Kategori | AKSJER

RSS feed for this section

Skal du kjøpe eller selge aksjer? Syns du det virker spennende med aksjer, men har ikke helt oversikt? Her finner du informasjon om aksjemarkedet og hvordan kjøpe og selge aksjer. Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.

Hvorfor heter det spille på børsen mon tro ? Jo, det er vel fordi man faktisk spiller med pengene sine når man investerer på børsen. Det som er gode i spillet vinner og de som ikke er gode taper. Taperne hører man ikke så ofte om, men det sitter mang en fattig stakkar som en gang var millionær og gremmer seg over alle pengene som forsvant. De vinnende spillerne man leser om i avisen sitter neppe og gremmer seg, vel noen gjøe nok det, gremmer seg over at de ikke tjente enda mer eller hadde mot til å satse enda ti tusen kroner. Oslo børs er et helt spesielt sted, du har en atmosfære der som du ikke finner noen andre steder. Det sitter noe i veggene der som en enten føler seg ekstremt tiltrukket av eller ekstremt frastøtt av. Det er umulig å forholde seg nøytral til et slikt sted og til et slikt miljø når man vet at absolutt alle aksjene i børsnoterte selskaper i Norge blir handlet gjennom det huset. Det er et samlingspunkt, et knutepunkt for norges økonomi og man kan like det eller la være, børsen og aksjer finnes uansett og vil formodentlig alltid finnes.

Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.Aksjehandel er morsomt, spennende, men ikke minst farlig. Farlig fordi man risikerer å tape mere en man har råd til. På denne siden finner du mange pekere til forskjellige temaer innen aksjer og aksjehandel. Det er vel verdt å ta seg bryet med å utforske de mange firmaene og meglerne der ute. Er man ny i bransjen så krever det ekstra mye, bare det å lære seg sjangerpraten er et eget fag :) Men kjør i vei, bruk lite penger i begynnelsen, du går garantert på en smell hvis du prøver ut mulighetene og da er det synd å miste for mye penger bare fordi man er litt overivrig. De som tjener store penger på aksjer legger stein på stein og jobber jevnt og trutt. Innimellom tjener de selvsagt raske og kanskje store penger og det er de pengene vi hører og leser om. «Småpengene» de tjener hver dag hører vi ikke noe om, men det er de pengene som bygger imperiet. «Har du ikke en krone så har du ikke en million».

Hva er en aksje?
En aksje betegner enten innskudd i et aksjeselskap (også aksjeinnskudd) eller den eierandel i et aksjeselskap som svarer til aksjens pålydende i forhold til samlet aksjekapital. I norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal alle aksjer lyde på like store beløp.

Generelt gir alle aksjer like rett i selskapet, men vedtektene kan bestemme at det skal være aksjer av forskjellige slag. En aksjeklasse kan f.eks. gi fortrinnsrett til utbytte. Disse betegnes i så fall preferanseaksjer i motsetning til ordinære aksjer. Det kan også i en viss utstrekning fastsettes at aksjene i en aksjeklasse skal være uten stemmerett eller ha begrenset stemmevekt, såkalte B-aksjer. Aksjene med full stemmerett kalles da A-aksjer. Hvis aksjekapitalen forhøyes med aksjer som gir andre rettigheter enn de opprinnelige, blir de opprinnelige aksjer betegnet som stamaksjer.

Aksjer kan fritt overdras og erverves når ikke annet er bestemt i lov eller vedtekter. Aksjenes omsettelighet kan være begrenset ved at de øvrige aksjeeierne har forkjøpsrett eller at aksjeervervet er betinget av samtykke fra selskapet. I aksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger lovfestet, men i allmennaksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger avhengig av vedtektsbestemmelser. Både i aksjeselskap og i allmennaksjeselskap kan det vedtektsfestes at aksjeerverver må ha visse egenskaper mv.

Aksjekapital
Ved stiftelse av aksjeselskap skal aksjetegnere betale inn minst det beløp aksjene lyder på. Det samme gjelder ordinært ved senere kapitalforhøyelse. Forhøyelse av aksjekapital kan imidlertid også skje ved såkalt fondsemisjon gjennom forhøyelse av eldre aksjers pålydende eller utstedelse av nye fri-aksjer uten at det foretas innbetaling av ny kapital.

Om utenlandsk eierskap av norske aksjeselskaper

Nå kommer ny lov som vil vise hvilke utenlandske eiere som eier aksjer i norske aksjeselskaper.

Til nå (01.06.2015) har det vært slik:

 • Utenlandske statsborgere og foretak, kan oppbevare midler på forvalterkonti. I eierskapsregistrene står de oppført som nominee konti, forkortet nom.
 • Nordmenn kan også benytte forvalterregistrering. Unntaket gjelder aksjer, der norske personer og foretak er lovpålagt å registrere beholdning på VPS-konto i eget navn.
 • Finanstilsynet, politiet og selskapet selv har innsynsrett i hvem som er reelle eiere, etter allmenaksjeloven.
 • Reglene om forvalterregistrering er laget av praktiske årsaker. De gjør at sluttinvestor slipper å opprette konti i verdipapirregisteret og forholde seg til lokale lover og markedspraksis i et hvert land man investerer i. Forvalter håndterer lokale lover og regler for investor og ivaretar investors interesser.
 • Internasjonalt er det normalt å investere via forvalterkontoer.
 • Tall vi har innhentet fra VPS viser at 36 prosent av den samlede markedsverdien av VPS-registrerte aksjer tilhørte utlendinger, tilsvarende 755 milliarder kroner, ved utgangen av 2014.
 • Summen av alle registrerte aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer registrert i VPS, var 4581 milliarder ved utløpet av 2014. 31 prosent av dette er registrert på utlendinger.
 • Av den totale markedsverdi tilhørende utlendinger er om lag 40% registrert på forvalterkontoer, hvor eierskapet er skjult. Andelen er høyere for aksjer og lavere for obligasjoner.

