Kategori | ØKONOMINYHETER

RSS feed for this section

Russland satser på kraftig vekst

Offentliggjort 15.06.11 kl. 16:26

Russland skal i løpet av 10 år bli en av verdens fem største økonomier.

Det sa statsminister Vladimir Putin i en tale til Den Internasjonale Arbeidsorganisasjon, ILO, i Genève.

Han erkjente at det er et «ambisiøst mål», men sa at målet kan nås.

Store investeringer i høyteknologi, industri og energisektoren er nødvendige. Dessuten skal produktiviteten mer enn fordobles, sa Putin.

Russland er i dag mellom verdens 10 og 15 største økonomier litt avhengig av hvordan eksperter gjør opp de forskjellige landenes økonomier.

Etter krisen i 2008, som rammet russiske økonomi hardt, er det igjen god vekst i landet. Alene i årets første kvartal var veksten 4,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2010.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

ECB fastholder renten på 1,25 prosent

Offentliggjort 09.06.11 kl. 13:51

Den Europeiske Sentralbank, ECB, gjorde torsdag presis, som økonomene hadde forutsagt.

Høy økonomisk vekst medfører stor etterspørsel og dermed risiko for store prisstigninger. Ved å heve renten demper sentralbankene etterspørselen og demper dermed inflasjonen.

Lavere rente

I perioder med lav økonomisk vekst eller likefrem resesjon vil inflasjonen som regel falle av seg selv i takt med at etterspørselen faller. Sentralbankene kan derfor uten risiko for høy inflasjonen senke renten for å stimulere økonomien.

LES OGSÅ: Folio … Hvaffor en rente?

Alt annet ville ha vært en svært stor overraskelse. Samtlige de 52 økonomene, som Bloomberg News hadde spurt, hadde dermed ventet at renten forble uendret.

Fokus rettes nå mot pressekonferansen kl. 14.30, hvor det vil bli lyttet godt etter sentralbanksjef Jean-Claude Trichets meldinger. Hvilken ordlyd Trichet bruker, kan være et hint om den framtidige pengepolitikken.

Bruker franskmannen for eksempel «strong vigilance» om bankens overvåking av utviklingen, vil det av mange bli oppfattet som et tegn på at det er enda en renteøkning på vei fra ECB i forbindelse med det førstkommende rentemøtet.

Nettopp dette er forventningen blant de danske økonomene som ser en rentestigning til 1,50 prosent 7. juli.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Valuta: Euro i månedens svakeste punkt

Offentliggjort 15.06.11 kl. 16:57

Euro ligger onsdag ettermiddag på sitt svakeste leie mot dollar i juni.

Usikkerhet om situasjonen i Hellas, og hvordan gjeldskrisen vil spille inn på den europeiske økonomien som helhet, reduserer appetitten på euro.

Euro koster onsdag ved 16.15-tiden 1,4300 dollar mot 1,4480 dollar ved dansk børsstengetid tirsdag kveld.

– Det er fremdeles bekymringer om Hellas, og generell usikkerhet om hvordan landet kan unngå statsbankerott. Dette kan skade den finansielle sektoren og er en årsak til å selge euro, sier valutahandler Tsutomu Soma fra Okasan Securities, til Bloomberg.

Imens handler den sveitsiske francen fortsatt omkring det sterkeste nivået mot euro noensinne, noe som har styrket troen på at den sveitsiske sentralbanken (SNB) vil holde renten nær null på rentemøtet sitt torsdag.

– De siste styrkingene av franc må ha kommet som et sjokk for SNB. Den vil ikke risikere å heve renten nå, sier økonom Alessandro Bee fra Bank Sarasin til Bloomberg. Samtlige økonomer spurt av Bloomberg venter at SNB vil fastholde renten torsdag.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Sør-Korea setter opp renten

Offentliggjort 10.06.11 kl. 06:50

Fredag har sørkoreanske sentralbank hevet den toneangivende rentesatsen.

I likhet med Brasil og andre voksende økonomier bakser Sør-Korea også med stigende inflasjon, og medisinen er den samme: Opp med renten. Fredag har sørkoreanske sentralbank dermed hevet den toneangivende rentesatsen til 3,25 prosent fra 3,0 prosent.

