Kategori | BEGREPER

RSS feed for this section

Om du ikke er helt dus med alle ord og begreper innen finansverdenen så kan du finne ut hva de enkelte ordene betyr her.

Tvangssalg

Det store tegnet på boligboble og alvorlig høy gjeldsgrad etterfulgt av boligprisfall og en nedtur for økonomien er når folk tvinges til å selge boligen. Bruken av ordet tvangssalg har økt mot høsten.

I USA har millioner av hjem blitt tvangssolgt fordi folk ikke lengre er i stand til å betjene boliggjelden. Når banken eller borettslaget begjærer tvangssalg av en bolig i Norge er det fordi eieren ikke lengre er i stand til å betjene lån og betale husleie. I årets 11 første måneder ble 14.275 boliger begjært tvangssolgt hos landets domstoler – det er en oppgang på 10 prosent fra i fjor, ifølge statistikk E24 har fått tilgang til. Tvangssalg av borettslagboliger har økt med hele 34 prosent fra samme periode i fjor. Mange av de som sliter er unge folk som eier lavinnskuddsleiligheter med høy fellesgjeld.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Risiko

Ordet som i bunn og grunn står bak hele krisen. Ordet er godt omtalt i 2008, men mesteparten av bruken av året knytter seg ikke til finanskrisen.

Årevis med oppgang og sterk stor tro på at systemet aldri ville rakne førte til at det ble tatt for stor risiko i alle ledd: Lånetagerne tok for mye lån, bankene lånte ut med altfor stor iver, mens investorer kjøpte buntene med lån og bidro til at boblen kunne vokse videre. Risiko er blitt et fyord i så stor grad at altfor mange i en periode ikke turte å ta noen risiko. I Norge så vi dette ved at bankene knapt turte å låne ut til selv svært kredittverdige kunder. I det siste er det dermed blitt påpekt at en er avhengig av en viss vilje til risiko dersom den moderne verden skal gå rundt.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Subprime

E24 kåret subprime til årets finansord i 2007. I år er ordet brukt litt nær 2.200 ganger – og bruken er jevnt fordelt over året. Den norske oversettelsen «råtne lån» er omtalt 874 ganger i år – mot 136 ganger i fjor.

Etter at subprime-markedet raknet i USA sommeren 2007 skrev finansavisene side opp og side ned om kredittkrisen i USA. Terra-kommunenes investeringer i råtne amerikanske lån gjorde krisen aktuell også i Norge, men det var først i 2008 at subprime-krisen fikk innvirkning på mannen i gata og dermed ble ordet allemannseie. Og dersom du ikke har fått det med deg enda: Subprimelån er lån til lånetagere med lav kredittverdighet. Grunnen til at dette i dag er et problem for deg er kort fortalt at lånene ble buntet sammen i pakker og solgt videre til investorer over hele verden, dermed skapte man grobunn for en global kredittkrise når alt raknet i USA.

