Kategori | RENTER

RSS feed for this section

Hvordan utvikler renten seg og hvem har de beste betingelsene?

Rentenivået er avhengig av mange faktorer i samfunnet, om det er høykonjunktur eller lavkonjunktur, om det er lav eller høy arbeidsløshet, boligpriser og mye mere. Her kan du sjekke hvor du får best renter til enhver tid. Du kan også lese masse artikler og kommentarer om renter.

Hvem gir best renter? Hva er renter? Hvorfor tar banken renter? Vil renten stige eller synke?
Du kan tjene mange tusen kroner i måneden på å skifte bank. Enten du har lånt penger eller har penger innestående på en konto kan du som oftest finne bedre rentebetingelser i en annen bank enn den du har brukt i alle år. Vi mennesker er vanedyr som er veldig trofaste mot vår bank, men det er ingen grunn til at vi ikke skal skifte bank. nå er det enda lettre enn før å skifte så ikke nøl, skift i dag hvis du syns banken gir deg for dårlige renter.

Trenger du enda flere tips angående renter? Spørsmål om renter og mye annet kan du få svar på her på Låne.no.

Det store rentelotteriet

Stor forskjell på renten i samme bank avhengig av bankrådgiveren

Det er avgjørende, hvilken bankrådgiver man sitter overfor, når man skal forhandle renten på sitt lånet. Det viser en undersøkelse. For et lån på 100.000 kr. svinger renten med flere prosent i den samme banken, og det betyr en forskjell i årlig ytelse på opp til 1000 kr. – For en kunde kan det virke som et lotteri. Du kommer inn i en bank, og avhengig av hvilket lodd du trekker, kommer du til å tale med en bankrådgiver som kanskje liker deg, og det har konsekvenser for renten på din lånet, sier økonom i Morten Westergaard tirsdag 4. november 2003.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Rentefradrag

rentefradrag, den mulighet personlige skattytere har til å trekke gjeldsrenter fra inntekten. Rentefradraget er ubegrenset, dvs. at renter av all gjeld kan trekkes fra på selvangivelsen, også renter på lån til forbruksformål og avbetalingslån, dessuten provisjoner og gebyrer i denne forbindelse.

Rentefradraget fører til lavere nettoinntekt (alminnelig inntekt) og dermed lavere skatt.

Fradragene er svært utbredt, og det har derfor til tider kommet forslag om rentetak, med den begrunnelse at ubegrenset rentefradrag er en offentlig subsidiering av private lån, der subsidiene øker med inntekten. Omleggingen til økt bruttobeskatning har begrenset fordelene ved rentefradrag.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Beste rente akkurat nå

Beste renter akkurat nå :

BSU
Nesset Sparebank    7,60%
Sunndal Sparebank    7,50%
Halden Sparebank 1    7,30%

Boliglån – 60%
BNP Paribas    6,98%
Haugesund Sparebank    7,05%
Orkdal Sparebank    7,10%

Boliglån – 80%
Flekkefjord Sparebank    7,24%
BNP Paribas    7,30%
Skagerak Direktebank    7,36%

Høyrente 50′
SpareBank 1 Hallingdal    6,80%
Kaupthing Edge    6,80%
Verdibanken    6,65%

Høyrente 500′
Kaupthing Bank    6,80%
Kaupthing Edge    6,80%
SpareBank 1 Hallingdal    6,80%

DATO: 24.09.2008

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Fast og flytende rente

Med flytende rente kan banken når som helst endre renten med seks ukers frist.

Har du inngått avtale om fast rente, kan renten ikke endres i bindingsperioden. Hvis du innfrir lånet før bindingsperioden er utløpt vil det blir beregnet overkurs eller underkurs. Overkurs skyldes at tilsvarende renter har falt, og betyr at du må betale ekstra for å innfri lånet. Underkurs skyldes at tilsvarende renter har steget, og betyr at du oppnår en gevinst.

 Ordliste:

Inflasjon: Brukes som oftest om høy og vedvarende prisstigning. Når prisene på varer og tjenester stiger, faller verdien av penger. Med en inflasjon på 4 prosent vil en handlekurv som kostet 100 kroner i fjor koste 104 kroner i år.

Realverdi: Verdi justert for inflasjon. Hvor mye er en hundrelapp verd neste år, regnet i dagens pengeverdi, hvis inflasjonen blir 4 prosent? Svaret er litt over 96 kroner.

Løpetid: I denne sammenheng et annet uttrykk for nedbetalingstid. Hvor lang tid du bruker på å betale ned et lån.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (6 votes cast)

Bind renten på lånet ditt

Bind renten på lånet ditt

Flere banker tilbyr nå en effektiv rente på 6,5 prosent for lån med fem års rentebinding. Tiårsrenter er noe lavere, mens treårsrenter er noe høyere. Mange kan altså senke renten med mer enn ett prosentpoeng ved å inngå avtale om fastrente. I så fall vil de månedlige utgiftene bli redusert med 600 kroner før skatt, rundt regnet. Samtidig vil du få full visshet om renter og avdrag i den perioden renten er bundet for.

Hvis du klarer deg fint med 6,5 prosent rente, men sliter med 7,5 prosent, er det bare å få bundet renten så fort som mulig.

Men vil det lønne seg? Det vet du ikke før langt inn i bindingstiden. Det er alminnelig å anta at man i det lange løp må betale en forsikringspremie for fastrente, men det er aldri blitt tallfestet hva denne premien eventuelt er i Norge. Og det lange løp er lenger enn fem eller ti år. For så korte perioder vil tilfeldighetene avgjøre hva som lønner seg.

Hvis finanskrisen vedvarer, eller Norges Bank ikke får bukt med inflasjonen, kan det vise seg veldig lønnsomt å binde renten nå. Hvis derimot finanskrisen blåser fort over og inflasjonen kollapser, kan de med fastrente bli sittende med skjegget i postkassen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Lave renter og rentesatser på forbrukslån

Billige forbrukslån er ikke bare billige forbrukslån. Det flyr rundt med ord som rente, effektiv rente, variabel rente fast rente, nominell rente prosent osv.. Samtidig har vi gebyrene, som saktens kan være voldsomme. Derfor kan du alltid og 100 % regne med at lån bare kan sammenlignes på en måte: ÅOP. Eneste unntak er, at man også skal være oppmerksom på om renten er fast eller flytende (variabel). Spesielt hvis man låner et stort beløp i kroner og øre, er det viktig å overveie om ikke en fast rentesats i hele tilbakebetalingstiden er den billigste løsningen. Hvis renten er lav som nå, så kan den over årene etter de fleste meningen bare gå en vei, og det er opp. Sitter du med et stort forbrukslån med en tilbakebetalingstid på 10 år, så er det temmelig viktig for prisen at renten ikke i løpet av de neste 5 årene går fra 10 % til 25 %. Det er ikke artig å skulle betale det kvarten av
lånet tilbake hvert år for å betale hele lånet tilbake på 10 år, vel?

Forbrukslån uten sikkerhet/pant for lånet

Det er alltid vanskeligere men sjeldent umulig å ta opp et forbrukslån uten sikkerhet i dine verdier. Man må forvente at rentesatsene og dermed lånepriser er høyere, når lånleverandører skal risikere mer. Samtidig kan det i noen situasjoner være en fordel for deg å betale en høyere ÅOP for å unngå at banken tar pant i dine ting. Går noe galt er det nemlig så banken som eier denne pantet og dermed den delen av dine ting eller verdier som f.eks. kunne være din eiendom/bolig eller din bil.