Det er tredje gang i år at sentralbanken strammer pengepolitikken ved å løfte renten. Banken begrunner trekket med de stigende forbrukerprisene.

I mai unnlot sentralbanken overraskende å heve renten. Det ble begrunnet med generell usikkerhet om den økonomiske framgangen som følge av gjeldskrisen i eurosonen samt de høye oljeprisene.
Fem rentehøjelser

Siden juli 2010 har sentralbanken økt prisen for å låne penger med 1,25 prosentpoeng gjennom fem renteøkninger.

Onsdag satte den brasilianske sentralbanken rente opp til 12,25 prosent på grunn av en for høy inflasjon i forhold til regjeringens målsetting.

I kontrast til utviklingen i blant annet Brasil og Sør-Korea forsøker land som for eksempel USA å få satt farter i en blodfattig økonomi ved å holde rentene nede på historiske lave nivå.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.5/5 (55 votes cast)

Kinesisk handelsoverskudd lavere enn ventet

Offentliggjort 10.06.11 kl. 07:16

Kinas handelsoverskudd var lavere enn ventet mai, idet importen viste en overraskende stor stigning, mens eksporten avtok.

Samlet sett genererte den kinesiske utenrikshandelen et overskudd på 13,05 mrd. dollar, mens det måneden før var på 11,42 mrd. dollar. Økonomene hadde imidlertid ventet et overskudd på 19,3 mrd. dollar, ifølge Bloomberg News.

Eksporten steg 19,4 prosent på årsbasis, hvor det var ventet en stigning på 20,4 prosent, mens importen viste en stigning på 28,4 prosent. Økonomene hadde ventet en importvekst på bare 22 prosent.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Gresk uro rammer franske banker

Offentliggjort 15.06.11 kl. 15:56

Risikoen for en statsbankerott i Hellas går nå utover tre franske storbanker.

Kredittvurderingsbyrået Moodys Investors Service har satt Frankrikes tre største banker på observasjonslisten med henblikk på en mulig nedgradering.

Det handler om bankene BNP Paribas, Societe Generale og Credit Agricole.

Årsaken er bankenes beholdning av greske statsobligasjoner og utlån til den private sektoren i Hellas.

«Dagens melding avspeiler Moodys bekymring over disse bankenes eksponering mot gresk økonomi, enten via direkte eierskap av statsobligasjoner eller via lån ytet til den private sektoren i Hellas både direkte (fra de franske bankene) eller gjennom datterselskaper, som opererer på det greske markedet. Dette er særlig en nøkkelfaktor for Credit Agricole og Societe Generale som begge driver greske banker», skriver Moodys i begrunnelsen for onsdags melding.
Problemer med ny hjelpepakke

Eurosonens finansministrer er støtt inn i massive problemer i forhold til å banke sammen en ny hjelpepakke til Hellas.

Tirsdag måtte statsrådene forlate et krisemøte uten resultat.

Det altoverskyggende problemet i forhandlingene om en ny hjelpepakke går på hvordan eierne av greske statsobligasjoner kan pålegges å bære en del av den økonomiske byrden, uten at det dermed får karakter av en gresk gældsmisligeholdelse.
Verste rating i verden

Tirsdag bidro et annet kredittvurderingsbyrå, Standard & Poors (S&P), til den dårlige stemningen om Hellas’ økonomiske situasjon.

S&P senket Hellas’ langsiktige kredittvurdering med hele tre trinn, slik at landet nå har den verste kredittvurderingen i hele verden.

Nedgraderingen ble begrunnet med at det nå er en overhengende risiko for at Hellas ikke kan fortsette med å overholde forpliktelsene sine på statsgjelden.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Professor advarer om kinesisk finanskrise

Offentliggjort 12.06.11 kl. 16:04

Massiv overinvestering vil gi hard landing i Kina, advarer professor Nouriel Roubini.

En altfor lempelig adgang til finansiering truer med å skyve Kina ut i en større økonomisk krise innen de nærmeste årene, mener professor i økonomi ved New York University Nouriel Roubini.

Det skriver nyhetsbyrået Bloomberg .