Subprime" /></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_1569" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a1569" style="width: 0px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a1569" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX1569X5X0XaXarticle_rater_1569Xarticle_loader_1569X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX1569X4X0XaXarticle_rater_1569Xarticle_loader_1569X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX1569X3X0XaXarticle_rater_1569Xarticle_loader_1569X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX1569X2X0XaXarticle_rater_1569Xarticle_loader_1569X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX1569X1X0XaXarticle_rater_1569Xarticle_loader_1569X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_1569" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a1569">Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-1591 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-depresjon tag-lavkonjunkturer">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/depresjon/" rel="bookmark" title="Depresjon">Depresjon</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>08/01/2009</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p>Lavkonjunkturer er en naturlig del av den økonomiske syklusen. Bruken av ordet er særlig stor i september og oktober – noe som kan knyttes til finanskrisen. Mye av ordbruken ellers i året er imidlertid knyttet til den psykiske tilstanden og kan ikke knyttes til finanskrisen.</p>
<p>Spørsmålet er hvor lang nedturen blir. Finanskrisen har fått flere til å snakke om at verdensøkonomien kan gå inn i en depresjon. Dette er en mer langvarig økonomisk nedgang – eller en lagvarig resesjon. Den store depresjonen som startet med børskrakket i 1929 varte gjennom hele 1930-tallet. Ordet må for øvrig ikke forveksles med at økonomien er deprimert, men det er nok liten tvil om at en økonomisk depresjon også skaper psykisk depresjon hos folket.</p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_1591" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a1591" style="width: 0px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a1591" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX1591X5X0XaXarticle_rater_1591Xarticle_loader_1591X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX1591X4X0XaXarticle_rater_1591Xarticle_loader_1591X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX1591X3X0XaXarticle_rater_1591Xarticle_loader_1591X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX1591X2X0XaXarticle_rater_1591Xarticle_loader_1591X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX1591X1X0XaXarticle_rater_1591Xarticle_loader_1591X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_1591" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a1591">Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-437 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/handelsbanken-fond-i-fond-100/" rel="bookmark" title="Handelsbanken Fond i Fond 100">Handelsbanken Fond i Fond 100</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>24/07/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p>Handelsbanken Fond i Fond 100 plasserer normalt kun i aksjefonder, men kan ved behov plassere inntil 25% i rentefonder. Det innebærer i praksis at Fond i Fond 100 kan ha maks 100%, og minimalt 75% aksjefonder, de resterende 25% blir da plassert i rentefonder. Målet er å skape en langsiktig høy avkastning gjennom aktive omplasseringer i aksjefonder.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_437" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a437" style="width: 116px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a437" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX437X5X0XaXarticle_rater_437Xarticle_loader_437X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX437X4X0XaXarticle_rater_437Xarticle_loader_437X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX437X3X0XaXarticle_rater_437Xarticle_loader_437X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX437X2X0XaXarticle_rater_437Xarticle_loader_437X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX437X1X0XaXarticle_rater_437Xarticle_loader_437X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_437" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a437">Rating: 4.8/<strong>5</strong> (6 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-484 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-aksje tag-aksjehandel">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/aksjeordliste-aksjehandel-begreper-a/" rel="bookmark" title="Aksjeordliste – aksjehandel – begreper # – A">Aksjeordliste – aksjehandel – begreper # – A</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>12/06/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p><strong>+/- Index</strong><br />
+/- indeks i NOK refererer til fondets avkastning i prosent i forhold til sammenligningsindeks. En negativ verdi indikerer at fondets avkastning har vært svakere enn indeksen målt i prosent. Vær oppmerksom på at tallet ikke beskriver fondets utvikling sammenlignet med den indeksen forvalteren vanligvis sammenlignes med.</p>
<p><strong>+/- Kat</strong><br />
+/- Kategori viser hvordan fondet har utviklet seg sammenlignet med gjennomsnittet i innenfor en Morningstar Kategori.</p>
<p><strong>Accumulation (acc)</strong><br />
Accumulation (acc) er en betegnelse på fond som ikke utbetaler utbytt. Eventuelt utbytte reinvesteres. Det motsatte er income (inc) der fondet utbetaler utbytte.</p>
<p><strong>Administrator</strong><br />
En administrator overvåker fondene hos en forvalter.</p>
<p><strong>ADRs</strong><br />
American Depository Receipts (ADRs) er sertifikater som oppbevares i en amerikansk bank, som gir rettigheter til et antall utenlandske aksjer. Utenlandske selskaper som ønsker å bli notert på en amerikansk børs må utstede ADRs.</p>
<p><strong>Aksje</strong><br />
En aksje er en investering i et selskap. Det er aksjonærene som eier selskapene.</p>
<p><strong>Aksjefond</strong><br />
Et aksjefond er et fond som investerer det meste av forvaltningskapitalen i aksjer eller aksjerelaterte finansielle instrumenter.</p>
<p><strong>Aktiv forvaltning</strong><br />
Aktiv Forvaltning indikerer at forvalteren av et fond selv bestemmer hvilke aksjer som skal kjøpes og selges, i motsetning til å følge indeksen.</p>
<p><strong>Alfa</strong><br />
Alfa måler fondets faktiske utvikling sammenlignet med den forventede utviklingen og risikoen angitt av betaverdien i en fondsportefølje. En positiv alfaverdi indikerer at fondets utvikling har vært bedre enn forventet i forhold til fondets angitte betaverdi. En negativ alfa indikerer at fondets utvikling har vært dårligere enn forventet i forhold til den angitte betaverdien. Alfaverdiene baserer seg på 36 måneders utvikling, og angis i prosent over ett år. Alfaverdien kan benyttes forutsatt at: 1) markedsrisikoens mål er beta, og er den eneste måten å måle markedsrisiko på. 2) Den lineære sammenhengen mellom fondets utvikling og utviklingen til indeks, målt gjennom R-kvadrat er høy. Alfa kan anvendes for å måle den verdien fondets forvalter tilfører.<br />
Eksempel: Et fond med en alfa verdi på -1.73, en betaverdi på 0,95 og en R-kvadrat på 90. Den høye R-kvadrat verdien indikerer en høy alfa og betaverdi. Alfaverdien på -1,73 indikerer at fondet har gitt 1,73 prosent dårligere utvikling i forhold til betaverdien. (måles som Beta).</p>
<p><strong>Annualisert avkastning</strong><br />
Annualisert avkastning refererer til fondets avkastning omregnet til en årlig prosent. For eksempel, hvis Fond A har en avkastning på 5% over seks måneder og Fond B har en avkastning på 4 % over fire måneder, vil: Fond A’s annualiserte avkastning bli 10 %, og Fond B’s annualiserte avkastning bli 12 %.</p>
<p><strong>Arbitrasje</strong><br />
Også kalt kursspekulasjon. Investoren ønsker å tjene på ulikheter som kan finnes i markedet ved samtidig kjøp og salg av svært like, men ikke identiske verdipapirer.</p>
<p><strong>Asset Classes</strong><br />
Asset classes henviser til plasseringer som gir ulik avkastning og risiko, slik som plasseringer i aksjer eller obligasjoner. Investeringer i aksjer har størst potensial for sterk vekst, men risikoen er høyere enn ved investeringer i obligasjoner.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_484" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a484" style="width: 100px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a484" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX484X5X0XaXarticle_rater_484Xarticle_loader_484X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX484X4X0XaXarticle_rater_484Xarticle_loader_484X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX484X3X0XaXarticle_rater_484Xarticle_loader_484X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX484X2X0XaXarticle_rater_484Xarticle_loader_484X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX484X1X0XaXarticle_rater_484Xarticle_loader_484X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_484" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a484">Rating: 4.2/<strong>5</strong> (6 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-483 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-aksje tag-aksjehandel tag-fond tag-oslo-bors">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/aksjeordliste-aksjehandel-begreper-b-c/" rel="bookmark" title="Aksjeordliste – aksjehandel – begreper B – C">Aksjeordliste – aksjehandel – begreper B – C</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>11/06/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p><strong>Basispunkter</strong><br />
Betegnelsen på 1/100 del av 1 %.</p>
<p><strong>Benchmark</strong><br />
En Benchmark fungerer som et sammenligningsgrunnlag for et fond. Oslo Børs Hovedindeks, Oslo Børs Fondindeks er noen av de mest brukte benchmark blant de norske aksjefondene. Du kan selv velge hvilken indeks du vil sammenligne et fond med under grafen som viser fondets kursutvikling.</p>
<p><strong>Beta</strong><br />
Et fonds beta er et mål på fondets følsomhet overfor svingninger i markedet. Beta er en historisk verdi som sammenligner fondets utvikling over en periode på 36 måneder, og hele markedets utvikling over den samme perioden. Betaverdien som er presentert her måler relasjonen mellom fondets avkastning og avkastningen på en risikofri plassering (NIBOR3mnd). 1.00 representerer betaverdien for «benchmark», eller markedets beta. Dersom et fonds betaverdi er høyere enn 1.00 indikerer dette at fondet svinger mer enn indeksen. En betaverdi under 1.00 betyr at fondet svinger mindre enn indeksen. Ettersom dette er en relativ verdi presenteres tallet i prosent. Dette betyr at en beta verdi på 1.10 viser at fondet har utviklet seg ti prosent bedre enn indeks da markedet har gått opp, og ti prosent dårligere enn markedet når det har falt. Dette betyr at en betaverdi på 0.90 sier at fondets utvikling har vært 10 prosent dårligere enn indeks når markedet har gått opp, og ti prosent bedre enn markedet når det har falt. En lav betaverdi betyr ikke at fondet har lav volatilitet, men at fondets markedsrelaterte risiko er lav.<br />
Eksempel: Et bransjefond som investerer i råvarebaserte selskaper har ofte en lavere betaverdi (og R- kvadrat) ettersom fondets utvikling er mer følsom overfor prisutviklingen på råvarer, og selskap i samme bransje, enn markedet som helhet.</p>
<p><strong>Blue Chip</strong><br />
Brukes om de største og mest solide aksjene på børsen.</p>
