Kategori | FORBRUKERTIPS

RSS feed for this section

Lån og økonomi styrer en stor del av livet vårt. Her kan du lese om hvordan unngå de største fellene. Lån og sparing, aksjer og andre relaterte temaer er tatt opp her og du finner masse interessant og viktig lesestoff.

Når du skal prute på prisen

Disse her 10 enkle triks er mine favoritter, når jeg vil prute om prisen på biler, lån, tøy, datamaskin, TV, sykkel og alt annen:
Ok, la oss komme til saken! 😉

1. Du til den hjelpsomme ekspeditøren: «Jeg ser litt rundt, og imens kan du jo bare gå og spekulere litt over det en rimelig pris er for de varene jeg har funnet.»
2. Når selgeren opplyser prisen, sier du …. 1. Du til den hjelpsomme ekspeditøren: «Jeg ser litt rundt, og imens kan du jo bare gå og spekulere litt over det en rimelig pris er for de varene jeg har funnet.»
2. Når selgeren opplyser prisen, sier du med en skotsk smil: «Jeg spurte ikke om prisen. Jeg spurte hva den koster!»
3. Ekspeditøren opplyser prisen, og din forskrekkede svar er: «Den er altfor dyr!»
4. Han spør hvorfor den er for dyr. Du sier uten skam: «Så mange penger har jeg slett ikke!»
5. Du tilbyr 150 kroner for skjorten, og selgeren spør hvorfor 150 kroner. Du sier med en stolt smil: «Det er min lykketall!»
6. Når ekspeditøren spør hvorfor du vil presse prisen, sier du som det mest normale i verden: «Jeg betaler bare aldri full pris om torsdag.»
7. Du sier høytidelig: «Hvis du selger meg buksene til 400 kroner, så lover jeg at jeg nok skal komme igjen neste gang min kone gir meg lommepenger!»
8. Den insiterennen ekspeditør får beskjeden: «Hvis prisen på de her flatskjermer er så laver, så ville du jo nok ikke ha en stabel av dem stående her fremdeles?? Jeg prøver jo bare å hjelpe deg!»
9. Når du trår inn i butikken og selgeren kommer deg i møte, sier du med en vennlig smil: «Du kan visst like vel hente bosen med det samme. Når du hører hvilke priser jeg vil betale, henter du ham helt sikkert likevel!»
10. Du har med kona i møbelbutikken og har regissert henne i å si at det er altfor dyrt hele tiden. Prutte om prisen – alle skal lære det – eller bliver man snydt! Du sier med gråtkvalt stemme til ekspeditøren: «Vil du virkelig ha at jeg skal trekkes i Ikea av kona og fremover skal leve med sin bras i stedet for dine saker??!»

Alle triks fra listen er etterprøvde prutetriks, som virker! Samtidig er de også bombesikre metoder til å komme til å le sammen med selgere og til å få en personlig relasjon til neste gang som skal handles.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Få styr på pengene

Start på ny frisk

Første skritt på veien til en sunn økonomi er å bli gammel gjeld kvitt – å bli likvid. Når man blir likvid, bryter man den onde sirkelen, hvor man aldri har en krone få uker etter at ens lønn eller annen inntekt har gått inn på kontoen.

Skap overblikk

Skriv opp dine månedlige nettoinntekter, dvs. først og fremst lønn eller annen intekt etter skatt. Har du barn, skal du også skrive barnebidraget inn, og evt. barnebidrag eller – tilskudd. Overvei om du har mulighet for å øke dine inntekter og før det inn i fremover-feltet.
Skriv deretter dine månedlige utgifter opp. Inndel dem i faste og variable utgifter: først de fast utgiftene, dvs. alle de utgiftene som skal betales på fast tidspunkt og med et fast beløp (husleie, elektrisitet, vann, varme, faglige kontingenter, forsikringer, avdrag på lån, barnehage, telefonabonnement, lisens m.m.). Deretter er det de variable utgiftene, dvs. alle de utgiftene som svinger i forhold til ditt forbruk (transport, husholdning, tøy, telefonsamtaler, fritid, reiser m.m.). Husk å være realistisk – det skal også budgetere med noe av det nosomme!
Gjennomgå alle ting en fôr en. Faste utgifter er bare faste, så lenge man ikke stiller spørsmålstegn ved dem. Kan du skjære ned på noe? Kan du få billigere forsikringer ved å skifte selskap? Skal abonnementene opp til revisjon? Og kan du kjøpe dine dagligvarer billigere? Kan det skjæres ned på transportutgiftene?

Et enkelt eksempel:
Mads er 23 år og metallarbeiderlærling. Han flyttet hjemmefra for 2 år siden og bor i København i en toroms leilighet.
Inntekter:
Lønn etter skatt 5.600 kr.

Fast utgifter:
Netto-husleie (etter boligsikring) 1.850 kr.
Faglig kontingent 141 kr.
Forsikringer (innbo, ulykke) 203 kr.
Telefonabonnement (mobil, inkl. taletid) 430 kr.
Lisens 166 kr.
I alt: 2.790 kr.

Variable utgifter:
Bussbilletter og klippekort 360 kr.
Vask 200 kr.
Baker 400 kr.
Matvarer for øvrig 800 kr.
Pizza og ferdigretter 850 kr.
Kaffe, øl, vann 730 kr.
I alt: 3.340 kr.

Til overs til fornøyelser
og uforutsette utgifter: -530 kr.

Mads har altså underskudd hvert måned. Ved bl.a. å skifte sitt mobilabonnement og forsikringsselskap kan han spare omkring 170 kr. om måneden. Dessuten kan han skjære ned på bakerbrødet og øl-innkjøpene i kiosken, han kan lage mer mat selv og bussbillettene kan byttes ut med en nyreparerte sykkel. På den måten kan Mads faktisk snu underskuddet til et overskudd.

Man kan gjøre seg likvid med at:

* Opprette en kassakreditt eller ved å forhøye den, hvis man har en i forveien.

Det kan være en farlig vei å tråkke på, men det er en god, midlertidig løsning, hvis man har forskjellig klattgjeld, som man ønsker å samle, så ens gjeld blir mer overskuelig. Ofte blir det langt billigere på den måten.