Lån med friverdi

Har man friverdi i sin bolig tilbys man gode muligheter for opptak av forbrukslån. Prisene er i bunn og lånemuligheter er det masser av. Men det er et men: Hvis man låner i friverdien, skal man sikre seg mot problemer, hvis man får en mindre friverdi på grunn av synkende boligpriser.
Raske søknader til forbrukslån

Det er gode muligheter for å ta opp et rett billig forbrukslån på kort tid. Masser av spesielt de nybegynnere og internett-lån-leverandører tilbyr at man på f.eks. 15 minutter kan få avklart om man er godkjent til et lån. Pass likevel på med impulser når man tar opp et lån. Forbrugslån eksempel fra GE Money
Det kan alltid best betale seg å ta seg tiden til å forberede seg, å undersøke markedet og å forhandle prisen før man avtaler et lån.
Forberedelse før du søker om forbrukslånet

Før du søker om et forbrukslån enten i en bank eller online hos f.eks. Citibank, GE Capital/Money bank osv., så skal du forberede deg skikkelig. Og fortvil nå ikke. Det er ikke vanskelig eller tidkrevende. Sånn gjør du:

1. Skaff deg et overblikk over dine fast utgifter, som f.eks. avdrag, husleie, elektrisitet, vann, tele og internett, aviser, lisens, bil og bensin osv.. Alt.
2. Få overblikk over dine inntekter (lønn etter skatt mv)
3. Trekk årets utgifter fra årets inntekter og divider det som er tilbake med 12 måneder. Nå har du ditt rådighetsbeløp pr. måned etter fast utgifter.
4. Beregn hvor mange penger du skal bruke til mat, tøy, gaver, byturer, reiser osv. om måneden på samme måte.
5. Trekk det beløp fra rådighetsbeløpet. Nå har du ditt månedlige overskudd.
6. Til lykke, du har like laget et privatbudsjett!
7. Det siste tallet, overskudet, er det beløp, som du maksimalt kan ha i utgift pr. måned til ditt lån. Pass på å være forsiktig med hvor høyt du vurderer dette tallet!
8. Du tar ditt nye privatbudsjett, dine siste tre lønnslipp og ditt siste skatteoppgjør + forskuddsoppgjøret fra skatt og kommer dem i en mappe.
9. Nå er du helt klar til å få de billige forbrukslånene!

Forhandling av pris på forbrukslån

Med din forberedt mappe i hånda er du særdeles godt rustet til å finne de billige forbrukslånene i banker og andre steder, men la oss like slå en ting fast med det samme: Ingen får billige forbrukslån uten å forhandle priser. Noen mennesker bryter seg ikke om å forhandle priser, men det kan altså koste mange penger å hoppe den delen av forretningen over. Hvis man søker et lån i en bank som Den Dansk Bank, Nordea, Lån og Spar, Kors på halsen banken, Spar Nord, Skandia banken, Nykredit bank, BG Bank osv. (legg lik merke til at Nordea ER på listen!) så er det en skam ikke å prøve å oppnå en billigere rente ved å be om det best tilbudet.
Lån er en vare som alt mulig annen, og prisen på et lån er typisk fastsatt etter hvor mye forbrukerne gjerne vil betale – ikke etter hvor mye det koster å gi et lån. Derfor er det så viktig at man som forbruker forteller hva man er villig til å betale. de fleste stedene sparer man penger ved simpelthen å be om en billigere pris, og ingen steder vil man møte forargelse over at
ønske en god pris på sitt forbrukslån. Man kan også ta sin mappe og besøke f.eks. tre banker og be om det best tilbudet. Når man har det best av de tre, kan man ta runden igjen og spørre om noen er interessert i å slå den og å få deg som kunde.
Sammenligning av forbrukslån

Flere steder på internettet finnes gode sider med sammenligning av priser på forbrukslån. Husk alltid også å forsøke å forhandle prisene selv om man har funnet den billigste prisen på forbrukslånet. Disse lister skal ikke tas for gode varer automatisk. Det er tale om «listepriser» på forbrukslån.
Lånepriser og årlige kostnader i prosent (ÅOP)

Og hva koster et lån så? I Danmark er du heldig stilt fordi det er skapt et begrep, som heter Årlige Omkostninger i Prosent, hvilket også kan skrives som Å.O.P. eller bare som ÅOP. Det er simpelthen et tall, som angir presis hva et lån koster om året. Med dette tallet kan man lage en reell sammenligning mellom forskjellige tilbud om lån. Det er lovgitt, så ÅOP bare kan og må bety den ene tingen, og det er en stor hjelp for alle som vil sammenligne priser på forbrukslån. Både renter og diverse gebyr er inkludert i det tallet, og utregningsmodellen er og skal som nevnt være helt ens for alle långivere. En formel for den samlet prisen, som skal betales tilbake i avdrag og renter for et lån er ikke helt enkel da formelen blant annet skal ta høyde for de løpende avbetalingene. I stedet for å gå i detaljer om det, så henviser vi til en smart beregner av ÅOP for forbrukslån.
Og det beløpet er innberegnet alle utgifter til ditt forbrukslån.

La oss ta et par eksempel på lån og ÅOP med bruk av denne beregner:
Lån 200000 kroner ÅOP 10 % i 8 år

Et lån på 200000 kroner med en ÅOP på 10 % som betales tilbake over 8 år/96 måneder koster ifølge beregneren 86.983,34 kroner. Prøver vi i stedet med det samme lån men med den halve tilbakebetalingstiden, så er resultatet at rente og gebyr bare koster oss under halvdelen nemlig 41.498 kroner. Det er altså penger å spare på en raskere tilbakebetalingstid selv om ÅOP er den samme.
Lån 100000 kroner til 10 % i ÅOP

Hvis vi beregner prisen på et lån på 100000 kroner til 10 % ÅOP i renter og gebyr og med en løpetid på 8 år, er resultatet presis det halve av lånet på 200000 med samme vilkår, nemlig 43.491,67. Altså er det en mer direkte sammenheng mellom lånets størrelse og pris enn det er mellom løpetiden og prisen. Med andre ord: Spar penger ved å låne med kort løpetid (og selvfølgelig en lav ÅOP)
Gjeldfri hvordan blir man fri av sin gjeld?

For mange er det et mål på lengre sikt å bli helt gjeldfri ved å holde opp med å ta opp forbrukslån og diverse andre lån, og i stedet spare opp i banken. For å bli gjeldfri, kan det anbefales, at man finner den billig mulige måte å betale sin gjeld tilbake på. Deretter må man finne et nivå for den månedlige tilbakebetalingen, som gjør at man saktens kan greie seg for resten,
og til sist må man så lære å vente med å kjøpe til man faktisk har penger. Det er enkelt og det er i høy grad mulig for de fleste å bli gjeldfri og dermed mer fri.
Billige lån – en nyhet

Billige lån kan nu muligvis findes via Fair Rates Som noe helt nytt på det danske markedet for forbrukslån, er Fair Rates kommet på banen og tilbyr billige lån uten bruk av banker. Disse lån foregår via en type børs for lån, som setter private utlånere i forbindelse med private låntagere. Altså tilbys de billige lånene i og med at man hopper bankenes ledd over. Samtidig skiller Fair Rates seg ved å tilby utlånerne til disse forbrukslånene å se profil for låneren. Hva skal lånet brukes til, har personen lånt via systemet tidligere og har han eller hun betalt ratene tilbake til rette tid? Denne type spørsmål finner man svar på. Det er en helt nytt og noe spesiell måte å søke om billige lån på, så vi vil oppfordre til at du selvfølgelig ser nærere på det men også at du ser på det med kritiske øyne, da det er en meget ny form for utlån. Oppdatering: Fairrates hjemmeside er tilsynelatende tatt ned. Vi avventer utviklingen av denne nye formen for lån.
Mobillån og SMS lån – hva skal du velge

En annen nyhet på markedet for lån i Danmark er SMS lån eller Mobillån, som er en låntype, hvor man sender en SMS og deretter på få minutter låner typiske mellom 500 kroner og 2000 kroner. Lånene er typisk med kort løpetid. Man betaler dem tilbake i løpet av 14 dager eller en måned f.eks. Spørsmålet er så om det er en god ide å velge disse SM lån. Det er det ikke. Utgiftene til denne typen forbrukslån er altfor høye. Målt i ÅOP er det f.eks. regnet ut priser på 500.000 % på et SMS lån på 500 kroner ifølge eb.dk. Så glem denne låntypen og lån i stedet pengene i en bank.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Hva er Renters Rente?