Kina er i stigende grad avhengig av massive investeringer i landets produksjonsapparat og eiendomssektor for å fastholde de høye økonomiske vekstratene.

Men de siste årenes kraftige utlånsveksten i Kinas banksektor har ført til massiv overinvestering i atskillige sektorer, påpeker Nouriel Roubini.

«Lengre nede av veien kommer Kina til å stå med to problemer: Et enormt problem med misligeholdte lån i banksektoren og en enorm overkapasitet vil føre til en hard økonomisk landing», sa Nouriel Roubini ifølge Bloomberg News.

Han peker på at den kinesiske banksektoren på to år har økt utlånet sitt med sammenlagt 2700 mrd. dollar.

Selv om de kinesiske myndighetene har forsøkt å dempe prisstigningene på eiendomsmarkedet ved blant annet å innføre begrensninger for privatpersoners muligheter for å eie flere boliger, er Kinas boligpriser steget til rekordnivå.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

USA: Forbrukerpriser stiger mer enn ventet

Offentliggjort 15.06.11 kl. 15:05

De amerikanske forbrukerprisene steg med 0,2 prosent i mai forhold i april.

Dermed utviklet prisene seg raskere enn forventningene blant ekspertene, da de ifølge Bloomberg News hadde regnet med en prisstigning på bare 0,1 prosent.

På årsbasis steg forbrukerprisene med 3,6 prosent, mens økonomenes forventninger her lå på 3,4 prosent.

Ser man på kjerneforbrukerprisene som fraregner matvare- og energiprisene, steg de 0,3 prosent i mai i forhold til måneden før, mens det her var ventet en stigning på 0,2 prosent. På årsbasis steg kjerneforbrukerprisene med 1,5 prosent mot ventet 1,4 prosent.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Det boomer med nye jobber i Norge

Offentliggjort 15.06.11 kl. 09:47

Norske virksomheter vil muligens hente arbeidere fra Asia eller Midtøsten.

Norges statistiske sentralbyrå (SSB) vurderer at det vil bli opprettet 220.000 nye arbeidsplasser i landet frem til 2014. De fleste av dem ventes å bli okkupert med utenlandsk arbeidskraft, da mange virksomheter i forveien har problemer med å få nye ansatte, skriver Aftenposten.

– Etterspørselen økes sterkt i norsk økonomi. Både det private forbruket og investeringer kommer til å bli økt kraftig, sier SSB-direktør Hans Henrik Scheel til avisen.
Oljeindustrien

Veksten ventes først og fremst å skje i private sektorer som oljeindustrien.

Hver fjerde virksomhet i Norge har problemer med å skaffe arbeidskraft, og det mangler for øyeblikket minst 61.000 personer på det norske arbeidsmarkedet, heter det i nylige vurderinger fra det statlige Navet som forvalter ordninger som dagpenger, støtte og pensjon.
Hver 10. virksomhet mangler folk

Antallet ledige jobber er økt med 20 prosent innen det siste året. Hver 10. virksomhet har så store rekrutteringsproblemer at de har færre ansatte enn de har bruk for.

Norske arbeidsgivere sier at en hardere kamp om arbeidskraften i EU kan føre til at norske virksomheter er nødt til å hente arbeidere fra Asia eller Midtøsten for å få fylt ut de mange ledige stillingene.
Polakker vil søke til Tyskland

De siste årene har behovet for økte arbeidskraft i Norge vært dekket av polakker. Men nå er det mye som tyder på at mange polakker vil være i stand til å finne en jobb mye tettere på hjemlandet deres.

I dag er det også mangel på arbeidskraft i flere bransjer i Tyskland. Samtidig vil fem millioner tyske arbeidstakere bli pensjonister i løpet av de kommende 15 år.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tyskland legger opp til gjeldsstrid

Offentliggjort 08.06.11 kl. 17:42

Tyskland legger opp til kamp i forbindelse med ytterligere hjelp til Hellas.

Den tyske finansministeren vil ha bankene til å bære en del av byrden ved ytterligere hjelp. Det er i motsetning til ECB som ikke mener bankene skal innkassere tap på den kontoen. Det skriver New York Times.