* Spare seg likvid.

Det er en god løsning – særlig hvis man bruker «gulroten» fremfor «pisken» overfor seg selv. Væt f.eks. med deg selv hvor litt du kan leve for pr. dag i en måned, f.eks. 50 eller 80 kr., og gjør det til en sport å få mest mulig kvalitet for pengene. Lov deg selv en belønning i form av f.eks. en god middag eller en tur på kinoen, når måneden er forbi.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Norwegian gjør ikke opp for seg fort nok

Vær på vakt når du bestiller noe på internet og betaler med VISA kort eller andre kort. Det som har skjedd kunder av Norwegian kan også skje deg.

Norwegian har hatt trøbbel med sine betalingsystemer de siste to-tre ukene. En rekke kunder opplever at de blir trukket for langt større beløp enn det de skal. Hun har blitt lovet å få pengene tilbake, uten at han har sett noe til dem.

Tirsdag har det gått 21 dager siden Skinner Eliassen ble rammet av feilen til Norwegian. Men flyselskapet vil ikke love noen kompensasjon til de som har blitt trukket for mye.

Sjekk alltid nøye om det er det riktige beløpet som blir trukket, feil kan skje overalt.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Aksjer eller bolig?

Aksjer slår boligen som investeringsobjekt i det lange løpet, men boligen har noen unektelige fordeler, som gjør valget til et naturlig både-og.

Aksjer eller bolig?

For mange boligeiere er spørsmålet slett ikke noe issue.

Boligen har for lengst utkonkurrert verdipapirdepotet som ditt talk emne under de stadig bedre middagsselskapene i friverdiens varme skjær.

Enhver boligeier med noen år på skjødet kan selvtilfreds lene seg tilbake i designerstolen og betrakte sin vellykkede investering: «Jeg tok en ekstrem høy risiko, jeg gira min utbetaling tyve ganger og satte alt på en matrikkel. Og se hvor godt det er gått?»

Og det er gått godt for mange – boliger i de større byene er flerdoblet i verdi de siste 15 årene.

Risikoen, ja den er jo vanskelig å måle på boligmarkedet – og hvem bekymrer seg om det, når nå det er gått så godt?

Halvdelen av danskene bor i eierbolig, mens bare hvert fjerde investerer i aksjer. Er de fleste så de best, eller bare de fleste, som Niels Hausgaard får til å rime på Vendelbomål?

La oss se på fordeler og ulemper ved de to investeringstypene, og ikke minst hvorfor De bør overveie en kombinasjon av aksjer og bolig:

Det taler for aksjer:

1. Høyere utbytter

1. Målt over de siste 55 årene har danske aksjer gitt et gjennomsnittlig årlig utbytte på 11,1 prosent mot en stigning i boligprisene i større provinsbyer på 7,7 prosent. Konkret svarer det til, at en bolig som i 1950 kostet 50.000 kr. i 2005 kunne selges for 3 mill. kr.. En tilsvarende aksjeinvestering på 50.000 kr. ville være vokst til 16 mill. kr.

2. Lave kostnader
Aksjer er billige i drift. Flere banker tilbyr slik nesten gratis kurtasje og oppbevaring i verdipapirdepot. Kan De motstå fristelsen til å handle med aksjene, kan de ligge nesten kostnadsfritt i banken til De får bruk for pengene. Boligen derimot krever løpende vedlikehold og fornyelse for å opprettholde verdien.

3. Ingen arbeidsinnsats
Aksjer krever ingen løpende pleie, hvis De velger bare å kjøpe aksjer, og unnlater den for utbyttet så skadelige handel med aksjer. Boligen krever en stor innsats med alt fra rengjøring, maling og hagearbeid til renovering og fornyelser.

4. Spredningsgevinst
Aksjesinvesteringen kan spres på mange forskjellige virksomheter. Når man investerer i aksjer, skjelner man mellom markedsrisiko og selskapsspesifikk risiko, hvor sistnevnte er den største. Investerer De alt i en aksje, påtar De Dem en meget høy risiko – men sprer De investeringene på 15-20 aksjer er selskapsrisikoen i praksis eliminert. Kjøp bare tilfeldige aksjer fra forskjellige land og bransjer – forskningen viser at denne metoden lønner seg bedre enn å forsøke å velge ut de såkalte børsrakettene. Boligen er ett aktivum, her setter De alt på ett brett, når De alene investerer i en bolig. Utover de ekstreme situasjonene, hvor De risikerer å få en motorvei i bakhagen eller oppdager at grunnen er forgiftet påtar De Dem en betydelig risiko for å velge bolig i det i fremtiden’ feil kvarter’ eller kanskje likefrem avfolket by.

Det taler for bolig:

1. Ta over hodet
Boligen danner rammen om et liv og er som slik fundamental for mennesket. de fleste boligseierne må da også formodes å kjøpe nettopp for å få tak over hodet – investeringselementet er sekundært. Man kan ikke bo i et verdipapirdepot.

2. Billig gearing
Boligen er en gira investering. Har De spart 100.000 kr. opp til utbetaling og kjøper bolig til 2 millioner kroner, svarer det til en gearing av utbetalingen på 20 ganger. Det samme kan De gjøre med en aksjeinvestering, hvilket flere har kastet seg over med de senere årenes aksjestigninger. Realkredittsystemet gjør at gearing er billigere i boligen enn ved å ta opp banklån til aksjeinvestering.

3. Mindre utsving
Boliger svinger mindre i verdi enn aksjer. Selv om det historisk har vært store prisfall, senest 1987-1992, reagerer boligmarkedet på kort sikt tregt enn aksjemarkedet. Til gjengjeld kan De ikke daglig følge verdien av boligen og merker ikke utsvingene før den dagen De velger å selge. Den største risikoen ved boligkjøp er for øvrig ikke prisutsving – men skilsmisse, som halvdelen av alle ekteskap ender med. Tidligere spilte risikoen for arbeidsløshet også en stor rolle i boligkjøpet, men med full sysselsetting og kort hukommelse tillegger de færreste i dag risikoen for bare å stå med en inntekt noen større betydning. Disse to kjedelige emnene som inntil nylig ikke fylte meget for boligkjøperne, kan likevel vise seg igjen å komme til å fylle i hverdagen.

