Kategori | BØKER OM ØKONOMI

RSS feed for this section

Her finner du økonomibøker og lesestoff

Samfunnsøkonomi 3

Samfunnsøkonomi 3

Av:

Vidar Ringstad

Samfunnsøkonomi 3
Offentlig økonomi og økonomisk politikk – løsningsforslag til øvingsoppgaver
Løsningsforslag til Samfunnsøkonomi 3. Offentlig økonomi og økonomisk politikk.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Offentlig økonomi og økonomisk politikk

 

Offentlig økonomi og økonomisk politikk

Av:

Vidar Ringstad

Offentlig økonomi og økonomisk politikk – Løsninger til oppgaver
Løsningsforslag til oppgavene i Offentlig økonomi og økonomisk politikk.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Økonomi, natur og kultur

 

Økonomi, natur og kultur

Av:

Stig Ingebrigtsen
Ove Jakobsen

Det stilles i dag krav om at næringsliv og offentlig forvaltning skal opptre ansvarlig overfor både samfunn og miljø, i tillegg til effektiv økonomi og ressursutnyttelse. I denne boken kommer personer med erfaringer fra næringsliv, offentlig forvaltning, interesseorganisasjoner og forskning med eksempler på hvordan miljø og samfunnsansvar blir håndtert i praktiske situasjoner.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Økonomi til Mesterprøven – oppgavesamling

 

Økonomi til Mesterprøven – oppgavesamling

Av:

Eivind Lakså

Denne oppgavesamlinga tar sikte på å gi deltakerne i økonomi til mesterbrev øvingsoppgaver innenfor de fleste av emnene som hører inne under økonomikurset. Har løsningsforslag.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Oppgavesamling i økonomi til Mesterprøven

 

Oppgavesamling i økonomi til Mesterprøven

Av:

Eivind Lakså

Oppgavesamling, økonomi til mesterprøven Denne oppgavesamlingen tar sikte på å gi deltakerne øvingsoppgaver innenfor de fleste av emnene som hører inn under økonomistyring i

Etablering og ledelse til Mesterprøven.
Vanskelighetsgraden øker etter hvert, slik at de siste oppgavene vil være mer utfordrende.
Denne utgaven er noe revidert i forhold til 6. utgave. Bl.a. er merverdiavgiften, som ble endret til 25 % 1. januar 2005, oppdatert.
Denne oppgavesamlinga tar sikte på å gi deltakerne i økonomi til mesterbrev øvingsoppgaver innenfor de fleste av emnene som hører inne under økonomikurset. Har løsningsforslag.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Arbeidsbok til Bedriftens økonomi – oppgaver og løsningsforslag

 

Arbeidsbok til Bedriftens økonomi – oppgaver og løsningsforslag

Av:

Kjell Gunnar Hoff,
Jan Erik Hoff

Sammen med hovedboka «Bedriftens økonomi» gir denne oppgavesamlingen en innføring i bedriftsøkonomisk teori for høyere tekniske og økonomiske utdanninger, samt for andre som

ønsker å sette seg inn i fagområdet.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (7 votes cast)

Arbeidsbok til bedriftens økonomi

Arbeidsbok til bedriftens økonomi

Av:

Kjell Gunnar Hoff

Sammen med hovedboka «Bedriftens økonomi» gir denne oppgavesamlingen en innføring i bedriftsøkonomisk teori for høyere tekniske og økonomiske utdanninger, samt for andre som

ønsker å sette seg inn i fagområdet. «Arbeidsbok til bedriftens økonomi» har løsningsforslag.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Økonomi for skoleledere

Økonomi for skoleledere

Av:

Liv Bente H. Friestad,
Karl Robertsen

Temaene som tas opp har relevans for skolens økonomistyring. Boka «Økonomi for skoleledere» gir en innføring i sentrale teoretiske emner innen økonomifaget. Hensikten er at ledere i skoleverket skal kunne foreta enkle økonomiske resonnementer på egen hånd og bli bedre i stand til å kommunisere med fagøkonomer.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Etikk og økonomi

 

Etikk og økonomi

Av:

Frode Nyeng

Boken fokuserer på hvorfor det kan være viktig å skille mellom at noe er økonomisk av natur og at det har en økonomisk side, og på etiske problemstillinger knyttet til forholdet

mellom miljøpolitikk og økonomisk rasjonalitet.

«Etikk og økonomi – en innføring» dekker behovet for en grunnleggende innføringsbok i etikk for de økonomisk/administrative studier, men er også utfordrende lesning for alle

samfunnsengasjerte mennesker.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Økonomi og samfunn

Økonomi og samfunn

Av:

Kåre Lunden

Kva er det økonomisk historiske skal studera? Han meiner at eit hovedtema må vera samspelet mellom endringane i det vidare, sosiale systemet.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Økonomileksikon

 

Økonomileksikon

Av:

Arild Lillebø

6000 oppslagsord om økonomi og arbeidsliv

Økonomisk leksikon er gjennomgått av fagfolk innen økonomi og er det største økonomiske leksikon på markedet. Et uunnværlig oppslagsverk – hjemme og på kontoret.

Dette leksikonet ser økonomi i et vidt perspektiv. Det gir forklaring på norske og internasjonale økonomiske ord og uttrykk, omtaler kjente økonomer og viktige personer og har også med oppslagsord innen data, arbeids- og organisasjonsliv.

Økonomileksikon er et godt hjelpemiddel for studenter og alle som forholder seg til økonomi i arbeidet.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.1/5 (7 votes cast)

Økonomi på tvers

 

Økonomi på tvers

Av:

Svein Kolstad Hansen,
Arve Negaard

Økonomi på tvers gjennomgår modeller og analyseverktøy som kan være nyttige, og belyser dilemmaer som ledere i kommunene står i, når forskjellige krav og behov skal avveies i forhold til hverandre.