Om Statoil og utenlandsk eierskap i Norge

 • Statoil har i motsetning til andre store norske selskaper ikke offentliggjort jevnlige oversikter over reelle største eiere, slik Oslo Børs anbefaler.
 • 16 av Statoils 20 største eiere er pr. 12. mars registrert på forvalterkonti (nominee), og fremstår i aksjonærregisteret som utenlandske banker eller verdipapirforetak. De virkelige eierne, vet man ikke hvem er.
 • Finanstilsynet, politiet og selskapet selv har innsynsrett i hvem som er reelle eiere, etter allmenaksjeloven.
 • I en undersøkelse fra Transparency International Norge fra 2013, kommer Statoil best ut av 50 børsnoterte selskaper når det gjelder åpenhet i selskapsrapportering. Det som ble undersøkt var antikorrupsjonsprogram, eierinteresser i datterselskaper og land til land-rapportering.
 • Åpenhet om selskapets største virkelige eiere, har ikke vært en del av denne undersøkelsen.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Geir og Audun

Geir og Audun er to av mange norske navn norske navn som har blitt brukt i forbindelse med spill. CasinoGeir på casinogeir.com og Audun Automat kunne blitt brukt f.eks. på en side med automater på nettet.

aksje-indeksGeir og Audun er tilfedligvis også to personer som har tjent mye penger via aksjespill. De ønsker å være anonyme her, men sier til lån.priv.no at day trading, slik de har drevet med i flere år har gjort dem til mangemillionærer. Og det er ikke tilfeldig at vi nevner spill på nettet i introduksjonen i denne artiklen. De to mennene har blitt millionærer på aksjekjøp og kjøp og salg av eiendeler av selskaper som driver med gambling, nettspill og andre former for spill, også live-spilling.

Geir og Audun «Automat» sier at det ikke er stuerent i Norge å kjøpe aksjer og eiendeler i firmaer som driver med gambling, men påstår at de aller fleste store firma driver renhårig business. Men på grunn av det skitne stempelet så holder de kortene, eller aksjene, tett inntil brystet.

Audun sier at han kommer til å gi seg i denne bransjen i løpet av en 5 års tdi fordi han da har tjent nok penger til å leve en sorgfri tilværelse i Spania. Geir kommer nok til å fortsette dette til han stuper, påstår han, «Det er min livsstil rett og slett, det er slik jeg er».

Vi tillater oss å komme med flere forslag til navn som spillebransjen fritt kan bruke:

– Børre Black Jack

– Poker Pål

– Roulette Reidun

– Kåre Kasino

– Odd Oddsen

– Vegar Video Poker

– Sara Slot Machine

– Bingo Berit

– Finn Fixed-Odds

– Keno Kent

Vel, listen kan bli veldig lang, det er mange norske navn som egner seg i promoteringen av gambling. Vi er ikke så sikre på at alle Beriter ville satt pris på at navnet deres var mest kjent som Bingo Berit. Poker Pål er et tøft navn, men folk med navnet Pål vil nok ikke like å bli mest kjent for pokerspilling, selv om de sikkert liker det godt. Det er som kjøp og salg av aksjer i spillselskaper, ingen sier at de syns det er greit, men ingen bryr seg egentlig, det er viktig å ha en politisk korrekt mening.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Herbalifeaksjer

Vil gjerne skrive her litt om det første Aksje jeg noensinne kjøpte til pensjonssparingen min og en Aksje jeg løpende har supplert i og som jeg også forventer skal være i pensjonen mange år frem. Jeg kan selvfølgelig vel ergre meg litt over at jeg ikke fikk solgt noen aksjer i kurs 70, men siden jeg er langsiktig i pensjonen er det heller ikke meningen at det skal trades.

Herbalife selger diverse vekttapsprodukter, helsekostprodukter, sportsprodukter samt mye annet. Hovedproduktet deres er et frokostsprodukt kalt Formula 1, som er en slags ernæringsrik proteinshake som særlig er godt for personer som søker vekttap, da den «kickstarteren» folks stoffskifte fra morgenstunden. Grunnen til at jeg kjøpte denne Aksje for noen år tilbake og løpende har supplert opp i den, er at jeg simpelthen ser en stor framtid innen slike produkter. Verdens forbrukere blir mer og mer bevisste om deres kost og ernæring mv. og flere og flere personer vil gå over til å bruke ernæringsrike og vekttapsprodukter, ut over dette sportsprodukter til sportsutøvere mv.

Når jeg nevner Herbalife aksje vil en del av dere med det samme garantert skrike – Pyramidespill!