Renters rente betyr renter av renter. Hvis man betaler av på et lån av en art, som f.eks. et lån med sikkerhet, betaler man alltid som minimum rentene (eksempelvis med et avdragsfritt lån, hvor rentene er det eneste man betaler). Det betyr at rentene ikke blir forrenta attpåtil, men hvis man f.eks. har tatt opp et forbrukslån og blir tilbudt og tar i mot et par avdragsfrie måneder, så løper man inn i renters rente. La oss si at man skylder 10.000 og betaler 10 % i rente. Renters rente er en av de vanskeligere ting å beregne innenfor privat økonomi.

Banken gir deg et år uten avdrag.

I det året løper det likevel rente på lånet (10 % i tillegg 10.000 kroner 1.000 kroner) neste år skal man så både betale lånet, renten av lånet og renten av renten (rente av rente er 10 % av 1.000 kroner 100 kroner).

Renters rente typisk

Aktuelt i forbindelse med ens sparing. Hvis man setter 5.000 kroner inn på en konto i år og får en fast rente på 3 %, så blir man det første året belønnet med renter på 3 % av 5000 kroner 150 kroner. Neste år står det 5150 på kontoen på grunn av renten. Med 3 % blir man derfor belønnet med 154,5 kroner, så saldoen er 5304,5 kroner ved annet års utgang osv.. Renters rente er de ekstra 4,5 kroner, som er renter av renter.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.9/5 (8 votes cast)

Innskuddsrente – Den beste innskuddsrenten

En innskuddsrente er den prosentsats du får ut av å ha dine penger stående på en konto i banken. Hvor viktig en god innskuddsrente bør være for deg, avhenger blant annet av hvor mange penger, du normalt har stående på din konto.

Den beste innskuddsrenten

En innskuddsrente er den prosenten sats du får ut av å ha dine penger stående på en konto i banken. Hvor viktig en god innskuddsrente bør være for deg, avhenger blant annet av hvor mange penger, du normalt har stående på din konto.
Når er en innskuddsrente viktig

Hvis du alltid har pluss på kontoen, så kan det umiddelbar virke opplagt å kikke på din innskuddsrente og prøve å få den høyt mulige sats på innskuddsrenten. Husk likevel at det andre forhold, som bør være viktigere for deg enn innskuddsrenten. Eksempelvis kan det være mange gebyr knyttet med å være kunde i finansinstitusjonen, som gjør du at du i siste ikke oppnår den effekten du i prinsippet trodde du fikk med innskuddsrenten.

Har du mange penger på kontoen, kan det være at du skal overveie å investere pengene i stedet eller kanskje foreta et avtaleinnskudd. Et avtaleinnskudd er en avtale du lager med banken, hvor du i prinsippet låner banken penger i f.eks. 6 måneder, til en rente, som typisk ligger vesentlig over din innskuddsrente. I avtaleperioden kan du ikke selv disponere over pengene.
Bor du i egen bolig?

Prisen på ditt lån med sikkerhet eller ditt boliglån, vil ofte være viktigere enn din innskuddsrente, fordi beløpene her typisk er vesentlig større enn de kronene, som står på din vanlige konto. Det er selvfølgelig fint, hvis du kan få båter gode bankrenter på ditt boliglån eller ditt lån med sikkerhet, samtidig med en god innskuddsrente, men husk å overveie noe som er viktigst i denne sammenhengen – det er ikke din innskuddsrente.

Har du penger på bok, gjør du klokt i å velge den banken som gir høyest innskuddsrente.

Tross det høye norske rentenivået er det faktiske en del banker på listen som gir under 1 prosent i innskuddsrente. Og av dem er det faktisk flere som gir sørgelige 0,25 prosent i rente. Sparebank 1 Midt-Norge er en av dem.

– Vi mener at en innskuddsrente på 0,25 prosent er konkurransedyktig – og at vi er riktig priset – ut fra det faktum at vi også leverer andre produkter til våre kunder, sier informasjonssjef Anders Fiskvik i Sparebanken 1 Midt-Norge.

HØY RENTE: Er du redd høyrisikoinvesteringer etter dagens børsfall, bør du sjekke hvilken bank som gir deg best innskuddsrente akkurat nå. Det er nemlig store forskjeller!

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (9 votes cast)

Høye renter gjør investeringer til en dårlig forretning

I takt med at renten er steget, er fordelen ved å låne penger til investering i aksjer skrumpet kraftigt inn. Samtidig er risikoen økt markant, da aksjemarkedets kursutslag er blitt vesentlig større enn tidligere. Gearet investering: Investeringer i aksjer for lånte penge, også kjent som gira investeringer, har alltid vært en risikabel affære. Men da investorene for et par år siden kunne låne penger til aksjekjøp til en rente i omegnen av 3-4 %, var det samtidig en rimelig sjanse for at høyt utbytte på investeringen. Men med en aktuell rente på mellom 6,25 og helt opp til 10 %, har situasjonen i dag endret seg markant. Det forventet merutbyttet på en lånefinansierte investering er skrumpet kraftigt, og samtidig er risikoen for store tap blitt høyere.

Investering med lånte penger har alltid vært risikabelt. Med en rente på 3-4 % har det vært en rimelig sjanse for høyt utbytte. Men i dag er situasjonen endret markant. Risikoen måles bl.a. på de daglige kursutslagene på aksjemarkedet, og her er den globale tendensen entydig. Sett i forhold til for bare et par år siden er kursutslagene økt kraftig. Samtidig er markedet preget av nervøsitet i kraft av nettopp frykten for nye rentestigninger. Se grafikk med utviklingen på aksjemarkedet siden 1973 lengre nede på siden. Redaksjonen har regnet på hva en gira investering vil bringe inn i dag sett i forhold til for to år siden hvor de billigste investering-lånene kunne fås til cirka 3 %. Og resultatet ser ikke oppmuntrende ut. Mens du ved en lånefinansierte investering på 500.000 kr. og ved en rente på 3 % kunne sikte etter en årlig nettofortjeneste på 17.075 kroner, er det tilsvarende utbyttet nå barbert ned til 7.075 kroner. Høye renter gir minus på kontoen Betaler du mer i rente enn 6-7 prosent, ser regnestykket i sakens natur enda verre ut.