4. Nul skatt på gevinsten
Boligeierne har historisk i helt særlig grad vært begunstigede av politikere. Først oppnår man et skattefradrag på opp til 73 prosent på renteutgiften (nå likevel satt ned til ca. 32 prosent) og når boligen selges, er fortjenesten skattefri. Det betales likevel løpende eiendomsverdiskatt. Verdiskapelse i virksomheter beskattes først med 25 prosent i virksomheten og etterfølgende med 28/43/45 prosent hos aksjonærene.

Et naturlig både-og?

Duellen mellom aksjer og bolig ender 4-4 og det kan ikke pekes ut en entydig vinner blant de to kombattantene.

Vinner er derimot den investoren som kombinerer de to investeringsobjektene. Aksjer og boliger svinger nemlig ikke i takt, og derfor kan man ved å kombinere aksjer og bolig på en gang bringe risikoen og samtidig oppnå et høyere utbytte.

Heri er det intet nytt; sammenhengen påviste allerede i 1952 av økonomen Harry Markowitz, som sen fikk Nobelprisen for sin porteføljeteori.

Aksjer og bolig er slik det naturlige investeringsvalget.

Både-og – og verken enten-eller.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nettbank – ny med nettbank? Hvordan velge

Nettbank er lett

Alle som har internett kan bruke nett bank. Det er veldig lett å bruke både til å betale regninger og til å holde oversikten over egen økonomi. Det er mange forskjellige versjoner av nettbanker ute på markedet, I norge har vi ingen fast standard, hver bank har sin utgave. dette er synd, det gjør det ikke så lett å skifte bank for det høres vanskelig ut å skifte rutiner. men det er ikke vanskelig å skifte nettbank så hvis du trenger en ny bank så bare skift. Nettbankene er lette å lære seg om det så er DnB, Skandiabanken, Sparebankene eller hvem som helst. Vel, DnB sin er ikke bra, men de andre er ok. Skandiabanken kommer på topp, men har hatt innbrudd i den svenske nettbanken sin. Dette gjelder mange banker. Du kan trøste deg med at du aldri vil komme til å tape penger selv om noen kommer seg inn i nettbanken din. Banke din er ansvarlig for innbrudd og erstatter all tap du måtte få på grunn av innbrudd.

Sikkerheten er bra selv om man har sporadiske innbrudd, i de siste årene har nettbankene plassert seg på topp når det gjelder internettsikkerhet. Når man så vet at det er både lett og sikkert å ha nettbank er det ingenting å vente med. Har du ikke nettbank i dag så skaff deg en. Du sparer turer til banken eller tellerskritt hvis du har telebank. Det aller beste med nettbank er kanskje at man hele tiden har full oversikt over egen økonomi, man kan bare logge seg på når som helst og sjekke saldoen. Man slipper å være redd for overtrekk på Visa og lignende.

Nettbank: Tar ikke ansvar for kundenes tap

– Det nå er på høy tid å innføre et tilsvarende tak på den enkeltes tap ved egne feil og andres misbruk av nettbank, på linje med ordningen vi har hatt for kort i 15 år. To saker i Bankklagenemnda de siste årene, samt den ferske saken, der en kunde tastet feil og tapte 500. 000, viser at problemet er reelt, sier Lund-Isaksen.

Forbrukerrådet mener det nå er på høy tid å innføre et tilsvarende tak på den enkeltes tap ved feil/misbruk av nettbank, på linje med hva vi har hatt for kort i 15 år. – Men det er positivt at FNH og Sparebankforeningen har lagt frem 13 forslag til tiltak med sikte på å bedre sikkerheten ved bruk av nettbank, sier direktør Erik Lund-Isaksen.

Vil ikke lovregulere

Finansdepartementet har nå akseptert Kredittilsynets syn om foreløpig ikke å ville lovregulere ansvarsforholdet mellom kunde og finansinstitusjon ved bruk av nettbank.

Forbrukerrådet har tidligere uttrykt ønske om en lovfesting av ansvarsforholdet mellom kunde og bank, men må ta til etterretning at Kredittilsynet og Finansdepartementet i denne omgang er kommet til at det ikke på det nåværende tidspunkt ligger til rette for dette.

Avgjørelsen myndighetene har tatt er bl.a. basert på at det fremlagte forslag til 13 tiltak fra FNH og Sparebankforeningen må antas å bedre sikkerheten ved bruk av nettbank, og at en ytterligere lovregulering derfor ikke er nødvendig. Den situasjon gjør at Fogh har gode sjanser for å få viktige reformer på plass – også bortover midten uten å skulle bruke sitt smale flertallet til å tvinge lovgivning igjennom.

——————————-

– Bankkunder er gisler
Professor hevder at kundene får svi for bankenes nye selvbetjeningsløsninger.

– Bankene har brukt pris som første virkemiddel for å flytte kundene over på nettbankløsninger. Kundene har blitt tatt som gisler av egne banker. Uproft av bankene, sier Andreassen til avisen.

DnB Nor innrømmer at kostnadseffektivitet har vært en viktig grunn til å gå over til nettbank. Som en av de få bankene, tror Nordea ikke at antall bankkontorer vil bli redusert i løpet av den neste tiårsperioden.

– Men kundene våre opplever nettbankløsningen vår som god, og de håndterer den godt, sier Eivind Grønstad, informasjonsdirektør i DnB Nor, til Finansavisen.

——————————

http://www1.vg.no/dinepenger/kalkulator/kalkulator.php?id=558

Kalkulatoren skal brukes såfremt du bruker en nettbank til å betale giroer, overføre penger ol. Hvis du vil bruke tradisjonelle gireringstjenester (brevgiro,skranke ol), skal du bruke kalkulatoren Finn beste tradisjonelle brukskonto. I denne kalkulatoren kan du legge inn tall som passer med ditt forbruksmønster. Tallene du legger inn skal være på årsbasis.
– Nytter ikke dette, bør du ta kontakt med tollmyndighetene

——————————–
Spørsmål:

Postbanken nettbank
Her er problemstillingen, jeg har bestilt 8 stk TG billetter til venner og bekjente. Alt ser ut som d skal. jeg har fått KID nr. og alt. så kommer spørsmålet:
Hvilken type overføring skal jeg bruke på min nettbank? jeg tok «betal reging»
Greit nok tenkte jeg. så jeg ikke kunne fylle ut adresse… hmmmm.. Fyllte inn konto nr. og så kom det automatisk frem KANDU, så skrev jeg bare Partyticket, KANDU istedefor. Er dette greit?

