Kategori | FORBRUKERTIPS

RSS feed for this section

Lån og økonomi styrer en stor del av livet vårt. Her kan du lese om hvordan unngå de største fellene. Lån og sparing, aksjer og andre relaterte temaer er tatt opp her og du finner masse interessant og viktig lesestoff.

7 snarveier til å vise bedre betalingsvilje

1. Unngå overtrekk på bankkontoen, og spør banken om lov – før det skjer.

2. Lag et årsbudsjett med alle dere utgiftene – og følg løpende opp på det.

3. Skap overblikk i privatøkonomien – hav så få lån, kontoer og kredittkort som mulig. 4. Svar rask og fyllestgjørende på henvendelser fra banken.

5. Ha orden i skattepapir, forsikringer, pensjonsforholdene – skap og bevar overblikket.

6. Arkiver lønnsslipp , kontosutskrifter og alle viktige privatøkonomiske papir systematisk, så du praktisk kan finne dem.

7. Ha nettbank så du selv kan overvåke dine kontoer, betale regninger og sjekke betalinger.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

DNBNOR og garanterte spareprodukter

Det er ikke tilfeldig at det er DNB NOR som dukker opp i tvilsomme saker som det med garanterte spareprodukter. Den banken er en av de råeste og mest kyniske finansinstitusjonene vi har i Norge i dag. Garanterte spareprodukter har tilført DNBNOR et utall millioner kroner i inntekter og ditto millioner av krober i tap for godtroende kunder. DNBNOR har utnyttet sin posisjon og goodwill i markedet til å kapre kunder til garanterte spareprodukter.

Bankene har jo visst at kunden ikke vil tjene på å låne for å finansiere garanterte spareprodukter, men har glatt lurt seg unna ansvaret når de blir stilt til veggs av kunden. De har lurt seg unna ved å snakke om globale rentesvingninger, lavkonjuntur og andre temaer som menigmann ikke har god greie på.

Det er på tide at bankene nå får høste som de har sådd og blir satt til ansvar for svindelen med garanterte spareprodukter.

Hva er din erfaring med garanterte spareprodukter?

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Finn.no og svindel

Finn.no og andre annonsenettverk blir flittig brukt av svindlere. Den eneste måten å sikre seg hundre prosent på er å aldri betale en vare på forskudd. Har du den minste mistanke om at det er ugler i mosen og svindel så skal du avbryte salget.

Dette gjelder særlig i tilfeller hvor man er mest fristet, nemlig når en vare er uvanlig billig. Hvis varen er for billig på finn.no så skal du alltid sikre deg den før du betaler. Alltid. Og hvis tilbudet er for godt til å være sant så skal du ikke kjøpe. Aldri. For tilbud på internett er ofte for gode til å være sanne, desverre.

Lykke til med handel 🙂

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Vedlikeholde partikkelfilter

Vedlikehold av partikkelfilteret på dieselbiler må være så lettvint at selv far forstår det. Hvis det ikke er oppgitt pinlig nøyaktig hvordan det skal vedlikeholdes og det oppstår en feil så må bilforhandleren ta regninga.

Å eie bil blir bare enklere og enklere ettersom åra går og vedlikehold av filtre må være like enkelt som å starte bilen. Ellers vil bileierne få store problemer og kostnader.

Og når ikke en gang bilforhandlerne opplyser om at kunden selv må gjøre en innstats for å rense eller vedlikeholde partikkelfiltrene på dieselbiler så må de forberede seg på å ta kostnadene ved feilbruk.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Bankrådgivere på bonusjakt – du er byttet!

Ordet bankrådgiver er sterkt misvisende. De ansatt i bankene er selgere, og jo mer de selger, jo mer tjener de som hovedregel selv. Vi ser nærere på 10 av landets største banker. Vær på vakt, når du ved møtet hos din bankrådgiveren blir presentert for attraktive pensjonssparinger, nye bombesikre aksjeobligasjoner og gode tips til å utnytte din friverdien i boligen. Det er ikke bare din økonomien, det handler om, men også bankrådgiverens egen. Jo flere produkter rådgiveren får avsatt til deg og andre kunder, jo mer kan han i mange tilfeller selv heve fra sin lønnskontoen. Salg og dermed inntjening til banken er den primære oppgaven for nåtidens banksrådgiver, som blir motivert gjennom individuelle lønnssavtaler, bonusordninger, detaljerte salgsbudsjett, interne rating av topselger og lokale salgskonkurranser. Det er de klare hodetendensene innenfor sektoren, som står tilbake etter penger Privatøkonomis rundspørre til 10 av landets største banker. Avgjørende for bonus Bankene legger ikke skjul på at rådgiverens evne til å oppfylle salg- eller inntjeningsmål spiller kraftigt inn ved den individuelle fastsettelsen av lønnen. «Hvis det f.eks. kommer et nytt produkt på investeringområdet, så er det jo klart, at det vil være et suksesskriterium, at en rådgiver får fatt i sine kundene og får gjort oppmerksom på muligheten. Og hvis vi kan konstatere at medarbeideren ikke har tatt fatt i sine kundene, så er det jo noe, som kan trekke ned i de mulighetene som er for å få bonus», fastslår underdirektør Kim Christensen fra Danske Bank. Områdedirektør John Nørbo fra Jyske Bank gjør det omvendt klart, at «hvis du som rådgir overoppfyller målet, så er du bedre rustet til lønnsforhandlingene?. Nordea ligger i sin afl ønning av rådgiverne på linje med konkurrentene. Her er hovedvekten lagt på medarbeiderens evne til å levere inntjening til banken? presis som i enhver annen salgsorientert virksomhet. Prinsippet er ifølge personalsjef Niels Gregers Hansen, at «jo høyere du scorer på en gruppe bestående av ni kriterier, jo mer i lønn». Prinsippet er generell gjeldende for samtlige de spurte bankene, som likevel har forskjellige metoder til å bestemme lønnen på. Ganske visst understreker bankene som med en munn at de ikke ønsker kanonsalg og prioriterer bankettik høyt, da det jo i siste ende svinger seg om å få tilfredse kunder. Men det ville unektelig også være kontroversielt å si det motsatte. Fra kundesiden ser forholdet mellom rådgiver og kunde likevel mer vanskelig ut, viser en undersøkelse utarbeidet av lektor Henrik Juul fra Handelshøjskolen i København. Blant spørsmålene til en gruppe bankkunder inngår emnet kanonsalg, som normalt defineres som salg av produkter, som kundene reellt ikke har bruk for. Av svarene fremgår det, at hver femte bankkunde har opplevd et kanonsalg. Opplevelsen av kanonsalg er markant større hos kundene i de store bankene, hvor hver tredje kunde i BG Bank f.eks. opplever å ha stått modell til aggressive salgsmetoder. På rådgiversiden ser det ikke mer oppmuntrende ut. Ut av 232 spurte bankrådgivere velger hver tiende slik å rådgi ut fra bankens interesser, mens samme andel i høyere grad oppfatter seg som selgere av bankens produkter enn som rådgivere for kunden. Det er ikke noen tvil om at det skal selges. Og når 10 % av bankrådgiverne oppfatter seg mer som finansinstitusjonens selger enn som kundens rådgiver, anser jeg det mer som uttrykk for at 10 % av de spurte har valgt å svare ærligt på spørsmålet. Lektor Henrik Juul, Handelshøjskolen i København Og da bankrådgiverne i forveien oppfatter det som finere å være rådgiver enn salgskonsulent, er det meget, som taler for at tallet reellt er undervurdert. Men selv om bankene utenpå gir uttrykk for at det er tale om rådgivning, hersker det internt i bankene ingen tvil om at det handler om salg. «Vi har en avdeling for salg og support, hvor vi måler, hvordan salget av de enkelte produktene går. Og hvis en avdeling ser ut til å være gått i stå, så tar salgsavdelingen ut og snakker med dem», forklarer direktør Mogens Asmund fra Sydbank. Oppgjør gevinsten pr. kunde
I likhet med andre profesjonelle salgsorganisasjoner blir medarbeidernes innsats løpende målt og veid. En bankrådgiver får f.eks. ansvaret for en portefølje av privatkunder i et solid villakvarter, og hvis inntjeningen halter, tennes de røde varsellampene. «Det er jo klart, at hvis du er kunde hos meg og bor i egen hus og har to biler, så kan jeg forvente at du har behov for et hypoteklån og kanskje også et billån. Hvis vi så tjener 500 kroner på deg om året, så burde jeg som rådgiver undre meg litt over hvordan jeg kan ha ansvaret for en kunde, som bor i egen hus, og som jeg tjener 500 kroner på. Er jeg god nok til å tiltrekke den kunden? Derfor har vi noen oversikter over hva vi tjener på kundene», lyder det fra Kim Christensen fra Danske Bank. Problemet er, at kundene har stor tillit til rådgiveren i banken, og derfor har paradene nede i møtet med rådgiveren. Som kunde skal man gjøre seg det klart at det ligger en forpliktelse til å være skeptisk i møtet med bankrådgiveren. Lektor Henrik Juul, Handelshøjskolen i København Rådgiverens oppgave er deretter å sørge for at kundene lever opp til bankens inntjeningsforventninger. Avhengig av kundens situasjon og preferanser kan rådgiveren velge å fokusere på pensjon, investering i frie midler eller nye lånemuligheter i boligen. Bunnslinjen er bare, at når året er forbi, skal kundene ha generert en viss inntjening. Oppnår rådgiveren ikke den nødvendige inntjeningen på sin porteføljen, er det lagt opp til en kollegial snakk med den lokale avdelingslederen, som naturligvis gjerne vil ha en forklaring på den manglende inntjeningen. Bonusordninger i 10 av de største bankene Samtlige av undersøkelsens 10 spurte store, danske banker opererer med et kollektivt bonusprogram, som ofte tildeles via en medarbeideraksjeordning. Dessuten benytter bankene seg typisk av resultatlønn i større eller mindre grad, hvor lønnen blir fastsatt ut fra medarbeidernes resultat. Her teller størrelsen av salg med i det samlet bildet. Danske Bank: Ekstra månedslønn. Ca. en tredjedel av de ansatt i filialnettet mottar årlig bonus, maksimalt en månedslån. Bonus tildeles ifølge underdirektør Kim Christensen ut fra performance. Her inngår inntjening til banken som ett av elementene. Nordea: Gratiale til de gode Hver tiende rådgiveren får et gratiale som belønning for en ekstraordinær innsats i årets løp. Ifølge personalsjef Niels Gregers Hansen opererer banken både med myke og harde kriterier ved fastsettelse av de ansatt lønn. Jyske Bank: Premier for salg Ifølge områdedirektør John Nørby er det jevnlig salgsfremmende konkurranser med småpremier. Det er ikke individuelle bonusordninger, men man er bedre rustet til lønnsforhandlinger, hvis man ligger over salgsmålet. Sydbank: Interne rating. Gjør en avdeling det særlig godt, kan de ansatt ifølge direktør Mogens Asmund få bonus, og salgsinnsatsen er «et opplagt emne ved lønnsforhandlingen». Interne rating er med til å framheve folk med særlig gode salgsresultat. Spar Nord: Opp til 14.000 kr.. En bonus på opp til 14.000 kroner kan tildeles på regionalt plan. Tildelingen styres av, i hvor høy grad de enkelte avdelingene oppfyller fastlagt mål. Enkelte filialer kan videre etablere konkurranser, hvis mål er å skaffe flere kunder. Fiona Bank: Påvirker lønnen De salgorienterte medarbeidere får stilt opp noen salgsmål, og graden av suksess i salget kan ifølge HR-manager Birgitte Hagen smitte av på lønnsdannelsen. På lokalt plan avholdes av og til salgsfremmende konkurranser. Forstedenes Bank: 95.000 kr. i snitt Ca. 160 medarbeidere fordeler 15,3 mill. kroner i bonus i år (95.000 kroner i snitt), basert på avdelingenes inntjening, kundetilfredshet m.m.. Bonus kan høyst utgjøre 30 % av lønnen for avdelingsdirektører og 20 % for rådgivere. Roskilde Bank: Ekstra tillegg Underdirektør Stig Bo Jensen opplyser, at ansatt, som gjør en særlig innsats, har mulighet for å få forhøyet det personlige tillegget eller oppnå et såkalt markedstillegg. Det siste tillegget deles ut, når øvrige lønnmuligheter er uttømte. Amagerbanken: Kjemper for bonus Banken har resultatsavhengig lønn, hvor salgsresultatet utgjør et element. Omkring en tredjedel av de ansatt er omfattet av et lønnssystem med bonuselement. Jevnlig avholdes konkurranser ved lansering av nye produkter. Ringkjøbing Landbobank: Kollektiv bonus. Det utbetales årlig en kollektiv bonus i form av medarbeiderobligasjoner, avhengigt av hvordan banken har greid seg i forhold til andre banker. Det er jevnlig konkurranser, eksempelvis for å skjerpe fokus på å skaffe nye kunder.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 2.4/5 (5 votes cast)