De tyske kommentarene er kommet i et brev fra finansminister Wolfgang Schäube til sine europeiske kolleger mandag. Brevet er blitt offentliggjort onsdag.
Byrden skal deles

– Enhver ytterligere finansiell støtte til Hellas blir nødt til å inneholde en rettferdig deling av byrden mellom skatteytere og private banker, og den må hjelpe til å skape stabilitet i den greske gjelden, skriver finansministeren ifølge New York Times.

Forslaget hans er at innehavere av greske statsobligasjoner skal gå med på å forlenge disse med syv år.

ECB er imidlertid redd for at det kan tolkes som en såkalt «credit event» som kan utløse massive tap for bankene som har forsikret verdipapirene. Samtidig vil det gjøre at greske statspapirer ikke kan brukes som sikkerhet, når de greske bankene låner av ECB, noe som igjen kunne føre til et totalt krakk i den greske banksektoren.

Tidligere onsdag har den franske regjeringen meldt ut at man er imot enhver form for restrukturering av den greske gjelden, det samme hvordan det blir formulert.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.5/5 (55 votes cast)

Tysk industriproduksjon skuffer markant

Offentliggjort 08.06.11 kl. 12:13

Den tyske industriproduksjonen for april skuffet markant.

Duggfriske tall viser en negativ utvikling, mens økonomene hadde forventet en framgang.

Måned for måned falt den tyske industriproduksjonen med 0,6 prosent i april mot en forventet stigning på 0,2 prosent. År til år er industriproduksjonen steget med 9,6 prosent mot ventet 10,0 prosent. Tallene for mars er imidlertid blitt revidert oppover.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.5/5 (55 votes cast)

Økonom: Europas framtid avgjøres av de som feiler

Offentliggjort 08.06.11 kl. 11:53

De fleste store landene i Europa skal til valg i 2012 og 2013.

Dermed blir framtiden for Eurosonen avgjort av velgerne. Det er ikke det mest heldige, hvis man spør ING, for velgerne forstår ikke makroøkonomi og har ikke blikk for hva som egentlig foregår i Europa.

Hvis Hellas knekker ukontrollert vil det være en økonomisk katastrofe som kan trekke med andre europeiske land ned i dypet samt knekke banker som har forsikret kunder mot obligasjonsgjeld som ikke blir innfridd, de såkalte CDSeren.

– Det er dessverre ikke et scenarium som er skikkelig kommunisert til ut, eller forstått av de fleste velgerne i Eurosonen, skriver Senior Investment Specialist hos ING, Ad van Tiggelen, i et notat.
Motstridende tilganger

Han er bekymret over at de nordlige landenes befolkninger viser motstand med å støtte de sørlige landene mens befolkningene i de sørlige landene viser stor motstand mot å gjennomføre gjenopprettingsplaner.

– Følelser overvinner rasjonalitet. De grekerne som nå kjemper mot økonomiske oppstramninger, har ikke forstått at Hellas vil bli et u-land, hvis de skifter til Drachmer. Den harde sannheten er at vi alle sammen lever i foreldede samfunn som er blitt del av en globalisert verden. Iskald darwinisme kaster skyggen sin over vårt hyggelige velferdssamfunn, skriver Ad van Tiggelen.
Ikke så galt til og med

Hva som imidlertid er enda mer deprimerende enn det er, hvis man spør nederlenderen at det faktisk slett ikke er så store problemer i Europa. Eurosonens budsjettunderskudd endte på 6 prosent siste år, langt under USA og Englands, mens forholdet mellom gjeld og BNP er på 85 prosent, likeledes slett ikke så gal. Det skal forklares til folket.

– Hvis befolkningene ikke får den beskjeden, eller ønsker å forstå den, kan de ende med å stemme på antieuropeiske og anti-oppstramnings politikere i de kommende årene, skriver Ad van Tiggelen.

Han vurderer at denne situasjonen gjør at krisen i Europa kan være en faktor for investorer i en god stund fremover. Det mener Ad van Tiggelen er synd, siden europeiske aksjer faktisk er temmelig billige for øyeblikket, spesielt sammenlignet med lave renter på obligasjoner.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Storbritannia kan miste kaksestatus

Offentliggjort 08.06.11 kl. 10:22

Det internasjonale kredittvurderingsinstituttet Moodys Investors Service konstaterer at Storbritannia kan komme i faresonen for å miste sin kaksestatus og «Aaa-kredittvurdering».