<p><strong>Buy and Hold Strategy</strong><br />
Denne typen strategi innbærer at investoren kjøper en aksje, og beholder denne over en lang periode. Det motsatte er trading, der aksjer kjøpes og selges hyppigere.</p>
<p><strong>Bytte</strong><br />
Denne avgiften forekommer dersom en investor ønsker å bytte mellom to fond som tilbys av samme forvalter.</p>
<p><strong>CAPM</strong><br />
CAPM eller Capital Asset Pricing Model (Kapitalverdimodellen), er en matematisk modell som brukes for å prise en investering ved å se på sammenhengen mellom risiko og forventet avkastning. CAPM er en viktig modell i moderne porteføljeteori der forventet avkastning (E) for investeringen uttrykkes som forventet avkastning på markedets portefølje (rm) og Beta, E = R + (beta)(rm- R) der R representerer den risikofrie renten.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_483" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a483" style="width: 120px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a483" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX483X5X0XaXarticle_rater_483Xarticle_loader_483X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX483X4X0XaXarticle_rater_483Xarticle_loader_483X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX483X3X0XaXarticle_rater_483Xarticle_loader_483X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX483X2X0XaXarticle_rater_483Xarticle_loader_483X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX483X1X0XaXarticle_rater_483Xarticle_loader_483X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_483" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a483">Rating: 5.0/<strong>5</strong> (5 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-482 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-aksje tag-aksjehandel">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/aksjeordliste-aksjehandel-begreper-d-e/" rel="bookmark" title="Aksjeordliste – aksjehandel – begreper D – E">Aksjeordliste – aksjehandel – begreper D – E</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>10/06/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p><strong>Dato</strong><br />
Siste oppdaterte kurs på fondet NAV</p>
<p><strong>Derivater</strong><br />
Et derivat er en finansiell kontrakt der verdien avhenger av verdien på en eller flere av de underliggende eiendelene, referansekurser, eller indeks. Eksempler på derivater er futures, warrants, swaps and opsjoner.</p>
<p><strong>Distributør</strong><br />
En distributør er den person eller det selskaper som er ansvarlig for å selge eller markedsføre fond overfor investorer kontinuerlig. Distributøren er også ansvarlig for rapportering til andelseierne.</p>
<p><strong>Diversifisering</strong><br />
Å minske risikoen i en portefølje gjennom å spre investeringene mellom for eksempel aksjer og obligasjoner, investere med stor geografisk spredning eller å investere i et flertall verdipapirer som er utgitt av ulike tilrettelegger.</p>
<p><strong>Dow Jones Industrial Average</strong><br />
Den mest kjente indeksen på New York-børsen. Omfatter ut utvalg av de 30 største og mest likvide aksjene på NYSE.</p>
<p><strong>Durasjon</strong><br />
Durasjon eller løpetid indikerer hvor sensitivt fondet er mot stigende og fallende renter. Lengre durasjon betyr som regel mer sensitivitet overfor stigende eller fallende renter. Sammenhengen mellom to fond med ulik durasjon er følgende: Et fond med ti års durasjon har dobbelt så stor volatilitet som et fond med durasjon på fem år. Durasjonen gir også en indikasjon på hvordan fondets NAV blir påvirket av endring i rentene. Generelt kan man si at et fond med durasjon på fem år forventes å miste fem prosent av NAV dersom rentene går opp med en prosent. Eller stiger med fem prosent dersom rentene går ned med en prosent. Durasjonen som angis er den som oppgis i fondets siste rapport.</p>
<p><strong>Emerging Market</strong><br />
Emerging Market brukes som betegnelse på tilvekstnasjoner. Enkelte betegner disse markedene som risikofylte, da politisk og økonomisk uro ofte er en del av hverdagen.</p>
<p><strong>Energi</strong><br />
Sektoren inkludere selskaper som produserer og utvikler olje og gass, oljefelt, tjenester til innen offshore. Eksempler på selskaper er Statoil, OMV og TGS.</p>
<p><strong>Etisk investering</strong><br />
En etisk investering innebærer å investere i aksjer eller fond som innholder visse etiske regler. Et etisk fond vil for eksempel unngå å invester i selskaper innenfor tobakk eller alkoholindustrien.</p>
<p><strong>EU</strong><br />
Europeiske Union</p>
<p><strong>Eurosonen</strong><br />
Eurosonen brukes som betegnelse på de landene som benytter Euro som sin valuta. Blant medlemslandene finner vi blant andre Belgia, Frankrike, Finland, Tyskland, Irland og Italia.</p>
<p><strong>Exchange Traded Funds (ETF)</strong><br />
Exchange Traded Funds (ETF) er den engelske betegnelsen for børsomsettelige fondsandeler. ETF handles over børs og prises daglig. Du vil bli eksponert mot samtlige aksjer i en gitt indeks. Kostnadene i dette produktet er ofte lavere enn ordinære fond.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_482" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a482" style="width: 0px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a482" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX482X5X0XaXarticle_rater_482Xarticle_loader_482X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX482X4X0XaXarticle_rater_482Xarticle_loader_482X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX482X3X0XaXarticle_rater_482Xarticle_loader_482X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX482X2X0XaXarticle_rater_482Xarticle_loader_482X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX482X1X0XaXarticle_rater_482Xarticle_loader_482X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_482" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a482">Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-479 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-aksje tag-aksjehandel tag-obligasjon">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/aksjeordliste-aksjehandel-begreper-j-k/" rel="bookmark" title="Aksjeordliste – aksjehandel – begreper J – K">Aksjeordliste – aksjehandel – begreper J – K</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>07/06/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p><strong>Junk Bond</strong><br />
Et junk bond er en obligasjon som gir høy avkastning, men som samtidig er meget risikofylt. Fond med betegnelsen High Yield bond investerer i denne typen obligasjoner.</p>
<p><strong>Kapitalvarer</strong><br />
Sektoren inkluderer selskaper innenfor reklame, business support, konsulenttjenester, arbeidsformidling, resirkulering, distribusjon og transport. Eksempler på selskaper i denne sektoren er: Tomra, Veidekke og Kongsberg Gruppen.</p>
<p><strong>Kjøpsavgift</strong><br />
Dette er en avgift som betales til forvalteren ved kjøp av andeler i et fond.</p>
<p><strong>Kombinasjonsfond</strong><br />
Et fond som investerer både i aksjer og rentebærende verdipapirer. Denne fordelingen er ulik for forskjellige kombinasjonsfond. Fondets strategivalg styrer denne fordelingen.</p>
<p><strong>Konsumentvarer</strong><br />
Denne Morningstar Sektoren inkluderer selskaper som produserer matvarer, drikke, husholdningsprodukter, klær og tekstiler, biler og bildeler, elektronikk og tobakk. Eksempler på selskaper innenfor denne sektoren er Benneton, BMW og Orkla.</p>
<p><strong>Kontanter o.l.</strong><br />
Fondets investeringsfordeling/porteføljefordeling. Et fond kan ha eksponering i aksjer, obligasjoner, kontanter o.l. eller øvrige verdipapirer. Kontanter o.l. innbefatter i denne sammenhengen også sertifikater og andre papirer med under 12 måneder til forfall.</p>
<p><strong>Konvertible obligasjoner</strong><br />
Obligasjoner som gir eieren konverteringsrett (ikke plikt) til å gjøre om obligasjonen til aksjer. Dette gjelder i et visst tidsrom og til en forhåndsbestemt pris på aksjene.</p>
<p><strong>Korrelasjon</strong><br />
Også kalt samsvar. Korrelasjonen mellom to verdipapirer eller fond beskriver graden av samvariasjon. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to fondene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, beveger de seg helt uavhengig av hverandre.</p>
<p><strong>Kostnadsjustert avkastning</strong><br />
Angir fondets prosentuelle utvikling justert for kjøp og salgskostnader. Dersom fondet ikke tar avgift for kjøp og salg av andeler er verdien den samme som den prosentuelle utviklingen over en periode.</p>
<p><strong>Kreditt kvalitet</strong><br />
Kredittkvaliteten på en obligasjon beskriver hvor god og trygg en obligasjon er å investere i.</p>
<p><strong>Kredittvurdering</strong><br />
En kreditvurdering er en prosess for å bedømme sansynligheten av at en stat eller et selskap ikke kan betale på en obligasjon. Det finnes en rekke kredittvurderingsinstitutter heriblandt Moody’s, Standard & Poor’s og Fitch. Obligationer med ratinger fra AAA til BBB-(minus) anses for at være sikre investeringer, mens ratingerne fra BB+ og nedover anses for at være spekulative investeringer.</p>
<p><strong>Kupong rente</strong><br />
Den nominelle renten som betales til obligasjonseieren.</p>
<p><strong>Likviditet</strong><br />
Likviditet brukes som mål på hvor lett omsettelig et verdipapir er på en børs.</p>
<p><strong>Løpende avkastning i %</strong><br />
Avkastning i % viser løpende avkastning over de spesifiserte periodene 1-dag, 1-uke, 1 måned, 6-måneder osv. Beregningene gjøres løpende slik at avkastning 1-uke for eksempel tilsvarer et fonds avkastning fra 14.desember til 21.desember.</p>
<p><strong>Materialer</strong><br />
Sektoren inkluderer selskaper innen forsvar, luftfart, kjemikalier, maskiner, byggningsmaterialer og råvarer. Eksempler er ABB, Air Liquide og Norske Skog.</p>
<p><strong>Media</strong><br />
Sektoren inkluderer selskaper som eier eller driver kringkasting, leverer innhold til mediaselskaper. Eksempler er Time Warner, Schibsted og Pearson.</p>
<p><strong>Median</strong><br />
Median referer til tallet i midten av en tallrekke. For eksempel i serien 1,4,7,8,10,11,23,45 og 52 er det 10 som er median.</p>
<p><strong>Megler</strong><br />
En megler er et selskap eller en person som opptrer som mellomleddet mellom en kjøper og en selger.</p>
<p><strong>Månedlig sparing</strong><br />
En investor som setter av et fast beløp i et fond per måned.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_479" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a479" style="width: 120px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a479" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX479X5X0XaXarticle_rater_479Xarticle_loader_479X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX479X4X0XaXarticle_rater_479Xarticle_loader_479X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX479X3X0XaXarticle_rater_479Xarticle_loader_479X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX479X2X0XaXarticle_rater_479Xarticle_loader_479X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX479X1X0XaXarticle_rater_479Xarticle_loader_479X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_479" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a479">Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-32 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-aksje tag-aksjefond">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/a-b/" rel="bookmark" title="A – B">A – B</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>28/04/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p>* <strong>Administrasjons gebyr</strong> – Gebyr som belastes sparere med fondskontoavtale.<br />