HELLAS – utsatte pensjoner

Skattemæssigt er Hellas ikke like interessant som Spania og Frankrike. Men helt uten fordeler er landet ikke. HELLAS: Hellas er blant danskenes foretrukken reisemål, og i de siste årene er interessen for å kjøpe en bolig i det greske steget – i takt med at tilbudet av boliger er økt.

INNTEKTSSKATT Inntektsskatten utgjør mellom 15 og 40 %, hvor den høyeste satsen nås ved inntekter på over ca. 175.000 kroner.

PENSJON Det er ikke umiddelbar mye knep i å få sin danske pensjonen utbetalt i Hellas. Dobbeltsbeskatningavtalen landene imellom sier nemlig at det er Danmark, som har beskatningsretten av pensjonsutbetalingene. Så det er ikke derfor, at man skal flytte til Hellas som pensjonist.

RENTEINNTEKTER/- UTGIFTER I mange tilfeller vil det være mulighet for å oppnå dobbel rentefradrag ved bosetning i Hellas. Renteutgiftene vil nemlig ofte kunne trekkes fra både i Hellas og i Danmark. Eneste krav er, at de såkalte grensegjengerbetingelsene skal være oppfylt. Grensegjengerbetingelsene krever at minst 75 % av inntekten skal stamme fra Danmark. For pensjonister vil dette typisk være oppfylt, da pensjonsutbetalingene jo hitrøre fra Danmark. Oppfylt grensesgjengerbetingelsene, vil det være ubegrenset fradragsrett for renteutgifter – også prioritetsrente – utgifter for boliger beliggende i utlandet.

FORMUESSKATT Det kreves ingen formuesskatt i Hellas.

ARVEAVGIFT Avgiftssats på arv går opp til 20 % – med høyeste sats for beløp over godt 1,6 mill. kroner. Dessuten vil boet i Danmark også skulle betale avgift av verdien av boligen – likevel med fradrag for den avgiften som allerede er betalt i Hellas.

EJENDOMSSKATT
Det kreves ingen eiendomsavanseskatt i Hellas. Og eiendomsavansen vil også være skattefritatt i Danmark, hvis parsellhusregelen er overholdt. eiendomsskatt Det kreves ingen eiendomsskatt i Hellas, men derimot nesten symbolske eiendomsskatter. Derimot vil man stadig kunne bli krevde eiendomsskatt i Danmark etter de gjeldende reglene, hvis man ikke flytter sin bopelen til Hellas.

Skat AF LEIEINNTEKTER Leieinntekter beskattes som vanlig inntekt. Dessuten skal det også betales skatt herav i Danmark – likevel med fradrag for den skatten som allerede er betalt i Hellas.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

PORTUGAL – Godt sted for folk med formue

Lav skatt på aksjer og renter gjør Portugal til et ideelt sted for dansk med mange penge, og til og med er arveavgiften minimal, så også de neste generasjonene får noe ut av det. PORTUGAL: Portugal er så langt fra det første landet, man tenker på når talen går på europeiske skatteoaser. Men ikke desto mindre har Portugal riktig mer å by på for dansk med trang til et utlandopphold i et skattevennlig miljø. Området omkring Algarvekysten har gjennom en årrekke vært en populær feriereisemål. Men i motsetning til tilsvarende populære feriereisemål i Spania og Frankrike har Portugal ikke hatt den samme magnetiske tiltrekningskraften på dansker med hensyn til kjøp av fast eiendom. Det skyldes uten tvil at Danmark for noen år siden sa opp dobbeltsbeskatningavtalen med Portugal, hvorved Danmark fikk beskatningsretten til pensjonsutbetalingene for dansker med bopel i Portugal. Godt ved store kapitalinntekter Danskere, som har plassert pensjonmidlene i typiske pensjonsordninger vil derfor ikke som pensjonister umiddelbar kunne oppnå noen fordeler ved å flytte til Portugal på tilsvarende måte, som man kan ved å flytte til Frankrike eller Spania. Men i mange andre tilfeller har Portugal mer å tilby. Lønnstakere vil maksimalt kunne beskattes med 40 % av lønninntekten. Og rentemottakere kan se fram til bare å bli beskattet med 15 % av renteinntektene. Utbytter (inkl. utbytter fra danske selskap) beskattes med opp til 20 %, mens kapitalavanser på aksjer og eiendommer i vid uttrekning er skattefrie. Folk med store kapitalinntekter vil altså kunne få stor glede av å slå seg ned i det portugisiske. Akkurat som i Danmark betales det ikke formuesskatt. arveavgifter mellom ektefeller og livsarvinger er likeledes et ikke-eksisterende fenomen, hvor det i Danmark bare er arv mellom ektefeller, som er fritatt for skatt. Artikkelen er laget i samarbeid med internasjonal skatteekspert Hans O. Birkholm fra virksomheten Belle Balance International ApS. SKATTER OG AVGIFTER I PORTUGAL aksjeavanseSKAT Avanser på aksjer eid mer enn ett år er skattefrie. Er aksjene eid i mindre enn ett år, beskattes avansen med 10 %. aksjeUDBYTTESKAT Aksjeutbytter beskattes reellt med en sats fra 5,3 til 20 %. ARVEAVGIFT Som er ingen arveavgift mellom ektefeller og for livsarvinger. I alle andre tilfeller betales et stempelgebyr på 10 % av arven. EJENDOMSavanseSKAT Fortjeneste ved salg av fast eiendom tas med med 50 % i den skattepliktige inntekten. Er det tale om en primære boligen, og gjeninvesteres eiendomsavansen i ny primær bolig, er eiendomsavansen likevel skattefri. FORMUESSKATT
Det er ingen formuesskatt. INNTEKTSSKATT
Det portugisiske inntektskattesystemet er progressivt med en høyeste marginalskatt på 40 %. KAPITALINDKOMSTSKAT Renteinntekter beskattes med 20 %. MOMS Momssatsene er differensierte, hvor den vanlige (og høyeste) sats utgjør 21 %. For matvarer er satsen 5 %. SELSKABSSKATTESATS Selskapsskatten utgjør 25 %, for vis selskap likevel bare 20 %. SOSIALE AVGIFTER Til gjengjeld for de lavere inntektsskattene er blant annet de lønnstakerbetalte sosiale avgifter høye i Portugal. Lønninntekten blir pålagt sosiale bidrag på 11 %.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Forlang 5-10 % rabatt ved boligkjøpet