Det kan komme på tale, hvis den økonomiske veksten forblir svak, og den britiske regjeringen ikke får implementert de planlagte budsjettnedskjæringene fullt ut, skriver Market News Internasjonal, ifølge Bloomberg News.

– Selv om de svakere vekstutsiktene for 2011 og 2012 ikke direkte gir anledning til tvil om Storbritannias kredittvurdering, så tror vi at langsommere vekst, kombinert med en svakere enn ventet fiskale konsolideringsbestrebelser, kan innebære at Storbritannia gjeldsmetrikk forverres til et nivå som vil være uforenelig med med «Aaa-ratingen», sier Moodys analytiker Sarah Carlson til Market News Internasjonal.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.5/5 (55 votes cast)

EU vil endre fisket dramatisk

Offentliggjort 08.06.11 kl. 10:10

Fiskere kan ikke lengre kaste fisker tilbake i havet. Det er EUs forslag til en ny fiskeripolitikk.

Det er dramatiske endringer på vei for fiskerne i EU, hvis det står til EUs fiskerikommissær Maria Damanaki.

Kommissæren vil dermed forby fiskerne å kaste levende fisker tilbake i havet. Det fremgår av et forslag til en ny fiskeripolitikk, som DR nyhed er kommet i besittelse av.

– En forpliktelse til å lande alle fangster ( …) bør etableres og implementeres gradvis, står det i forslaget, som akkurat nå er i intern høring hos resten av kommisjonen.
Spill av ressurser

Verdensnaturfonden (WWF) ser med glede på forslaget.

– Vi mener det er på tide at man gjør noe med det enorme kast ut. Forhåpentligvis vil det bety at man langt om lenge får bukt med det store spillet av ressurser, sier fiskerimedarbeider Mette Blæsbjerg, WWF til DR nyhed.
Store mengder går tapt

Kast ut er et enormt problem for verdens fiskebestander.

Alene i Nordsjøen har beregninger vist at det hvert år blir kastet omkring 500.000 tonn fisk tilbake i havet, hvorav de færreste overlever. EU anslår at omkring 70 prosent av de europeiske fiskebestandene er overfisket.

Forslaget betyr at landingskvotene erstattes med fangstkvoter, hvor alle fangster telles med. Samtidig skal de europeiske fiskefartøyene videoovervåkes, slik at myndighetene kan kontrollere at fiskerne overholder forbudet mot kast ut.

Modellen er i de senere årene blitt prøvd i forsøk med danske fiskere, som til gjengjeld har fått større kvoter.
Større krav til fiskerne

Danmark er blant de landene som har presset på mest, for å få EU til å innføre fangstkvoter slik at matvareminister Henrik Høegh (V) er godt fornøyd med kommissærens forslag.

– Det er en svært vesentlig og betydelig endring av EUs fiskeripolitikk. Det vil bety at vi stiller større krav til den enkelte fiskeren, sier Henrik Høegh til DR nyhed.

Ifølge forslaget skal det nye kvotesystemet innføres gradvis fra 2014 og frem til 2016.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tysk eksport går i revers

Offentliggjort 08.06.11 kl. 08:52 – oppdatert kl. 09:35

Den tyske eksporten falt i april måned med 5,5 prosent. Det er det største fallet siden januar 2009.

Tysklands eksport gikk i april måned i minus for første gang i år. Det fremgår av nye statistiske opplysninger fra forbundsmyndighetene.

I alt falt eksporten med 5,5 prosent i april i forhold til måneden før. Morts måned var en særdeles sterk måned, med et sprang fram i eksporten på 7,2 prosent samtidig med at importen falt.

Aprils måneds fall er det største siden januar 2009.

Det sesongkorrigerte handelsoverskuddet skrumpet til 12 milliarder euro (89,5 milliarder kroner), hvor et panel av økonomer fra nyhetsbyrået Reuters hadde forventet 13,2 milliarder euro.