* <strong>Aksje </strong>– En eierandel i et aksjeselskap. Kjøper du andeler i aksjefond, eier du indirekte aksjer i ulike aksjeselskaper.<br />
* <strong>Aksjeandelsobligasjoner </strong>– Aksjeandelsobligasjon er en obligasjon uten rente. I stedet er mulighetene for avkastning knyttet til indeksutviklingen i en eller flere indekser.<br />
* <strong>Aksjefond </strong>– En kollektiv investering der mange personer går sammen for å kjøpe aksjer. Hver person betaler inn penger til fondet og et bestemt antall fondsandeler blir tegnet i vedkommendes navn. Fondsforvaltningsselskapet som har ansvaret for fondet sørger så for kjøp av verdipapirer i markedet for pengene på fondets vegne.<br />
* <strong>Aksjekurs </strong>– Verdien på en aksje på et gitt tidspunkt.<br />
* <strong>Andelseier </strong>– Ved å kjøpe andel i obligasjonsfond har du eierandel i fondets totalverdi tilsvarende ditt innskudd.<br />
* <strong>Annuitetslån </strong>– Annuitetslån innebærer at du betaler samme terminbeløp hver måned. Med denne lånetypen er avdragsdelen liten i begynnelsen, mens rentedelen er stor.<br />
* <strong>Avdragsfrihet </strong>– I en midlertidig periode med stram personlig økonomi kan du vurdere å søke om avdragsfrihet. Får du innvilget søknaden, vil du kun betale renter i perioden.<br />
* <strong>Avkastning </strong>– Forteller hvordan nettoverdien på sparepengene dine har utviklet seg i en gitt periode.<br />
* <strong>Avkortning </strong>– Reduksjon i erstatningsbeløpet hvis skaden er fremkalt forsettelig eller ved grov uaktsomhet. Det blir også avkortning ved brudd på sikkerhetsforskriftene.<br />
* <strong>Avkortningsnemnda </strong>– Behandler blant annet saker hvor selskapet vil avslå eller redusere erstatningen på grunn av grov uaktsomhet eller brudd på sikkerhetsforskriftene.<br />
* <strong>AvtaleGiro </strong>– Tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Banken sørger for at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato.</p>
<p>* <strong>Bankenes Meldingssentral</strong> – Må ringes umiddelbart for sperring ved tap/misbruk av minibankkort eller Visa debetkort. Tlf. nr. fra Norge er 08989, fra utlandet +47 22 21 40 55.<br />
* <strong>Bankinnskudd med avkastning (BMA)</strong> – Bankinnskudd med avkastning er et produkt hvor avkastning på innskudd er avhengig av utviklingen i de finansmarkeder innskuddet er knyttet til. Det er ikke renter på innskuddet.<br />
* <strong>Bankklagenemnda</strong> – Bankklagenemnda behandler rettstvister som vedrører privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak o.l. Som forbruker kan du klage til Bankklagenemnda etter at du har forsøkt å løse en tvist med banken eller finansinstitusjonen uten at dette har ført frem.<br />
* <strong>Betalingskort</strong> – Betalingskortene kan deles inn i to kategorier – debetkort og kredittkort. De brukes til å betale for varer og tjenester og til kontantuttak i minibanker.<br />
* <strong>BIC</strong> – BIC (Bank Identifier Code) er sammen med IBAN (International Bank Account Number) to koder som brukes for identifisering av kontonummer og bank i forbindelse med utenlandsbetaling.<br />
* <strong>Boligkreditt </strong>– Med boligkreditt (også kalt fleksilån og rammelån) kan du få kreditt med pant i boligen. Så lenge du holder deg innenfor           avtalt kreditt, kan du ta ut og sette inn penger når det passer deg.<br />
* <strong>Børskrakk </strong>– En kraftig nedgang på børsene i løpet av kort tid (minimum 10 prosent på 1-2 dager).<br />
* <strong>Bransjefond </strong>– Aksjefond som plasserer minimum 80 prosent av forvaltningskapitalen i en bestemt bransje, f.eks. innen finans, helse eller teknologi.<br />
* <strong>Brevgiro </strong>– Tjeneste der du legger giroene sammen med underskrevet følgeseddel i ferdig frankert konvolutt og postlegger den.<br />
* <strong>BSU Boligsparing for ungdom</strong> – (BSU) er en gunstig spareordning med skattefradrag for personer under 34 år. Fradrag i inntektsskatten gis til og med det inntektsåret du fyller 33 år.<br />
* <strong>Byggelån </strong>– Byggelån er en midlertidig kreditt som du kan benytte deg av i byggeperioden. Når huset er ferdig, omgjøres byggelånet til et vanlig langsiktig boliglån med pant i eiendommen.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_32" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a32" style="width: 99.4285714286px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a32" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX32X5X0XaXarticle_rater_32Xarticle_loader_32X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX32X4X0XaXarticle_rater_32Xarticle_loader_32X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX32X3X0XaXarticle_rater_32Xarticle_loader_32X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX32X2X0XaXarticle_rater_32Xarticle_loader_32X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX32X1X0XaXarticle_rater_32Xarticle_loader_32X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_32" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a32">Rating: 4.1/<strong>5</strong> (7 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-33 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/c-f/" rel="bookmark" title="C – F">C – F</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>28/04/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p>* <strong>Debetkort </strong>– Debetkort er kort hvor betaling og kontantuttak trekkes direkte fra kontoen din.<br />
* <strong>Depositumkonto</strong> – Konto som ofte opprettes i forbindelse med leieforhold.<br />
* <strong>Depotgebyr </strong>– Dette er gebyret banken vanligvis skal ha i forbindelse med utarbeidelse av sikkerhetsstillelsen.<br />
* <strong>Diversifisering</strong> – Risikospredning. Du sprer f.eks. risikoen ved å kjøpe andeler i aksjefond fremfor å investere i enkeltaksjer. Enkeltaksjer er knyttet til ett selskap og medfører høy risiko.</p>
<p>* <strong>e-faktura</strong> – Med e-faktura får du regningen tilsendt elektronisk til nettbanken og ikke i postkassen.<br />
* <strong>Effektiv rente</strong> – Den effektive renten forteller hva du faktisk betaler for lånet. Den effektive renten er uttrykket for den samlede virkningen av den nominelle renten, gebyrene (etableringsgebyr, termingebyr mv.) og tidspunktene for de terminvise betalingene. Teknisk er den effektive renten definert som den internrenten som gir nåverdi lik null.<br />
* <strong>Egenandel </strong>– Den delen av erstatningsbeløpet som du selv må dekke ved skade. Hvis maksimalt erstatningsbeløp er 3 000 kroner og egenandelen er 1 000 kroner, får du dekket 2 000 kroner.<br />
* <strong>Egenerklæring </strong>– Spørreskjema, blant annet om husets/leilighetens tilstand i forbindelse med eierskifteforsikring.<br />
* <strong>Erstatningsansvar </strong>– Ansvar du kan pådra deg som eier/leier av en bolig, en gjenstand eller som person.<br />
* <strong>Etableringsgebyr </strong>– Gebyr som banken normalt krever ved opprettelse/etablering av et nytt lån.</p>
<p>* <strong>Fastrenteinnskudd </strong>– Mange banker tilbyr deg fast rente på sparepengene dine. Med fastrenteinnskudd er du sikret mot rentefall. Parallelt går du glipp at renteinntekter hvis renten stiger.<br />
* <strong>Fastrentelån </strong>– Med fastrentelån er du sikret lik rente i den avtalte tidsperioden, som ofte er 3 – 5 år.<br />
* <strong>Fellesgjeld </strong>– Andelsboliger finansieres delvis av et felleslån. Hver andelseier er ansvarlig for sin del av fellesgjelden.<br />
* <strong>Fleksilån </strong>– Med fleksilån (også kalt boligkreditt og rammelån) kan du få kreditt med pant i boligen. Så lenge du holder deg innenfor avtalt kreditt, kan du ta ut og sette inn penger når det passer deg.<br />
* <strong>Flytende rente</strong> – Velger du flytende rente på lånet, vil renten endres ettersom markedet svinger.<br />
* <strong>Fondsforvalter </strong>– Person med ansvar for å forvalte et verdipapirfonds investeringsportefølje.<br />
* <strong>Fondsforvaltningsselskap </strong>– Det selskapet som forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr.<br />
* <strong>Fondskonto </strong>– Produkt som tilbys via Unit Link-programmer hos norske fondsforsikringsselskaper. Ved å opprette fondskonto kan du spare i bankens egne fond samt i fond fra eksterne partnere.<br />
* <strong>Forbrukslån </strong>– Forbrukslån er et lån som du ikke stiller pant eller sikkerhet for.<br />
* <strong>Fordelsprogram </strong>– Også kalt fordelspakker og kundeprogrammer. Tanken er at du skal kunne samle alle banktjenestene dine hos én bank.<br />
* <strong>Førstehjemslån </strong>– Førstehjemslån er navnet på mange bankers lånetilbud til yngre mennesker som skal kjøpe sin første bolig. Ofte innebærer tilbudet at låntakeren kan låne inntil hele boligens kjøpesum, med forholdsvis lav rente på hele lånet.<br />
* <strong>Forvaltningshonorar </strong>– En fellesbetegnelse for forvaltnings- og administrasjonsgebyret som verdipapirfondet belastes for forvaltningsselskapets forvaltning av fondet.<br />
* <strong>Forvaltningskapital </strong>– Markedsverdien av fondets samlede investeringsportefølje<br />
* <strong>Fullfinansiering </strong>– Når du låner til hele kjøpesummen for en bolig.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_33" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a33" style="width: 0px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a33" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX33X5X0XaXarticle_rater_33Xarticle_loader_33X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX33X4X0XaXarticle_rater_33Xarticle_loader_33X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX33X3X0XaXarticle_rater_33Xarticle_loader_33X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX33X2X0XaXarticle_rater_33Xarticle_loader_33X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX33X1X0XaXarticle_rater_33Xarticle_loader_33X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_33" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a33">Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-37 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-kredittkort">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/g-k/" rel="bookmark" title="G – K">G – K</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>28/04/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p>* <strong>Garanterte spareprodukter</strong> – Produkter med garanti for at du får tilbakebetalt innskuddet når sparetiden er omme. Går også under navnet sammensatte produkter eller strukturerte produkter. Bankenes tilbud av disse produktene er omstridt. En undersøkelse lagt fram av Kredittilsynet den 3. januar 2008 viser at den gjennomsnittlige avkastningen på slike produkter har vært lavere enn banksparing.<br />
* <strong>Garantiforutsetning </strong>– I forbindelses med aksjeandelsobligasjoner er du garantert å få tilbake innskuddet ved obligasjonens forfall, men du må sitte til den utløper for at garantien skal gjelde.<br />
* <strong>Globale aksjefond</strong> – Aksjefond som plasserer minst 80 prosent av forvaltningskapitalen i det globale aksjemarkedet. Dette er den typen aksjefond som har lavest risiko.</p>
<p>* <strong>Honnørkonto </strong>– I all hovedsak det samme som en lønns-/brukskonto og brukes til det samme, men normalt med noe bedre vilkår. Nedre aldersgrense varierer fra bank til bank.<br />