Og det er vel temmelig naturlig, for Herbalife ledelse skal selv bruke halvparten av hver eneste CC på å forklare hvorfor forretningen ikke er et pyramidespill. Herbalife er MLM – eller Multi Level Marketing firma, eller også kalt Network Markedsføring. Jeg kjenner personlig 2 distributører i Danmark som er svært høyt oppe i salgshierarkiet og som jeg derfor har kunnet rådføre meg med før jeg startet med å kjøpe aksjen og løpende har kunnet rådføre meg med hvordan salget utvikler seg i DK. Herbalife fikk siste kvartal en omsetning på over 1 mrd. $, men selskapet har faktisk bare 4500 ansatte. Hvordan kan dette så la seg gjøre? Det skyldes et globalt nettverk av over 2 mill. uavhengige distributører eller selgere om man vil. Hvor svart og andre personer ser en stor risiko i forretningen, er det der at jeg ser enorme muligheter. Hvor motiverte er salgsfolk i virksomheter hvor de kommer fra 8-16 og skal selge noen produkter i arbeidstiden deres, og kanskje får lov å få litt provisjon en gang imellom. Herbalifes distributører er som å ha 2 millioner utelukkende provisjonslønnede selgere som arbeider (i de tilfellene jeg kjenner) 60+ timer om uken for å bygge ut forretningen og øke salget. Man skal imidlertid ha med at en svært stor del av de 2 millionene distributører bare er vanlige kunder, som har fått en distributørlisens for å kunne kjøpe produktene med rabatt direkte av Herbalife, men som ikke arbeider effektivt med å skape en forretning ut av det. Man kan nemlig ikke kjøpe herbalife produkter fra Herbalife. Disse SKAL kjøpes gjennom en uavhengig distributør i Herbalife netværke. For å ta på et eksempel hvordan distributørene skaper verdi, både for seg selv og for Herbalife som virksomhet (og dermed jeg som aksjeeier) vil jeg ta utgangspunkt i en av mine bekjenter som er distributør. Han startet som distributør dengang han var studenter og hadde tiltenkt seg det som en studiejobb. Det betalte han ca. 1900 kroner for. Det er viktig å merke her at den personen som vervet ham til nettverket tjener 0 kr.!!!!!! på å verve ham. Det er det som er ulovlig at man tjener penger på å verve andre. Det gjør man ikke i Herbalife. Personen fikk raskt bygget opp en portefølje på ca. 10 kunder som hver måned kjøpte for vel 15.000 kroner av ham. Dermed tjente han allerede mer enn han fikk i SU da han fikk en «superstatus» og dermed lavere innkjøpspriser. Han introduserte deretter konseptet for 3 av studiekameratene hans, som så inntekten hans og gjerne ville prøve det. Den ene av personene hadde OK lett ved å skaffe kunder, de 2 andre hadde problemer med det. Personen jeg kjenner laget ikke flere kunder til seg selv, i stedet hjalp han sine 3 medstudenter med å lage kunder, hjalp dem med å ringe rundt, brukte tid og penger på å vise dem hvordan de skulle selge og markedsføre seg. Han fikk så vidt jeg ved bare omkring 15 % i royalty av salgene deres mot 50 % hvis han hadde tatt kundene selv. Fordelen vet det var at de 3 personene plutselig kunne stå på egne bein og selv lage nye kunder og gi service de eksisterende kundene, personen jeg kjenner, kunne derfor ta 15 % i royalty av alt salgene deres, og gå i gang med å lære opp nye personer. Det gikk plutselig sterkt for ham, da han fant ut de 3 personene han hadde lært opp, effektivt begynte å videreformidle metodene hans til nye distributører som de selv lærte opp. Plutselig utvida netværke seg fra 3-4 personer til over 10 personer som han alle mottok royalty fra. Hele grunnpilar ved et pyramidespill er at det krakelerer når man ikke kan få ytterligere personer inn i pyramiden. Dette er ikke et tilfellet med MLM firmaer. Distributørene tjener ingenting ved å erverve nye distributører, og de selger heller ingen varer til distributørene deres. De tjener penger når deres downlinjes selger varer «ut av huset» til kunder mv. Det er som å bygge opp sin egen virksomhet med en stor salgsorganisasjon under seg som man løpende skal passe og pleie og utvide.

Det var litt om markedsføringsmetodene deres, som det kan garanteres kan debatteres en masse mer om, vedrørende fordeler og ulemper. Kort på godt, en virksomhet ville ikke kunne eksistere i 33 år, hvis det var en pyramide. De personene jeg snakker med i DK sier at salget aldri har vært høyere enn det er nå, og at de bare ser positivt på framtiden.

Herbalife er ledet av Michael Johnson, som har vært kåret som USAs beste CEO . Han leverer et ufattelig flott arbeid hos Herbalife, og de har gjennom de siste mange årene levert rekord på rekord. Han er imidlertid også en av de beste betalte sjefene på Wall Street med en årsinntekt omkring 90 mill. $.

Hvis man ser litt nærmere på regnskapene deres (her Q2 2012) sees det at de for første gang klarte 1 mrd. $ i omsetning i et kvartal. Omsetningen var en stigning på hele 17 % i forhold til 2011, og H1 2012 var omsetningen 19 % høyere enn H1 2011. Den samlede royaltyen sats (betaling til distributørene) ble på 32 % mot 33 % året før. EBIT Margin stek 18 % mot 16,5 % året før. Ser man på bunnlinjen fikk Herbalife et resultat på 133.368 mill. $ eller 1,1 $ i EPS . Dette en stigningen på 20 % i forhold til Q2 2011. For hele halvåret H1 2012 steg bunnlinjen med 21,2 % i forhold til H1 2011. Det er denne veksten jeg forventer fortsetter fremover, noe som ledelsen også selv gjør. Ledelsen guider selv for en EPS i 2012 omkring 3,74 $ pr. Aksje , noe som er relativt konservativt i forhold til at de har laget over 2 $ i H1. En oppjustering senere på året til omkring 4 $ er nok antagelig. Dette vil tilsvare en P/E på 12, slik at aksjen er ikke vanvittig billig målt på nøkkeltall, men heller ikke vanvittig dyr. Den skal kjøpes pga. av den veksten den har visst, samt på den framtidige veksten man som investor forventer. Selskapet utbetaler hvert kvartal 0,3 $ pr. Aksje i utbytte hvilket tilsvarer en direkte Yield på 2,4 %. Denne er stigende. Ut over dette foretar Herbalife seg noen enorme store aksjetilbakekjøp. De har siden 2007 eksekvert et stort tilbakekjøpsprogram, og har i 2012 etablert et nytt aksjetilbakekjøp frem til 2017 til en verdi på over 1 mrd. $. Dette svarer til ca. 17 % av hele markedsverdien og vil være med på å løfte både kursen og EPS fremoverrettet de neste paret år.

Konklusjonen min er at det ikke er en aksje man skal kjøpe for å tjene en profitt på 3 eller 6 måneders sikt, men fordi man mener at salget liksom de siste mange årene også fremover (de neste 3-5 årene) vil stige med 2 sikra prosent årlig som følge av etterspørselen etter produktene og deres globale distribusjonsnettverk.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Lurte aksjerobot igjen

Svend Egil Larsen har gjort det før og gjør det igjen, lurer aksjeroboter til å selge og kjøpe tilbake slik at han tjener penger på det. Larsen fikk kjøpt en rekke «billige» Infratek-aksjer i mars 2012.