Svar:

Tror det går bra jeg, all info banken/kandu trenger om kjøper ligger i KID-nr.

—————————————–

Kundeatferd ved bruk av nettbank og andre kanaler : utviklingen i kundeatferd fra januar 1998 til oktober 2000

Foreliggende rapport tar utgangspunkt i utviklingen som har vært blant forbrukerne i anvendelse av nettbank. Undersøkelsen søker å avdekke om det er forskjeller mellom tradisjonelle bankkunder (kunder som ikke har tatt i bruk nettbank) og kunder som har tatt i bruk nettbank. Blant annet studeres forskjeller i demografi og livsstil, tilfredshet, lojalitet og opplevd sikkerhet ved utføring av banktjenester på tvers av de to kundegruppene. Analysene viser både generelle forskjeller, samt forskjeller mellom gruppene, ved bruk av ulike bankkanaler og for ulike typer banktjenester. Resultatene viser at nettbankkundene anvender Internett i stor utstrekning til innhenting av kontoinformasjon og regningsbetaling. De er også svært tilfredse med å bruke denne kanalen til å utføre disse tjenestene. Generelt sett er imidlertid de tradisjonelle bankkundene mer tilfredse enn nettbankkundene med sine bankforbindelser. De tradisjonelle bankkundene synes også å være et mer lojalt segment enn nettbankkundene. Nettbankkundene har større kunnskap om og større tiltro til sikkerheten ved bruk av Internett som bankkanal enn de tradisjonelle bankkundene. En lignende undersøkelse ble også foretatt på SNF januar 1998. I rapporten sammenstiller vi derfor en del av resultatene med resultatene som fremkom i 1998 for å vise utviklingen som har vært i bankkundenes atferd de siste to til tre årene. Prosjektet er finansiert av Kreditkassen, Den norske Bank, Sparebanken Pluss, Sparebanken Hedmark og Bankenes Betalingssentral.

last ned: http://bora.nhh.no:8080/bitstream/2330/1037/1/R76_00.pdf

——————————————-

Mest nyheter og nettbank for eldre

Nettbank og nyheter er eldre nettbrukeres favoritter på Internett.

Stadig flere eldre benytter seg av pc og Internett, og bruk av nettbank er en av de tjenestene eldre oftest benytter seg av på nettet, ifølge Microsoft som har gjort en undersøkelse om nettbruken blant eldre nordmenn.

Tallene viser at nettbank (79,1 %) er det nordmenn over 50 år bruker hyppigst etterfulgt av nyhetssøk og nettaviser (76,8 %) samt søk etter informasjon om offentlige tjenester (66,1 %). I forhold til en tilsvarende undersøkelse foretatt tidlig i 2005 har alle bruksområder en økning, noe som forklares med en generell høyere bruk av PC og internett blant personer over 50 år.

· 79,1% bruker Internett til banktjenester/nettbank

———————————————-

Nettbank og e-handel

De fleste økonomiske transaksjonene som foregår på nettet er enten banktjenester eller handel på nettet i forskjellige nettbutikker. For å beskytte brukernes penger og økonomi benytter bankene og nettbutikkene ulike sikkerhetssystemer. Internett er et nett med millioner av brukere, og det er alltid en risiko for at personer med uærlige hensikter forsøker å stjele fortrolig informasjon som passord eller kredittkortnummer.

Stort sett er det å handle på nettet uproblematisk, men det er lurt å følge noen gode råd. Kunnskap om dine rettigheter, om selger og avtalebetingelser på den aktuelle nettbutikken, er det alltid lurt å sette seg inn i før du bestiller. Denne informasjonen bør tillegges vekt når du velger hvilken butikk du skal handle i. Lytt gjerne til andres anbefalinger og erfaringer.

————————————————

Krever nettbank-grense

Forbrukerombudet vil ha en maksgrense for hvor mye bankkunder skal stå til ansvar for dersom de taster feil i nettbanken.

Kristin Halvorsen sendte tirsdag et brev til Kredittilsynet der hun påpeker at utviklingen i bruk av nettbanken avhenger av hvor sikkerheten er – og hvor god den oppfattes å være blant brukerne. Hun foreslår nå flere tiltak Kredittilsynet bør se på for å sikre nettbankene, blant annet å begrense hvor stort enkeltbeløp det skal gå an å overføre via nettbanken.

————————————————

Etterforsker nettbank-angrep

Ved hjelp av et spionprogram ville noen skaffe seg informasjon om bankkontoen til kunder i Sparebank1 Midt-Norge.

Bankkunder som prøvde å logge seg på sin nettbank i Sparebank1 Midt-Norge i romjula, fikk denne meldingen:

«Det er oppdaget svindelforsøk og forsøk på innbrudd i noen NettBank-kunders datamaskiner. Tiltak for å avverge slik type aktivitet er igangsatt av SpareBank 1. Det benyttes gode systemer og rutiner for å overvåke og hindre slik kriminalitet. NettBank er fortsatt en trygg måte å overføre penger på. Kripos etterforsker svindelen.»

Svindelforsøk mot nettbankkunder

– Det stemmer at det har vært et svindelforsøk rettet mot Sparebank1 Midt-Norge, sier Thoralf Granerød fra Sparebank1s informasjonsavdeling.

Granerød presiserer at svindelforsøket ikke var rettet mot nettbanken sentralt.

– Det er privatkunder som har blitt utsatt for svindelforsøket ved at det har skjedd innbrudd på deres pc-er, sier han.

Noen har gått inn på kundens pc og lagt inn et spionprogram, et såkalt trojanerprogram. Slik har de fått tilgang til kundens pc. Neste gang personen har logget seg inn på nettbanken, har programmet så forsøkt å følge sekvensen. Forbrukerprisene er i løpet av de siste 12 månedene steget 4,3 prosent, og selv når priser på energi og matvarer fraregnes, er stigningen omkring 2,5 prosent, hvilket er over nasjonalbankens målsetting.