* <strong>Høyrentekonto </strong>– På en høyrentekonto, også kalt kapitalkonto, får du ofte høyere rente enn på en ordinær brukskonto. Det er begrensninger mht antall uttak.</p>
<p>* <strong>IBAN</strong> – IBAN (International Bank Account Number) er sammen med BIC (Bank Identifier Code) koder som må brukes i forbindelse med utenlandsbetaling.<br />
* <strong>Indeksfond </strong>– Har tilsvarende investeringsportefølje som en bestemt indeks og gir dermed samme avkastning som indeksen, minus kostnadene i fondet.<br />
* <strong>Industriobligasjon </strong>– Bevis for at du har lånt penger til stor, industriell virksomhet.<br />
* <strong>Inneståelseserklæring</strong> – Erklæring om at banken tinglyser pantedokumentet til riktig prioritet som sikkerhet for lånet.<br />
* <strong>Internasjonale kombinasjonsfond</strong> – Plasserer det meste av forvaltningskapitalen i det utenlandske aksje- og rentemarkedet.<br />
* <strong>Internasjonale obligasjonsfond</strong> – Fond som plasserer i rentebærende papirer i utlandske valuta eller en kombinasjon av utenlandsk og norsk valuta.<br />
* <strong>Investeringsmandat </strong>– Et investeringsmandat gir retningslinjer for hvordan et forvaltningsselskap skal plassere midlene i det enkelte fond.</p>
<p>* <strong>Kapitalkonto </strong>– På en høyrentekonto, også kalt kapitalkonto, får du høyere rente enn på en ordinær brukskonto. Det er begrensninger mht antall uttak.<br />
* <strong>Kausjon </strong>– Ved opptak av lån kan du få en tredjeperson til å stille sikkerhet gjennom kausjon. Denne tredjepersonen (Da må kausjonisten) må stå til ansvar for hele eller deler av lånet hvis du ikke greier å betjene det.<br />
* <strong>Kombinasjonsfond </strong>– Kombinasjonsfond investerer i både aksjer og i rentemarkedet, men kan ikke ha mer enn 80 prosent av fondet plassert i aksjer. Investerer både i aksjer og i rentemarkedet. Ved å fordele investeringene slik, kan avkastningen bli høyere enn i rene rentebærende fond.<br />
* <strong>Kontofon </strong>– Tjeneste hvor du kan ringe for å betale regninger, sjekke bevegelser på dine kontoer, og overføre penger mellom egne kontoer.<br />
* <strong>Kontokreditt </strong>– Kontokreditt er en kreditt som er knyttet til lønnskontoen din. Med denne løsningen har du muligheten for å trekke på kreditten når pengene på kontoen er brukt opp.<br />
* <strong>Korreksjon </strong>– Kraftig nedgang på børsen.<br />
* <strong>Kreditt </strong>– Kreditt er et annet ord for lån. Det finnes flere typer lån som oftest omtales som kreditt, for eksempel kontokreditt og handel med kredittkort eller kjøpekort.<br />
* <strong>Kredittkort </strong>– Med kredittkort har du fått innvilget en øvre kredittgrense. Tilbakebetaling skjer i månedlige beløp basert på brukt kreditt, de gebyrer og den månedsrenten som er avtalt.<br />
* <strong>Kredittrisiko </strong>– Risikoen for at en utsteder av obligasjonslån ikke klarer sine forpliktelser, for eksempel går konkurs.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_37" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a37" style="width: 100px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a37" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX37X5X0XaXarticle_rater_37Xarticle_loader_37X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX37X4X0XaXarticle_rater_37Xarticle_loader_37X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX37X3X0XaXarticle_rater_37Xarticle_loader_37X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX37X2X0XaXarticle_rater_37Xarticle_loader_37X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX37X1X0XaXarticle_rater_37Xarticle_loader_37X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_37" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a37">Rating: 4.2/<strong>5</strong> (6 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-36 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-lan">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/l-o/" rel="bookmark" title="L – O">L – O</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>28/04/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p>* <strong>Lånetakst </strong>– Takst som danner grunnlaget for hvor mye banken vil låne deg til kjøp av eiendommen. Lånetaksten er ofte 10-20 prosent lavere enn verditaksten.<br />
* <strong>Lånetermin </strong>– Den perioden du betaler renter og avdrag for. Du kan betale i månedlige terminer, men det kan også være kvartalsvise eller halvårlige terminer.<br />
* <strong>Likviditet </strong>– Muligheten til å ha penger raskt tilgjengelig.<br />
* <strong>Livssyklusfond </strong>– Fond som skal bestå et bestemt antall år for så å avvikles.<br />
* <strong>Lønnskonto </strong>– En konto hvor lønn, trygd og andre innbetalinger skjer. Minibankkort, eventuelt Visa-kort, er knyttet til lønnskonto. Er i hovedsak det samme som en brukskonto.<br />
* <strong>Løpetid </strong>– En obligasjons varighet.</p>
<p>* <strong>Mobilbank </strong>– Mobilbank er en forenklet nettbankløsning og kan brukes alle steder med mobiltelefondekning – også i utlandet.</p>
<p>* <strong>Nasjonale aksjefond</strong> – Aksjefond som normalt skal plassere minst 80 prosent av forvaltningskapitalen i aksjemarkedet i et bestemt land.<br />
* <strong>Nedbetalingstid </strong>– Valg av nedbetalingstid påvirker de totale kostnadene du får på lånet. Jo lengre nedbetalingstid, jo høyere blir de samlede renteutgiftene.<br />
* <strong>Nominell rente</strong> – Den nominelle renten er den løpende pålydende renten i en bestemt periode, vanligvis ett år.<br />
* <strong>Norske kombinasjonsfond</strong> – Fond som normalt plasserer minst 80 prosent av forvaltningskapitalen i det norske aksje- og rentemarkedet.</p>
<p>* <strong>Obligasjon </strong>– En obligasjon er et bevis på at man har lånt penger til stat, kommune eller store, meget kredittverdige selskaper, særlig store, offentlige virksomheter.<br />
* <strong>Obligasjonsfond </strong>– Et obligasjonsfond plasserer pengene fra andelseierne i ulike lånepapirer.<br />
* <strong>Obligasjonsfond 0-2</strong> – Fond som vanligvis plasserer i forholdsvis korte rentebærende papirer.<br />
* <strong>Obligasjonsfond 2-4</strong> – Fond som vanligvis investerer i middels lange rentebærende papirer.<br />
* <strong>Obligasjonsfond 4+</strong> – Fond som vanligvis investerer i lange rentebærende papirer<br />
* <strong>Opsjonsdel </strong>– Den del av bankinnskudd med avkastning som kan gi gevinst.<br />
* <strong>Overkurs </strong>– Hvis du innfrir fastrentelånet før rentebindingsperioden er utløpt, kan det bli beregnet overkurs. Overkurs kalles i dag gjerne for rentetapserstatning.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_36" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a36" style="width: 100px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a36" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX36X5X0XaXarticle_rater_36Xarticle_loader_36X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX36X4X0XaXarticle_rater_36Xarticle_loader_36X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX36X3X0XaXarticle_rater_36Xarticle_loader_36X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX36X2X0XaXarticle_rater_36Xarticle_loader_36X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX36X1X0XaXarticle_rater_36Xarticle_loader_36X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_36" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a36">Rating: 4.2/<strong>5</strong> (6 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-35 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-rentefond">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/p-r/" rel="bookmark" title="P – R">P – R</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>28/04/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p>* <strong>Pant </strong>– Innebærer at en formuesgjenstand tjener som sikkerhet for et krav. For eksempel kan en bank ta pant/sikkerhet i boligen din.<br />
* <strong>Panterett </strong>– Den som har panterett har en eksklusiv rett til å søke dekning i formuesgodet, for eksempel boligen din hvis den tjener som sikkerhet for lånet.<br />
* <strong>Pengemarkedet </strong>– Handelen mellom kredittinstitusjoner med rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner.<br />
* <strong>Pengemarkedsfond </strong>– Et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer, det vil si sertifikater og obligasjoner. Pengemarkedsfondene kan ikke investere i papirer som har rentebindingstid over ett år.<br />
* <strong>Pengemarkedsinstrumenter</strong> – Rentebærende papirer med kort løpetid (under ett år), dvs primært sertifikater og obligasjoner.<br />
* <strong>Portefølje </strong>– Beholdning av verdipapirer, f.eks. de investeringene som inngår i et verdipapirfond.<br />
* <strong>Prosentpoeng </strong>– Brukes bl.a. i forbindelse med renteøkninger- og senkninger. Hvis for eksempel renten stiger fra 5,0 til 5,5 prosent, er stigningen 0,5 prosentpoeng (ikke 0,5 prosent).<br />
* <strong>Prospekt </strong>– Alle forvaltningsselskaper skal utarbeide et prospekt for hvert av verdipapirfondene de utarbeider. Prospektet skal bl.a. opplyse om vedtekter, rettigheter og plikter.</p>
<p>* <strong>Rammelån </strong>– Med rammelån (også kalt boligkreditt og fleksilån) kan du få kreditt med pant i boligen. Så lenge du holder deg innenfor avtalt kreditt, kan du ta ut og sette inn penger når det passer deg.<br />
* <strong>Råvareindeks </strong>– Viser prisutviklingen på ulike typer råvarer.<br />
* <strong>Referanseindeks </strong>– En indeks som gir uttrykk for en veid sammensetning av verdipapirene (f.eks. aksjer) i et marked. Endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt. Viser et veid gjennomsnitt av verdiutviklingen for et utvalg verdipapirer som et fonds avkastning måles mot.<br />
* <strong>Refinansiering </strong>– Innebærer for eksempel at du flytter lånet fra en bank til en annen bank eller at at du slår sammen flere smålån til ett lån.<br />
* <strong>Regionale aksjefond</strong> – Aksjefond som begrenser investeringene til en bestemt region. Minimum 80 prosent av forvaltningskapitalen skal investeres i denne regionen, f.eks. Europa eller Asia.<br />
* <strong>Rentebærende fond</strong> – Fond som investerer i rentebærende papirer<br />
* <strong>Rentebærende verdipapir</strong> – Et rentebærende verdipapir er et krav på et tilgodehavende hos en lånetaker.<br />
* <strong>Rentefølsomhet </strong>– Sier noe om hvor mye kursen på et obligasjonsfond (eller pengemarkedsfond) endres ved renteendring på ett prosentpoeng i pengemarkedet.<br />
* <strong>Rentefond </strong>– Fond som investerer i rentebærende papirer.<br />
* <strong>Rentefradrag </strong>– I utgangspunktet kan påløpte renter på et lån føres opp som fradrag i selvangivelsen. Virkningen av dette er 28 prosent av de påløpte rentene.<br />
* <strong>Rentemarkedet </strong>– Handelen med rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner.<br />
* <strong>Renterisiko </strong>– Risikoen som er knyttet til at renten går opp eller ned og fører til at verdien på fondsandelene forandrer seg.<br />
* <strong>Rentetapserstatning </strong>– Hvis du innfrir fastrentelånet før rentebindingsperioden er utløpt, kan det bli beregnet rentetapserstatning. Tidligere har rentetapserstatning blitt kalt for overkurs.<br />
* <strong>Risikoprofil </strong>– Den risiko du er villig til å ta og hvordan du vil reagere hvis spareporteføljens verdi reduseres som følge av at f.eks. aksjemarkedet faller.<br />
