Kategori | AKSJER

RSS feed for this section

Skal du kjøpe eller selge aksjer? Syns du det virker spennende med aksjer, men har ikke helt oversikt? Her finner du informasjon om aksjemarkedet og hvordan kjøpe og selge aksjer. Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.

Hvorfor heter det spille på børsen mon tro ? Jo, det er vel fordi man faktisk spiller med pengene sine når man investerer på børsen. Det som er gode i spillet vinner og de som ikke er gode taper. Taperne hører man ikke så ofte om, men det sitter mang en fattig stakkar som en gang var millionær og gremmer seg over alle pengene som forsvant. De vinnende spillerne man leser om i avisen sitter neppe og gremmer seg, vel noen gjøe nok det, gremmer seg over at de ikke tjente enda mer eller hadde mot til å satse enda ti tusen kroner. Oslo børs er et helt spesielt sted, du har en atmosfære der som du ikke finner noen andre steder. Det sitter noe i veggene der som en enten føler seg ekstremt tiltrukket av eller ekstremt frastøtt av. Det er umulig å forholde seg nøytral til et slikt sted og til et slikt miljø når man vet at absolutt alle aksjene i børsnoterte selskaper i Norge blir handlet gjennom det huset. Det er et samlingspunkt, et knutepunkt for norges økonomi og man kan like det eller la være, børsen og aksjer finnes uansett og vil formodentlig alltid finnes.

Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.Aksjehandel er morsomt, spennende, men ikke minst farlig. Farlig fordi man risikerer å tape mere en man har råd til. På denne siden finner du mange pekere til forskjellige temaer innen aksjer og aksjehandel. Det er vel verdt å ta seg bryet med å utforske de mange firmaene og meglerne der ute. Er man ny i bransjen så krever det ekstra mye, bare det å lære seg sjangerpraten er et eget fag :) Men kjør i vei, bruk lite penger i begynnelsen, du går garantert på en smell hvis du prøver ut mulighetene og da er det synd å miste for mye penger bare fordi man er litt overivrig. De som tjener store penger på aksjer legger stein på stein og jobber jevnt og trutt. Innimellom tjener de selvsagt raske og kanskje store penger og det er de pengene vi hører og leser om. «Småpengene» de tjener hver dag hører vi ikke noe om, men det er de pengene som bygger imperiet. «Har du ikke en krone så har du ikke en million».

Hva er en aksje?
En aksje betegner enten innskudd i et aksjeselskap (også aksjeinnskudd) eller den eierandel i et aksjeselskap som svarer til aksjens pålydende i forhold til samlet aksjekapital. I norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal alle aksjer lyde på like store beløp.

Generelt gir alle aksjer like rett i selskapet, men vedtektene kan bestemme at det skal være aksjer av forskjellige slag. En aksjeklasse kan f.eks. gi fortrinnsrett til utbytte. Disse betegnes i så fall preferanseaksjer i motsetning til ordinære aksjer. Det kan også i en viss utstrekning fastsettes at aksjene i en aksjeklasse skal være uten stemmerett eller ha begrenset stemmevekt, såkalte B-aksjer. Aksjene med full stemmerett kalles da A-aksjer. Hvis aksjekapitalen forhøyes med aksjer som gir andre rettigheter enn de opprinnelige, blir de opprinnelige aksjer betegnet som stamaksjer.

Aksjer kan fritt overdras og erverves når ikke annet er bestemt i lov eller vedtekter. Aksjenes omsettelighet kan være begrenset ved at de øvrige aksjeeierne har forkjøpsrett eller at aksjeervervet er betinget av samtykke fra selskapet. I aksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger lovfestet, men i allmennaksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger avhengig av vedtektsbestemmelser. Både i aksjeselskap og i allmennaksjeselskap kan det vedtektsfestes at aksjeerverver må ha visse egenskaper mv.

Aksjekapital
Ved stiftelse av aksjeselskap skal aksjetegnere betale inn minst det beløp aksjene lyder på. Det samme gjelder ordinært ved senere kapitalforhøyelse. Forhøyelse av aksjekapital kan imidlertid også skje ved såkalt fondsemisjon gjennom forhøyelse av eldre aksjers pålydende eller utstedelse av nye fri-aksjer uten at det foretas innbetaling av ny kapital.