Selv om københavnske leiligheter er falt 15-20 % i pris, får kjøperne stadig betydelige rabatter på den senest offentliggjort prisen, viser redaksjonens gjennomgang av 10 avslutta handler i Københavnsområdet. På landsplan er det intet, som taler for at bildet ser annerledes ut, men kjøperne skal likevel ikke sette nesen opp etter 15-20 % rabatt, lyder det fra eiendomsmeglerkjeden EDC. Boligsalg BOLIGKØB: Har du tilstrekkelig tålmodighet og er du god til å forhandle om prisen, kan det i noen tilfeller være flere hundre tusentall kroner å spare ved å gi et lavere bud på din drømmeboligen, enn bare betale den prisen som eiendomsmegleren forlanger. Redaksjonens stikkprøveundersøkelse på det københavnske boligmarkedet viser at 9 ut av 10 leiligheter blir solgt til priser, som ligger 3-15 % under den offisielle salgsprisen. I gjennomsnitt viser miniundersøkelsen at de 10 leilighetene er blitt solgt 7 % under meglerens utbydde pris. Det siste prisfallet på leilighetene kommer i de mange tilfellene etter at prisene i forveien er satt ned med 10-15 % siden leiligheten ble satt til salg første gang. Eiendomsmeglernes argumentasjon om at prisen nå er «den riktige», da leiligheten allerede er satt ned i pris, ser dermed ikke ut til å holde vann. På den annen side viser stikkprøven også at kjøperne ikke bør sette nesen opp etter eksorbitante rabatter på 15-20 % av salgsprisen, hvilket EDC-Gruppen da også tidligere har ledet i en generell kommentar til utviklingen på landsplan.. «Den omfattende framstillingen av krise på boligmarkedet har fått mange kjøpere til å anta at det kan slåss både 15 og 20 % av den utbydde salgsprisen, men sånn er virkeligheten ikke. Mange steder er salgsprisene slett ikke falt, men faktisk steget gjennom 2007. Dessuten er det slik, at de boligene som settes til salg i dag utbys til en realistisk salgspris, og de, som har vært til salg gjennom lengre tid allerede er justert ned i pris», sier kommunikasjonsjef, Jan Nordmann fra EDC-gruppen. Størst prisavslag på nybygget leiligheter Redaktionens undersøkelse viser en utpreget tendens til at kjøperne får det største prisnedslaget på de mange nyoppførte leiligheter i København. Eksempelvis ble en leilighet på Clara Pontoppidans Vej i november utbudt til 1.995.000 kroner, mens skjøtet på samme leilighet ble tinglyst i januar med en kjøpspris på 1.895.000 kroner. Et annen eksempel dokumenterer at en leilighet på Amerika Plads på Østerbro i august ble utbudt til 3.595.000 kroner, mens skjøtet på den samme leiligheten er tinglyst i januar til en pris på 3.100.000 kroner. I forveien var prisen på leiligheten satt ned med 9,5 %. Også på det ellers populære Islands Brygge har det vært mulig å oppnå betydelige rabatter. Slik er en nyoppført leilighet i H.C. Hansens Gade i skrivende stund satt til salg til 4.895.000 kroner, mens en identisk leilighet i samme oppgang, men en etasje høyt oppe, i januar ble registrert solgt for 4,5 mill. kroner. Også her var en tidligere prisnedsettelse på 600.000 kroner ikke til hinder for enda et avslag i prisen på denne gangen 295.000 kroner. Også moderate rabatter Ifølge stikkprøven kan du som boligkjøper likevel ikke være sikker på, å oppnå en rabatt i den høye enden av skalaen. Slik er en eldre toroms leilighet i Ourøgade på Østerbro satt til salg for 1.595.000 kroner, mens en tilsvarende leilighet ifølge Statstidende nettopp er solgt for 1.520.000 kroner, hvilket gir en rabatt på beskjedne 4,4 %. Med til historien hører likevel at anledninger i den handle om bebyggelsen ble solgt for 2 mill. kroner for et par år siden. Også i et eksempel med en nybygget leilighet i Wildersgade på Christianshavn, ble det bare tale om en rabatt på 3-4 %. Leiligheten ble i Statstidende registrert solgt for 3,5 mill. kroner i januar, mens en tilsvarende leilighet i samme oppgang, men en etasje nedenunder, er satt til salg for 3.625.000 kroner. Den annonserte leiligheten er likevel i forveien satt ned med 370.000 kroner fra opprinnelig 3.995.000 kroner, hvilket altså ikke har vært noen forhindring for en prisnedsettelse på 125.000 kroner.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

INGEN ARVEAVGIFT I SVERIGE

Send svigermor til Sverige I Sverige har man avskaffet arveavgiften. Og det kan bety store besparelser ved rettidig omhu, når formuen skal sendes videre til arvingene. ARVEAVGIFT: Ganske mange ønsker avgjort svigermødrene et visst sted hen. Og den stedet kunne godt være Sverige. Særlig hvis svigermor er litt oppe i årene, for hvis vi i Danmark stadig synes at man med rimelighet kan forlange arveavgift på helt opp til 36,25 prosent i forbindelse med dødsfall, så er den tilsvarende avgiften helt og aldeles ganske avskaffet i Sverige per 1. januar 2005. Og det kan bety riktig mange kroner og øre, når boet skal gjøres opp. Sverige er ikke det eneste europeiske landet, som ikke krever arveavgift. Blant andre har også portugiserne nylig opphevet den. Men hvor tilflytting til et land som eksempelvis Portugal alene av boafgiftsmæssige årsaker kanskje ikke synes å være en realistisk opsjon for de mange, så vil en tilflytting til Sverige i mange tilfelle være en mer mer realistisk konstruksjon. Pendlerfolket har allerede i forveien i stor stil tatt inn det sørlige Sverige på flukt fra de høye danske boligprisene, og det snakker sammen mange steder desidert om danskegettoer. Og fremover vil disse gettoene kanskje bli supplert med danske pensjonistgettoer. For ønsker man å sikre sine etterkommerne best muligt økonomisk, er det en opplagt mulighet å henlegge sitt otiet til det svensken. I Danmark betaler man opp til 36,25 prosent i arveavgift. I Sverige betaler man ingenting! Flere forhold spiller inn
Men hva kreves det så for å bli gitt de svenske arveavgifteregler og samtidig unngå de danske arveavgiftene, når den tiden kommer? «Om man er avgiftspliktig i Danmark og/eller Sverige, reguleres dels av de interne danske og svenske reglene, dels av en avtale mellom landene vedrørende unngåelse av dobbeltsbeskatning av arv og gave», forklarer skattesekspert Dennis Volder fra det finansielle rådgivningsfirmaet Inwema. Og meldingen fra skatteseksperten er, at man som utgangsspunkt skal sikre seg at man er omfattet av full svensk skatteplikt og fullt ute av den danske skatteplikten, hvilket normalt vil være ensbetydende med at rådigheten over enhver helsårbolig i Danmark må gis opp. «Alternativt skal man sikre seg at man har vært bosatt i Sverige i minst 5 av de siste 7 årene forut for dødstidspunktet, for å være helt sikker på å unngå de danske arvesreglene», forklarer Dennis Volder. Selg den fast boligen
Har man en eiersbolig i Danmark, skal den altså som utgangsspunkt selges, for at man er på den sikre siden. Det gjelder i prinsippet også et helsårbeboelig sommerhus, som man som pensjonist har hatt i minst 8 år, og som man derfor etter reglene også har mulighet for å bebo helårigt. Men da man som regel kommer en del lengre for penger på det svenske boligmarkedet enn på det (øst) danske, vil det neppe innebære en forringelse av boligstandarden, om man skulle skifte den danske eiersboligen ut med en svensk. Og når man først offisiellt er flyttet til Sverige, er det intet til hindring for ettersfølgende å kjøpe et helsåranvendelig sommerhus eller anledning uten bopelssplikt i Danmark, uten at man av den grunnen blir fullt skattepliktig i Danmark igjen, så lenge man stadig er bosatt i Sverige. Ifølge reglene skal man som utgangsspunkt bare oppholde seg flere dager om året i Sverige enn i Danmark for ikke atter å bli fullt skattepliktig i Danmark. Reglene for arvesavgift i Danmark kontra Sverige Hvis avdøde på død-tidspunktet var fullt skattepliktig til Danmark og skattemessigt hjemmehørende i Danmark, så finner de danske reglene om arveavgift bruk på boets samlet formue. Hvis avdøde på dødstidspunktet var fullt skattepliktig til Danmark, men skattemessigt hjemmehørende i Sverige, så finner de danske reglene ikke bruk, hvis avdøde ut av de siste 7 årene har hatt opphold i Sverige i minst 5 år. Hvis avdøde på dødstidspunktet var full skattepliktigt til Sverige og ikke omfattet av full danske skatteplikt, finner de danske reglene ikke bruk. Det er slik et rent svensk anliggende. De danske reglene om arveavgifter finner alltid bruk på fast eiendom beliggende i Danmark. De danske reglene om gaveskatter finner alltid bruk, hvem sin gavegiver og/eller gavemottaker er bosatt i Danmark. Videre finner reglene alltid bruk ved gaveoverdragelse av fast eiendom beliggende i Danmark. Så mye kan det spares i arveavgift. Hvis en sønn skal arve 2,5 millioner kroner fra sin faren, slipper han for en arveavgift på 337.584 kroner, hvis faren hadde base i Sverige i stedet for i Danmark. For en bror, som arver en søsken, blir besparelsen 878.249 kroner. Slik er satsene
For arvinger i nærmeste familie (i like opp- og nedadgående retning) er arveavgiften i Danmark 15 prosent for det beløpet, som ligger utover den avgiftsfrie bunngrensen (i år 248.900 kroner). For arvinger uten for den nærmeste familien (herunder brødre og søstre) betales det dessuten en tilleggsavgift på 25 prosent, så den samlet avgiftssatsen beløper seg til 36,25 prosent. I Sverige betales det ingen avgifter.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (7 votes cast)