* <strong>Risikospredning </strong>– Å spre risikoen på investeringen. Du sprer f.eks. risikoen ved å kjøpe andeler i aksjefond fremfor i enkeltaksjer. Enkeltaksjer er knyttet til ett selskap og medfører høy risiko.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_35" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a35" style="width: 0px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a35" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX35X5X0XaXarticle_rater_35Xarticle_loader_35X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX35X4X0XaXarticle_rater_35Xarticle_loader_35X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX35X3X0XaXarticle_rater_35Xarticle_loader_35X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX35X2X0XaXarticle_rater_35Xarticle_loader_35X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX35X1X0XaXarticle_rater_35Xarticle_loader_35X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_35" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a35">Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-34 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-lan">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/s-a/" rel="bookmark" title="S – Å">S – Å</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>28/04/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p>* <strong>Saldo </strong>– Viser status for din konto – beløpet som står inne og er godskrevet konto.<br />
* <strong>Seniorlån </strong>– Seniorlån er et forholdsvis nytt produkt som enkelte banker tilbyr personer over 60 år med egen bolig.<br />
* <strong>Serielån </strong>– Med et serielån betaler du det samme avdraget hver termin (vanligvis hver måned). Rentene er høyest når nedbetalingen starter og synker gradvis.<br />
* <strong>Sikkerhet </strong>– Hvilken lånerente du blir tilbudt, avhenger blant annet av hvilken sikkerhet du kan stille for lånet.<br />
* <strong>Sikkerhetskort </strong>– Et kort med tall-/bokstavkoder en del banker har for sine nettbank-kunder.<br />
* <strong>Sikringsprosent </strong>– Den delen av det innskutte beløpet du er garantert å få tilbake ved forfall ved kjøp av aksjeandelsobligasjoner.<br />
* <strong>Skjermingsfradrag </strong>– Brukes i forbindelse med skattereglene for aksje- og kombinasjonsfond. Du får et skjermingsfradrag, som gjør at du bare betaler skatt for en del av gevinsten.<br />
* <strong>Skjermingsrente </strong>– Brukes for å beregne skjermingsfradraget.<br />
* <strong>Skjøte </strong>– Et dokument som viser overdragelse og eierforhold for fast eiendom.<br />
* <strong>Spareavtale </strong>– Avtale med banken om månedlige trekk av et fastsatt sparebeløp, som settes inn på høyrentekonto eller brukes til andre spareformer.<br />
* <strong>Sparehorisont </strong>– Det tidsperspektivet du har på sparingen/investeringen.<br />
* <strong>Startlån </strong>– Startlån fra kommunene er et tilbud til dem som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan også gis i kombinasjon med lån fra privat lånetilbyder.<br />
* <strong>Statsobligasjonsfond </strong>– Fond som plasserer forvaltningskapitalen i statsobligasjoner.<br />
* <strong>Strukturerte produkter</strong> – Samlebetegnelse for produkter med garanti for at du får tilbakebetalt innskuddet når sparetiden er omme. Blir også kalt garanterte spareprodukter.</p>
<p>* <strong>Tegning </strong>– Kjøp av andeler i fond.<br />
* <strong>Tegningskurs </strong>– Pris per andel ved kjøp i fond.<br />
* <strong>Telegiro </strong>– Med telegiro kan du betaler regninger pr. telefon. Det du trenger, er en telefon med stjerne- (*) og firkanttast (#).<br />
* <strong>Terminbeløp </strong>– Summen av avdrag, renter og gebyrer som du betaler i forbindelse med lånet i hver termin.<br />
* <strong>Termingebyr </strong>– Utlåner krever normalt et gebyr i forbindelse med hver termin (når du innbetaler penger, normalt månedlig).<br />
* <strong>Tinglysing </strong>– Eierforhold, pant, heftelser og andre rettigheter i fast eiendom registreres (tinglyses) i et offentlig register (grunnboken).<br />
* <strong>Tinglysingsgebyr </strong>– En avgift som betales både ved tinglysing av skjøte og tinglysing av panterett.<br />
* <strong>Transaksjonskostnader</strong> – Kostnadene som belastes fondet i forbindelse med verdipapirhandler.<br />
* <strong>Trygghetskonto </strong>– Dette er en spareform for barn som enkelte banker tilbyr. Trygghetskonto er en høyrentekonto kombinert med ulykkesforsikring.</p>
<p>* <strong>Ungdomskonto </strong>– Har samme funksjon som en lønnskonto. Det er vanlig at bankene tilbyr ungdomskonto til barn og unge i aldersgruppen 13-18 år.<br />
* <strong>Unit Link </strong>– Sparing kombinert med forsikring.</p>
<p>* <strong>Valutamarkedet </strong>– Handelen med valutaer.<br />
* <strong>Valutapåslag </strong>– Bankene tar et gebyr når du bruker minibankkortet eller et annet debetkort i utlandet. Dette betegnes som valutapåslag.<br />
* <strong>Verdipapirfond </strong>– En kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører går sammen om å plassere midlene i verdipapirmarkedet. Et forvaltningsselskap står for den daglige driften.<br />
* <strong>Verditakst </strong>– En takst som skal reflektere boligens markedsverdi.<br />
* <strong>Vilkår </strong>– Dette er selve avtalen mellom forsikringsselskapet og deg som kunde. Her beskrives blant annet hva som dekkes og hva som ikke dekkes.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_34" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a34" style="width: 0px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a34" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX34X5X0XaXarticle_rater_34Xarticle_loader_34X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX34X4X0XaXarticle_rater_34Xarticle_loader_34X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX34X3X0XaXarticle_rater_34Xarticle_loader_34X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX34X2X0XaXarticle_rater_34Xarticle_loader_34X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX34X1X0XaXarticle_rater_34Xarticle_loader_34X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_34" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a34">Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-481 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-aksje tag-aksjehandel tag-avkastning tag-finans tag-fond">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/aksjeordliste-aksjehandel-begreper/" rel="bookmark" title="Aksjeordliste – aksjehandel – begreper F – G">Aksjeordliste – aksjehandel – begreper F – G</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>09/03/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p><strong>Finans</strong><br />
Sektoren inkluderer selskaper som banker, finansforetak, forvaltere, meglere og forsikring. Eksempler på selskaper er Storebrand, DnB NOR og Aktiv Kapital.</p>
<p><strong>Finansiell Rådgiver</strong><br />
En finansiell rådgiver er et firma eller en person som tilbyr rådgivning omkring ulike investeringsalternativer.</p>
<p><strong>Fond</strong><br />
En selvstendig formuesmasse som har som mål å investere i ulike verdipapirer (aksjer, obligasjoner ol). Antall eiere er ubegrenset i Norge.</p>
<p><strong>Fondets startdato</strong><br />
Det er denne datoen fondet ble førstegang lansert.</p>
<p><strong>Fond-i-fond</strong><br />
Et fond som investerer i flere andre fond isteden for enkeltaksjer.</p>
<p><strong>Fondsbytte</strong><br />
Refererer til overføringen av penger fra et fond til et annet innenfor en fondsfamilie.</p>
<p><strong>Fondsselskap</strong><br />
Fondsselskap, eller forvalter tilbyr ulike former investeringsalternativer for investorer.</p>
<p><strong>Fondssupermarked</strong><br />
Et Fondssupermarked tilbyr et stort antall fondsprodukter fra flere ulike forvaltere. Kjøp og salg av andeler foregår som oftest på Internett.</p>
<p><strong>Forbruksvarer</strong><br />
Sektoren inkluderer selskaper innenfor handelsnæringen, personlig service, underholdning og utdanning. Eksempler på selskaper er Hennes & Mauritz, Tesco og P4.</p>
<p><strong>Forsyning</strong><br />
Sektoren inkluderer selskaper innen elektrisitet, gass, og vannlevering. Eksempler er Hafslund, Electrabel og Veolia.</p>
<p><strong>Forvalter</strong><br />
En person som er ansvarlig for forvaltningen av et eller flere fond.</p>
<p><strong>Forvaltningsavgift</strong><br />
Forvaltningsavgift er en årlig avgift som går til forvaltningen av fondet. Avgiften er allerede trukket ut i den daglige kursen som rapporteres av fondet.</p>
<p><strong>Forvaltningskapital</strong><br />
Totale eiendeler i fondet, total kapital som kan plasseres i verdipapirer.</p>
<p><strong>G7</strong><br />
Group of Seven. Økonomisk samarbeidsorganisasjon der medlemslandene består av de syv rikeste landene i verden. Medlemmene er Frankrike, Italia, Japan, Canada, Storbritannia, Tyskland og USA.</p>
<p><strong>Generalforsamling</strong><br />
Generalforsamling. Her kan aksjonærene utøve sin stemmerett.</p>
<p><strong>Gjennomsnitt</strong><br />
Denne raden viser gjennomsnittet av de datapunktene som «matcher» ditt fondsøk. Datapunktene er for eksempel Style Box, Avgifter og avkastning.</p>
<p><strong>Gjennomsnittlig avkastning 3 år</strong><br />
Viser fondets annualiserte gjennomsnittlige avkastning siste 3 år.</p>
<p><strong>Globalt fond</strong><br />
Fondet investerer i aksjer over hele verden.</p>
<p><strong>Growth & Income Fund</strong><br />
Et fond av denne typen vil investere mesteparten av sine midler i aksjer som både vil gi langsiktig avkastning og som utbetaler utbytte.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_481" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a481" style="width: 0px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a481" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX481X5X0XaXarticle_rater_481Xarticle_loader_481X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX481X4X0XaXarticle_rater_481Xarticle_loader_481X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX481X3X0XaXarticle_rater_481Xarticle_loader_481X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX481X2X0XaXarticle_rater_481Xarticle_loader_481X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX481X1X0XaXarticle_rater_481Xarticle_loader_481X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_481" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a481">Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-480 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-aksje tag-aksjehandel tag-fond tag-hedgefond">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/aksjeordliste-aksjehandel-begreper-h-i/" rel="bookmark" title="Aksjeordliste – aksjehandel – begreper H – I">Aksjeordliste – aksjehandel – begreper H – I</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>08/03/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p><strong>Hang Seng</strong><br /> Hang Seng er børsindeksen i Hong Kong, og består av de 33 største selskapene på som handles på denne børsen.</p>
<p><strong>Hedge Fond</strong><br /> Et hedgefond har friere plasseringsregler enn ordinære verdipapirfond. Det finnes mange ulike typer hedgefond, men felles for dem alle er at forvalteren tar en annen risiko enn verdipapirfond og har større frihet. Et hedgefond, som ofte er organisert som et fond-av-fond (spesielt i Norge der reglene hittil ikke har tillatt rene hedgefond å forvalte fra Norge), søker å utnytte så vel kursstigninger som kursfall ved å inngår terminkontrakter, foreta kurssikring eller andre finansielle instrumenter. Et hedgefond kan også ta opp <a title="lån" href="http://xn--lne-ula.priv.no/">lån</a> for derved å geare investeringen. Hedgefond kan derfor være langt mer spekulative enn ordinære verdipapirfond.</p>