Han er tidligere tiltalt for å ha svindlet en aksjerobot, men ble frikjent av høyesterett i mai 2012, http://www.aftenposten.no/okonomi/Investorer-lurte-aksjerobot_-ble-frikjent-av-Hoyesterett-6819044.html#.UuDL77TKzuE.

Lagmannsretten frikjente de to aksjehandlerne, og Oslo politidistrikt valgte å anke til Høyesterett. Men den anken førte altså ikke frem.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Ulike Aksjefond

De fleste av oss har hørt om sparing i fond, og da spesielt sparing i aksjefond. De de fleste ikke er klar over, er at det eksisterer flere forskjellige typer fond. I denne artikkelen skal vi ta for oss de mest kjente fondstypene, samt se nærmere på risikoen forbundet med de ulike fondene. Men først, hva er egentlig et fond?

Et fond er en “pool” av penger som tilhører investorer (deg). Dette “poolet” styres av en eller flere forvaltere, som har som oppgave å få pengene til å vokse uten at det tas for mye risiko. Disse forvalterne jobber under ett sett med regler som gir dem retningslinjer for hvordan de kan investere dine penger. Et fond kan investere i aksjer (aksjefond), obligasjoner (obligasjonsfond), renter (rentefond) eller en kombinasjon av disse (kombinasjonsfond). Det finnes også fond som investerer i alt fra dyr vin til råvarer, men vi skal i denne artikkelen kun ta for oss ulike aksjefond, som er vanligst blant norske sparere.                

Aksjefond er noe de fleste kjenner og kanskje det mange av oss forbinder med ordet “fond”. Et aksjefond investerer naturlig nok i ulike aksjer. Blant aksjefond som markedsføres i Norge, finner vi ulike typer aksjefond. Vi har globale fond, som investerer i aksjer verden over uavhengig av region eller bransjer aksjene tilhører. De globale fondene er kun ute etter de beste investeringene. Det har ingenting å si om de finner det i Bangladesh eller Norge. Ettersom risikoen da spres i ulike regioner og bransjer, vil sjangsen for å tape stort minskes. Samtidig vil man heller ikke få med seg den store gevinsten som mer spesialiserte fond iblant får.

Samtidig finner vi aksjefond som regionfond, bransjefond og norske fond. Risikoen ved disse fondene er større enn globale fond. Skulle en bransje som for eksempel IT-sektoren ta en stygg smell, som under dot-com boblen i 2000, vil aksjefond som kun investerer i IT-aksjer falle mye. Det samme gjelder for hvordan regionfond med fokus på europeiske aksjer blødde ekstra mye da den økonomiske europa-krisen blåste som verst sensommeren 2011.

Noen vil kanskje se på norske aksjefond som mindre risikable enn andre. Det er helt riktig at den norske økonomien er spesielt sterk takket være oljeindustrien, og norsk økonomi er idag definitivt i kanonform. Det er derimot viktig å ikke glemme at hvis du skulle satse alle sparepengene dine på et norsk aksjefond, så vil du i realiteten satse alle pengene dine på en liten økonomi og derfor være sårbar for en eventuell nedgang. Det er viktig å huske at ingen land er usårbare for økonomiske nedgangstider. Selv ikke Norge. 

Kilde: Aksjefond.no

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.0/5 (1 vote cast)

Prada på børsen til tilbudspris

Offentliggjort 17.06.11 kl. 07:18

Børsnoteringen i Hong Kong vil bringe inn motehuset Prada mindre enn opprinnelig planlagt.

Det italienske motehuset Prada har fått prismerket aksjer ved den pågående børsnoteringen, og det blir ikke helt så dyrt for de nyslåtte Prada-aksjonærene, som selskapet i første omgang kunne håpe på.

To kilder med kjennskap til den pågående børsnoteringen på Hongkong-børsen forteller til Bloomberg News at motehuset selger aksjene til kurs 39,5 Hongkong-dollar.

Det er i den nederste enden av det opprinnelige udbudskursinterval på 36,5 til 48 Hongkong-dollar og i den absolutte bunnen av det senest kommuniserte intervallet på 39,5 til 42,25 Hongkong-dollar.

Børsnoteringen vil dermed bringe inn Prada vel 2,1 mrd. amerikanske dollar. Det verdisetter Prada til sammenlagt 12,8 mrd. dollar, eller 23 ganger driftsinntjening, skriver Bloomberg News.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Stor rabatt på europeiske aksjer

Offentliggjort 17.06.11 kl. 13:09

Krisen i Hellas har nådd nye dybder, og det innregner investorene helt kontant i aksjekursen.

Nordea forteller at europeiske aksjer for øyeblikket handles 20 prosent under deres amerikanske kolleger.

For øyeblikket er det demonstrasjoner i Hellas, statsministeren har stilt opp til et mistillitsvotum og byttet finansministeren ut. Samtidig arbeider EU på høytrykk for å skape en plan for landets gjeld, noe som imidlertid innebærer ytterligere nedskjæringer.
Kaos og statsbankerott

– Hvis regjeringen tvinges til å tre tilbake, så økes risikoen for politisk kaos og en gresk statsbankerott. Dermed røyker EU-landenes taktikk med å skyve problemene i fremtiden, for problemet ville skulle løses nå, skriver seniorstrateg i Nordea Henrik Drusebjerg.

– Vedtas de nye spareplanene ikke, økes risikoen også for at IMF ikke utbetaler de nester tranchere av hjelpepakken liksom de sannsynligvis ikke vil være med til fornyet støtte. Politisk kaos kan også få flere EU-land til å ytre seg om at man ikke vil være med lengre.
Tror på en ny redningspakke

Henrik Drusebjerg vurderer fortsatt at det mest realistiske scenarioet er at Hellas får en ny redningspakke kombinert med, at landet år restrukturert gjelden sin med lengre løpetid.

