Kategori | SPØRSMÅL OG SVAR OM ØKONOMI

RSS feed for this section

Sperring av kort

Spørsmål:

Så fort min datter har nedbetalt gjeld, med press og mas fra oss, kan hun igjen søke om nye lån. Dette selvom det ha r vært purringer og inkasso krav fra kortselskapene. Mitt ønske og spørsmål er da: kan man ikke få en grense på antall år som man ikke får nye kreditter, for å komme ut av dette behovet for stadig nye kreditter.

Svar:

I Norge får man tegne gjeld og kreditt, så lange man er myndig. Din datter må være med på ditt ønske om å begrense egen tilgang til kreditt. Går hun med på det, kan dere sammen sende et varsel til de to kredittinformasjonsbyråene om at de ikke skal utlevere kredittinformasjon om henne. Dere kan heve sperringen når økonomien og økonomisk atferd endrer seg.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kortselskapene

Spørsmål:

Jeg tror at en stor del av disse inkasso-ofrene har startet sine gjeldsproblemer ved å la seg lure inn i kortselskapenes markedsføring. Dersom dette stemmer er min klare anbefaling til Forbrukerrådet: Klare dere å dempe den aggressive markedsføringen til kortselskapene, klarer dere også å bidra til at inkassomengden i Norge går ned.

Svar:

Hei og tusen takk for rådet. Ja, jeg er helt enig med deg. Tilgangen på kredittkort er stor i samfunnet, og de store butikkjedene tilbyr betalingsutsettelse i stort monn.
Vi har kommet et stykke på vei i forhold til å begrense kredittkort i bankens produktpakker for unge, og bankene oppgir å ha lagt bånd på seg ved å ikke lengere å sende kredittkort uoppfordret til alle som fyller 18 år.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Gjeld til SI

Spørsmål:

Er det lurt å ta forbrukslån til å betale studielån som er overført til SI permanent? Beløpet er ca. 300,000 og jeg vil gjerne unngå betalingsanmerkning. Vennligst gi meg råd.

Svar:

Å ta opp forbrukslån for å betjene annen gjeld er svært lite lønnsomt. Har du vært i kontakt med kommunens økonomiske rådgiver? Alle kommuner plikter å ha en slik tjeneste. Det er også et alternativ å ringe 800gjeld (80045353), som er et tilbud fra NAV

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Inkasso spørsmål

Spørsmål:

Jeg var uheldig å mistet jobben i en allerede tøff periode grunnet mangel på arbeid, altså jeg ble «permitert». Jeg har enda ikke vært heldig å finne en ny jobb, og er derfor på Nav for øyeblikket. Jeg fikk nettopp en betalingsoppfordring, og lurer på hva som er den beste løsningen for meg frem til jeg får nok penger fra Nav, til å klare å betale den.

Jeg har allerede fjernet 90% av mine utgifter som jeg kan klare meg uten, men sliter fortsatt med å få ting til å gå rundt. Er det noen god måte å midlertidig løse mine problemer til jeg får skaffet meg en ny jobb?

Svar:

Du har gjort et nødvendig og viktig grep når livsforutsetningene har endret seg så kraftig som i ditt tilfelle; du har tilpasset forbruket ditt til inntekten. Du skriver ikke så mye om gjeldssituasjonen din, men hvis du har boliglån, og permitteringen er av en midlertidig art, kan det være en løsning å be om avdragsfrihet. Du kan også be om å fryse eventuell studielån.
Husk at denne type inngrep bare er av midlertidig art, og at det normalt i lengden lønner seg å betale ned på lånene.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Inkassoselskaper i Norge

Spørsmål:

Har hørt at de grådige inkassoselskapene kjøper opp gjeld for ca 20% av det opprinnelige kravet. Og deretter krever oss for store rente beløp og dyre omkostninger, slik at det gjerne blir store beløp høyt over det opprinnelige kravet . Er dette riktig?

Svar:

Det er riktig at det finnes selskap som kjøper opp krav på gjeld, som kreditor selv finner vanskelig å drive inn.
Det er ikke helt fritt frem for gjeldsoppkjøperne å drive inn gjelda, inndrivning er regulert.
Etter Forbrukerrådets syn, bør skyldnere ha forkjøpsrett på slike krav, men slik er det ikke i dag.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Inkassosalærer

Spørsmål:

Har opplevd at et lite beløp på ca 200 kr har gått så langt at det i dag utgjør med alle omkostninger 11.000 kr.
Har idag liten grunngjeld men gjelden har ekstremt høye salærer og renter. Og Ofte krever inkassoselskapene mer en 1000% av det opprinnelige kravet. Dette kommer jeg meg ikke ut av. Har forsøkt alt. Hva gjør jeg??