<p><strong>Helsevern</strong><br /> Sektoren inkluderer selskaper innenfor bioteknologi, farmasi, forskning, sykehus, utstyr og tjenester. Eksempler på selskaper er Axis Shield, Aventis og GlaxoSmithKline.</p>
<p><strong>High-Yield Fund</strong><br /> Et fond som investerer i obligasjoner med lavere kreditt rating.</p>
<p><strong>i år</strong><br /> i år (YTD) viser fondets utvikling hittil i år.</p>
<p><strong>Indeks</strong><br /> En indeks er en sammensetning av flere aksjer som brukes for å indikerer utviklingen på et spesielt marked, eller region.</p>
<p><strong>Indexfond</strong><br /> Betegnelsen på et fond som har å følge en bestemt indeks.Forvalteren vil overvåke indeksen, og sørge for at fondets midler er plassert i samme aksjer og med samme vekt som i indeksen som følges.</p>
<p><strong>Inflasjon</strong><br /> Et mål på hvor mye et lands generelle prisnivå stiger. Motsatte av deflasjon.</p>
<p><strong>Information Ratio</strong><br /> Information Ratio (IR) er et statistisk måltall som forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd på sine porteføljevalg. En IR verdi høyere enn 1 indikerer at forvalteren har lykkes godt med sine investeringsvalg og en negativ verdi indikerer at avkastningen har vært lavere enn referanseindeksen. Jo høyere IR-verdi fondet har desto bedre.</p>
<p><strong>Initial Public Offering (IPO)</strong><br /> En IPO er en kapitalutvidelse, der selskapets aksjer blir tilgjengelig for individuelle investorer. En IPO foregår som regel i forbindelse med at et selskap registrerer aksjene sine på Oslo Børs for første gang.</p>
<p><strong>Inntjening</strong><br /> Inntjening referer til et selskaps inntekter i løpet av en spesifisert periode. Salgskostnader, andre kostnader, avskrivninger og skatter er fratrukket selskapets omsetning.</p>
<p><strong>Inntjening per aksje (EPS)</strong><br /> Inntjening per aksje (EPS) er et selskaps totale inntekter dividert på antall utestående aksjer. Dette tallet indikerer selskapets lønnsomhet sett med aksjonærens øyne. Brukes blant annet til å regne ut P/E.</p>
<p><strong>Institusjonelle investorer</strong><br /> Dette er en betegnelse på en organisasjon som investerer større summer i fond. Eksempler er pensjonskasser og forsikringsselskaper.</p>
<p><strong>International Securities Identification Number (ISIN)</strong><br /> Et ISIN nummer er en internasjonal kode på en aksje eller et fond som noteres på en børs.</p>
<p><strong>Investeringsprofil</strong><br /> Investeringsprofilen beskriver blant annet fondets investeringsområder og i hvilke sektorer fondet investerer.<br /> <!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_480" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a480" style="width: 120px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a480" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX480X5X0XaXarticle_rater_480Xarticle_loader_480X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX480X4X0XaXarticle_rater_480Xarticle_loader_480X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX480X3X0XaXarticle_rater_480Xarticle_loader_480X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX480X2X0XaXarticle_rater_480Xarticle_loader_480X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX480X1X0XaXarticle_rater_480Xarticle_loader_480X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_480" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a480">Rating: 5.0/<strong>5</strong> (5 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-478 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-aksje tag-aksjehandel tag-nasdaq tag-nyse tag-obligasjon tag-rentefond tag-usa">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/aksjeordliste-aksjehandel-begreper-n-r/" rel="bookmark" title="Aksjeordliste – aksjehandel – begreper N – R">Aksjeordliste – aksjehandel – begreper N – R</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>06/03/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p><strong>NASDAQ</strong><br /> NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) brukes i fleste tilfeller for å beskrive utviklingen blant teknologiselskapene i USA som er notert på denne børsen. Selskaper som er notert her er for eksempel Dell Computer, MP3.com, Cisco Systems og Microsoft.</p>
<p><strong>Navn</strong><br /> Her fremkommer investeringsobjektets navn.</p>
<p><strong>Netto andelsverdi (NAV)</strong><br /> NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.</p>
<p><strong>Norwegian Interbank Offer Rate (NIBOR)</strong><br /> Den renten som bankene krever for å låne ut til andre banker. NIBOR oppgis med forskjellige løpetider på <a href="http://xn--lne-ula.priv.no/">lånene</a>, fra syv dager til ett år. NIBOR er en forkortelse for Norwegian InterBank Offering Rate, og benevnes som risikofri rente. Denne renten (NIBOR 3 mnd.) benyttes i Morningstars’ modeller for beregning av virkelig avkastning. I modellene for beregning av «virkelig» avkastning trekkes denne renten fra for å indikere fondets avkastning utover banksparing.</p>
<p><strong>NYSE</strong><br /> New York Stock Exchange.</p>
<p><strong>Obligasjon</strong><br /> Omsettelig gjeldsbrev som har en opprinnelig løpetid på over ett år.</p>
<p><strong>Obligasjoner i rentefond</strong><br /> Pengemarkedsfond kan ha obligasjonseksponering. Dette kan oppstå i de tilfeller der fondet sitter på obligasjoner med flytende rente (FRN) slik at utløpsdatoen er under ett år.</p>
<p><strong>Obligasjonsfond</strong><br /> Fond som investerer i obligasjoner.</p>
<p><strong>Omløpshastighet</strong><br /> Omløpshastigheten hentes direkte fra fondets årsrapport og indikerer fondets kjøp og salgsaktivitet i løpet av året. Det vil si hvor stor prosentandel av fondet som ble endret i løpet av året.</p>
<p><strong>P/B</strong><br /> P/b tall (kurs/bokført verdi) for en aksje er en sammenligning av kursen på aksjen og selskapets bokførte verdi per aksje. Den bokførte verdien er total gjeld i et selskap minus totale eiendeler. Er dette tallet høyt innebærer dette at kursen er høy i forhold til selskapets bokførte verdi. Et lavt tall kan innebære at aksjen er underpriset i forhold til selskapets eiendeler. P/b tallet for fond er vektet etter fondets aksje- innehav. Det vil si at store investeringer i en enkelt aksje gir proporsjonalt større utslag på P/b tallet. Tallet er basert på aksjene i den siste fondsrapporten.</p>
<p><strong>P/CF</strong><br /> P/cf tall (kurs/kontantstrøm) for en aksje er en sammenligning av kursen på en aksje og selskapets kontantstrøm/ omsetning per aksje. Er dette tallet høy innebærer dette at kursen er høy i forhold til selskapets kontantstrøm per aksje. Reglene for selskapsoverskudd kan beregnes på ulike måter i de forskjellig land. Følgene av dette blir at P/e tall ikke rapporteres over landegrenser. Derfor brukes ofte P/cf som mål på kostnaden av en aksje, isteden for P/e tallet, ved sammenligning av aksjer mellom forskjellige land. P/cf tallet for fond er vektet etter fondets aksjene i porteføljen. Det vil si at større investeringer i en enkelt aksje gir proporsjonalt større utslag på fondets P/cf tall. Tallet er basert på aksjene i fondet som fremgår av den siste rapporten.</p>
<p><strong>P/E</strong><br /> P/e tall (kurs/inntjening) for en aksje sammenligner kursen på en aksje og selskapets inntjening per aksje. Er dette tallet høyt innebærer dette at kursen er høy i forhold til selskapets inntjening for siste perioder. Er dette tallet lavt innebærer dette at selskapets inntjening er høy i forhold til aksjekursen. P/e er en av de vanligste måtene å vurdere om en aksje er dyr eller billig. P/e tallet for fond er vektet etter fondets investeringer. Det vil si at større investeringer i en enkelt aksje gir proporsjonalt større utslag på fondets P/e tall. Tallet er basert på aksjene i den siste rapporten.</p>
<p><strong>Paraplyfond</strong><br /> Et paraplyfond investerer som regel i flere andre fond.</p>
<p><strong>Portefølje</strong><br /> Et uttrykk for den samlede beholdning av aksjer og andre verdipapirer. Benevnes også som innhold. Se også Diversifisering.</p>
<p><strong>Porteføljefordeling</strong><br /> Fondets porteføljefordeling henviser til fondets fordeling mellom ulik finansielle instrumenter. Porteføljefordelingen vil for eksempel indikere hvor stor andel av forvaltningskapitalen som plasseres i aksjer og rentebærende instrumenter.</p>
<p><strong>Porteføljeforvaltning</strong><br /> Porteføljeforvaltning er et generelt begrep som brukes som beskrivelse på en forvalter som har ansvaret for et fond. Forvalteren vil velge sammensetningen mellom aksjer, obligasjoner, rentepapirer og kontanter.</p>
<p><strong>Programvarer</strong><br /> Sektoren inkluderer selskaper som utvikler eller markedsfører operativsystemer og applikasjoner. Eksempler er Microsoft, SAP og Misys.</p>
<p><strong>Prosentvis rangering i kategori</strong><br /> Den prosentvise rangering i en kategori viser et fonds plassering uttrykt i tallene fra 1 til 100 i dens respektive Morningstar Kategori.</p>
<p><strong>Prospekt</strong><br /> Et skriv som omhandler et selskap der det skal emitteres eller selges aksjer eller obligasjoner. I tillegg til å beskrive selskapet gir også prospektet alle «tekniske» detaljer om emisjonen eller salget.</p>
<p><strong>Registreringsland</strong><br /> Betegnelse på hvilket land en person eller et fond er registrert i.</p>
<p><strong>Risikoprofil</strong><br /> Informasjonen om risikoprofil finner du under Risiko og Rating på hvert enkelt fond. Fondets risiko, i dette tilfellet, referer til fondets Standardavvik.</p>
<p><strong>R-Kvadrat</strong><br /> Området for R-kvadrat er 0 til 100 prosent og beskriver graden av fondets bevegelse som forklares av svingninger in «benchmarkindeksen» (markedsindeksen). R kvadrat 100 betyr at samtlige svingninger forklares av svingninger i indeksen. På samme måte betyr en lav R- kvadrat verdi at fondets svingninger ikke er influert av indeksen. For eksempel betyr en R kvadrat på 35, at 35 prosent av fondets svingninger forklares av svingninger i indeksen. En høyere R- kvadrat verdi betyr sikrere alfa og beta verdier.</p>
<p><strong>Råvarer/Industri</strong><br /> Aksjer innenfor denne sektoren kalles ofte sykliske aksjer. Disse aksjene beveger seg i samsvar med den generelle økonomien.<br /> <!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_478" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a478" style="width: 120px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a478" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX478X5X0XaXarticle_rater_478Xarticle_loader_478X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX478X4X0XaXarticle_rater_478Xarticle_loader_478X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX478X3X0XaXarticle_rater_478Xarticle_loader_478X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX478X2X0XaXarticle_rater_478Xarticle_loader_478X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX478X1X0XaXarticle_rater_478Xarticle_loader_478X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_478" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a478">Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			
				