OK at reisekort blir betalingsmiddel

Et elektronisk reisekort skal erstatte billetter og klippekort. Det vil gjøre det langt praktiskere for forbrukerne å benytte offentlig transport. Det eksisterende billett- og klippekortsystem er langt fra optimalt for forbrukerne, mener Forbrukerrådet. Derfor rygger Forbrukerrådet opp om et nytt reisekort, som skal erstatte billetter og klippekort. Reisekortet er et plastikkkort på størrelse med et kredittkort. Planen er, at det skal kunne anvendes som bankkort ved kjøp av reiser i hele landet. Prosjektet er startet av blant annet HUR og DSB. Forbrukerrådet er innforstått med at Reisekortet skal ha dispensasjon i forhold til betalingsmiddelloven for å kunne anvendes som bankkort. Men Forbrukerrådet er betenkelig ved at selskapet også planlegger at kortet skal kunne brukes ved kjøp av kioskvarer og lignende. Det vil kunne medføre en mindre forbrukerbeskyttelse enn ved betaling med andre plastikkkort. Forbrukerrådets holdning er derfor, at Reisekortet bare skal anvendes ved kjøp av transport. Vi gjør oppmerksom på at Forbrukerrådet hermed bare forholder seg til reisekortet som betalingsmiddel, og ikke til andre problemstillinger omkring reisekortet som f.eks. miljø og privacy. Les mer om Reisekortet her Høringsuttalelser til Konkurrencestyrelsen 19.12.2006
Det nye elektroniske reisekortet bør bare gjelde ved kjøp av reiser og ikke ved kjøp av kioskvarer. Rejsekort A/S’ søknad om dispensasjon i henhold til betalingsmiddelloven Forbrukerrådet har mottatt Konkurrencestyrelsens utkast til en avgjørelse vedrørende Rejsekort A/S’ anmodning om dispensasjon fra §11 og § 13, stk. 3 i betalingsmiddelloven, og har følgende kommentarer til utkastet: Innledningvisst skal Forbrukerrådet merke at Rådet finner at det skal særlige beveggrunner til før Rådet finner det i orden før virksomheter får dispensasjon til ikke å overholde forbrukerbeskyttende lovgivning. Forbrukerrådet finner likevel at utviklingen av en smidig og funksjonell reisebevisordning utgjør en slik særlig beveggrunn, og er derfor innforstått med at Rejsekort A/S meddeles dispensasjon fra de ønska bestemmelsene i betalingsmiddelloven. Forbrukerrådet er likevel betenkelig ved at Rejsekort A/S har til hensikt på sikt at åpne opp for at kortet kan brukes til kjøp av aksessoriske ytelser, som eksempelvis kioskvarer, da det helt klart ligger utenfor de særlige beveggrunnene. Forbrukerrådet er bekymret for den vridningen av forbrukerbeskyttelsen som det kan gi anledning til. Forbrukerrådet skal derfor foreslå at dispensasjonen gis under forutsetning av at kortet bare kan anvendes til kjøp av reisebevis. Hermed synes misbruksfaren ved forsvinning eller tyveri dessuten også å være mindre, da verdien for misbrukeren alt annet like må være mindre. Med hensyn til de foreslå heftelsereglene fra Forbrukerombudet finner Forbrukerrådet at de stiller forbrukerne dårligere enn ved §11, stk. 2-6, hvilket ifølge utkastet til avgjørelsen ikke er hensikten. Forbrukerrådet skal særlig henlede oppmerksomheten på ansvarsbegrepet i § 11, stk. 4, hvor det skal være tale om «grovt uforsvarlig atferd» for at brukeren hefter for kr. 8.000. Dette ansvarsbegrep er et sterkere ansvarsbegrep enn grov uaktsomhet. Lægges Pengeinstitutankenævnets praksiser på området til grunn, så ender mer få misbrukssaker med en heftelse på over kr. 1.200. Utkastets forslag om en heftelse på kr. 4.000 ved automatisk gjenoppladning reisekort og en heftelse på kr. 8.000 ved et reisekort med en kredittavtale forekommer derfor å stille forbrukeren uakseptabelt dårlig. Forbrukerrådet finner derfor at heftelsen høyst bør være på kr. 1.200.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Risikable investeringer

Små pensjonsoppsparer skal ikke investere i unoterte aksjer Regjeringens intensjon om å forbedre rammene for investeringer i mindre virksomheter skal ikke involvere små pensjonsoppsparer, sier Forbrukerrådet i et høringsuttalelse til Finanstilsynet. I utkastet til kungjøring om puljepensjon legger Finanstilsynet opp til, at pensjonsoppsparer med pensjoner i størrelsesorden en halv til en hel million kroner skal kunne sette de pengene i unoterte aksjer. Men det er for risikabelt for den enkelte spareren, mener Forbrukerrådet. Og, peker på rådet, det var heller ikke den opprinnelige tanken i Økonomi-og-Erhvervsministeriets handlingsplan. Handlingsplanen legger nemlig opp til at de nye reglene skal forbedre rammene for såkalte business angels. En business Angel er en privatperson, som stiller kapital og egne kompetanser til rådighet for mindre virksomheter. De vil sjelden ha sparinger på mindre enn en million, mener rådet, som derfor ønsker grensen satt opp for å beskytte den vanlige forbrukeren. Høringsuttalelser til Finanstilsynet 14.04.2005
Små pensjonssoppsparer skal ikke investere i unoterte aksjer kungjøring om puljespensjon og andre skattesbegunstigede sparingsformer m.v. Forbrukerrådet har mottatt utkast til kungjøring om puljespensjon og andre skattesbegunstigede sparingsformer m.v. i høring, og har følgende kommentarer til utkastet: Vedrørende §10, stk. 2
Det nye utkastet er en lempelse i forhold til siste utkast forsåvidt angår rate- og kapitalspensjoner på mellom kr. 500.000 og kr. 1.000.000. Forbrukerrådet foreslår at nivået på kr. 1.000.000 opprettholdes, slik, at beløpsgrensen i §10, stk. 2, nr. 1 endres til kr. 200.000. Hensikten med å tillate plassering av pensjonmidler i unoterte kapitalandeler har i henhold til handlingsplaner fra Økonomi-og-Erhvervsministeriet vært å forbedre rammene for business angels-investeringer. Den lavere grensen for plassering i unoterte kapitalandeler kan ikke begrunnes i denne hensikten, da disse businessen angels må antas dels å ha større pensjonsordninger enn de mange, hvilket de øvrige begrensningene i utkastet støtter, dels ønsker å plassere større summer i selskapet enn kr. 100.000. Vedrørende §10, stk. 1, nr. 7
Av hensyn til en konsistent terminologi i §10, stk. 1, nr. 7, § 10, stk. 2 og stk. 3 bør det i § 10, stk. 1, nr. 7 presiseres, at kapitalandeler notert på en alternativ markedsplass ikke er notert på et regulert marked, og at kapitalandelene derfor er omfattet av stk. 3. Det bør derfor stå i § 10, stk. 1, nr. 7, at «I unoterte kapitalandeler, sammenlikne stk. 3, som handles på en alternativ markedsplass». Vedrørende §10, stk. 4
Det er Forbrukerrådets oppfatning, at §10, stk. 4 kan oppfattes som en ansvarsfraskrivelse forsåvidt angår rådgivning, hvilket Forbrukerrådet ikke kan støtte. Det bør derfor likeledes fremgå av erklæringen, at forbrukeren fra finanssinstitusjonen har mottatt en fyllestgjørende rådgivning om de risikoene som er knyttet med investeringen. Vedrørende §10, stk. 9
Det bør vel riktig stå «unoterte kapitalandeler etter stk. 3».
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Sikring av pensjonssparing