Har du det som skal til for å bli aksjemegler?

Tradere med høye testosteron-nivåer tjener mer penger på aksjer enn andre. Har du høyt testosteron-nivå? I såfall ligger du godt an. Kortisol derimot, har motsatt effekt.

Gå til doktoren å få tatt prøver før du staker ut karrieren din 🙂

Lønnsomme aksje-handler fører til stadig høyere nivåer av testosteron, inntil traderen blir manisk og irrasjonell viser undersøkelser og da er veien kort til panikk og tap.

Både opptur og nedtur trigger virkningen av testosteron og markesuro og aksjesvingninger er stressende, det vet alle.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Feilslåtte investeringer

Naive investorer kan lett brenne seg på feilslåtte investeringer.

Privatpersoner som låner penger for å spekulere i boligprosjekter, er et klassisk eksempel når det gjelder feilslåtte investeringer. Disse personene vet ofte ikke hva de begir seg ut på og taper dermed penger i det lange løp.

Privatpersoner som har brukt altfor liten tid på å sette seg inn i de forhold som råder før de investerer, har en svak sak, og det er lite sannsynlig at de når frem i rettsapparatet ved en eventuell rettsak.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Unngå disse aksjetabbene

«De verste investorene er ungkarer» sier professor Terrence Odean.

Den mest vanlige investeringsfeilen er å satse sparepengene på ukens, månedens eller fjorårets største vinner – og tro at suksessen vil fortsette.

Odeans undersøkelser viser at investorer som bytter ut en «dårlig» aksje med èn de tror er bedre, gjennomsnittlig taper 8,6 prosent på spekulasjonen. I finansmarkedet kan overdreven selvsikkerhet føre til at man trader for mye, bruker for mye gearing, og er for lite diversifisert.

Unkarer er verst og trader 67 prosent mer enn enslige kvinner, og tjener altså, pr år, et prosentpoeng mindre i markede.

– Folk har heller ikke stor nok evne til å vurdere hele universet med investeringsmuligheter. Derfor satser de på dem som er mest synlige, sier Odean. Da ender man opp med å havne etter alle andre i køen av å tjene penger, man blir ikke rik ved å dilte etter det som man leser i avisene.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Hva koster det å handle aksjer?

All handel med verdipapirer koster penger.

OBLIGASJONER:

Du skal først og fremst betale kurtasje til banken du handler gjennom. Kurtasje er prisen for å gjennomføre en handel. Kurtasjen er høyest, når du får banken til å legge dine ordrer inn. Danske Bank og Nordea krever henholdsvis 0,15 og 0,30 prosent av det beløpet, du handler for i kurtasje – og minimum 175 kroner. Handler du via nettbanken er kurtasjen 0,1 prosent og minimum 29 kroner.

Som hovedregel er de samlet kostnadene ved å handle gjennom en av de tradisjonelle bankene høy, da bankene ofte krever en rekke gebyr utover kurtasjesatsen. Eksempelvis depot- og uttrekningsgebyr. Derfor kan det bedre betale seg å benytte en mindre bank eller en internettmegler.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.5/5 (6 votes cast)

Ventetid koster – kjøp aksjer nå

AKSJEMARKEDET:

Det er sannsynligvis ingen grunn til å spekulere i det helt riktige tidspunktet for neste aksjeinvestering. En undersøkelse av C20-indeksens historiske utvikling gjennom dens 18-årige lange liv viser at indeksen statistisk sett stiger mer, enn den faller.

I prinsippet betyr det at jo lengre tid du somler med å fundere over fordeler og ulemper ved et nytt kjøp, desto større er risikoen for at du må betale mer for aksjen. Låne.no, som har laget undersøkelsen, slår dermed fast at en lang investeringshorisont betyr mindre risiko for tap. Undersøkelsen er målt på flere tidsintervall: Venter du en dag med å beslutte deg for en investering, er 52,1 prosent av aksjene steget, og 47,9 prosent er falt. Venter du en måned er 59,9 prosent steget, mens bare 40,1 prosent er falt.