– Men hvis den greske regjeringen plutselig kaster håndkleet i ringen og gir etter for befolkningens press om færre nedskjæringer, kan det få alvorlige konsekvenser for ikke bare finanssektoren i Europa, men for hele aksjemarkedet. Så vil det være snakk om en hard landing med en nedskrivning av gjelden, hvor banker og andre finansielle kreditorer tvinges til å ta tap, skriver Henrik Drusebjerg.
Kan bare gå fremover

Senior-strategen gir imidlertid et glimt av lys i mørket. Hvis vi nå er dypest nede i den depressive stemningen på markedene, kan det jo bare gå en vei.

– Investorene er imidlertid etter hvert svært forsiktige eller pessimistiske, hvorved bare få positive nyheter kan skape opp et skikkelig hopp på aksjemarkedene. Prisfastsettelsen av aksjer er fremdeles attraktiv og inntjeningsutsiktene positive, skriver Henrik Drusebjerg.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Tør du å satse på aksjemarkedet?

Det finnes mange selskaper som reklamerer for at de kan få deg I gang når det kommer til aksjetrading på nettet. Men det som er med disse selskapene er at de selger deg verktøy og service som kan hjelpe deg I å komme I gang. De selger ikke noen garantier for suksess. Det spiller ingen rolle om du oppnår overskudd eller taper penger for disse selskapene.

Siden du vurderer å gå inn i aksjemarkedet planlegger du å få en betydelig avkastning på investeringen din som også bør være bedre enn det du ville få ved å investere pengene dine i aksjefond (mindre risikabelt enn enkeltaksjer).

Vel, hvordan kan du få denne avkastningen? Svaret er selvsagt enkel og velkjent: kjøp lavt, selg høyt. Hvis du gjør det mesteparten av tiden vil du bli en vellykket aksjetrader. Men det er nå første problemet kommer: hvordan vet du når du skal kjøpe? Det er sannsynligvis flere måter å gjøre det på. La oss si du var heldig og aksjen gikk rett til værs etter at du kjøpte den. Heldig, eller dyktig?

På aksjemarkedet er det aldri godt å si.

Nå kommer et annet problem: når du skal selge? Etter at aksjen i aksjeselskapet er opp 20%, hva gjør du da? Selge nå, eller vente til den har gått opp 50%, 100% eller 200%? Lytter du til aksjenyheter og gjør det alle andre gjør: å selge, kjøpe mer, eller fortsette å holde på de aksjene du allerede har lykkes med? Hvis du velger en av de to første alternativene må du tenke på hvor mange av aksjene du bør kjøpe eller selge?

Spørsmålet e, er du så god som de som driver med aksjer til daglig og har sett hundrevis av konkurser og kraftige nedfall I aksjemarkedet? Mest sannsynligvis ikke.

De fleste taper penger ved å bruke masse tid og krefter i aksjemarkedet. Hvis du er ny i dette spillet, og ikke planlegger å bruke mye tid på forskning er sjansene store for at du taper penger. Du må konkurrere med profesjonelle tradere, store spillere og innsidere som tjener mest fordi mange andre er nødt tli å tape for at disse menneskene skal få penger I lommene sine.

Poenget er at det er lett å se på fortiden og se alle de feilene du har gjort. Men det er svært vanskelig å gjøre riktige ting for fremtiden. Med mindre du kjenner markedets trender godt, forstår relaterte næringer og et aksjeselskaps økonomi. Selv profesjonelle tradere gjør feil og taper penger. Hvis du ikke er en av dem eller ikke planlegger å bli en er det beste alternativet å bruke et aksjefond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Aksjer eller aksjefond?

Har selv hatt litt lykke med tanke på fond. Aksjer er noe man ikke burde hoppe ut i. Dette er forbeholdt de som kan det. Aksjefond er sikrere og finner du et globalt fond har disse som regel den laveste risikoen. Velg derfor aksjefond med hodet og ikke med hjertet.

Alle banker har gode rådgivere som kan gi deg et sikkert sparefond. Jeg ville enten satt inn en liten del i fond, og latt resten ligge på konto(høyrente.). Du finner høyrentekontoer i utrolig mange banker, og det skal ikke så mye til for å skaffe seg en god rente på lav risiko.

Er du den sikre typen setter du alt inn på høyrente og koser deg  med rentene. Det blir således ikke altfor mye, men nok til at du kan kose deg godt på en ferie eller to.

Har da 2 forslag til fond: Dnbnor øst-europa og Avanse. Disse har gitt godt avkastning, markedet er jo som sagt på vei opp, men vil alikevel følge en negativ med positiv endring. Skal du investere penger i aksjer uten å ha peiling på hvordan markedet fungerer – ja, så anbefaler vi så absolutt aksjefond. En sikker og god måte å legge inntektene på, og du vil neppe bli skuffet over hvor god avkastning og liten risiko det er på disse fondene.

Selv tjente jeg en god slant på DnbNor Global 2.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Hva skal man investere pengene sine i?

Hvis formålet ikke er øyeblikkelig forbruk, burde du først sette deg ned å finne ut hva slags risiko du føler deg komfortabel med.Dette for å finne ut av hva slags investeringer du kan føle deg komfortabel med, mao. du skal sove godt om natten.

Når det er sagt, velger jeg å anta at du ikke ønsker å pådra deg mer gjeld for å evnt. kjøpe en leilighet å leie ut noe som implisitt innebærer en del merarbeid i forvaltning.

Alternativene blir da bank, pengemarkedsfond, aksjefond, aksjeportefølje, aksjer, hedgefond, opsjoner/futures, fra lav risiko -> svært høy risiko. Pensjonssparing og den slags «flotte» produkter orker jeg ikke ta hensyn, da dette vil spille særdeles inn på resten av økonomien din.