Uakseptabelt at penger investert på en alternativ markedsplass ikke underlegges krav om spredning av risiko Forbrukerrådet anbefaler at det inntil nå kravet om spredning av investering av pensjonsmidler videreføres i ny kungjøring om puljespensjon og andre skattesbegunstigede sparingsformer. Ifølge inntil nå regler på området må man høyst plassere 20 prosent av den samlet verdien av sin kapitalspensjonen i ett selskap. Formålet er å sikre den enkelte pensjonen mot for stor risiko for tap. – Plassering av midler på en alternativ markedsplass er alt annet like mer risikofylt enn plassering på et regulert marked, sier økonomi Forbrukerrådet Lotte Aakjær Jensen. Den ny kungjøring er et ledd i regjeringens «Handlingsplan for Risikovillig Kapital», som blant annet tar initiativ til etableringen av en ny «markedsplass», som skal fungere som et alternativ til Københavns Fondsbørs for å gjøre det lettere for små og mellomstore virksomheter å framskaffe kapital. Høringsuttalelser til Finanstilsynet 18.02.2005 uakseptabelt at penger investert på en alternativ markedsplass ikke underlegges krav om spredning av risiko Vedr. utkast til lovforslag om endring av pensionsafkastbeskatningslov og kungjøring om puljespensjon og andre skattesbegunstiget sparingsformer m.v. Forbrukerrådet har mottatt utkast til lovforslag om endring av pensionsafkastbeskatningslov og kungjøring om puljespensjon og andre skattesbegunstigede sparingsformer m.v. i høring. Da Forbrukerrådet bare har kommentarer til kungjøring om puljepensjon sendes frem vi høringsuttalelsen direkte til Finanstilsynet. Det har hittil vært et bærende prinsipp i kungjøring, at anbringelsen av sparingen i særskilte depoter forsåvidt angår plassering i selskap er underlagt et krav om spredning med henblikk på å sikre kundens pensjonssparing. Forbrukerrådet er forundret over at dette prinsippet ikke videreføres i kungjøring med hensyn til kapitalandeler notert på en alternativ markedsplass. Plassering av midler på en alternativ markedsplass er alt annet like mer risikofylt enn plassering på et regulert marked, hvilket forsterker behovet for prinsippet om risikospredning. Forbrukerrådet finner det derfor uakseptabelt, at kapitalandeler notert på en alternativ markedsplass ikke er omfattet av kungjøring §10, stk. 6.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Få det fint som gammel

Politikere prøver å kue oss med at det stigende antallet eldre utgjør en tikkende bombe, som de kaller det, under vi høyt elsket velferdssamfunn. Man savner noen, som spør dem hvordan vi så hadde råd til hundredtusen av arbeidsløse, mens de drøye årene sto på. Reint bortsett fra det har jeg alle dager synes, det var synd, man lukket livet sitt med pensjonen. Storr det til meg, begynte man med den. Saken er jo, at riktig mange mennesker får det altfor dårlig, når de holder opp med å arbeide. Den ro og fred de hadde gledet seg til, blir plutselig en plage. Alle de bøkene de hadde satt til side til den tiden, kan de like plutselig ikke konsentrere seg om, fordi de har mistet evnen til å lese. Ikke bokstaver, men evnen til å sitte helt stille og la seg sluke av en bog.Og det forsvunnet jobben bærer ofte en status med seg, som man så savner. Derfor var det kanskje ikke noen helt toskete ide å begynne med å holde frie, reise verdenen rundt, glede seg over livet, få utvidet horisonten sin. Og først deretter gå i gang med et normalt arbeidsforløp. Som man så blir i, til man faller om. Slik er verdenen dessverre ikke. Vi begynner med å arbeide, mens vi har lysten til å oppleve verdenen. Og vi bruker altfor mye tid på arbeidet og altfor litt på verdenen. Når den tiden så kommer, man har all tiden, er lysten og kanskje også verdenen væk.M vi kan da i alt fall selv gjøre en hel del for å vende opp og ned på det triste billede.For eksempel spare opp til den fjerne framtiden. La det være sagt straks: man kan ikke komme rask nok i gang med å spare opp til pensjonisttilværelsen sin. Forlat deg ikke på staten, med mindre du er særdeles nøysom. Pensjonisttilværelsen – det tredje livet, som noen kaller den. Først barndom. Så den tiden man er i arbeid. Så liv som pensjonist eller som vi i alderen min foretrekker å kalle det: grå panter med mot på livet og en rimelig økonomi, så man kan få lov å slå litt om sig.D med den rimelige økonomien gjør man klokt i selv å gjøre noe ved. Samfunnet betaler ganske visst litt til oss alle, og vi bruker ikke så mange penge i det tredje livet, som da vi skulle stifte bo, og da vi hadde barn i oppvekst. Og likevel. Vi har fått vaner underveis, som vi gjerne vil beholde, og det er for sent å begynne å spare opp i rasende fart, når det bare er få år, til arbeidsinntekten holder opp. Og politikere heller mer og mer til den anskuelsen at eldre mennesker er noe plagsomt noe, man helst er fri for og som ikke bør koste for meget.Du slipper for å ynke deg Jeg kjenner altfor godt fristelsen til å vente et år eller to enda. Risikoen er bare, at så får man aldri begynt. Tidlig sparing har to formidable fordeler: man venner seg til ikke å bruke den ytterst enden av inntekten sin. Den tomme fornemmelsen i lommeboken blir altså ikke så stor, som den ellers ville ha vært, når arbeidsinntekten tørker ut. Og den annen formidable fordelen: jo før man får begynt, jo flere renter løper det på. Det siste er helt utrolig, men lett å kontrollere. Et eksempel: en sparing på 1000 kr. om måneden og en rente på 10 %. Hvis man begynner sent, så man bare har fem år å spare opp i, har man selv satt bare 60.000 kr. inn (fem år ganger 12 måneder) og de 10 % legger så rundt regnet 25.000 kr. oven i så man har 85.000 kr., når perioden er slut.Sådan går du i gang Hvis man derimot begynner tidligere, så man har 40 år å spare opp i, avleverer man selv 40 gange 12.000 kr., altså 480.000 kr., men de rentene, man renner inn i, hvis man kan holde de 10 % underveis, betyr at man så får ekstra fem en halv million, i alt god og vel seks millioner. Kan man så holde de 10 % om året? Det er det ingen, som vet, før det er for sent. Renter bølger opp og ned, men nettopp pensjonssparing er jo en langsiktig sak, og hvis man hadde satt pengen i aksjer, hadde man de siste fire årene hatt litt over 20 % i årlig rente. Og det forunderlige ved finans-matematikk er, at dobbel så høy rente ikke nøyer seg med å gi dobbel så mange penge. På 40 år ville den sparingen så ha gitt en samlet farvel-sum på i alt så forrykende et tall som litt over 11 millioner. Hvordan kommer man i gang? Det er mange måter. En av dem brukte jeg selv, da jeg var ung. Hver gang jeg fikk lønnsforhøyelse, ba jeg om at daværende arbeidsplassen min satte halvdelen av de ekstra pengen inn på en særlig konto. Jeg så altså aldri pengen først og ble derfor ikke fristet til å bruke dem, og det var jo likevel den annen halvdelen til meg selv. Den gang hadde vi pristallregulering, så det var slett ikke så sjeldent, at beløpet vokste. Hvorpå jeg altså gang på gang «snøt» meg selv for den ene halvdelen. På den måten fikk jeg råd til å kjøpe hus. Ikke sånn å forstå at sparingen var stor nok til at jeg kunne kjøpe hele hytten kontant. Så langt fra. Men jeg hadde vent meg til ikke å bruke så og så stor en del av inntekten min, og alle de pengen kunne jeg så bruke til et kredittforeningslån, som satte meg i stand til å kjøpe den huset som siden er mer enn 10-doblet i værdi.Ing ved om det blir ved. Men som sakene står i øyeblikket er det under alle omstendigheter klokt å få begynt. Neste rådet min til deg skal være, å få kjøpt et hus eller en selveierleilighet. Det er ikke en utgift, men en sparing. Deretter skal du glede deg, hvis noen – for eksempel organisasjonen din – foreslår en pensjonsordning, som ikke bare kan trekkes fra i skatt, men som arbeidsgiveren din kanskje også gir en skjerv til. Og som fungerer helt automatisk, så du slipper for å ynke deg, hver gang du skal betale litt ind.Slå det opp med det samme Hvis heller ikke det lykkes, må du begynne for deg selv. Alle banker, sparesbanker, forsikring- og pensjonsselskap vil være mer enn lykkelige for at du ber om råd. De har alle gode forslag, som til og med støttes av staten med større eller mindre skattelempelser. Det er bare stor forskjell på den renten du kan få hos dem. Så kikk først i månedsbladet Penge Kono-pus oversikt. Den kan sees på nærmeste bibliotek. Eller slå opp med det samme på internett på denne adressen: www.penge.dk. Internett-versjonen har den fordelen at den blir ført ajour hele tiden. Og to tredjedeler av landets husstander har i dag adgang til internett, enten der hjemme eller på arbeidet. Sist jeg så den oversikten, fikk man dobbel så mye i rente i den best banken som i den dårligste. Det blir til mange ganger mer enn det dobbelte i det lange løb.Og man har lov å sette pengen sine i verdipapirer. Det er enda bedre. Spør bare der borte. Bet om å få beregnet eksempel. Det er ikke en tjeneste, de gjør deg. Det er forretningen dem. Måte dem å tjene penge på. De er helt ville etter å få deg som kunde?
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Sjekk pensjonen