Jo lengre tid du venter dess større vil forskjellen på de to tallene bli, viser undersøkelsen.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Terra Alpha

Terra Alpha er et aktivt forvaltet aksjefond med et fritt investeringsmandat. Fondet vil ta store posisjoner i norske og nordiske selskaper som forventes å gi bedre avkastning enn Oslo Børs. Fondet vil skifte sektorfokus og risikoprofil når klima og utsikter i aksjemarkedet endrer seg. Terra Alpha har mulighet til å begrense risikoen i fondet noe i perioder hvor forvalteren har et negativt syn på totalmarkedet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

KLP AksjeNorge Indeks

Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks er et indeksfond som investerer i det norske aksjemarkedet. Referanseindeksen for fondet er OSEBX. Forvaltningen av fondets portefølje tar hensyn til KLPs etiske investeringsregler.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Terra Norge

Fondet vil hovedsakelig investere i det norske aksjemarkedet, men inntil 20% av fondet kan plasseres i utenlandske aksjer. Terra Norge er et konservativt aksjefond for deg som ønsker et fond som fokuserer på de store og mest solide selskapene på Oslo Børs. Minst 50 prosent av Terra Norge skal til enhver tid være plassert i selskaper som inngår i OBX-indeksen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Pareto Aksje Norge

Pareto Aksje Norge investerer i et begrenset antall aksjer, som selges ut fra de 40-50 ledende aksjene på Oslo Børs. Viktige utvalgskriterier er oversiktlig virksomhet og god ledelse, tilfredsstillende finansanalytiske nøkkeltall og rimelig prising.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Handelsbanken XACT OBX

XACT OBX er en ETF (Exchange Traded Fund). ETF er et verdipapirfond som er notert på Oslo Børs. Fondet skal passivt følge OBX-indeken. Forvalter kan ikke aktivt forvalte fondets midler med tanke på å slå indeksen, eller på annen måte plassere fondsmidler på en måte som aktivt avviker fra indeksens eller aksjekurvens sammensetning.

XACT OBX har med andre ord en såkalt passiv investeringsstrategi der formålet er å kopiere OBX-indeksens sammensetning og avkastning så godt som mulig. Det vil dermed ikke bli gjort forsøk på å oppnå bedre avkastning i fondet enn OBX-indeksen.For å oppnå en eksponering som gjenspeiler sammensetningen i OBX-indeksen, skal fondets midler søkes investert i de selskapene som til enhver tid utgjør OBX-indeksen med de samme vekter som selskapene har i denne indeksen.

XACT OBX er en ETF (Exchange Traded Fund). ETF er et verdipapirfond som er notert på Oslo Børs. Fondet skal passivt følge OBX-indeken. Forvalter kan ikke aktivt forvalte fondets midler med tanke på å slå indeksen, eller på annen måte plassere fondsmidler på en måte som aktivt avviker fra indeksens eller aksjekurvens sammensetning.

XACT OBX er et indeksfond som følger det populære OBX-indeksen. Indeksen baseres på de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Fondet er passende for deg som vil ta del i børsens avkastning uten å velge enkelt aksjer. Da fondet har en lav årlig forvaltningsavgift på 0,3% er det passende for både kortsikige og langsiktige investorer som vil ha eksponering mot store selskaper.

Spesialfond med gearing/brekkstang effekt. XACT Derivat BULL gir en avkastning cirka to ganger så mye som forandringen i OBX-indeksen på daglig basis. Fondet er en ETF (”Exchange Traded Fund”) som handles via Oslo Børs som en aksje. Fondet er tilgjengelig for alle som har VPS-konto og en meglerforbindelse. Prissettingen av fondsandelene skjer på børsen av markedets aktører, uavhengig av fondsselskapet.

Eier du bare en eller noen få aksjer tar du unødig stor risiko med din portfølje. Gjennom å innvestere kjernan i din portfølje i XACT OBX og resterende kapital i andre aktiva, f.eks aksjer du tror spesielt på, oppnår du en bred risikispredning. Du får også mer tid til å følge de enkelt aksjer som interesserer deg.

Spesialfond med gearing/brekkstang effekt. XACT Derivat BEAR en avkastning cirka to ganger så mye som den motsatte forandringen i OBX-indeksen på daglig basis. Fondet er en ETF (”Exchange Traded Fund”) som handles via Oslo Børs som en aksje. Fondet er tilgjengelig for alle som har VPS-konto og en meglerforbindelse.