Saxo Bank tar som utgangsspunkt 8 % i rente på sine gira investeringene, de såkalte CFD’er, men i noen tilfeller hopper den effektive renten opp på 10 %. Etrade snapper 8,25 % i rente, hvis du ikke foretar mer enn 9 handler om måneden. Ved en rente på 8,5 % er gevinsten på den gira investeringen stort sett forsvunnet og redusert til i omegnen av 400-500 kroner. Er du så uheldig å betale 10 % i rente, er det utsikt til et underskudd på 4.700 kroner årlig på din lånefinansierte investeringen. Ovenstående beregninger er basert på et gjennomsnittlig utbytte på 8 % på din aksjesinvesteringen, hvilket svarer til det gjennomsnittlige utbyttet på danske aksjer i perioden 1925 til 1972. Etter 1972 tok kurssstigningene fart og nådde opp på 12-13 % årlig. Sett tilbake fra 1983 er renten falt kraftigt, hvilket har gjort aksjer til en relativ bedre investering enn obligasjoner, og derfor også kan være en del av forklaringen på de stigende aksjeskursene. Imidlertid peker pilen i dag hen mot stigende renter på kort sikt, og det kan smitte negativt av på aksjene. Fortjenesten ved å låne penger til å investere i aksjer faller selvsagt, jo høyere renten på lånet er.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Forbrukere i rentekrig

En rekke kontokort har i årevis krevd renter på et ulovlig grunnlag, mener forbrukerrådet Ikano-konsernet nå har gitt seg og besluttet å endre sine rentebetingelsene i samarbeid med forbrukerrådet. forbrukerrådet bebuder nå søksmål mot ett eller flere store kontoselskap i et forsøk på å tvinge dem til å endre sine variable rentesatsene i takt med de gjeldende
markedsrentene.

– Det store spørsmålet er, om mange tusentall kontokoder med loven i hånda vil kunne kreve et stort millionbeløp i form av renter, som de i årevis er blitt krevd uberettiget, sier jurist i forbrukerrådet, Sonny Kristoffersen, til Jyllands-Posten i Danmark.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Høye renter gjør investeringer til en dårlig forretning

I takt med at renten er steget, er fordelen ved å låne penger til investering i aksjer skrumpet kraftigt inn. Samtidig er risikoen økt markant, da aksjemarkedets kursutslag er blitt vesentlig større enn tidligere. Gearet investere ing: Investeringer i aksjer for lånte penge, også kjent som gira investeringer, har alltid vært en risikabel affære. Men da investorene for et par år siden kunne låne penger til aksjekjøp til en rente i omegnen av 3-4 %, var det samtidig en rimelig sjanse for at høyt utbytte på investeringen. Men med en aktuell rente på mellom 6,25 og helt opp til 10 %, har situasjonen i dag endret seg markant. Det forventet merutbyttet på en lånefinansierte investering er skrumpet kraftigt, og samtidig er risikoen for store tap blitt høyere.

Investering med lånte penger har alltid vært risikabelt.

Med en rente på 3-4 % har det vært en rimelig sjanse for høyt utbytte. Men i dag er situasjonen endret markant. Risikoen måles bl.a. på de daglige kursutslagene på aksjemarkedet, og her er den globale tendensen entydig. Sett i forhold til for bare et par år siden er kursutslagene økt kraftig. Samtidig er markedet preget av nervøsitet i kraft av nettopp frykten for nye rentestigninger. Se grafikk med utviklingen på aksjemarkedet siden 1973 lengre nede på siden. Redaksjonen har regnet på hva en gira investering vil bringe inn i dag sett i forhold til for to år siden hvor de billigste investering-lånene kunne fås til cirka 3 %. Og resultatet ser ikke oppmuntrende ut. Mens du ved en lånefinansierte investering på 500.000 kr. og ved en rente på 3 % kunne sikte etter en årlig nettofortjeneste på 17.075 kroner, er det tilsvarende utbyttet nå barbert ned til 7.075 kroner. Høye renter gir minus på kontoen Betaler du mer i rente enn 6-7 prosent, ser regnestykket i sakens natur enda verre ut.

Saxo Bank tar som utgangsspunkt 8 % i rente på sine gira investeringene, de såkalte CFD’er, men i noen tilfeller hopper den effektive renten opp på 10 %. Etrade snapper 8,25 % i rente, hvis du ikke foretar mer enn 9 handler om måneden. Ved en rente på 8,5 % er gevinsten på den gira investeringen stort sett forsvunnet og redusert til i omegnen av 400-500 kroner. Er du så uheldig å betale 10 % i rente, er det utsikt til et underskudd på 4.700 kroner årlig på din lånefinansierte investeringen. Ovenstående beregninger er basert på et gjennomsnittlig utbytte på 8 % på din aksjesinvesteringen, hvilket svarer til det gjennomsnittlige utbyttet på danske aksjer i perioden 1925 til 1972. Etter 1972 tok kurssstigningene fart og nådde opp på 12-13 % årlig. Sett tilbake fra 1983 er renten falt kraftigt, hvilket har gjort aksjer til en relativ bedre investering enn obligasjoner, og derfor også kan være en del av forklaringen på de stigende aksjeskursene. Imidlertid peker pilen i dag hen mot stigende renter på kort sikt, og det kan smitte negativt av på aksjene. Fortjenesten ved å låne penger til å investere i aksjer faller selvsagt, jo høyere renten på lånet er.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Høyrentekonto

Står du overfor å skulle opprette en høyrentekonto, er det god grunn til å se deg om. Også her er det store forskjeller i rentesatsene fra bank til bank. Også når det gjelder sparing av formue i banken, er det stor forskjell mellom de beste og de dårlige tilbudene.

Den best forrentingen av dine penger får du naturligvis ved å redusere din bankgjeld, men hvis du har pluss på kontoen og ikke har bruk for penger fra den ene dagen til den neste, er en høyrentekonto et godt tilbud.

Her er det en stor forskjell på hvor sjenerøse landets finansinstitusjoner er, og det er mange banker, som tilbyr forskjellige rentesatser, alt etter hvor meget du innbetaler. Ofte gir innskudd over 25.000 kroner og 50.000 kroner høyere renter. Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

Tradisjonell banksparing er det beste alternativet når du ønsker størst mulig trygghet og tilgjengelighet for pengene dine. En høyrentekonto egner seg når du skal spare til noe bestemt eller for å ha penger tilgjengelig dersom uforutsette utgifter skulle oppstå. Renten varierer etter hvor mye du har innestående på kontoen. Hos oss bruker vi terskelrenter. Hvis saldo overstiger terskel vil du få gjeldende rente for hele innskuddet.

Renten på høyrentekonto er blant bankens høyeste. Den vil hele tiden justeres i forhold til markedsrenten. På denne måten er du garantert at du har «riktig» rente over tid.

Best i tider med renteheving
I motsetning til en vanlig høyrentekonto, der renten justeres etter Norges Banks renteendringer, justeres NIBOR-renten daglig. I tider med renteoppgang vil derfor en NIBOR-høyrente gi deg en ekstragevinst.

Små sparebanker
Vår tabell under viser en oversikt over de beste høyrentekonti knyttet til NIBOR-renten. Vi ser at lokale banker dominerer listen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.5/5 (8 votes cast)

Rentehopp og kundeflukt?

Noen banker hever utlånsrenten, mens andre spekulerer i nye gebyr. Det er derfor tid til at forbrukerne gjør en banksjekk. Forbrukerrådets blad Tenk har laget en test, som hjelpe bankkundene før de shopper rundt etter bedre vilkår og priser.
Trofasthet belønnes ikke alltid. Når banken hever prisen, er det derfor ekstra god grunn til å undersøke om man nå også har den beste banken.

«Problemet er, at de danske bankkundene er mer trofaste, men for mange kan det være tusenvis av kroner å spare ved å skifte bank. Dessverre er det ikke alltid like praktisk og lett oversiktelig å shoppe rundt mellom bankene», sier Troels Holmsberg, økonom i forbrukerrådet.
På pengepriser.dk kan forbrukerne sammenligne priser på lån og sparing mellom de mange bankene i Danmark. Men her skal man huske at for det meste er renter og gebyr til forhandling. Derfor kan det være nyttig å vite hvor attraktiv man er som kunde. Forbrukerrådets blad Tenk har derfor laget en test, som kan gi et vink om hvor attraktiv den enkelte forbrukeren er for banken. Formålet er, at man får den optimale forhandlingsposisjonen, når man shopper rundt.