Kapital- og ratepensjoner har alltid skullet deles likelig i tilfelle av skilsmisse, men det skal de ikke lengre etter 1. januar. Fra neste år er alle pensjoner å betrakte som særeie i tilfelle av en skilsmisse, og det betyr at mange – særlig kvinner – kan komme økonomisk i klemme. I gjennomsnitt sparer menn 60 prosent mer opp til pensjonen enn kvinner, og av de store innbetalingene på over 100.000 kroner årlig står mennene for hele 80 prosent. Da det ofte er mannen, som har den høyeste inntekten, har man i mange hjem bevisst valgt å spare ekstra mer opp på mannens ratepensjon for å utnytte fradraget i toppskatten. Noen har til og med tatt lån i husets friverdi for å innbetale ekstra til ratepensjonen i forvissning om, at pensjon jo liksom hus er en felles formue. Det er den bare ikke mer. En rimelig pensjon Loven sier at ingen rimelige pensjoner skal deles, og derfor forventer fagfolk en stripe av rettssaker, inntil domstolene har avklart rettstilstanden og definert noe som er en rimelig pensjon, og når en ektefelle skal ha kompensasjon ved skilsmisse. Laver en ektepakt Derfor bør ektefeller sette seg ned og gjennomgå pensjonsforholdene og finne ut av om det evt. er behov for justeringer. En annen god ide er å gå til en advokat og få opprettet en ektepakt. Her kan man lage en klar avtale om, hvordan pensjonen skal deles ved en eventuell framtidig skilsmisse. Og enda det ikke likefrem er romantisk å tale om risikoen for en skilsmisse i fremtiden, så er den jo reell, da en fjerdedel av alle nye ekteskap statistisk sett er endt i skilsmisse etter 10 år. En ektepakt, som bare handler om deling av pensjonen koster inkl. moms ca. 5.000 kroner, men det er vel en rimelig utgift sett i lyset av at det ofte er en-to millioner kroner på en solid ratepensjon.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

La pengene yngle

Hvordan får du sparingen din til pensjonen til å yngle best muligt? Det avhenger helt og holdent av hvor aktivt du selv vil pleie sparingen din, og hvor stor en risiko du er klart til å løpe. Legger du vekt på et stabilt utbytte og er du ikke interessert i å investere i verdipapirer, så er en pensjonssparing i et forsikringsselskap en opplagt mulighet. Er du mer risikovillig og ønsker å ha innflytelse på investeringen, så tilbyr de mange forsikringsselskapene i dag at du kan plassere sparingen din i en rekke utvalgte investeringsfond med aksjer eller obligasjoner. I en finansinstitusjon er det enkleste bare å ha sparingen stående kontant på en konto til formålet, men renten er i dag så lav, at de mange foretrekker å spare opp til pensjonen i puljer.

La finansinstitusjonen pleie pengene.

Det krever god innsikt og en løpende innsats, hvis du selv vil pleie sparingen din. Banker og sparebanker tilbyr som en betalt service å pleie depotet din, hvis det har en verdi på over en halv mill. kr.. Er sparingen på pensjonen din av samme størrelse, kan det også være en ide å flytte den til et individuelt depot. Høyere risiko som ung Her kan du velge å la banken foreta valget – her tas som høyde for alderen din og pensjonstidspunkt – eller du kan selv sette sammen individuelle puljen din. Som ung velger du en pulje med mange aksjer, og litt etter litt trapper du ned i aksjer og får en overvekt av obligasjoner. Det gir større sikkerhet for at pensjonssparingen er intakt, når du engang går på pensjon. Ønsker du selv å bestemme hvilke verdipapirer du investerer i til pensjonen din, kan du velge å få egen depotet din, hvor aksjene dine, obligasjoner og andeler i investeringssfonder er samlet i en oversikt. På nettbanken din kan du slik løpende følge med i verdien av investeringen din. Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Visakort i utlandet

VISA kortet er langt billigere å bruke som bankkort i utlandet enn andre kredittkort – så bruk det, når du skal ha kontanter på reisen. Det koster 1 % av det hevet beløpet og minimum 30 kr. pr. hevning på VISA-kortet. Det er god økonomi i ikke å heve mange ganger. Hev heller få ganger og bruk kortet som betalingsmiddel.

Ellers er det billigste å ha vekslet hjemmefra. Unngå sidegatepengeveksler. De tar både høye gebyr og bruker valutakurser, som konsekvent koster deg masser av penger!
Sikkerhet i hverdagen
de fleste er slett ikke klar over at det er tilknyttet kjøpforsikringer til sin kredittkort, det dekker kjøp foretatt med kredittkortet. Forsikringene dekker også bare i dette tilfellet, hvis kortet har vært brukt til det konkrete kjøpet.

Et American Express, som som nevnt kan fås gratis i Danske Bank, dekker kjøp på mer enn 300 kroner i 90 dager – likevel høyt opp til 8.000 kroner pr. forsikringbegivenhet.
Du kan få en utvidet forsikringsdekning, men den koster penger. Et American Express gullkort koster mellom 495 og 595 kr. om året avhengig av kundepakker, men så får du også en supplerende kjøpgaranti, som dekker funksjonsfeil opp til 50.000 kroner om året på harde hvitevarer og utvalgte forbrukerelektronikk, for eksempel fjernsyn og datamaskiner kjøpt med kortet. Garantien dekker i opp til to år fra det tidspunktet den normale reklamasjonsretten utløper, likevel maksimalt i fire år fra kjøptidspunktet.
Du kan derfor overveie om det er relevant for deg å bruke penger på kredittkortet og bruke det som en forsikring, når du kjøper TV, harde hvitevarer etc.. Igjen er det viktig å lese alt med smått. Hva koster kortet, hva dekker det, og hva koster en evt. forsikring hos forhandleren av det du vil kjøpe? Samhold det med hva du mener, du har bruk for, og hvordan du for øvrig er dekket.
Under alle omstendigheter, kan det være penger å spare ved å unngå dobbeltdekninger og ved å være oppmerksom på hva man allerede betaler for.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Pensjon

