskaper verden over. Dette inkluderer både utviklede og nye markeder. Investeringene i nye markeder vil avhenge av markedsforhold, og vil være et supplement til investeringer i utviklede markeder. Disse investeringene vil til en hver tid bli holdt under 20 prosent av total kapital.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)
ABN AMRO Global Equity, 4.2 out of 5 based on 6 ratings