Midt i en krise i mange EU-land med lav vekst og store betalingsbalanseunderskudd – spesielt i de sydeuropeiske landene – har Tyskland lyst opp med en jevnt stigende eksport.
Man hadde sett det komme

Fallet i april er ikke helt uventet. Veksten i første kvartal har vært særdeles kraftig, og mange økonomer har spådd at tempoet ville falle litt i de kommende månedene.

– Etter den kraftige stigningen i mars så var man nødt til å forvente et tilbakefall, sier Jörg Lüschow fra banken WestLB.

Økonomer forventer at den tyske veksten i 2011 blir på omkring tre prosent.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.5/5 (55 votes cast)

Obama: For lite kraft i økonomien

Offentliggjort 08.06.11 kl. 06:40

President Barack Obama er heller ikke fornøyd med kraften i økonomien. Det skapes for få arbeidsplasser.

De amerikanske aksjemarkedene så tirsdag ut til å skulle slutte høyere, men uttalelser fra sjefen for den amerikanske forbundsbanken ødela den gode stemningen, og de ledende aksjeindeksene sluttet nok en gang i minus.

President Barack Obama kommenterte likeledes økonomien tirsdag, og i tråd med uttalelsene fra sentralbankens sjef, Ben Bernanke, er Obama også skuffet over den lille framgangen i økonomien.

– Det bekymrer meg at gjenreisningen av økonomien ikke skaper nye arbeidsplasser i det tempoet som jeg ønsker, sier han.

Også Ben Bern+anke erkjenner at veksten ikke lever opp til forventningene.

– USAs økonomiske vekst ser ut til å ha vært noe langsommere enn ventet i år. Flere indikatorer antyder også at vi har mistet momentum på arbeidsmarkedet i de senere ukene, sier han.

At investorene på Wall Street sendte aksjene ned etter Bernanke tale, skyldes ifølge New York Times ikke det, han sa, men derimot fraværet av antydninger om at sentralbanken vil forsøke å pumpe mer liv i den økonomiske veksten.

På den positive siden framhever New York Times at Bernanke fortsatt ikke er bekymret for at inflasjonen slår over i galopp til tross for at prisene på både olje og en lang rekke råvarer er steget de siste månedene.

Den amerikanske økonomien er i år slett ikke ekspanderte i det omfanget sentralbanken hadde regnet med. Særlig jobbskapelsen er bekymrende laver.

– Inntil vi opplever en varig periode med sterk vekst i antallet nye jobber, kan vi ikke for alvor anta at oppsvinget har bitt fast seg, fastslår Bernanke.

Barack Obamas sjanser for å bli gjenvalgt til enda en periode i Det hvite hus neste år avhenger i høy grad av styrken i økonomien.

Etter drapet på Osama bin Laden i begynnelsen av mai steg Obamas popularitet, men effekten var kortvarig.

Tirsdag viste en ny meningsmåling at velgernes støtte til Obama igjen er avtatt. Den høye arbeidsløsheten og den lille økonomiske veksten frustrerer amerikanerne, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Bernanke: Vekst i USA skuffer

Offentliggjort 07.06.11 kl. 22: 41

Det går langsommere enn ventet med å få den økonomiske veksten i USA til å vokse, sier sentralbanksjef.

Sjefen for den amerikanske sentralbanken, Ben Bernanke, erkjenner at veksten i den amerikanske økonomien går langsommere enn ventet.

Men han gir ingen svar på om sentralbanken overveier ytterligere skritt for å stimulere veksten.

Bernanke advarer samtidig de amerikanske politikerne som overveier kraftige nedskjæringer på budsjettet, om at slike kan avspore den økonomiske gjenopprettingen.

– USAs økonomiske vekst ser ut til å ha vært noe langsommere enn ventet i år. Flere indikatorer antyder også at vi har mistet momentum på arbeidsmarkedet i de senere ukene, sier Bernanke.

Men sentralbanksjefen tror ikke at den siste tidens svake økonomiske tallet vil fortsette temmelig lenge, og at de bør åpne opp for sterkere vekst i annet halvår av 2011.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Estlands økonomi buldrer fremover

Offentliggjort 09.06.11 kl. 10:51

Veksten i Estland i første kvartal var enda sterkere enn først antatt.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) steg 2,4 prosent i forhold til kvartalet før, hvor det var meldt om en stigning på 2,1 prosent i det første oppgjøret.