«Men husk: Før du skifter finansinstitusjon, kan det være en ide å spørre din egen nåværende banken om de kan matche de rentene og gebyr du har funnet hos konkurrenten. Hvis du er en god kunde, vil din banken sannsynligvis strekke seg temmelig langt for å beholde deg. Derfor bør du ikke holde deg tilbake. Her er utgangspunktet jo for forbrukerne: Alt å vinne – intet å tape», sier Troels Holmsberg.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Høyrentekonti i søkelyset

Februars bankkrig på innskudd sees nå etter i sømmene.
Finanstilsynet gjennomlyser 15 bankers tilbud til mennesker med penger på kistebunnen for å finne ut av om markedsføringen har vært ærlig. Og om reglene skal strammes inn.

«Vi synes, det er en god ide, at Finanstilsynet kikker nærere på prisskiltningen i bankene. Det har vært et noe forsømt område hittil. Og vi kunne også godt tenke oss at Finanstilsynet tok et skritt til og gikk markedsføringen av de komplisert investeringsproduktene etter i sømmene. Det står mye på spill for den enkelte forbrukeren», sier økonom i Forbrukerrådet Lotte Aaskjær til Jyllands Posten.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

De beste rentene på høyrentekonto 02.06.2008 – 150000 i innskudd

Det valgte innskuddsbeløpet er 150000.

BANK Kontonavn Rente Antall frie uttak Minste innsk
Andebu Sparebank Høyrentekonto 5,65 4 100.000
Askim Sparebank Kapitalkonto 5,00 10 0
Aurskog Sparebank Kapitalkonto 4,45 6 0
Bank Direkte – Sandnes Sparebank Kapitalkonto 4,15 Fritt 0
Bank2 Plasseringskonto 6,30 Fritt 50.000
Birkenes Sparebank Kapitalkonto 4,65 6 0
Blaker Sparebank Kapitalkonto 4,50 6 0
Bud, Fræna og Hustad Sparebank Kapitalkonto 4,75 6 0
DinBANK (Spb Øst) DinKONTO 6,35 Fritt 0
Drangedal og Tørdal Sparebank Kapitalkonto 5,25 6 0
Etne Sparebank Sparekonto 5,10 12 0
Fana Sparebank Høyrentekonto 4,95 4 0
Flekkefjord Sparebank Høyrentekonto 5,30 6 0
Fornebubanken Fornebukonto 6,25 Fritt 0
Gjensidige Bank Sparekonto 6,50 Fritt 0
Glitnir Bank Sparekonto 6,50 12 0
Grue Sparebank Kapitalkonto 5,20 6 0
Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 4,75 10 0
Harstad Sparebank Kapitalkonto 5,30 8 0
Hegra Sparebank Plasseringskonto 5,20 12 0
Hjartdal og Gransherad Sparebank Kapitalkonto 5,10 6 0
Holla og Lunde Sparebank Plasseringskonto 5,25 12 0
Hønefoss Sparebank HS-Gullkonto 4,50 8 0
Jernbanepersonalets Sparebank Sparekonto 5,40 12 0
Kaupthing Edge Sparekonto 6,80 Fritt 5.000
Klæbu Sparebank Maxi Super 5,65 4 0
Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 4,50 6 0
Larvikbanken Plasseringskonto 5,00 6 0
LillestrømBanken Sparekonto 4,50 12 0
Marker Sparebank Kapitalkonto 5,30 12 0
Melhus Sparebank Høyrentekonto 5,00 6 0
Nes Prestegjelds Sparebank NESpar 5,05 2 0
Nordea – Basis Kapitalkonto 4,75 12 0
Nordlandsbanken Sparekonto 5,20 12 0
Odal Sparebank Plasseringskonto 5,10 4 0
Oppdalsbanken Sparekonto 4,45 12 0
Pareto Bank Paretokonto 5,20 Fritt 0
Rindal Sparebank Høgrentekonto 4,75 12 0
Sandnes Sparebank Plasseringskonto 4,80 Fritt 0
Sauda Sparebank Sparekonto 5,45 12 0
Selbu Sparebank Høyrentekonto 4,90 8 0
Setskog Sparebank Kapitalkonto 4,35 8 0
SkandiaBanken Alt-i-Ett-konto 5,15 Fritt 0
Soknedal Sparebank Plasseringskonto 4,25 5 0
SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 4,80 4 0
SpareBank 1 Jevnaker Lunner Privat Ekstra Sparekonto 5,00 20 0
SpareBank 1 Kvinnherad Plasseringskonto 5,50 3 0
SpareBank 1 Midt-Norge Sparekonto 5,35 12 0
SpareBank 1 Nordvest Vekstkonto 4,45 12 0
SpareBank 1 Oslo Plasseringskonto 5,50 1 0
SpareBank 1 Rygge-Vaaler Plasseringskonto 5,45 12 0
SpareBank 1 Telemark Flexikonto 5,29 6 50.000
SpareBank 1 Volda Ørsta Kapitalkonto 5,15 6 0
Sparebanken Grenland Markedskonto 5,71 6 0
Sparebanken Hedmark Sparekonto 5,50 8 0
Sparebanken Møre Plasseringskonto 5,35 12 0
Sparebanken Pluss PlasseringKonto 3,50 4 0
Sparebanken Sør Plasseringskonto 4,70 6 0
Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 3,60 6 0
Spydeberg Sparebank Giraffkonto 3,75 Fritt 0
Storebrand Bank SpareKonto 6,00 12 0
Sunndal Sparebank Sunndalskonto 4,50 12 0
Svea Finans Svea Direktespar 4,75 Fritt 1.000
Søgne & Greipstad Sparebank Plasseringskonto 5,30 2 0
Tingvoll Sparebank Stjernekonto 4,85 6 0
Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 6,20 1 100.000
Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 4,90 6 0
Valle Sparebank Kapitalkonto 4,40 6 0
Vegårshei Sparebank Høyrentekonto 4,30 5 0
Verdibanken Verdikonto Spar 6,40 Fritt 0
Vik Sparebank Topprentekonto 5,15 4 0
yA Bank YA-konto 6,30 Fritt 0
Ørskog Sparebank Høgrente 5,40 4 0
Åfjord Sparebank Høyrentekonto 5,30 6 0
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