	<article class="post-477 post type-post status-publish format-standard hentry category-begreper tag-aksje tag-aksjehandel tag-utbytte tag-volatilitet">
	
	  	  
		<header>
			<h1><a href="http://xn--lne-ula.priv.no/aksjeordliste-aksjehandel-begreper-s-a/" rel="bookmark" title="Aksjeordliste – aksjehandel – begreper S – Å">Aksjeordliste – aksjehandel – begreper S – Å</a></h1>
<!--
			<aside class="post-meta">
	<ul>
		<li class="post-date">
			<span class="small">Posted on</span>
			<span>05/03/2008</span>
		</li>
		<li class="post-author">
			<span class="small">by</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/author/chowbo/" title="Innlegg av admin" rel="author">admin</a>		</li>
		<li class="post-category">
			<span class="small">in</span>
			<a href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/" rel="category tag">BEGREPER</a>		</li>
			</ul>
</aside>
-->
		</header>

		<section class="entry">
		<p><strong>Salgsavgift</strong><br />
Dette er en avgift som belastes andelseieren ved innløsing av fondsandeler.</p>
<p><strong>Sektorfond</strong><br />
Sektorfond er fond som investerer i en utvalgt sektor, slik som legemiddel, teknologi, media eller finans. Slike fond har store deler av forvaltningskapitalen innefor en sektor, og svinger derfor mer enn fond som investerer over flere sektorer.</p>
<p><strong>Sharpe Ratio</strong><br />
Sharpe Ratio er et mål på risiko utviklet av Nobelprisvinneren William Sharpe. Denne verdien beregnes ved hjelp av standardavvik og avkastning som overstiger den risikofri renten. Dersom et fond har en høy Sharp Ratio, indikerer dette at fondets risikojusterte utvikling er god. Sharp Ratio baserer seg på historiske verdier i løpet av de siste 36 måneder. Sharp Ratio kan brukes for å sammenligne hvor mye risiko et fond måtte ta for å oppnå en avkastning som er høyere enn risikofri rente.</p>
<p><strong>Shortsalg</strong><br />
Å selge aksjer man ikke eier, for så å kjøpe dem tilbake igjen. Målet er å tjene penger på et kursfall.</p>
<p><strong>SICAV</strong><br />
A SICAV, Sociétés d’investissement à Capital Variable, Også kalt paraplyfond. Et SICAV-fond består av flere underliggende fond. Du kjøper aksjer i overbygningen (paraplyen) for så å velge hvilke(t) fond du skal plassere pengene i.</p>
<p><strong>Splitt</strong><br />
Å dele opp aksjene slik at pålydende bli lavere. Dermed får ikke hver enkelt aksje en så høy kurs.</p>
<p><strong>Standard and Poor’s 500 Aksjeindeks</strong><br />
S&P 500 er en amerikansk aksjeindeks som inneholder de 500 største, og mest kredittverdige selskapene i den amerikanske industrien.</p>
<p><strong>Standardavvik</strong><br />
Standardavvik er et mål på hvordan fondets historiske avkastning har avviket fra middelavkastningen i løpet av en 36 måneders periode. Et høyt standardavvik indikerer at fondets kurssvingninger har vært høy. Standardavviket som vises i Morningstar angis på årsbasis basert på månedlig avkastning.</p>
<p>Teoretisk sett sier standardavviket, om man antar at fondets avkastning er normalfordelt og velger den historiske standardavviket som estimat for fremtidig risiko, at man med 68 prosent sikkerhet kan si at fondet til å være innenfor +/- ett standardavvik fra middelavkastningen. Med 5 prosent sikkerhet kommer fondet til å avvike fra sin middelverdi med mer enn pluss eller minus to standardavvik. Hvis standardavviket er 20 % og forventet avkastning er 10 % per år, så kommer neste års avkastning til å havne mellom +30 % og -10 % med 68 % sannsynlighet. Alternativt kan man si at det er 5 % sannsynlighet for at avkastningen blir over +50 % eller under -30 %.</p>
<p><strong>Teknologisk utstyr</strong><br />
Denne Morningstar Kategorien inkluderer selskaper som produserer pc´er og annet IT utstyr. Eksempler er Siemens, Cisco og Ericsson.</p>
<p><strong>Telekommunikasjon</strong><br />
Sektoren inkluderer selskaper som tilbyr teletjenester med fast linje eller de som leverer trådløse nettverk og tjenester. Eksempler er Telenor, Vodafone og Telefonicia.</p>
<p><strong>Tracking Error</strong><br />
Tracking Error beskriver volatiliteten mellom et fonds avkastning og avkastningen til benchmark. Kalles også for aktiv risiko.</p>
<p><strong>UCITS</strong><br />
UCITS står for «Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities» og er benevningen på fond som omfattes av EG direktivet. Fond som er i virksomhet i flere EU land blir berørt av EG direktivet.</p>
<p><strong>Underliggende fond</strong><br />
Underliggende fond referer til det fondet livselskapet har valgt å tilby i sin Unit Linked portefølje. Som investor i en Unit Linked avtale vil du blant annet få den eksponeringen som det underliggende fondet tilbyr.</p>
<p><strong>Unit-Linked</strong><br />
Langsiktig forsikringssparing som er knyttet opp mot fondsplasseringer. Unit linked betyr at forsikringen er knyttet opp mot fondsandelene. Svært enkelt sagt betyr Unit Linked bundet sparing med investeringsvalg. Når du tegner en Unit Linked-avtale, er pengene du betaler inn bundet i et visst antall år. Du kan oppnå gode skattefordeler ved denne typen sparing, samt lav eller ingen kostnad forbundet med bytte mellom fondene som omfattes av «linken».</p>
<p><strong>Utbytte</strong><br />
Kontantutbetaling som betales ut til innehaveren av verdipapirer.</p>
<p><strong>Utvikling</strong><br />
Alle referanser i forbindelse med fondets avkastning over en spesifisert periode. Utviklingen viser hvordan verdien av en andel har forandret seg i løpet av den angitte perioden. Utbytte er inkludert i disse verdiene. Dersom det er angitt at utviklingen er Kostnadsjustert har Morningstar justert for fondets kjøpskostnader. Forvaltningsavgiften er alltid medregnet i utviklingen, ettersom den belastes direkte fra fondsformuen.</p>
<p><strong>Valuta</strong><br />
Henviser til fondets noteringsvaluta. Et fond kan noteres i flere valutaer.</p>
<p><strong>Valuta Depresering</strong><br />
Valuta depresering er et fall i en valuta sammenlignet med en annen valuta.</p>
<p><strong>Valuta Devaluering</strong><br />
Devalueringen av en valuta er et fall i valutaens verdi, sammenlignet med en annen valuta.</p>
<p><strong>Vekst</strong><br />
Referer ofte til en investeringsstrategi der man velger aksjer som har hatt høy vekst og har potensial for fremtidige økninger i kapitalverdien. Vanligvis betyr dette at man velger aksjer med høy vekst i fortjeneste, eller forventet fortjeneste, og dermed potensialet for sterk stigning i aksjekursen. Hvis selskapet ikke klarer å levere den forventede veksten, kan aksjekursen falle dramatisk. Vekstinvestering er vanligvis sett på som mer risikofylt enn verdiinvestering.</p>
<p><strong>Velg portefølje</strong><br />
Type portefølje<br />
Det finnes to ulike porteføljer du kan opprette hos Morningstar: Quick og Transaksjonsportefølje. Quick porteføljen er den enkleste å opprette, der du velger en prosentfordeling mellom dine fond. En transaksjonsportefølje er mer nøyaktig, der du kan legge inn kjøp, antall andeler, salg og utbytter.</p>
<p><strong>Volatilitet</strong><br />
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.</p>
<p><strong>Årsrapport</strong><br />
Denne årlige rapporten er obligatorisk for fondsselskapene. Her vil forvalteren dokumentere hvordan fondets midler er plassert, deres markedssyn, nøkkeltall omkring hvert enkelt fond, fondenes porteføljer per 31.12 samt en kommentar fra administrerende direktør.<br />
<!--adsense--></p>
<div style="display: none">VN:F [1.9.22_1171]</div><div class="ratingblock "><div class="ratingheader ">Stem over denne artikkelen.</div><div class="ratingstars "><div id="article_rater_477" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"><div class="starsbar gdsr-size-24"><div class="gdouter gdheight"><div id="gdr_vote_a477" style="width: 100px;" class="gdinner gdheight"></div><div id="gdr_stars_a477" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX477X5X0XaXarticle_rater_477Xarticle_loader_477X10X24" title="5 / 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX477X4X0XaXarticle_rater_477Xarticle_loader_477X10X24" title="4 / 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX477X3X0XaXarticle_rater_477Xarticle_loader_477X10X24" title="3 / 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX477X2X0XaXarticle_rater_477Xarticle_loader_477X10X24" title="2 / 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX477X1X0XaXarticle_rater_477Xarticle_loader_477X10X24" title="1 / 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div></div></div></div><div id="article_loader_477" style="display: none; width: 120px " class="ratingloaderarticle"><div class="loader flower " style="height: 24px"><div class="loaderinner" style="padding-top: 2px">Vennligst vent...</div></div></div></div><div class="ratingtext "><div id="gdr_text_a477">Rating: 4.2/<strong>5</strong> (6 votes cast)</div></div></div>		</section>

		<footer class="post-more">   
				</footer>  

	</article><!-- /.post -->
			      
	     
	    
	      
			<nav class="pagination woo-pagination"><a class="prev page-numbers" href="http://xn--lne-ula.priv.no/category/begreper/page/1/">← Previous</a>
<a class=1 2