Rentene i Norge forventes å stige gradvis etterhvert som økonomien stabiliserer seg etter en turbulent periode. Dette er selvsagt piss, da renter er tilnærmet umulig å spå, men gir en pekepinne på det faktum at bank de nærmeste årene muligens ikke vil gi deg en mer-avkastning du er fornøyd med, hvis inflasjonen i tillegg skulle stige raskt i perioden, kan man anta at du vil sitte med en realrente som om ikke er 0 hvert fall er nærheten.

Avhengig av alder å risiko villighet vil jeg anbefale å bygge en portefølje av aksjer hvor du enten investerer i store solide selskaper eller, i en rekke vekst selskaper. Fordeling av kapital/aksjer vil alt etter din risiko villighet gå fra 1/3 i aksjer til 3/3 i aksjer, resten av pengene setter du i høy rente konto.

Hvis du ikke kan noe om aksjer er aksjefond et alternativ, men vær særdeles obs på at de som regel skal ha forvaltninghonorar og suksess honorar mao. de tjener penger uansett om du gjør det(dobbelt opp når det går bra).

Jeg vil ikke anbefale deg å kjøpe enkelt aksjer da risikoen vil bli ekstremt høy, fordelen med en portefølje av aksjer er at du ‘hedger’ en type risiko opp mot en annen type, slik at summen av risiko faktisk går ned.

En enkelt tilnærming til dette kan du finne gjennom Markowitz’s optimale portefølje teori som ikke fordrer noe kunnskap om aksjer, den fordrer dog matematiske kunnskaper. Husk all aktiv forvaltning koster penger enten det går opp eller ned!

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.1/5 (7 votes cast)

Omkostninger ved kjøp i norsk aksjefond – skatt

Skatt 2011

Er det slik at dette er fradragsberettiget og i så fall hvor fører man det? Eller blir dette tatt hensyn til i det man selger andeler?

Omkostninger ved kjøp og salg av fond behandles på samme måte som kurtasje ved aksjekjøp – disse legges til eller trekkes fra inngangsverdien eller realisasjonsverdien.

Dette gjør imidlertid fondet for deg, så du trenger ikke føre det noen steder. Sjekk årsoppgaven fra fondsleverandøren din hvis du vil sjekke nærmere.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Aksjer i utlandet – skatt

Skatt 2011

Solgte aksjer iUSA med tap sist år. Kjøpte de i 2000, men de har ikke blitt oppgitt noen steder siden de ble kjøpt. Kan jeg føre tapet opp på selvangivelsen for 2010? Hvilket papirer skal evt fylles?

Utenlandske aksjer beskattes etter samme regler som norske aksjer. Men siden utenlandske aksjer ikke registreres i Aksjonærregisteret, må du fylle ut RF-1059 «Aksjer og fondsandeler mv. 2010».

For utenlandske aksjer er det svært viktig at du skriver hele selskapets navn. Du må også fylle ut hvilket land selskapet du har aksjer i hører hjemme. Når du skal regne det utenlandske beløpet om til norske kroner (og det må du) kan du benytte vekslingskursen på transaksjonstidspunktet. En grei måte å gjøre dette på er å se hvilket beløp (i norske kroner) som gikk inn eller ut av kontoen din.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.8/5 (6 votes cast)

Fradrag for kurtasje på aksjer

Skatt 2011

Hvor fører jeg opp fradrag for kurtasje ved aksje kjøp/salg i selvangivelsen?

Kurtasjen skal automatisk være lagt til inngangsverdien (kjøpssummen) på aksjene dine – eventuelt trukket fra realisasjonsverdien (salgssummen). Det er derfor ikke noen egen post for kurtasje.

I den forenklede akjseoppgaven som du skal ha fått tilsendt i posten, kan du sjekke de forhåndsutfylte tallene opp mot sluttsedler fra aksjemegleren. Dersom du finner ut at kurtasjen ikke er tatt med, retter du dette opp i skjema RF-1088K i Altinn og sender skjemaet elektronisk til Skatteetaten.

Etter få dager får du tilsendt en oppdatert oppgave under «Mottatt» på «Min hovedside» i Altinn med beløp i postene 110-140 som skal stå i selvangivelse

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.4/5 (8 votes cast)

Hva må til for å begynne med aksjer?

Du har kanskje et brennende ønske om å begynne med aksjer, uten helt å vite hva du går til. Da kan det være greit å få med seg noen gode tips på veien – og om du blir avskrekket av det vi skriver her, ja – så er det kanskje til ditt eget beste. Husk på at aksjemarkedet ikke er for alle og en hver, men kun for de som har et brennende ønske om å tjene penger samt de som tar seg tid til å følge litt med.

Har du null peiling og ikke spesiell interesse for aksjer og finans, så anbefaler jeg deg heller å investere pengene i et aksjefond. Ikke særlig givende å lese igjennom en års-/kvartalsrapport når du ikke forstår noenting av hva som står der fordi du skal prøve å analysere ett selskap. Slike rapporter er både tungleste og ikke spesielt givende for deg som ikke vet hvordan du angriper dem.

Skal du begynne med aksjer som ren nybegynner kommer du nesten garantert til å tape deler av pengene dine iløpet av det første året. Dette har mange erfart igjen og igjen, både da jeg startet selv og sett venner/bekjente «gamble» bort sparepengene sine. Men man lærer utrolig mye denne tiden så har du interessen på plass så kan det være verdt det. Vær med andre ord obs på at den første tiden kan være ganske hard.

Men har du en mentor som kan dele kunnskap underveis, eller er i et miljø der det er gode diskusjoner og du kan få svar på spørsmål (f.eks. skole eller familie) stiller saken seg noe annerledes. Invester gjerne i de samme selskapene som mange av de andre litt mer rutinerte folkene gjør – så skal du kjapt se at dette vil lønne seg.