Pensjon i Danmark. En god pensjon skal inneholde både forsikring og sparing. Forsikring gir trygghet før pensjonsalderen, fordi den sikrer deg noenlunde stabil økonomi, hvis du er så uheldig, at du blir mer syk eller kommer ut for en ulykke. Samtidig sikrer du dine etterslatt, hvis du skulle dø. Omvendt blir du som pensjonist glad for sparingen din, da den gir deg flere muligheter for å leve livet. Svaret på når du skal begynne å spare opp, er enkelt: så tidligere som mulig. De første kronene kommer med renters rente til å veie godt til i den tredje alderen. Litt etter litt kan du så evt. øke innbetalingene dine til pensjonen, i takt med at du minsker forsikringsdekningen din. Underveis i livet din er det imidlertid en rekke milepæler, hvor du med fordel bør underkaste pensjonsordningen et ettersyn din: – Du flytter sammen med kjæresten – Du blir giftet – Du kjøper eller selger egen bolig – DERE får barn – Du får nytt jobb – Barna flytter hjemmefra Når du blir 55 år, bør du kikke i fremtiden og eventuelt sammen med en rådgiver finne ut av hvor lenge du har tenkt deg å bli på arbeidssmarkedet. Relaterte linker til emnet – klikk her! Vi lever heldigvis lengre og lengre. I dag er den gjennomsnittlige levealderen for danskere på 77 år, men hvis du er 60 år nå, har du som kvinne utsikt til å bli 83 år og som mann 80 år. Om 35 år tror ATP til og med at den gjennomsnittlige levealderen blir enda lengre: nemlig 87 år for menn og 88 år for kvinner. Fast regler For at du kan være sikker på å kunne sammenligne tilbud på pensjonssparing fra selskap til selskap, er det avtalt noen felles regler, som kalles «Samfundsforudsætninger for bonusprognoser». En bonusprognose er et bud på hvordan bonus utvikler seg på sparingen. Og bonus er overskuddet på rente, risiko og administrasjonskostnader i forhold til det opprinnelige grunnlaget. Disse regler skal alle holde seg til hvorfor ingen kan love gull og grønne skoger, når man framskriver pensjonsmulighetene. Foto: Scanpix Den årlige inflasjonen settes til 2 prosent, renten av kjøpte inn obligasjoner og pantebrev er 5,5 prosent, utbyttet på aksjer 7 prosent, og utbyttet på fast eiendom er 7 prosent Pensjon for livet Prinsipiell kan du flytte pensjonssparingen mellom finanssinstitusjoner, forsikringsselskap og pensjonskasser. Men vilkårene er forskjellige, og du bør få opplyst kostnadene, før du beslutter deg. Mellom banker og sparesbanker er det normalt gratis å flytte pensjonen. Noen banker tar likevel et mindre gebyr. I forsikringsverdenen betaler du enten et fast beløp eller en del av sparingen for å flytte. Hvis du fortsetter i et annen forsikringsselskap, tar det nye selskapet typisk 2-7 prosent i gebyr. Foto: Scanpix Hvis du får et nytt jobb og derfor skal flytte firmapensjonen din til et nytt selskap, så er det normalt helt gratis. Opphever du en pensjonssparing i utide – f.eks. før du fyller 60 år – skal staten ha hele 60 prosent i avgift. Foto: ScanpixBedre helse Tiden som pensjonist blir derfor lengre, og i en større del av den såkalte «tredje alderen» vil vi til og med være friske og rørige. Derfor er det en god ide å fokusere på pensjonssparingen, fordi forbruket vi i pensjonsalderen kommer tett på hva vi er vant til i arbeidslivet vi. Og da vi samtidig kommer til å leve lengre, har du sikkert bruk for at pensjonsutbetalingene strekker seg over 15 til 20 år mot tidligere bare 10 år. Det krever alt sammen en større sparing. Ganske visst er det spent et vis sikkerhetsnett ut med folketrygd og ATP-pensjon, men hvis vi fortsatt skal leve livet, så rekker det neppe. I erkjennelse herav er det pensjonsordninger i mange avtaler, liksom mange virksomheter har firmaordninger, hvor både du og arbeidsgiveren din innbetaler en del av lønnen. Langt de mange av innbetalingene vi skjer via en avtale på jobben. Det er bare knapp hver fjerde sparingskrone, som vi beslutter oss selv for å spare opp til en privat pensjon. Felles eller personlig pensjon For å unngå ubehagelige overraskelser ved evt. skilsmisse bør DERE allerede nå dra stilling til om pensjonsordningene dere skal være felles eller personlige. En løsning, som stiller begge parter fair, kan være å opprette en ektepakt. Få helst en advokat til å utarbeide den. Hvis du og ektefellen din har en rate- eller en kapitalspensjon, skal de umiddelbar medregnes i bodselingen. Har en av dere derimot en livrente eller en pensjon i pensjonskasse, kan eieren av pensjonsordningen beholde den som en «personlig rettighet», og her er det likegyldig, om ordningen er opprettet privat eller via vedkommendes arbeidsgiver. Tommelfingerregelen er, kapital- og ratespensjoner skal deles, mens livrente, arbeidssmarked- og tjenestemannspensjoner ikke skal deles. Reglene er komplisert, så det er god ide å søke rådgivning. Tre muligheter Du har i realiteten tre muligheter å velge i mellom, når du skal beslutte deg for sparing: oj Kapitalspensjonen, hvor du kan få den samlet sparingen utbetalt minus en statsavgift på 40 prosent, fra du er fylt 60 år, var tidligere den populæreste sparingsformen. Det kan maksimalt innbetales 41.000 kr. årlig på en kapitalspensjon, og fradragsverdien i personlige inntekten din går opp til 44 prosent oj Ratespensjonen er i stedet blitt danskenes forestrukken private sparing til pensjonen. Her er det nemlig fullt fradrag i toppskatten, hvorfor fradragsverdien kan komme opp på 59 prosent. Utbetalingen kan skje, fra du er 60 år i månedlige rater over minst 10 år. Du betaler vanlig inntektsskatt av utbetalingene – likevel minus arbeidsmarkedssbidrag. oj Livrente er en forsikring, hvor du sikrer deg og evt. ektefellen din økonomisk vet hver måned å få utbetalt et avstalt beløp. Du kan sette like mange penge inn, som du vil, og fradragsreglene er mer lik reglene ved ratespensjon. Pensjon for alle Pensjon for alle Folketrygden utbetales i dag, fra du blir 65 år. Hvis du er født før 1. juli 1939, får du først folketrygd som 67-årig. Alle får utbetalt et grunnbeløp på 56.892 kr. om året, men det foretas et nedslag, hvis du fortsatt har en arbeidsinntekt på over 241.700 kr. Hit kommer et pensjonstillegg på 26.736 kr. for gifte og 57.276 kr. for reellt enslige. Tillegget reguleres likevel på basis av inntekt. Maksimalt kan du altså som pensjonist få 6.969 kr. som giftet og 9.514 kr. som enslig om måneden. Alle beløp er før skatt. De mange av oss har også innbetalt til ATP, og typisk vil vi få utbetalt omkring 18.000 kr. om året fra 65-år alder. Dit kommer en utbetaling fra ATP Ratepension som 65-årig. Pengen stammer fra Den Særlig Pensjonssparing (SP), hvor det i perioden 1999 til 2003 er trukket 1 prosent av bruttolønnen. Hvis du var lønnstaker med heltidsjobber fra 1977-1979, står det attpåtil 76.780 kr. og venter, når du fyller 60 år. Som afp-er skal du kanskje vente, til du blir 62 år. Opprinnelig ble det innbetalt 4.368 kr. for deg til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, og de er nå vokst til 76.780 kr.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Få mere for pengene

Vi vil alle ha mer muligt ut av de pengene vi sparer opp. Men i disse tidene med lave rentesatser i banker og sparebanker kan du i heldigste fall sikre deg en årlig rente på 2 prosent, og det holder knapt nok tritt med inflasjonen. Flere finansinstitusjoner tilbyr likevel fortsatt en litt høyere rente, men enten er pengen dine så fastlåst i flere år, eller også er det krav om kjøp av aksjer eller garantibevis for å få den renten. Det betyr at friheten din til å bruke pengen begrenses. Sammenhenger mellom utbytter og risikokorte obligasjoner Står du f.eks. med 50.000 kr., som du skal bruke om et år eller to, kan alternativet være en sparing i korte obligasjoner eller investeringsbevis. Her er renten høyere, men til gjengjeld er det kostnader ved kjøp og salg samt for oppbevaring av obligasjonene i depot. Du kan likevel velge en obligasjonsserie, som innfris, når du skal bruke pengen, så sparer du de siste kostnadene ved salg av obligasjonene. Handel via nettbank Mer overskuelig og billigere er det å sette pengen i en investeringssfonds obligasjonsavdeling. Hvis du velger å handle via en nettsbank samt holder deg til en investeringssfond, som banken har et samarbeid med, er handelsskostnadene på 75 kr. for kjøp av investeringssbevis for 50.000 kr. stort sett de samme som ved direkte obligasjonskjøp. Her sparer du også utgifter til oppbevaring, da depotutgift er inkludert i investeringsfondens kostnader. Derimot er det også her en avgift på 12,50 kr. pr. papir Værdipapircentralen. Framtidig utbytte Velger du investeringsfonden, så vær oppmerksom på at avdelinger med korte obligasjoner typisk har den laveste risikoprofilen. Herav følger at utsving i utbytter er tilsvarende små, samtidig med at profesjonelle folk løpende pleier porteføljen av verdipapirer for sikre det best utbyttet.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Leiebil med kredittkort – Ønsker du å leie bil med kredittkort?

Kan du tenke deg å kjøre en leiebil gratis? Er du heldig kan du komme deg på tvers av Norge eller ut i Europa uten å betale.
For å kunne kjøre leiebil gratis er du nødt å framvise et gyldig kredittkort. Selskapet tar et avtrykk for å forsikre seg mot en eventuell skade. Du må selvsagt også ha et gyldig førerkort for den aktuelle bilen.
Du må selv møte opp å hente bilen, og du må være med på hele turen. Du trenger imidlertid ikke kjøre selv hele veien, men det er personen som har skrevet under på papirene som hele tida står ansvarlig.

Når du drar på ferie, er det smart å ha med seg kredittkort
Kortet kan du bruke til å betale med og til å ta ut kontanter.
Det er ofte hensiktsmessig å betale hotell og leiebil med kredittkort. Da blir ingen penger trukket direkte fra brukskontoen din. Regningen får du sendt hjem i ettertid og fra selve kjøpet til regningen forfaller har du en rentefri betalingsutsettelse på inntil 50 dager.

Både av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker er det lurt å «spre risikoen» på reisekapitalen din når du skal ut å reise. Dette gjør du best med en kombinasjon av kontanter og kortbruk. Ha også gjerne to kort med på reisen. Hvis du her hjemme i Norge bruker et tradisjonelt VISA kort, såkalt debetkort, kan det være lurt å ha med et kredittkort i tillegg til betaling av litt større beløp som f.eks. hotell, leiebil osv.

Bestiller du sommerferien på internett, enten det er pakketur eller flybillett, er det fristende å bestille leiebil i samme slengen. På nettsidene til de fleste reisearrangører og flyselskaper kan du klikke på «leiebil», og bestille bil automatisk. Det hele tar bare et par minutter. Men bruker du fem minutter til, kan du fort spare 1.500-3.000 kroner. Det må sies å være en god timepris.
Priseneman får, var under forutsetning av at vi brukte kredittkort til å betale med. Vi anbefaler å betale med kredittkort av flere grunner: Du får gratis utsettelse av betalingen i over en måned, du er tryggere mot misbruk av kortet, og du kan lettere kreve pengene tilbake fra kortselskapet hvis du er misfornøyd.

Kredittkort blir slengt etter deg om dagen. Har du vett nok til å bruke det kan det være gunstig å bruke kredittkort til å betale reise og leiebil med. Da slipper du at alt blir trukket fra kontoen din direkte, i stedet blir det belastet kredittgrensen din og du gjør opp senere.

Europcar

Ved leie må du fremvise et gyldig førerkort i ditt navn utstedt i det land der du bor. Førerkortet må være gyldig i det landet du skal leie bil og må være holdt i en minimum tidsperiode (avhengig av lokale lover og regler). Førerkort med et annet språkalfabet enn i det landet der bilen skal leies må suppleres med et internasjonalt førerkort. Du vil også måtte presentere et gyldig kredittkort og eventuelt pass. På enkelte stasjoner for visse luksusmodeller vil det også være påkrevd med et kredittkort nr. to. Den samme dokumentasjon (førerkort og pass) vil bli forespurt for eventuell ekstra sjåfør.