———————————————————–

Tappet 14.000 fra nettbank-konto

Kunder hos to norske nettbanker har opplevd at fremmede har tatt kontroll og tappet penger fra kontoen deres.
– Vi har registrert fire tilfeller der svindlere har satt i gang betalinger i nettbanken ved å bryte seg inn elektronisk i privatpersoners PC-er. To av betalingene ble stanset i systemet, en av betalingene ble tilbakeført og i ett tilfelle har 14.000 kroner kommet på avveie, sier informasjonsdirektør Eivind Grønstad i DnB NOR ASA til TV 2.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Barnesparing perfekt til aksjeinvestering

Selv om bankene er blitt bedre til å gi en hederlig rente på barnesparingskonto, har dine barna likevel utsikt til minst en fordobling av barnesparingen, hvis du hver år investerer innskuddet i aksjer Barnesparing: Lav kurtasjesatser på helt ned til 22 kroner og en lang tidshorisont betyr at du uten verken den store risikoen eller arbeidsinnsats kan fordoble utbetalingen på ungenes barnesparingkontoer, hvis bare du kaster midlene inn på aksjemarkedet i stedet for å la penger stå som kontante innskudd. Ganske visst får du i dag typisk mellom 3 og 4 % i årlig rente på barnesparingen, men sett i forhold til et forventet aksjeutbytte på mellom 6 og 10 % årlig, er aksjer likevel den best investeringen på langt sikt. Innskyter du årlig 3.000 kroner gjennom 12 år, vil sparingen etter 21 år være vokst til 66.726 kroner, hvis du setter penger i banken med en fast årlig rente på 4 %.

Velger du i stedet i å kjøpe aksjer eller aksjebaseret investeringsbevis for penger, har dine barna utsikt til minst å kunne heve det dobbelte beløpet etter 21 år. Kalkulerer du forsiktig med et årlig utbytte på 8 %, vil det etter 21 år stå hele 122.911 kroner på kontoen. Og sett i forhold til utbyttet på danske aksjer siden 1925, er det absolutt ikke urealistisk å satse på 8 % i årlig utbytte. En oppgjør fra tidsskriftet FinansInvest i 1999 utvidet med de siste årenes utbytte viser slik at danske aksjer over den 82 årene lange perioden i gjennomsnitt har levert et utbytte på 10,1 % årlig. Mer bemerkelsesverdigt er likevel, at risikoen sett over et lengre forløp er ytterst beskjeden. Selv om utsvingene kan være store år for år, har de nemlig en tendens til å utjevne seg med tid. Gjort opp over en femårig periode, har investorene slik bare mottatt et negativt utbytte på mellom 0,1 og 10,6 % i 6 ut av 82 år, viser redaksjonens beregninger. Valg av investeringer

Kaster du penger inn på aksjemarkedet, trenger du altså ikke være redd for å «gamble» ungenes sparing vekk, så lenge du investerer bredt og holder deg fra de rene lotto-aksjene. Den mer sikre og enkle metoden er å kjøpe en porsjon investeringsbevis hver år. Ønsker du å investere i danske aksjer, kan du sjekke investeringssfond-kategorien «aksjer Danmark» og finne de avdelingene som greier seg best, f.eks. SEBinvest Danske aksjer eller Jyske Invest Danske aksjer. Kikk etter foreninger med 5 stjerner, høyt utbytte (klikk på fanebladet «utbytter» på kategorisiden) og en høy sharpe ratio (utbytter målt i forhold til risiko – klikk på fanebladet «risiko» – og kikk på kolonnen «sharpe» på kategorisiden). Investeringssfondkategorien «aksjer Danmark» Heretter kjøper du simpelthen for 3.000 kr. investeringssbevis hver år og lar ellers investeringen passe seg selv. Ønsker du at selv å stå for valget av danske aksjer, kjøper du bare kjøpe en ny aksje hver år.

Hold deg som hovedregel fra de små aksjene og invester heller penger i de solide toneangivende selskapene som Danske Bank, Novo, DSV, Coloplast og Topdanmark. Velger du å spre dine investeringene over 8-10 aksjer i OMXC20-indeksen, vil du med stor sannsynlighet ha oppnådd det samme utbyttet som markedet etter 21 år. Samtidig har du spart kostnadene til investeringsfonden på cirka 1,5 % årlig, men må til gjengjeld leve med større utsving i porteføljen inntil du har oppnådd en skikkelig spredning. Barnesparingens verdi etter 21 år Så mye vil barnesparingen være vokst til, hvis du hver år i de første 12 år har innsatt 3.000 kroner, som enten er plassert på en kontantkonto eller investert i aksjer.

Det aktuelle utbyttet på en kontantkonto ligger mellom 3 og 4 % årlig, mens du ved investering i aksjer bør kunne regne med et langsiktig utbytte på 6-10 % årlig. Den siste kolonnen er barnesparingens størrelse etter 21 år – renset for en årlig inflasjon på 2,0 %. Hvem og når? Barnesparingkontoer kan opprettes av foreldre, fosterforeldre, steforeldre samt besteforeldre og skal senest opprettes i den året hvor barnet fyller 14 år. Hvor meget? Du kan høyst innskyte 3.000 kroner årlig og maksimalt 36.000 kroner i alt. Hvor lenge? Bindingsperioden er minst 7 år og perioden utløper sensest, når barnet fyller 21 år. Renter og utbytter på sparingen er skattefritt i bindingsperioden, hvorfor det best betaler seg å la sparingen være bundet til det 21. året.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tennis

Tennis er et innendørs og utendørs ballspill med strenget rakketer, hvor man slår ballen fram og tilbake over et nett på tvers av en rektangulær bane. Ballen skal returneres direkte eller etter 1 hopp på jorden.

Tenker man på at ikke bare ballen flyr, men også at pengene flyr når man spiller tennis så skal man prøve å shoppe litt rundt før man melder seg inn i en tennisklubb.