Portføljebeskyttelse
Om du har en portfølje med markedseksponering, f.eks via XACT OBX, kan du nøtralisere portføljen slik at du ikke tar noe risiko. Gjennom å plassere 40% av din portføljeverdi i BEAR vil verdiforandringen i BEAR bli motvirket av verdiforandringen i OBX.

XACT OBX har med andre ord en såkalt passiv investeringsstrategi der formålet er å kopiere OBX-indeksens sammensetning og avkastning så godt som mulig. Det vil dermed ikke bli gjort forsøk på å oppnå bedre avkastning i fondet enn OBX-indeksen. For å oppnå en eksponering som gjenspeiler sammensetningen i OBX-indeksen, skal fondets midler søkes investert i de selskapene som til enhver tid utgjør OBX-indeksen med de samme vekter som selskapene har i denne indeksen.

Aksjefondet Handelsbanken XACT OBX Inc er et rent indeksfond. Og det reflekteres i kostnadene. For eksempel betaler du ikke etableringsgebyr, og forvaltningsgebyret er på kun 0,3 prosent. Fondet gir en mer eller mindre like bra avkastning som det indeksnære fondet DnB NOR Norge (I). Men DnB NOR Norge (I) har et etableringsgebyr på tre prosent og et forvaltningshonorar på to prosent.

XACT Derivat Bear er en såkalt ETF, eller Exchange traded fund. Det er i praksis et fond som kan handles som en aksje. ETF-er gir mulighet til å gå inn og ut hver dag, i motsetning til vanlig aksjefond som har en viss innløsningstid.

Handelsbankens nye fond er knyttet opp til den generelle utviklingen på Oslo Børs og er strukturert slik at hvis OBX-indeksen (de 25 mest likvide aksjene ved Oslo Børs) faller med 1 prosent, stiger XACT Derivat Bear med 2 prosent. Det motsatte skjer hvis OBX-indeksen stiger.

Førstkommende tirsdag lanseres et helt nytt fond i Norge. XACT Bear er et børshandlet fond som er knyttet opp mot OBX-indeksen på Oslo Børs.

– Hvis markedet synker én prosent, stiger verdien på fondet med to prosent, og vice versa, forteller pressetalsmann Tor Arne Olsen ved Oslo Børs.

Mens vanlige fond kun omsettes én gang om dagen, kan XACT Bear og andre børshandlede fond kjøpes og selges hele tiden.

XACT Bear utstedes av Handelsbanken Norge etter modell fra et fond som er blitt ekstremt populært i Sverige.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Bøker om aksjer 4

Din økonomi: mer igjen for pengene
Rune Pedersen
Bokmål / Innbundet / 2005
ISBN 9788202246280 (8202246288)
Les omtale av Din økonomi: mer igjen for pengene

Tigerens tann
Tom Clancy
Bokmål / Heftet / 2005
ISBN 9788205340442 (8205340447)
Les omtale av Tigerens tann

The teeth of the tiger
Tom Clancy
Engelsk / Heftet / 2004
ISBN 9780425197400 (0425197409)
Les omtale av The teeth of the tiger

The teeth of the tiger
Tom Clancy
Engelsk / Heftet / 2004
ISBN 9780141004921 (0141004924)
Les omtale av The teeth of the tiger

Tigerens tann
Tom Clancy
Bokmål / Innbundet / 2004
ISBN 9788210049101 (8210049100)
Les omtale av Tigerens tann

Sparing: de beste sparetipsene
Rune Pedersen
Bokmål / Innbundet / 2004
ISBN 9788202240103 (8202240107)
Les omtale av Sparing: de beste sparetipsene

Holy shit!: roman
Magnar Johnsgaard
Bokmål / Innbundet / 2004
ISBN 9788202241056 (8202241057)
Les omtale av Holy shit!: roman

Investeringsguiden: en praktisk innføring i investeringsalternativer
Lasse Meholm
Bokmål / Innbundet / 2006
ISBN 9788271461119 (8271461117)
Les omtale av Investeringsguiden: en praktisk innføring i investeringsalternativer

Aksjeloven og allmennaksjeloven: lov 13 juni 1997 nr 44
Magnus Aarbakke m.fl.
Bokmål / Innbundet / 2004
ISBN 9788215005362 (8215005365)
Les omtale av Aksjeloven og allmennaksjeloven: lov 13 juni 1997 nr 44

Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven) (Lov av 13.06.1997 nr. 44): kommentarutgave
Tore Bråthen m.fl.
Bokmål / Heftet / 2006
Levering 2-12 dagerISBN 9788205364448 (8205364443)
Les omtale av Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven) (Lov av 13.06.1997 nr. 44): kommentarutgave

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Bøker om aksjer 5

Lignings-ABC 2007/08
Skattedirektoratet
Bokmål / Heftet / 2008
ISBN 9788245006926
Les omtale av Lignings-ABC 2007/08

Småbedriftseieren 2008
Carsten Pihl m.fl.
Bokmål / Heftet / 2007
ISBN 9788292932018 (8292932011)
Les omtale av Småbedriftseieren 2008

Småbedriftseieren 2007
Carsten Henrik Pihl m.fl.
Bokmål / Heftet / 2006
ISBN 9788251623148 (8251623146)
Les omtale av Småbedriftseieren 2007

Den lille boken om investering i verdiselskaper
Christopher H. Browne
Bokmål / Innbundet / 2007
ISBN 9788271461782 (8271461788)
Les omtale av Den lille boken om investering i verdiselskaper

Energimarkedsrett: om informasjonsplikt og markedsatferd i det finansielle kraftmarkedet
Odd-Harald B. Wasenden
Bokmål / Innbundet / 2007
ISBN 9788202276454 (8202276454)
Les omtale av Energimarkedsrett: om informasjonsplikt og markedsatferd i det finansielle kraftmarkedet

Formuesforvaltning
Jon Mjølhus
Bokmål / Innbundet / 2007
ISBN 9788202276560 (820227656X)
Les omtale av Formuesforvaltning

Selskapsrett
Geir Woxholth
Bokmål / Innbundet / 2007
ISBN 9788205375901 (8205375909)
Les omtale av Selskapsrett

Alternative investeringer
Eirik Reppen
Bokmål / Innbundet / 2007
ISBN 9788205355040 (8205355045)
Les omtale av Alternative investeringer

Samfunnets støtter
Henrik Ibsen
Bokmål / Compact disc / 2006
ISBN 9788242120502 (8242120501)
Les omtale av Samfunnets støtter

Slik blir du søkkrik
Karsten Fullu
Bokmål / Innbundet / 2005
ISBN 9788204104700 (8204104707)
Les omtale av Slik blir du søkkrik

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Bøker om aksjer 6

Selskapers handel med egne aksjer
Karl-Anders Grønland
Bokmål / Innbundet / 2007
ISBN 9788202264543 (8202264545)
Les omtale av Selskapers handel med egne aksjer

Verdsettelse av aksjer: en fullstendig introduksjon til kunsten å verdsette aksjeselskaper
Ole Thoresen
Bokmål / Innbundet / 2006
ISBN 9788271460266 (8271460269)
Les omtale av Verdsettelse av aksjer: en fullstendig introduksjon til kunsten å verdsette aksjeselskaper

Tjen penger på IT-aksjer!: en av Wall Streets fremste teknologianalytikere forteller deg hvordan
Mike Kwatinetz m.fl.
Bokmål / Innbundet / 2002
ISBN 9788271460839 (8271460838)
Les omtale av Tjen penger på IT-aksjer!: en av Wall Streets fremste teknologianalytikere forteller deg hvordan

Aksjer, kunst, kunstnere
Rolf Stenersen
Bokmål / Heftet / 2002
ISBN 9788270460731 (8270460737)
Les omtale av Aksjer, kunst, kunstnere

Selskapsfinansierte aksjeerverv: kan et selskap stille midler til rådighet for erverv av aksjer i selskapet?
Johan Giertsen
Bokmål / Heftet / 1996
Levering 2-12 dagerISBN 9788200227632 (8200227634)
Les omtale av Selskapsfinansierte aksjeerverv: kan et selskap stille midler til rådighet for erverv av aksjer i selskapet?