De beste rentene på høyrentekonto 02.06.2008

Det valgte innskuddsbeløpet er 50000

BANK Kontonavn Rente Antall frie uttak Minste innsk
Glitnir Bank Sparekonto 6,50 12 0
Santander Consumer Bank Høyrentekont 6,40 Fritt 50.000
OBOS Kapitalkonto 6,35 8 0
Bank Norwegian Sparekonto 6,30 Fritt 0
Landkreditt Bank Sparekonto 6,30 Fritt 0
Gjensidige Bank Innskuddskonto 6,00 Fritt 0
BNP Paribas Særvilkårskonto 5,85 12 0
SpareBank 1 Kvinnherad Plasseringskonto 5,50 3 0
Sparebanken Møre Plasseringskonto 5,35 12 0
Nordea – Fordel Pluss Kapitalkonto 5,35 12 0
Sparebanken Hardanger HardingSpar 5,35 2 50.000
Aasen Sparebank Aasen-konto 5,35 2 0
Åfjord Sparebank Høyrentekonto 5,30 6 0
Klæbu Sparebank Plasseringskonto 5,30 1 0
SpareBank 1 Telemark Flexikonto 5,29 6 50.000
Hegra Sparebank Plasseringskonto 5,20 12 0
SkandiaBanken Alt-i-Ett-konto 5,15 Fritt 0
Bjugn Sparebank Høyrente Pluss 5,10 5 0
Stadsbygd Sparebank Toppkonto 5,05 1 0
SpareBank 1 Jevnaker Lunner Privat Ekstra Sparekonto 5,00 20 0
Melhus Sparebank Høyrentekonto 5,00 6 0
Spareskillingsbanken Skillingskonto 5,00 3 0
Halden Sparebank 1 Kapitalkonto 4,95 6 0
SpareBank 1 Oslo Høyrente Ekstra 4,90 8 0
SpareBank 1 Nord-Norge Plasseringskonto 4,85 4 0
Jernbanepersonalets Sparebank Sparekonto 4,80 12 0
Aurland Sparebank Topprentekonto 4,80 6 0
Andebu Sparebank Kapitalkonto 4,75 12 0
Fokus Bank – Programkunder MaxRente 4,75 4 50.000
Eidsberg Sparebank Kapitalkonto 4,75 12 0
Birkenes Sparebank Kapitalkonto 4,65 6 0
Gildeskål Sparebank Kapitalkonto 4,65 6 0
Flekkefjord Sparebank Høyrentekonto 4,65 6 0
Fana Sparebank Høyrentekonto 4,60 4 0
Marker Sparebank Kapitalkonto 4,60 12 0
Tolga-Os Sparebank Gullkonto 4,55 6 0
Rindal Sparebank Høgrentekonto 4,50 12 0
Sparebanken Bien Kapitalkonto 4,50 12 0
Kragerø Sparebank Kapitalkonto 4,50 4 0
Swedbank Sparekonto 4,50 Fritt 0
Bamble og Langesund Sparebank Kapitalkonto 4,45 12 0
Oppdalsbanken Sparekonto 4,45 12 0
Sandnes Sparebank Plasseringskonto 4,45 Fritt 0
Vestre Slidre Sparebank Kapitalkonto 4,40 8 0
Grue Sparebank Kapitalkonto 4,40 6 0
Sauda Sparebank Sparekonto 4,35 12 0
Totens Sparebank Kapitalkonto 4,30 12 0
Sparebanken Hedmark Sparekonto 4,25 8 0
Sunndal Sparebank Sunndalskonto 4,25 12 0
Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 4,25 6 0
Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 4,25 12 0
Ørland Sparebank Totalkonto 4,25 Fritt 0
SpareBank 1 Volda Ørsta Kapitalkonto 4,15 6 0
Bank Direkte – Sandnes Sparebank Kapitalkonto 4,15 Fritt 0
Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 4,10 6 0
Luster Sparebank Langtidssparing 4,05 6 0
Valle Sparebank Kapitalkonto 4,05 6 0
Time Sparebank SpareKonto 4,05 4 0
Grong Sparebank Vekstkonto 4,00 6 0
Blaker Sparebank Kapitalkonto 4,00 6 0
Øystre Slidre Sparebank Max-konto 4,00 6 0
SpareBank 1 Gran Kapitalkonto 4,00 12 0
Tingvoll Sparebank Stjernekonto 3,95 6 0
Modum SpareBank 1 Kapitalkonto 3,95 12 0
Etnedal Sparebank Sparekonto 3,90 6 0
Fjaler Sparebank Høgrente-Kapitalkonto 3,85 12 0
Spydeberg Sparebank Giraffkonto 3,75 Fritt 0
Høland Sparebank Høland Aktiv 3,65 6 0
Klepp Sparebank Kapitalkonto 3,60 12 0
Arendal og Omegns Sparekasse Kapitalkonto 3,55 6 0
SpareBank 1 Kongsberg Plasseringskonto 3,50 12 0
Hønefoss Sparebank HS-Gullkonto 3,50 8 0
Vegårshei Sparebank Høyrentekonto 3,50 5 0
Pareto Bank Paretokonto 1,00 Fritt 0

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Livrente – Planlegger du livrente? Pass på reglene

Livrente egner seg svært godt for aktive sparere.

Det er ingen kostnader ved fondsbytte og eventuelle gevinster blir ikke skattlagt før pengene tas ut av livrenteordningen. Du velger selv om du vil opprette en månedlig spareavtale, eller spare et engangsbeløp.
Sparing i livrente innebærer at innskuddet følger forsikringsavtaleloven og ikke arveloven. Det betyr at du selv kan velge hvem som skal arve deg.

Besteforeldre og barnebarn

Besteforeldrene setter 100000 kroner i en livrente da barnebarnet er åtte år. Når barnebarnet 15 år senere er klar for å etablere seg med jobb og ny bolig, har beløpet vokst til 390000 kroner, og første nettoutbetaling (minus skatt) blir på vel 52000 kroner – i løpet av de seks kommende årene stigende til netto 72000 kroner.

Ikke alle er enig i at det alltid er lurt å overføre midler til barn eller barnebarn i klatter på noen titusener i året. Får etterkommerne beløpet i én pott, kan det være lettere å bruke dem fornuftig, for eksempel til bolig.

Livrente gir fritak i formuesskatt for sparebeløpet i hele spareperioden. Livrenten gir også en garantert avkastning ved utbetaling. En annen fordel er at avkastningen ikke beskattes før livrenten utbetales. Dette gir en skattekreditt, som blir mer verdt jo lengre tid det går.

Binder pengene i 12 år
Livrenteforsikringen må tegnes for minimum 12 år (samlet spare- og utbetalingstid). Den må utbetales over en periode på minimum seks år (månedlige eller årlige utbetalinger). Hvis produktkravene brytes blir det full eller delvis skatteplikt.

Spareformen passer for deg som ønsker en trygg og langsiktig plassering. Siden livrenten har en 12-års horisont, er det også bare den delen av formuen din som kan bindes så lenge, som bør plasseres her.

Fordeler med Livrente

* Ingen inntektsskatt på avkastningen i avtaleperioden
* Kun kapitalskatt (28 %) på avkastning ved utbetaling
* Mulighet for høyere avkastning i kvalitetssikrede fond
* Gratis fondsbytter
* Enkel administrasjon av avtalen i din egen nettbank
* Fra inntektsåret 2007 skal saldo på Livrente medregnes i grunnlaget for beregning av formuesskatt.

Hvem passer Livrente for?

Livrente passer svært godt for deg som har et langsiktig perpektiv og ønsker en sikker og trygg spareform i verdipapirer eller bankkonto.
Livrente er svært godt egnet for spareavtaler med månedlige småbeløp, for eksempel sparing av barnetrygd, reinvestering av etterlattepensjon eller ‘vanlig’ sparing.

Nye skatteregler for IPA og livrente

Stortinget har vedtatt å avvikle formuesskattefritaket for individuelle livrenter samt avvikle fradragsretten i IPA. Det vil derimot komme en ny type pensjonssparing med skattefordeler i løpet av våren 2007.
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai i fjor, kom Regjeringen med forslag til nye skatteregler for individuell pensjonsavtale (IPA) og livrente.
Det gis ikke fradrag for innbetalinger til IPA etter 12. mai 2006. Samtidig har Regjeringen forpliktet seg til å etablere en ny, individuell pensjonssparing med skattefradrag. Det betyr at skattemotivert pensjonssparing vil videreføres, men reglene for den nye typen pensjonssparing vil tidligst være klare våren 2007.
Kunder med fortsettelsesforsikring blir også berørt av de nye skattereglene. For disse kundene vil skattefradraget først opphøre fra januar 2007.
Stortinget har vedtatt å innføre formuesskatt på livrente fra 1. januar 2007. Derimot blir fritak for skatt på løpende avkastning videreført. Det er mulig å gjenkjøpe eksisterende livrenteavtaler, men hvorvidt dette vil utløse ekstra beskatning er foreløpig usikkert.