«Tennis er det eldste racketspillet i verdenen. Allerede i det 11. århundrede fantes et spill, som på mange måter minner om tennis. » Og vi tipper at allerede da måtte man betale kontigent for å spille tennis.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Baby og økonomi

Baby og økonomi er et tema de aller fleste nybakte foreldre tenker mye på.

Ting som kan påvirke økonomien:

Kan man velge kjønn på en baby?

Det er i dag mulig å velge kjønn på et foster ved hjelp av avansert reproduksjonsteknikker ved bruk av IVF. Legene kan velge mellom to metoder. Den første går ut på å velge ut en sædprøve fra faderen og bare befrukte egget med henholdsvis hannkjønn- eller hunkjønnsædceller. Den annen metoden kalles PGD, og den brukes til å sortere bort fostere med risiko for genetiske sykdommer ved skanning.

Kromosom

PGD anvendt i forbindelse med IVF, hvor sperma befrukter egget i et «reagensrør» i et laboratorium. Det befruktet egget utvikler seg et par dager, før en enkel celle fjernes og undersøkes for å avgjøre fosterets kjønn eller hvorvidt det er unormale plager til stede. Tilsynelatende – og det er overraskende – så påvirkes fosterutviklingen ikke av at det fjernes en enkelt celle. I England er det ulovlig å velge et babyens kjønn bare fordi at foreldrene ønsker en gutt eller en jente.

Slik spesialbehandling i utlandet kan påvirke økonomien fordi spesialbehandling koster penger.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Barn og økonomi

Travelhet på jobben og dårlig samvittighet går hånd i hånd. Det gjør de i hvert fall for mange foreldre. Men man er avhengig av å tjene penger. Mange foreldre som begge jobber fulltid bør prøve muligheten av at en av dem jobber deltid.

Kjenner du også til den dårlige samvittigheten, når du henter dine barna sent? Og føler du også at du ser dine barna altfor lite? Det kan ikke betale seg å ha dårlig samvittighet.

Barn kan merke at man har dårlig samvittighet. De har en mekanisme, som ubevisst får dem til å plassere skylden på seg selv. Barna føler ikke at de er i stand til å gjøre mor og far glade.

Særlig når barnet begynner på skolen er det viktig å ha noen hjemme og ikke bare bli enda et nøkkelbarn. SFO er det nest beste alternativet, men samvær med foreldre er det barna setter aller mest pris på.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Bud og sykkelbud

Andre betegnelser: Postbud, sykkelbud, butikksbud
Arbeidsssted: Budfirma, kjøpmannsforretninger, supermarked
Jobbtyper: Bud, postomdeler, sykkelbud

Det finnes mange slags bud og i de større byene får du sykkelbud som ofte ikke bare er billige, men også miljøvennlige.

Så det er ingen grunn til ikke å prøve sykkelbud neste gang.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Gravid – jobbe under graviditet?

Mange kvinner merker det rent intuitivt, når de er blitt gravide. Denne særlige følelsen skyldes sannsynligvis den sterkt økt mengden av de kvinnelige hormonene, som kvinnen bare opplever, når hun er gravid.

Kan man jobbe og tjene penger når man er gravid? Ja visst, det er kun i de siste månedene av svangerskapet at man ofte ikke er i stand til å jobbe, at det blir for tungt rett og slett.

Bli klar over dine økonomiske rettigheter som gravid.  Du har mange rettigheter.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Elektriker og priser

Prisene på elektrikere har gått til værs de siste årene så ikke glem å shoppe litt rundt for å finne rimelige priser. Det er fortsatt mulig å finne gode priser hvis man jobber litt med saken.

Den typiske elektrikeren arbeider med boligens installasjoner, eksempelvis lys, varme og harde hvitevarer. Mange elektrikere har likevel også de store virksomheter som kunder eller som arbeidsplass. Her monterer og vedlikeholder de anleggene og maskiner, akkurat som noen installerer dataanlegg og teleanlegg.

Elektrikere installerer også edb og setter opp interne telefonkabelnett og sentralbord. Mye arbeid består i å vedlikeholde, utvide eller endre bestående elektriske anlegg, maskiner og apparatur.

Sørg for å bruke en elektriker som er spesialist på det feltet du leier ham for, spesialister kan holde litt dyrere priser, men jobber ofte fortere slik at totalprisen blir lavere.

For det annet utgiftene til vedlikehold og reparasjoner av bolig som steg 1,8% m/m og 7,6% å/å, det siste 1,3% mer enn vi hadde ventet. Her har vi forklart en tidel til. (Har du prøvd å få tak i en elektriker i det siste? Hva gjør man når etterspørselen overstiger tilbudet? Nettopp! Da må prisen opp for å klarere markedet.)
Prisene på norskproduserte konsumvarer har steget 4,7% det siste året, men 7,6% for norskproduserte konsumvarer lite påvirket av verdensmarkedets priser. Prisene på tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor (frisører) har steget 5,4%. Med andre ord: Norges Bank har bydd opp til dans med billige penger, energisugne kinesere har løftet oljeprisen og våre inntekter, og nå danser vi fanitullen alle mann – 7% forbruksvekst, 6% BNP-vekst, 4% jobbvekst, rekordlav ledighet og 3% (innenlandsk) prisvekst.

«Jeg trenger rørlegger og elektriker til småting i arbeidet med å pusse opp kjøkkenet. Finnes det noe sted på nettet med oversikt over gjengse priser for ulike tjenester? Hvis jeg avtaler tid og sted og arbeidet som skal utføres med en håndverker, men pris ikke blir diskutert, er det da min «feil» dersom jeg finner prisen høy i ettertid?»

Dersom prisen ikke er avtalt på forhånd, skal den regnes ut «på vanlig måte for tilsvarende tjenester» på avtaletiden. Det vil si at du skal betale gjengs pris, såframt denne ikke er urimelig. Dette følger av håndverkertjenesteloven paragraf 32.
For å finne ut hva som er gjengs pris, bør du undersøke hva andre rørleggere / elektrikere tar for tilsvarende jobb. Du bør avtale fast pris for større arbeider. Hvis du ikke får en fast pris bør du be om en skriftlig prisantydning.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Flybillett London

Byen har alt: Shopping, kultur, natteliv, mat fra hele verdenen og ikke minst har byen noen av klodens mer vennlige, tolerante og høflige innbyggere. London er Europas største by, og det kan man merke. De lave flyprisene og vi enorme tilbudet av hotell, underholdning og sport gjør også at du her finner noe for alle interesser og budsjett!