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
Mads Henry Andenæs
Bokmål / Innbundet / 2006
ISBN 9788299743907 (8299743907)
Les omtale av Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
Mads Henry Andenæs
Bokmål / Innbundet / 1998
Levering 2-12 dagerISBN 9788291064123 (8291064121)
Les omtale av Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Aksjekjøp og Daytrading: metode, psykologi, risiko og strategier
Oddmund Grøtte
Bokmål / Innbundet / 2006
ISBN 9788271460310 (8271460315)
Les omtale av Aksjekjøp og Daytrading: metode, psykologi, risiko og strategier

Aksjemarkedet for journalister og mediefolk
Alf Asklund
Bokmål / Heftet / 2000
Levering 2-12 dagerISBN 9788271471958 (8271471953)
Les omtale av Aksjemarkedet for journalister og mediefolk

Klima for ny oljepolitikk
Bokmål / Heftet / 2008
Levering 2-12 dagerISBN 9788291916224 (8291916225)
Les omtale av Klima for ny oljepolitikk

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nordea Vekst

Aksjefondet Nordea Veksts formål er å gi eksponering til det norske aksjemarkedet, med fokus på selskaper hvor resultatene forventes å vokse raskere enn gjennomsnittet på Oslo Børs. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil, og kan forventes å ha en risikoprofil som er noe høyere enn det norske aksjemarkedet. Inntil 20 % av fondets midler kan plasseres i tilsvarende utenlandske selskaper, og inntil 10% kan plasseres i unoterte papirer. Nordea Vekst egner seg for langsiktige plasseringer av midler i aksjemarkedet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

ODIN Norden

ODIN Norden investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Fondets mål er å over tid gi høyere avkastning enn det nordiske aksjemarkedet (referanseindeks: VINXBCAPNOKNI).ODIN Norden invester fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

DnB NOR Norge Selektiv

DnB NOR Norge Selektiv (I)
Fondet er et fond i fond med DnB NOR Norge Selektiv (III) og investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norge. Fondet kan ha større posisjoner i enkeltselskaper og sektorer. Fondet har høy risikoprofil og frihetsgrad.

DnB NOR Norge Selektiv (II)
Fondet er et fond i fond med DnB NOR Norge Selektiv (III) og investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norge. Fondet kan ha større posisjoner i enkeltselskaper og sektorer. Fondet har høy risikoprofil og frihetsgrad.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

DnB NOR Norge (III)

Aksjefondet har en sammensetning som i stor grad reflekterer totalmarkedet. Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs. Porteføljen har god spredning mellom selskaper og bransjer. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Fond i fond med DnB NOR Norge (IV)DnB NOR Norge (IV)
Aksjefondet har en sammensetning som i stor grad reflekterer totalmarkedet. Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs. Porteføljen har god spredning mellom selskaper og bransjer. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Nordea Norge Verdi

Aksjefondet Nordea Norge Verdis formål er å gi en avkastning på linje med det norske aksjemarkedet over tid, med en vesentlig lavere risiko. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en strukturert investeringsprosess analyserer forvalterteamet selskaper med det formål å gjøre investeringer som kan gi en jevn avkastning med svingninger som er lavere enn det norske aksjemarkedet generelt. Stabilitet i selskapenes inntjening er et viktig kriterium. Hovedtyngden av fondets investeringer foretas i selskaper notert på Oslo Børs. Inntil 20 % av fondets midler kan investeres i selskaper notert på utenlandske børser. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i unoterte verdipapirer. Nordea Norge Verdi kan benytte opsjoner og andre finansielle instrumenter for å effektivisere forvaltningen av fondets midler ved å søke å oppnå best mulig avkastning med lavest mulig risiko.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Holberg Global Index

Holberg Global Index er et «fond i fond» som investerer alle midler i verdipapirfondet Balzac World Index, som er forvaltet av State Street Global Advisor France S.A. Balzac World Index er et passivt forvaltet globalt indeksfond som vil følge (duplikere) utviklingen i Morgan Stanley World Index. Holberg Global Index har ikke anledning til å sikre valutaposisjoner. Avkastningen vil dermed bli påvirket av valutakurssvingninger.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Banco Norge

Banco Norge er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen gjennom fundamentalanalyser av aksjer. Fondet søker å ha en god risikospredning og moderate avkastningsavvik i forhold til referanseindeksen. Den etiske investeringsprofilen i Banco Norge er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransje-tilhørighet. Banco Norges referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)