Betingelsene for at livrente skal være en interessant spareform, er at du ønsker langsiktig sparing, og at forholdene ligger til rette. Livrente har en bindingstid på minst 12 år. Det er også et krav at utbetalingene av livrente skal løpe over minst seks av disse årene. (Det er ikke noe i veien for at de årlige utbetalingene av livrente starter med en gang.)

Som alle lett skjønner: Det er en forferdelig lang periode å si fra seg råderetten over sine egne penger. Du skal tenke deg svært godt om før du satser på livrente. Tenk over at det kan koste deg sju prosent i straffeskatt om du må ha pengene ut før bindingstida er over, for eksempel på grunn av sykdom. Ulempen ved Livrente Link er at du ikke får fradrag for tap på investeringen. Finansdepartementet har bebudet at dette etter hvert vil bli rettet på, all den tid du beskattes for gevinst (avkastning) på den samme investeringen.
Du bør forøvrig holde deg til utenlandske aksjefond, siden du går glipp av årlig verdijustering i aksjeselskaper (kalt RISK) når du investerer i norske aksjefond i Livrente Link.

Livrente egner seg svært godt til langsiktig sparing. Avtaleperioden er minimum 12 år, hvorav utbetalingstiden utgjør minimum 6 år. Du velger selv om du vil opprette en månedlig spareavtale, eller spare et engangsbeløp.

Livrente gir skattefordeler. Du får utsatt skatt på avkastning i sparetiden. Ved utbetaling vil kun avkastning utover innbetalt beløp skattlegges som kapitalinntekt (28 prosent).

Livrente ga barna skattesjokk

De ville gi barnebarna skikkelig starthjelp. I stedet fikk de skattesjokk.
Foreldrene til Torstein Halleråker ville gi barnebarna et økonomisk bidrag til voksentilværelsen. Derfor ble gaven plassert i livrenter, slik at barnebarna ville få dem utbetalt i etableringsfasen.

Hvorfor velge livrente?

* Sikrer økonomisk trygghet og handlefrihet
* Du kan skreddersy din egen førtidspensjon med månedlige utbetalinger
* Du kan spare til deg selv, barn eller barnebarn
* Ingen skatt på avkastning i spareperioden
* Utbetaling når det passer deg
* Du kan velge din egen risikoprofil, ved sparing i Unit Link eller med garantert minsteavkastning
* Ved sparing i Unit Link utløser fondsbytte ingen skatt
* Ved død utbetales 101 prosent av sparesaldo

Sparing
Livrente for fremtiden

Er du veletablert med egen nedbetalt bolig og stabil inntekt, kan formuesskatten bli høy. Da kan livrente være en gunstig sparemåte. Livrente er godt egnet til langsiktig sparing, som for eksempel en forberedelse til førtidspensjonering.

Livrente passer for langsparing
Binder pengene i 12 år
Gunstigere enn gave?
Tradisjonell livrente
Hva blir avkastningen?
Livrente med fondsvalg (Unit Linked)
Hvilket fond?

Livrente passer for langsparing
Du bør likevel ikke sette av en for stor del av sparingen din i en livrente på grunn av den lange bindingstiden. Det er vanskelig å frigjøre midler som er bundet opp i en livrente, skulle du ha bruk for pengene før det avtalte utbetalingstidspunktet.

Livrente gir fritak i formuesskatt for sparebeløpet i hele spareperioden. Livrenten gir også en garantert avkastning ved utbetaling. En annen fordel er at avkastningen ikke beskattes før livrenten utbetales. Dette gir en skattekreditt, som blir mer verdt jo lengre tid det går.

Binder pengene i 12 år
Livrenteforsikringen må tegnes for minimum 12 år (samlet spare- og utbetalingstid). Den må utbetales over en periode på minimum seks år (månedlige eller årlige utbetalinger). Hvis produktkravene brytes blir det full eller delvis skatteplikt.

Spareformen passer for deg som ønsker en trygg og langsiktig plassering. Siden livrenten har en 12-års horisont, er det også bare den delen av formuen din som kan bindes så lenge, som bør plasseres her.

Økonomiekspert nut Boye påpeker at det er stor forskjell på livrente og eiendomsfond.
– Livrentene er bredt eksponert, og sammensatt av en portefølje med aksjer, eiendom, obligasjoner og renter. I tillegg har de en garantert avkastning, noe eiendomsfond ikke har. Dette betyr at eiendomsfond har betydelig mer risiko, sier førsteamanuensis Knut Boye ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Gunstigere enn gave?
Du kan tegne livrente på vegne av andre, for eksempel barn eller barnebarn. Dette kan være gunstigere enn å gi bort et engangsbeløp eller en annen stor gave. På den måten kan du selv nyte godt av skattefordelene, og mottakeren få en regelmessig pengestøtte utbetalt over flere år.
Livrente bør brukes som langsiktig sparing til for eksempel førtidspensjon eller alderspensjon. Du bør ikke avsette mer enn 20 – 50 prosent av spareformuen din i livrente. Slik har du alltid reserver i bakhånd, og reduserer ulempen med å binde litt av formuen i livrente.

Sparer du i en livrente, kan du spare så mye du vil og starte utbetalingene når det passer deg. Det eneste kravet er at det må gå 12 år mellom første innbetaling og siste utbetaling. Utbetalingene må strekke seg over seks år. Mange velger for eksempel å spare i seks år, for så å få beløpet utbetalt over de neste seks årene.

Velger du å spare i en livrente har du to alternativer: tradisjonell livrente og livrente med fondsvalg (også kalt Unit Linked).

Tradisjonell livrente

Ved en tradisjonell livrente får du en rentegaranti og en avkastning basert på forsikringsselskapets overskudd. Det innskutte sparebeløpet plasseres i forsikringsselskapet som i sin tur plasserer pengene i bankinnskudd, sertifikater, obligasjoner, pantelån, eiendom og aksjer. Plasseringsfordelingen i tradisjonell livrente tilsier at avkastningen vil tilsvare et konservativt kombinasjonsfond etter kostnader. I tillegg drar du nytte av skattefordelene, men du må akseptere bindingstiden.

På tradisjonell livrente er det en garantert minsteavkastning. Denne kan variere litt mellom forsikringsselskapene. Avkastningsgarantien gjelder hele spareperioden, men som regel vil den reelle avkastningen ligge over den garanterte prosenten.

Hva blir avkastningen?
Forsikring har mye til felles med fond når det gjelder hva du kan forvente å få i avkastning. Forsikringsselskapene plasserer pengene i utlån, obligasjoner, kortsiktige rentebærende papirer, aksjer og eiendom. Avkastningen du får er gjennomsnittet av de enkelte plasseringer. Siden selskapene plasserer pengene på forskjellig måte, vil avkastningen variere fra selskap til selskap. Avkastningen vil også variere over tid, siden forsikringsselskapene plasserer i papirer som har en ulik verdiutvikling fra år til år.

For arbeidstakeren blir spørsmålet om opptjening av pensjonsrettighetene skal anses som fordel vunnet ved arbeid. Det er fast ligningspraksis for at innbetalingene fra arbeidsgiveren ikke anses som skattepliktig lønn for arbeidstakeren. Heller ikke avkastning på innestående midler anses som innvunnet fordel før eventuell utbetaling av pensjon tar til.