Det er mange forskjellige leverandører av billige flybilletter. De etablerte flyselskapene som Lufthansa og SAS har ofte spesielle kampanje priser. Lavprisselskap med lavprisfly som Sterling og Ryanair satser nesten utelukkende på å selge billige flybilletter, og senest er flere charterreisebyrå begynt å selge flybilletter til deres reisemålet.

Klikk her for billig flybillett til london

flybillett london

Har du aldri før besøkt London , kan det absolutt anbefales å kjøpe en flybillett – og har du allerede har vært det, vet du også at man aldri blir ferdig med å se og oppleve London – en metropol, som rommer alt. En flybillett til London kan kjøpes år etter år, uten at ferien blir en kjedelig gjentakelse, men derimot en unik opplevelse.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Bankene må muligens kutte lån

28.04.08

Bankene har ifølge Finansavtaleloven plikt til å fraråde deg å ta opp lån som kan sette deg i en vanskelig økonomisk situasjon.

I de tilfellene der banken ikke har frarådet, tvert imot rådet, og det er klart at banken skulle ha frarådet, kan kundene vinne frem med et krav om at gjelden skal kunne kuttes.

Det er studierektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI som sier dette til Låne.no.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Torsk – høyverdig mat

Torsk en er en deilig spisesfisk med et hvitt og saftig kjøtt. Den blir fanget i Nordsjøen, Kattegat og Skagerrak, hvor den lever både på lavt vann ved kysten og på stor dybde.

Skal du kjøpe fersk torsk så kan det lønne seg å bruke en butikk som er spesialist på torsk. Det blir nok dyrere enn å kjøpe den på supern på hjørnet, men kvaliteten skal være bedre. Og skikkelig kvalitet må man ha når man skal spise torsk.

Torsken er en mager fisk. Den er særlig rik på jod og selen. Torskens lever er mer fettholdig og rik på de sunne enkeltumettede samt flerummettet fettsyrene, N- 3 fettsyrer, som også kalles omega- 3 fettsyrer. N fettsyrer er livsnødvendige for oss mennesker og skal derfor være tilstede i små mengder i vi kosten. Torskeleveren har, utover jod og selen, et mer høyt innhold av A-, D-, E- og B12-vitamin. Se et samlet skjema over fisker og næringsverdier her.

Nærings og vitaminverdiene er høye i forhold til prisen man betaler pr. kg.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kjør mer økonomisk

1. Bruk høyest mulig gir og hopp over gir.

2. Bruk gasspedalen omtenksomt, slipp den i nedoverbakke.

3. Kjør med plass omkring deg og velg din egen rytme uten å stanse mer enn nødvendig.

4. Unngå tomgangskjøring.

5. Planlegg kjørerute og tidspunkt.

6. Unngå unødvendig bruk av takstativ, skibokser og last i bilen.

7. Sørg for riktig trykk i dekkene og vedlikehold bilen.

8. Bruk motorvarmer med tidsinnstilling ved under +5 °C.

9. Tenk miljø når du kjøper bil og velger drivstoff.

10. Velg kollektivt, ta sykkel eller bruk beina om det er mulig.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Til lykke med de 18 – Hvor mye vil du låne?

Banker og andre lånleverandører gjør sitt til at antallet av unge skyldnere er steget voldsomt.
Unge er ofte uerfarne og lettere at påvirkelige enn voksen. Det utnytter låneleverandørene ved kraftigt å markedsføre låneprodukter overfor de unge. For eksempel sender noen banker et bursdagskort med tilbud om en kassakreditt til 18åriger på bursdagen deres.

«Det er fullstendig uholdbart, at man sender tilbud om å låne penger til 18-åringer på fødselsdagen, eller når man forsøker å proppe et visakort med kassakreditt ned i halsen på de stakkars nye forbrukerne», sier Lotte Åkjer, økonom i forbrukerrådet til Dato.
Blant annet derfor er antallet av unge skyldnere mellom 18 og 20 registrert med inkasso eksploderte med over 30 prosent på bare to år.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Hvordan betaler jeg e-betaling med Nordea i Danmark?

Sånn betaler du med e-betaling

* Bekreft ditt kjøp ved f.eks. å velge knappen «Gå til kassen» på butikkens hjemmeside
* Velg betalingsmåte ved å klikke på Nordeas logo
* En sikker forbindelse etableres til Nordea, hvoretter du identifiserer deg med ditt personlige passord fra Nettbank
* Velg den kontoen, beløpet skal heves fra og skriv eventuelt referansetekst til din egen kontoutskrift
* Sjekk opplysningene i bildet Gjennomfør betaling og klikk på Betal
* Betalingen overføres nå direkte fra din konto til butikkens konto
* Du kan kontrollere e-betalingen i Nettbank med det samme.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Cresco nettbank

Cresco nettbank til alle.

Info fra 2008

Cresco Unique er en egen kontoordning for organisasjonsmedlemmer. Unique-kontoen gir 5,50 % spare-rente fra første krone, kan brukes både som spare-konto og kredittkonto, og har gebyrfri nettbank. Studentmedlemmer slipper å betale årsavgiften på kr 250,-.

cresco, kredittkort, kreditt, accept card, kjøpekort, betalingskort, reisekort, feriekort, løpende kreditt, rullerende kreditt, betalingsutsettelse, salgsfinansiering, finansiering, nettbank, internett-konto, plastkort.

Cresco Access: Fleksbel studiefinansiering – også for deg uten fast inntekt.