Boken gir en forståelse av hvordan en bedriftsøkonomisk tankegang kan overføres til kommunesektoren, samtidig som demokratiske verdier blir ivaretatt.

Dette er en lettlest bok om et komplekst emne. Forfatterne forklarer økonomiske sammenhenger på en enkel måte. Med utgangspunkt i organisasjonsteori og økonomisk teori gir de praktiske råd om hvordan vi kan ivareta både de demokratiske verdiene og en mer kostnadsorientert økonomistyring i kommunene.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Personlig økonomi for kvinner

Personlig økonomi for kvinner

Av:

Hilde Elisabeth Johansen,
Marit Sagen Åstvedt

Denne økonomiboka for kvinner i alle aldre og livssituasjoner, gir praktiske råd innen de fleste områder av vår personlige økonomi. Med kildehenvisninger og stikkordregister.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Din hjelper til god personlig økonomi

 

Din hjelper til god personlig økonomi

Av:

Ellen Dokk Holm

Boken «Din hjelper til god personlig økonomi» inneholder råd og tips om regnskap, budsjett, bruk av betalingskort, selvangivelse, lån og nedbetaling, sparing, forsikringer, arv og arveoppgjør.

Forfatteren har lagt vekt på å få med det viktigste knyttet til god personlig økonomi på en slik måte at alle kan forstå det og ikke minst ha nytte av det.

Forfatteren gir også en kort oversikt over hva som påvirker norsk økonomi.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Personlig økonomi 2008

 

Personlig økonomi 2008

Av:

Knut Boye,
Terje Hansen,
Dag Jørgen Hveem,
Bjørn Torgrimsen

Oppslagsverk for den som ønsker å få mest mulig igjen for pengene. Boka gir leserne hjelp til å planlegge sin personlige økonomi, og behandler følgende hovedområder: Finansielle investeringer, lån, bolig-, bil- og familieøkonomi, forsikringer og pensjoner, skatt og planlegging av den personlige økonomi.

Alle fremstillinger er klare og oversiktlige med utstrakt bruk av eksempler for å synliggjøre hvordan best administrere personlige finanser. Boken har et klart praktisk tilsnitt.

Personlig økonomi 2008 har vært en storselger i mange år og har blitt svært populær i allmennmarkedet. Flere og flere har store lån som skal betjenes, flere og flere sitter med stor arv eller forventer stor arv osv. Slik har Personlig økonomi blitt en nyttig hjelper for svært mange.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Økonomi, natur og kultur

 

Økonomi, natur og kultur.

Av:

Stig Ingebrigtsen,
Ove D. Jakobsen

Forfatterne diskuterer i denne boka i hvilken grad det finnes alternativer til det herskende neoklassiske paradigmet som har preget økonomien på mikro- og makronivå.

Det er en økende erkjennelse av at mange av de økonomiske, økologiske og samfunnsmessige utfordringene vi i dag står overfor, ikke lar seg løse ved hjelp av etablerte økonomiske teorier og modeller.

Boken «Økonomi, natur og kultur» bidrar til å belyse noen av de økonomiske, økologiske og samfunnsmessige utfordringene bedriftene blir stilt overfor i fremtiden, gjennom drøfting av en rekke praktiske eksempler hentet fra ulike bransjer.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Din økonomi – mer igjen for pengene

 

Din økonomi – mer igjen for pengene

Av:

Rune Pedersen

Lån: Boka gir konkrete råd om hva du bør tenke på når du skal ta opp lån, og forklarer bl.a. hvor mye du kan låne, hvordan du kan prute på renta, når du bør refinansiere, og om du skal velge fast eller flytende rente.

Bolig: Boka gir deg råd og tips til kjøp og salg av bolig, hvordan redusere boligskatten, oppussing før salg, takst- eller tilstandsrapport og hva kan du bygge selv uten søknad eller melding.

Forsikring: Boka gir deg råd om hvilke forsikringer du bør ha og hvilke du må ha i de forskjellige fasene i livet. Den gir tips om hvordan du sammenlikner selskapenes priser og tilbud, og hvordan du kan forsikre deg best mulig i forhold til dine behov til en billigst mulig penge.

Sparing: «Din økonomi – mer igjen for pengene» gir deg tips til hvordan du kan bygge deg opp en liten formue, enten du sparer jevnt og trutt i små beløp eller sprer større summer i aksjer og fond. Den tar bl.a. for seg hvordan du kan bygge opp din egen spareportefølje, sparing i fond, aksjer og forsikring og hva som lønner seg når det gjelder nedbetaling av gjeld.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Økonomi og arbeidsliv

Økonomi og arbeidsliv

Av:

Halfdan Farstad

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Innføring i økonomi for helsefaglige utdanninger

Innføring i økonomi for helsefaglige utdanninger

Av:

Leiv Opstad

Boka gir en elementær innføring i økonomisk teori for grunnutdanningene innen helsefag ved høgskolene. «Innføring i økonomi for helsefaglige utdanninger» forklarer hva økonomi er, hvordan økonomisk kunnskap kan brukes innen helsesektoren, samt hvorfor økonomi er et så viktig hjelpemiddel i styringen av helsesektoren.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Økonomi og samfunn

Økonomi og samfunn

Av:

Kåre Lunden

Kva er det økonomisk historiske skal studera? Han meiner at eit hovedtema må vera samspelet mellom endringane i det vidare, sosiale systemet.

Klikk her for mere informasjon og omtale.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)