Det er mye mulig at vi har avskrekket deg med tanke på å begynne å investere aksjer, men du må huske på at det er mye penger å hente her om du er disiplinert og læringsvillig. Hvis du skal satse på aksjer har vi generelt to tips:

1) Fulltegn deg i den pågående emisjonen til DNBNOR. Frist 10. desember. Tegn deg uten tegningsretter, men sats på at du får tildelt aksjer likevel. Ingen garantier for at du blir tildelt aksjene, men gjør du det vil jeg tro du casher inn en pen gevinst når du selger aksjene igjen.

2) Skaff deg portefølje på Nordnet og følg spareporteføljen til eksperten Are Slettan der så godt det lar seg gjøre. Trolig en av de mest oppegående finansjournalister/analytikere vi kjenner til.

Når det kommer til hvor mye man ønsker å investere i aksjer i starten, så er det veldig individuelt. Du husker kanskje at vi skrev at du bør regne med et tap i starten, noe som kanskje ikke gjør deg veldig lysten på å kaste inn hele sparekontoen din på Nordnet? I så fall har vi lykkes med skremselspropagandaen. Vær forsiktig med pengene dine i starten, og prøv deg frem med litt mindre summer før du begynner å trade med mye penger.

50 000 kr er ikke så veldig mye i aksjeverdenen, da en aksjepost ligger på rundt 10 000 kr(+/-), dvs at du kan kjøpe aksjer i ca 5-10 selskaper, ergo ikke like lett å spre risikoen alltid. (Du kan kjøpe for mindre enn en aksjepost, men dette anbefaler jeg ikke, du kan da få problemer med å selge disse igjen).

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (9 votes cast)

Tips til aksjeinvestering

Har du et ønske om å begynne med aksjer – eller trenger du bare råd til hvilke innskudd du bør gjøre i aksjemarkedet? Vi har tipsene som kan vise deg veien til gode innkjøp av aksjer. I starten er det for øvrig viktig at du er beskjeden med antall kroner du spytter inn i aksjemarkedet. Den gyldne regelen er at du ikke investerer mer enn du har råd til å tape.

Når du investerer for så lite penger (dvs. mindre enn en børspost) er det veldig viktig at du kjøper i et selskap der det er høy omsetning. Ellers kan du risikere at du aldri får solgt aksjene dine for den prisen den omsettes for, ofte må du gå ned en del for å bli kvitt dem. Og når du handler aksjer er jo litt av poenget at du skal få kjøpt/solgt raskt når du har et ønske om dette.

Dette kan du finne ved å gå inn på oslobors.no f.eks. og sortere selskaper etter omsetning. Top 25 på denne listen bør være et greit utgangspunkt. (Merk, denne listen vil endre seg daglig, men se etter selskaper som har «fast plass»).

Finn deg et selskap som høres interessant ut og start med å lese nyheter på hegnar.no, dn.no, e24.no osv. Det å holde seg oppdatert på nyhetsfronten hva gjelder de store selskapene på aksjemarkedet er faktisk alfa og omega om du skal ha noe mål om å tjene penger på dette.

Sjekk også ut diverse aksjeforum, f.eks. forum.hegnar.no, men vær generelt kritisk til ting du leser her, og ikke la deg rive med av «ildsjeler». En del er også ute etter å ødelegge for andre, noe som lyser igjennom. Vær kritisk til alt du leser – og spesielt alle tips som kommer fra debattforumer på internett.

Husk også at når du investerer for lite penger trenger du også nødt til å gå opp en del prosent bare for å tjene inn kurtasjen. Nå vet jeg ikke hvor mye du betaler men enkelte betaler 39,-. Dvs 39 * 2 (kjøp+salg) må jeg ihvertall tjene inn for å gå i null.

Investerer man med denne ordningen 1000 kr i et selskap, må det stige 8% i verdi for at man skal ha tjent 2 kroner. Dette er sjelden noe som skjer daglig, så en langtidshorisont-løsning (dvs sitte på akjsene lenge) er å anbefale. Blir ingen daytrading på de som satser for lite penger.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.9/5 (9 votes cast)

Guide – hvordan lykkes på aksjemarkedet?

Mange ser på misunnelse med de som virkelig har gjort seg rike innenfor finanssektoren. Og aksjemarkedet er et av de markedene med de aller største vinnerne. Vi gir deg en liten pekepinn på hvordan du kan lykkes på aksjemarkedet som nybegynner. Her er rett og slett en del punkter du må vite for å gjøre deg rik på aksjemarkedet.

Det første du må gjøre er å sette deg inn i hvilke spilleregler som gjelder for kjøp og salg av aksjer i Norge. Aller først må det nevnes at du må være knyttet til en bank for å handle med aksjer – noe du helt sikkert er fra før av. Punkt nummer to er at du skal være over 18 år for å handle med verdipapirer på det norske aksjemarkedet, og til slutt kan det være greit å vite at Oslo børs er åpen fra mandag til fredag med helgefri.

Aksjer er deler av en bedrift som man kan omsette ved kjøp og salg. Ved å handle inn en aksje til din portofolio, kjøper du til samme tid en del av et eierskap i nevnte bedrift. Om denne bedriften gjør det bra (altså stiger i verdi), så vil også din aksje stige i verdi – noe du kan kapitalisere på ved å igjen selge denne aksjen og få utbetalt i kroner og øre. Ganske enkelt system.

Det vanskelige i aksjemarkedet er nettopp å spå hvilke bedrifter som kommer til å gå bra fremover, og hvilke som kommer til å gå dårlig. Folk verden over jobber «8-4-jobber» i denne bransjen kun ved å analysere diverse bedrifter og velge hvilke selskaper man skal investere pengene sine i. Er du helt nybegynner, så anbefales det å investere i store selskaper med høy kapitalomsetning. Eksempler på slike selskaper på det norske aksjemarkedet er Statoil, REC og Norwegian.