* Du betaler ingen ting for å ha muligheten: Med kortet har du alltid en kredittreserve på inntil kr 50.000 for hånden (Kr 20.000 for studenter uten fast inntekt)
Kortet kan brukes i butikkterminaler og minibanker over hele verden. Du betaler ingen etablerings- eller årsgebyr og det koster deg ingen ting før du begynner å bruke av kreditten.
* Betal som det passer
Du bestemmer selv hvor mye du vil betale fra gang til gang (minst 3% av saldo, min. kr. 250).
* Mange fordeler i samme kort:
Ingen årsavgift
Gebyrfrie varekjøp
Inntil 50.000 kroner i kreditt
For minibanker og betalingsterminaler over hele verden
Cresco Online (nettbank)

Styr kontoen fra din egen PC – døgnet rundt
Med NettKonto kan du selv følge med på innbetalinger og saldo. Du kan overføre penger mellom egne konti og betale regninger fra kontoen.

Cresco nettbank

-Alle tjenester i NettKonto er gebyrfrie*
-NettKonto er tilgjengelig 24 timer i døgnet
-Lettere å oppdage misbruk
-Betale regninger (med eller uten kvittering)
-Overføring mellom egne konti
-Kontinuerlig oversikt over transaksjoner,
disponibel kreditt, osv.
-Tilgang til årsoppgaver
-Historikk over transaksjoner

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (13 votes cast)

DnbNor nettbank


Du kan administrere hele kundeforholdet fra nettbanken. Foruten regningsbetaling kan du blant annet kjøpe forsikringer, føre regnskap, søke om lån, handle aksjer og fond.

Dette er noe av det du finner i nettbanken:

* Forsikring. Du kan beregne og kjøpe skadeforsikringer. Alle tilbud du mottar blir lagret i 90 dager og du kan enkelt hente de opp igjen for å kjøpe.

* Fond og aksjer. Du kan få tilgang til fondshandel og aksjehandel.

* Betalinger. Du kan selvsagt betale regninger. Men hvorfor ikke gjøre det enklere for deg selv ved inngå avtale om eFaktura? Visste du forresten at du også kan foreta betalinger til utlandet fra nettbanken? Her får du svar på ofte stilte spørsmål om betalinger.

* Din egen postkasse. Du vil få din egen postkasse. Her mottar du kontoutskrifter, meldinger om inn- og utbetalinger og årsoppgaver.

Nettbankgebyr inkludert i programmet
Har du kundeprogram, er nettbank kostnadsfritt. Om du ikke har kundeprogram kan du benytte deg av vår programvelger for å finne det som passer deg best.

DnB NOR får nettbank-refs
Tirsdag var 800.000 kunder uten forbindelse med DnB NORs nettbank. Problemene har vært gjentakende den siste tiden, og Kredittilsynet er svært kritisk.
En spesialgruppe hos Kredittilsynet følger nå opp problemene i DnB NOR. Tilsynet vil vurdere å reagere mot DnB NOR hvis forholdene ikke bedrer seg. Tilsynet har mulighet til å gi banken pålegg om å rette problemene eller gi dagsbøter.

DnB Nor har fått mye kritikk for sine nettbankproblemer, men har hevdet at problemene har blitt mindre. Det ser ikke slik ut i statistikken for fjoråret.
Ifølge tall Finansavisen har hentet inn fra bankene var nemlig DnB Nors nettbank nede i hele 68 timer og 30 minutter i 2007. Den eneste nettbanken som gjorde det dårligere var DnB Nor-eide Postbanken, som var nede i 71 timer og 49 minutter.
Det betyr at Postbanken var nede 0,82 prosent av tiden. Det har trolig skapt problemer og mye irritasjon for kunder som trengte å betale regninger i disse periodene.

Siste frist for å betale regninger er i morgen innen klokken 23:59. Da stenger nemlig Dnb NORs nettbank. Dette omfatter betalinger til inn- og utland samt betalinger og overføringer som gjøres på telefon og SMS. Dnb NOR skal legge om IT-systemet og bruker påsken til å få gjort dette.
Tidligere kunder i Gjensidige Nor Sparebank vil i påsken få sine innskudds- og utlånskonti flyttet fra EDB Fellesdatas kjernesystem til det tilsvarende systemet hos DnB NOR. Poenget er at Norges største finansinstitusjon med én kjerne får frigjort ressurser til nye utviklingsprosjekter både for bank og kunder, ifølge Nettavisen.

Da DnB NOR la om nettbanken i februar, ble privat- og bedriftskontoer automatisk slått sammen for en rekke kunder. Det har fått ubehagelige følger for flere.
Ingvild Marie Skrivervik Løken i det lille reklamebyrået The Link er en av dem som ble rammet. Hennes bedriftskonto hadde tidligere en egen nettbank. Da omleggingen kom, ble bedriftkontoen flyttet til den personlige nettbanken, selv om hun hadde bestilt ny bedriftsnettbank. The Link gjorde som de fikk beskjed om av banken. To uker før omleggingen i DnB NORs nettbanken skulle skje, gikk daglig leder Ingvild Marie Skrivervik Løken ned til sine lokale filial på Aker Brygge og ba om å få bytte fra Nettbank Næringsliv til Nettbank Bedrift. Med seg hadde hun firmaattest og oversikt over disponentene.
Halvannen måned senere har The Link ennå ikke fått Nettbank Bedrift. Alle som skal bruke bedriftskontoen, må fortsatt taste inn koden på Løkens personkort for å få tilgang til bedriftens nettbank. Løken har klaget og purret flere ganger. Hun er ikke imponert over kundebehandlingen.
DnB Nors aksjehandel på nett går heller ikke problemfritt. Én debattant på vårt forum sier du kommer deg inn ved å gå inn på www.dnbnor.no/markets. En annen har prøvd dette, uten hell.

Nettbank Bedrift – en bank for mer enn å betale regninger.
Har du Nettbank Bedrift, har du også nøkkel til banken, og velger selv når og hvor du vil utføre dine banktjenester til en gunstig pris. Du kan om ønskelig bestille tilleggstjenester som ytterlig forenkler din hverdag.


Via Nettbank Bedrift kan du:

* Administrere ditt kundeforhold, bestille, og vedlikeholde dine produkter
* Få et verktøy for optimal styring og kontroll av bedriftens midler
* Utføre bedriftens banktjenester der du er
* Frigjøre tid til ytterlig bruk på din kjernevirksomhet

Nettbank Bedrift tilbyr tjenester som utfyller hverandre for at du skal spare tid og penger.

Annonse:

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.6/5 (7 votes cast)