Dersom du bruker en forhåndsbetalt voucher fra Europcar (med en eksakt sum relatert til «Group Days apply»), må du presentere et kredittkort for de eventuelle tilleggskostnader som ikke er forhåndsbetalt (tilleggsutstyr, bensinkostnader, trafikkgebyr/bøter eller egenandel i tilfelle skade/tyveri av leiebil).
Europcar aksepterer de fleste kredittkort (American Express, Diners Club, Eurocard, Mastercard, Visa). Imidlertid kan det være noen unntak i enkelte land.

Man anbefaler å betale mest mulig med kredittkort når du er på reise i utlandet. Det er sikrest og enklest. Når du betaler med kredittkort som Mastercard eller lignende får du bedre kurs enn om du veksler inn kontanter ved et vekslingskontor. Bruker du kortet ditt til varekjøp er det som regel gebyrfritt.
Andre fordeler: Du får samme kurs uansett hvor du er i verden. Kursen fastsettes av kortselskapene daglig, og det brukes en såkalt midtkurs som ligger midt mellom kjøps- og salgskursen for valuaten. Kredittkort er dessuten greit å bruke når det kreves depositum ved bestilling av hotell eller bruk av leiebil. Bruker du debetkort som er knyttet direkte til kontoen din, som det vanlige norske VISA-kortet normalt er, vil et slikt depositum bli låst på kontoen din og saldoen blir tilsvarende mindre. Med kredittkort får du ikke dette problemet. Hvis du har betalt hoveddelen av reisen med kredittkortet, får du også reiseforsikring inkludert i kortet.

Det er èn ting med leiebilfirmaer jeg aldri har forstått, nemlig deres trang til å gjøre dobbeltarbeid. Selv bestiller jeg nesten alltid leiebil over nettet. Men det er det samme om Aftenpostens reisebyrå gjør det.
Alle mine data er matet inn i dataanlegget deres av meg eller reisebyrået. Når jeg så kommer frem til skranken, er det knapt noe klart. Utleiefirma skal ha alle mine data – pass, førerkort og kredittkort – for å mate opplysningene inn igjen. De spør alltid etter et telefonnummer, selv om de allerede har fått nummeret til min mobil.

Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Tromsø. Dette er alle steder med gode utvalg og mange leiebilfirmaer. Men husk å bestille i god tid uansett. Utleiefirmaene er ofte booket for lang tid fremover og man tror at det bare er å møte opp så får man den leiebilen man vil ha. Sånn er det ikke, bestill på forhånd. Skal du leie bil i utlandet så bør du bestille enda bedre tid i forveien. Og hva du enn gjør, ikke glem visakortet ditt hjemme, da står du der uten leiebil. De fleste utleiebyråer godtar kun det kortet du har bestilt på som legimitasjon. Gratis leiebil kan man jo drømme om, men det får man ikke hvis det ikke står noe om det i en forsikringsavtale eller lignende. Har du full kasko så er det noen forsikringsselskaper som gir deg gratis leiebil. Og husk å ha forsikringen i orden på leiebilen også, det kan bli veldig dyrt å velge det billigste alternativet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Hotellpriser – Hvor finner man de beste hotellpriser?

KLIKK HER FOR DE BESTE HOTELLPRISENE

Hotels.com er internetts største spesialiserte tilbyder av innkvartering på verdensplan og tilbyr deg besparelser på opptil 70% av de normale hotellprisene i noen av verdens mest populære byer. Hotels.com spesialiserer seg også på å tilby innkvartering når byer er utsolgte. Hotels.com tilbyr en rabattert innkvartering i mer enn 10000 direkte tilknyttede eiendommer som sikrer tilgjengelighet i over 400 større destinasjoner i Nord-amerika, Caribien, Europa, Asia og Sydafrika. Vi tilknytter hoteller på forhånd for store volum og garanteret tilgjengelighet på hotellrom og innkvartering uten forpleining til de beste priser. Vi garanterer at dine besøkende vil få de laveste hotellpriser på det tidspunktet de booker rommet.

Klikk her for å besøke Hotels.com

Du kan prute på hotellpriser
Du kan få redusert hotellprisen hvis du tar deg bryet med å prute. Hotellene tar mindre for rommet når det er dårlig belegg.
En test gjennomført av Forbruker-rapporten, viser at det kan lønne seg å prute på hotellprisene i sommer. Du trenger derfor ikke godta den første prisen du får når du skal booke deg inn på hotell, skriver Dagsavisen. Norske hoteller har det største prutepotensiale.

Gjennomsnittspris for hotellovernattinerg per natt i europeiske land 2007. Prisendring i forhold til året før i parentes.

1) Storbritannia €155 (12%)
2) Norge €145 (17%)
3) Sveits €145 (6%)
4) Italia €144 (3%)
5) Danmark €143 (8%)
6) Sverige €131 (7%)
7) Nederland €129 (-5%)
8 ) Østerrike €128 (5%)
9) Hellas €125 (10%)
10) Finland €123 (5%)
11) Frankrike €121 (3%)
12) Irland €117 (0%)
13) Spania €115 (7%)
14) Belgia €113 (4%)
15) Slovakia €108 (-8%)
16) Tyskland €107 (0%)
17) Portugal €103 (14%)
18) Tsjekkia €102 (-3%)
19) Ungarn €100 (-5%)
20) Polen €97 (3%)
21) De Baltiske statene €86 (-7%)

Spår dyrere fly- og hotellpriser
Det er den svenske avisen Dagens Industri som skriver at prissetningsmodellene blir mer kompliserte og at økt etterspørsel vil presse prisene opp. Avisen henter sine spådommer fra Global Business Travel Forecast 2006, som er American Express Business Travels globale forretningsreiseprognose.

-Mange tradisjonelle flyselskap har tilpasset seg til lavprisselskapenes forretningsmodell. Men med en oljepris som hele tiden øker kan mange flyselskap tvinges til å sette opp billettprisene”, sier Kaveh Atrak i American Express Business Travel i Norden til Dagens Industri.

Londons hotellpriser når uante høyder

Romprisene på fem-stjerners hoteller i London når stadig nye høyder.
fjor kostet en natt på et fem-stjerners hotell i gjennomsnitt 3544 kroner. PricewaterhouseCoopers forventer at det vil øke til 3914 kroner i år, mens i 2008 anslår konsulentselskapet at prisen vil ligge på 4295 kroner for en natt i luksuriøse omgivelser, skriver Forbruker.no.

Hotellprisene øker på verdensbasis
”Resultatet av undersøkelsen viser en klar økning av hotellpriser i hele verden, og da spesielt i Asia hvor økningen er formidabel. Trenden ser ut til å fortsette over de neste 12 måneder. Bangalore ligger på topp over byene med høyest prisvekst, tett fulgt av Moskva, Dubai, Hong Kong og Istanbul,” sier Simen A. Johannessen, markeds- og kommunikasjonssjef i BTI Nordic.

– Høye hotellpriser i Norge gjenspeiler hvordan det går i næringslivet. Jo bedre det går der, jo større blir etterspørselen etter hotellrom, og prisene øker, forklarer fagsjef i NHO reiseliv, Bjørn Ketilsson.
Men også våre skandinaviske naboland befinner seg i teten når det gjelder høye hotellpriser. Danmark og Sverige er henholdsvis nummer fem og seks på hotellpristoppen i Europa.
Markedssjef Patric Öqvist i Hotels.com tror at de høye prisene i Skandinavia også henger sammen med mange billige flyreiser hit, fra Europeiske flyplasser.
– Når turistene betaler lite for flybilletten, er de villige til å betale mer for hotellet, sier han.

Tåler ikke høyere hotellpriser

Norge ligger allerede helt på tålegrensen når det gjelder prisen for en hotellovernatting. Hvis de streikende hotellarbeiderne får gjennomslag og prisene dermed øker ytterligere, frykter jeg konsekvensene blir veldig negative for den norske reiseindustrien, sier Ole Nysetvold hos tyske Wolters Reisen. I Nidarøhallen i Trondheim sitter 335 utenlandske turoperatører fra 25 land og forhandler om priser foran neste års turistsesong med nesten like mange norske reiselivsledere. Gjennomgangsmelodien fra utlendingene er at prisene i Norge er på tålegrensen etter en betydelig prisvekst de siste årene.

Søk deg fram til lavere hotellpriser
Hotellferien i Norge kan bli flere hundre kroner billigere per natt ved å bruke utenlandske hotellsøkemotorer.
Men selv om hotellene har sine garantier viser praksis at det er betydelige penger å spare på å bruke utenlandske nettsider for å finne norske hotell. Vi har sjekket hotellpriser i landets største byer og funnet ut at du kan spare mer enn tusen kroner på en natt på denne måten. Søkemotoren tråler gjennom store databaser med flere tusen hotell verden over.
Disse søkene finner billigst pris og sammenlikner med andre hotell for deg.
– Når man kutter mellomleddene holder man også kostnadene nede. Ved å la kundene bestille på nett, slipper man transaksjonskostnader som ville kommet til om man hadde gått via et byrå, forteller Audun Pettersen ved Innovasjon Norge.

Spådamer og klarsynte tjenester spår økonomi

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)