Det betyr at det er snakk om en vekst på 8,5 prosent på årsbasis.

– Vi regner med at BNP vil fortsette med å stige året ut, da utsiktene for eksporten ser ut gode og den innenlandske etterspørselen er begynt å vokse, skriver økonom Annika Lindblad fra Nordea i en kommentar til tallene.

Nordea har banker i alle de tre baltiske landene. Den positive økonomiske utviklingen i regionen innebar at banken kunne tilbakeføre for 5 mill. euro nedskrivninger på utlån i første kvartal – det vil si at penger, som banken hadde satt til side til tap på utlån, likevel ikke ble tapt.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.5/5 (55 votes cast)

Trichet snillere enn ventet

Offentliggjort 09.06.11 kl. 16:50

Den Europeiske Sentralbank, ECB, hever renten i juli.

Høy økonomisk vekst medfører stor etterspørsel og dermed risiko for store prisstigninger. Ved å heve renten demper sentralbankene etterspørselen og demper dermed inflasjonen.

Lavere rente

I perioder med lav økonomisk vekst eller likefrem resesjon vil inflasjonen som regel falle av seg selv i takt med at etterspørselen faller. Sentralbankene kan derfor uten risiko for høy inflasjonen senke renten for å stimulere økonomien.

LES OGSÅ: Folio … Hvaffor en rente?

Det er økonomene ikke i tvil om, etter å ha hørt sentralbanksjef Jean-Claude Trichet uttale «strong vigilance» torsdag ettermiddag.

Men utover det fôret ECB-språkkyndige klare ordvalg var sentralbanksjefen relativt mykt i sien, vurderer Sydbanks sjeføkonom Jacob Graven som er i tvil om hva som kommer etter den tett på bombesikre rentestigning i juli. Han regner imidlertid med at ECB blir en pause med renteøkningene.

– Det vil imidlertid kreve at inflasjonen i eurosonen faller, og det kommer tydelige tegn på oppbremsing i den økonomiske veksten. Alternativt skal gjeldskrisen eskalere ytterligere, skriver han i en kommentar.

Også hos Nordea ser økonomene myke punkter i Trichets ord.

– Den siste tidens svekkelse av de økonomiske nøkkeltallene, og Trichets uttalelser på pressekonferansen i dag peker på at det kanskje ikke kommer til å gå helt så raskt med å heve renten deretter. Derfor kan det bestemt vel være at det går flere måneder etter renteøkning i juli før enn ECB hever renten igjen, skriver sjefanalytiker Anders Matzen.

Han regner med at ECBs rente vil være nådd opp på 1,75 prosent ved årets utgang.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Bundesbank øker vekstforventning markant

Offentliggjort 10.06.11 kl. 11:37

Tyske Bundesbank har økt vekstforventningene sine til landets økonomi betraktelig.

Banken vurderer samtidig at den tyske økonomien nå er inne i et bredt oppsving. Det skriver Bloomberg.

Bundesbank forventer nå at den tyske BNP vil stige med 3,1 prosent i år og 1,8 prosent neste år. Det er noe mer enn den siste prognosen fra Bundesbank-sjefen Axel Weber som i februar estimerte en vekst i år på 2,5 prosent og 1,5 prosent for 2012.

– Muligheten for et langvarig oppsving i den tyske økonomien blir større og større, siden gjenopprettingen er blitt til en bredt fundert bedring, skriver Bundesbank.
Ledigheten vil falle

Bundesbank venter at arbeidsløsheten vil falle til 6,5 prosent i 2012 fra 7 prosent i år. Inflasjonens ventes å ende på 2,5 prosent i år og 1,8 prosent i 2012.

– Oljeprisen ventes å falle en smule frem til ultimo 2012. Men som den økonomiske framgangen tar fart, vil prisene på forbruksgoder og servicer som er avgjort av innenlandske faktorer, stige, skriver Bundesbank.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.5/5 (55 votes cast)