Utbetaling av kollektiv livrente er skattepliktig på den ansattes hånd som alminnelig inntekt, jf. skatteloven § 5-1 første ledd. Bestemmelsen i skatteloven § 5-41 første ledd, hvor det går fram at det bare er avkastningen fra en livrente som er skattepliktig, gjelder ikke for kollektiv livrente i arbeidsforhold. Utbetaling fra en kollektiv livrente beskattes dermed også som personinntekt etter skatteloven § 12-2 bokstav b. Kollektiv livrente vil dermed danne grunnlag for trygdeavgift og eventuell toppskatt.

Pensjonsspareproduktene livrente og individuell pensjonsavtale (IPA) mistet sine skattefordeler i 2006. Frem til da hadde produktene gitt fradrag for formuesbeskatning, en fordel mange dro god nytte av.

Men i mai 2006 tok regjeringen vekk disse skattefordelene, noe som førte til debatt og forvirring hos kundene. Mange fikk tilbud om nye produkter fra bankene. Noen kunder valgte å gå over til eiendomsfond, et produkt som fremdeles gir formuesfradrag på grunn av lave ligningsverdier.

Livrente kombinerer tradisjonell sparing med moderne fondssparing. Det betyr blant annet at de gunstige skattereglene som gjelder klassiske livrenter, også gjelder for Livrente.

Livrente er det beste alternativet for den langsiktige delen av din sparing eller investering. Ved å utsette skatten på sparemidlene, maksimeres avkastningen på pengene i forhold til vanlig bankinnskudd eller kjøp av enkeltfond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (8 votes cast)

Beste renter akkurat nå.

Beste akkurat nå, 02-06-2008 :

BSU

Sunndal Sparebank 7,25%
Halden Sparebank 1 7,00%
Orkdal Sparebank 7,00%

Boliglånrente – 60%

Nesset Sparebank 6,35%
Sparebanken Hemne 6,46%
Sunndal Sparebank 6,50%

Boliglånrente – 80%

Flekkefjord Sparebank 6,82%
Grue Sparebank 6,84%
OBOS 6,87%

Høyrente 50000

Kaupthing Edge 6,80%
Glitnir Bank 6,50%
SpareBank 1 Hallingdal 6,45%

Høyrente 500000

Kaupthing Edge 6,80%
Kaupthing Bank 6,60%
Gjensidige Bank 6,50%
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Beste boliglån 02.06.2008

Listen er sortert etter effektiv rente.

Det valgte lånebeløpet er 1200000.

BANK Nominell rente Effektiv rente Etabl. gebyr Årlig termingebyr Åpen for alle
Sparebanken Hemne 6.20% 6.46% 1800 360 Ja
Meldal Sparebank 6.25% 6.51% 1500 360 Ja
Bjugn Sparebank 6.30% 6.55% 1000 360 Ja
Surnadal Sparebank 6.35% 6.61% 1300 360 Ja
BNP Paribas 6.60% 6.63% 1700 360 Ja
Voss Sparebank 6.45% 6.68% 1000 180 Nei
Fjaler Sparebank 6.50% 6.70% 500 0 Nei
Vik Sparebank 6.50% 6.71% 750 0 Ja
Skagerak Direktebank 6.49% 6.71% 0 180 Ja
Spydeberg Sparebank 6.50% 6.74% 1100 180 Ja
SkandiaBanken 6.55% 6.75% 0 0 Ja
SpareBank 1 Gudbrandsdal 6.50% 6.76% 1500 300 Ja
Oppdalsbanken 6.50% 6.77% 1600 360 Ja
Verdibanken 6.49% 6.78% 1250 540 Ja
Haugesund Sparebank 6.50% 6.79% 1900 420 Ja
Flekkefjord Sparebank 6.60% 6.82% 1000 0 Nei
DinBANK (Spb Øst) 6.64% 6.85% 0 0 Ja
Sparebanken Hardanger 6.60% 6.85% 1400 180 Ja
Eiendomskreditt 6.70% 6.87% 0 0 Ja
Sparebanken Vest 6.60% 6.87% 1000 360 Ja
Sparebanken Hedmark 6.60% 6.87% 1500 300 Ja
Fana Sparebank 6.60% 6.88% 1400 360 Ja
Øystre Slidre Sparebank 6.60% 6.88% 1500 360 Ja
SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg 6.60% 6.88% 1750 360 Ja
Sparebanken Grenland 6.60% 6.88% 1500 360 Ja
Bud, Fræna og Hustad Sparebank 6.60% 6.89% 1700 420 Ja
KLP 6.70% 6.90% 850 120 Ja
Lillesands Sparebank 6.65% 6.92% 1000 360 Ja
Modum SpareBank 1 6.65% 6.92% 1500 300 Ja
Evje og Hornnes Sparebank 6.65% 6.93% 1500 360 Ja
Drangedal og Tørdal Sparebank 6.65% 6.93% 1500 360 Nei
Ørskog Sparebank 6.65% 6.93% 1500 360 Nei
Ofoten Sparebank 6.65% 6.94% 1500 420 Ja
Arendal og Omegns Sparekasse 6.70% 6.97% 1500 300 Ja
Indre Sogn Sparebank 6.70% 6.97% 1000 300 Ja
Spareskillingsbanken 6.70% 6.98% 1500 360 Nei
Grong Sparebank 6.70% 6.98% 1500 360 Ja
SpareBank 1 Kongsberg 6.70% 6.98% 1500 360 Ja
Sandnes Sparebank 6.70% 6.99% 1500 420 Ja
Høland Sparebank 6.75% 7.01% 1500 180 Ja
Sparebanken Pluss 6.75% 7.03% 750 360 Ja
Helgeland Sparebank 6.75% 7.05% 1500 420 Ja
Gjensidige Bank 6.85% 7.07% 0 0 Ja
SpareBank 1 Jevnaker Lunner 6.80% 7.08% 1200 300 Ja
Andebu Sparebank 6.80% 7.09% 1500 360 Ja
Sparebanken Sør 6.80% 7.10% 2000 360 Ja
Nordea – Fordel Pluss 6.80% 7.10% 1500 420 Ja
Sparebanken Øst 6.80% 7.10% 1900 360 Ja
Gildeskål Sparebank 6.85% 7.12% 1000 240 Ja
Etnedal Sparebank 6.85% 7.13% 1500 240 Ja
Odal Sparebank 6.85% 7.13% 1500 300 Ja
Rindal Sparebank 6.85% 7.14% 1000 360 Ja
Totens Sparebank 6.85% 7.15% 2250 360 Ja
Tolga-Os Sparebank 6.90% 7.18% 1250 420 Ja
Aasen Sparebank 6.90% 7.20% 1500 360 Ja
Gjerstad Sparebank 6.90% 7.20% 1100 420 Ja
Tingvoll Sparebank 6.90% 7.21% 2500 360 Ja
SEB Privatbanken 6.95% 7.23% 1000 300 Ja
Vestre Slidre Sparebank 6.95% 7.24% 1500 300 Ja
Glitnir Bank 7.02% 7.25% 0 0 Nei
Holla og Lunde Sparebank 6.95% 7.25% 1500 360 Ja
Strømmen Sparebank 6.95% 7.25% 1500 360 Ja
SpareBank 1 Volda Ørsta 6.95% 7.26% 1300 420 Ja
Trøgstad Sparebank 7.00% 7.30% 1500 360 Ja
Aurskog Sparebank 7.00% 7.31% 2000 360 Ja
Melhus Sparebank 7.05% 7.36% 1500 360 Ja
GE Moneybank 7.05% 7.38% 1500 540 Ja
Setskog Sparebank 7.10% 7.42% 2500 360 Ja
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)