I tillegg vil det være lurt å høste inn kunnskap rundt aksjemarkedet, og flere seriøse nettaviser og magasiner tilbyr gode råd og tips om hvilke selskaper som er i vinden for tiden. Dagens Næringsliv er et godt eksempel på en seriøs avis med gode økonomiskribenter som daglig blogger om livet på aksjemarkedet. Ta til deg de rådene du kan om du skal bli rik på aksjemarkedet.

Avslutningsvis vil vi også nevne at du aldri bør satse mer på aksjemarkedet enn det du har råd til å tape. Se på det gjerne som et lotteri på et tivoli der du ikke bør bruke alle pengene du har for å kanskje vinne den store gevinsten til slutt. Det er som med resten av kategoriene innenfor finanssektoren; det sikreste er ofte det beste.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.8/5 (8 votes cast)

10 gyldne aksjeråd

1) Sett deg et mål!
Sett et mål for aksjeinvesteringene dine. Hav realistiske forventninger. Aksjer er et langsiktig sparingsalternativ, som historisk sett har gitt et attraktivt utbytte.

2) Tenk holdbart!
Aksjekurser svinger opp og ned, men er alltid steget til nye høyder. Aksjer egner seg derfor ikke til kortsiktige investeringer.

3) Invester regelmessig!
Invester aldri en stor del av sparingen din i aksjer på en gang. Du risikerer å kjøpe, mens aksjene er dyrest. Utbytter skal gjeninvesteres og la være med å hoppe inn og ut av aksjemarkedet – det påfører deg bare en masse kostnader.

4) Spre innkjøpene!
Sats ikke alt på en eller få aksjer, men spre investeringene dine i flere selskap og helst også i forskjellige bransjer. Så er du mindre sårbar overfor svingninger i det enkelte selskapet og bransje.

5) Gjør hjemmearbeidet din!
Kjøp bare aksjer i selskap, som du har satt deg skikkelig inn i. Kjøp aksjer i selskap, som i flere år har vist framgang i omsetning og inntjening – og hold deg velinformert om aksjene dine.

6) Invester i åpne og aksjonærvennlige selskap!
Invester i selskap, som har en åpen og ærlig informasjonspolitikk, og som tilstreber en skikkelig selskapledelse (Corporate Governance).

7) Vær forsiktig med lån til aksjeinvesteringer!
Det krever stor forsiktighet og erfaring med aksjemarkedet for å kjøpe aksjer for lånt penger. Går det ikke som forventet kan situasjonen bli svært vanskelig å håndtere.

8) Bestem når du vil selge!
Hold orden på investeringene dine og bestem innen kjøp når du vil selge – f.eks. hvis en aksje er falt med 15 %, eller hvis en aksje er kommet til å utgjøre for stor en andel av din samlede portefølje.

9) Tenk skatt!
Overvei de skattemessige konsekvensene, hver gang du overveier å ta hjem en gevinst eller minimere et tap gjennom et aksjesalg.

10) Følg ikke råd ukritisk!
Lytt til andre råd, men følg dem ikke ukritisk. Vær oppmerksom på dine eventuelle rådgiveres motiver til å anbefale det ene eller det annet. Banken tjener mest på å selge investeringsfondbevis, og når du kjøper og selger aksjer.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Sparing i aksjer

   Sparer en del i aksjer, har solgt en del med tap i år, har flere aksjer med urealisert gevinst som vil overstige tapet betraktelig. Hva vil være lurt i forhold til beskatning, å ta ut gevinsten også i år, eller avvente? Hvordan vil evt. tapet slå ut i form av skattereduksjon? Vil dette påvirke også inntektsskatten?

 

Hei!

Hvis du ikke har annen positiv inntekt som du kan fradragsføre aksjetapet ditt, så kan det jo være aktuelt å realisere noen av aksjene som gir gevinst. Men om du skal gjøre dette eller ikke må du selv avgjøre.

Et aksjetap gir en skattemessig reduksjon på 28 %. Du kan kun få fradrag for aksjetapet i alminnelig inntekt, hvilket innebærer at aksjetapet ikke påvirker grunnlaget for trygdeavgift og toppskatt på lønnsinntekt. Men hvis du ikke har annen positiv alminnelig inntekt å reduserer aksjetapet med, så kan du fremføre tapet til et senere år hvor du har positiv inntekt.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.8/5 (6 votes cast)

Nasdaq

Nasdaq, opprinnelig forkortelse for eng. National Association of Securities Dealers Automated Quotation, amerikansk elektronisk markedsplass for aksjer, i virksomhet fra 1971. Nasdaq har utviklet seg fra et automatisert system for omstning av unoterte aksjer til en av verdens største børser (passerte 1994 New York-børsen i omsetningsvolum). Nasdaq bygger på et elektronisk formidlingssystem mellom market makers, ulike meglerhus som setter kjøps- og salgskurser i konkurranse med hverandre.

Nasdaq har særlig vært viktig for små selskaper i vekstfasen, fra 1990-årene særlig mange selskaper innen IT og internettbransjen. Nasdaq-indeksen har derfor blitt brukt som et mål for verdien i selskapene innen denne bransjen.
————————————
Lavkarbo

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Grunnfondsbevis

Grunnfondsbevis, verdipapir som utstedes av sparebanker for å hente inn ny kapital til bankens grunnfond. Grunnfondsbevisene representerer et innskudd i grunnfondet, og det kan utdeles årlige renter av bankens overskudd, omtrent som det utdeles utbytte på aksjer. Grunnfondsbevis er omsettelige og kan børsnoteres, og regler for beskatning osv. er som for aksjer.

Ordningen med grunnfondsbevis ble innført ved lovendring 1987 for å bedre kapitaltilførselen til sparebankene. Grunnfondsbevisene gir ingen direkte styringsrett, men eiere av slike bevis velger 1/4 av bankens forstanderskap.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)