Svar:

Hei, Arbeidssøker.
Har du vært i kontakt med inkassobyrået? Det kan være at dere sammen kan finne frem til en løsning. Slik du beskriver det i spørsmålet, er ikke beløpet veldig stort. Du kommer deg ut av situasjonen ved å betale. Det kan kanskje hensiktsmessig for deg å kontakte kommunens økonomisk rådgiver. Alle kommuner plikter å ha denne tjenesten. Alternativet er å ringe 800Gjeld (80045353).

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Har det et helvete med gjeld og økonomisk problemer

Spørsmål:

Mitt spørsmål og mine problem er hvordan kan jeg betale gjeld mitt når jeg ikke har jobb og har andre problemer, av og til får jeg regninger fra steder som jeg har aldri hørt om eller had kontakt og noe steder er riktig men man må ha penger før man tar kontakt med de og når jeg tar kontakt så får jeg svar om å ta kontakt med avokat eller ta det opp med banken min, banken kan ikke gi lånn til meg siden jeg har inkasso eller de vil ikke gjøre noe med de problem, siden jeg har ikke jobb, jeg vil gjerne vite hvordan kan jeg leve med det eller fikse det, fordi jeg kan ikke kjøpe noe eller ha en visa til å bestiller flybillet og andre ting, hva som helst til meg eller til min barn. hva er deres tips , hvordan eller hvor kan jeg få hjelp og hvis i framtid finner jeg jobb, hvodn kan jeg starte det.

Svar:

Du må du raskt ta kontakt med kommunens økonomiske rådgiver, alternativt ringe 800Gjeld (80045353)for veiledning. At du får regninger fra selskap du ikke kjenner til, kan skyldes at den opprinnelige kreditoren har satt ut fakturahåndtering og inndrivning til noen andre. Det er forvirrende.
At du ikke har jobb gjør det vanskelig for selskapene å innvilge deg lån, og slik du beskriver din situasjon så er det neppe mer gjeld som vil være din løsning. Det er uansett alltid viktig å tilpasse forbruk til inntekt.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Ansvarsfraskrivelser

Spørsmål:
Jobber i bank hvor jeg snakker med inkassokunder på daglig basis.Har lagt merke til en del fellestrekk hos disse kundene og vil nevne noen av dem her:

– Mange tror at kreditt er gratis penger og forstår ikke hvordan betjening av kreditt fungerer. Tilbakebetaling og renter er ting som ignoreres av mange helt til det dukker opp inkassovarsler i postkassen – og i somme tilfeller selv etter det.

– Det aller første disse kundene innleder dialogen med er påstander om mangel på varsling. Banker er forpliktet å varsle ihht. inkassoloven, og de fleste varsler kunder via nettbank/sms/e-post/telefon utover det som er lovpålagt. Disse varslene har veldig ofte blitt ignorert av mottaker, som tror de kan få gjelden slettet pga. mangelfull varsling.

– Når den innvilgede kreditten er (nesten) oppbrukt ønsker mange kunder å øke denfor å ha mer penger tilgjengelig. Heldigvis tillater ikke banken jeg jobber i at kundene fortsetter å uthule grunnen under seg, og avslår slike forespørsler. Denne beskjeden blir ikke godt mottatt av kundene det gjelder.

– Det tar ekstremt lang tid før en betalingsanmerkning blir opprettet. Ofte opp mot 6 hele måneder fra første ikke-betalte forfall. Gjennom hele denne perioden har kunden anledning til å gjøre opp for seg og inngå en avtale med kreditor. I tilfellene hvor det ikke blir gjort kommer det ofte en betalingsanmerkning. Min påstand er at det er en særdeles god grunn for at en kunde har betalingsanmerkning, og at dette ikke er noe som skjer over natten. Likevel blir mange svært opprørte over at de nektes visse produkter/tjenester som følge av dette.

Jeg tror ikke det finnes noe annet land hvor det er lettere å unngå kredittproblemer enn Norge i 2014. Hele skolesystemet inkl. høyere utdannelse er gratis. Alle har tilgang til hele verdens kollektive informasjon gjennom internett. Det er ingenting som hindrer noen i å lære grunnleggende personlig økonomi. Det er på tide å ta ansvar for eget forbruk og slutte å løpe fra problemene.

Svar:
Det store flertallet av kundene dine tar ansvar for sitt eget forbruk. Kreditt har også et ansvar for å ikke innvilge lån til søkere som har dårlige forutsetninger for å betjene lånene. Og så bør man være mer moderat i markedsføringen av kreditt.
Når det gjelder forbruksgjeld og kredittkort, er det mulig å foreta en forenklet kredittvurdering, men spørsmålet er om ikke denne forenklede kredittvurderingen er blitt for enkel. Et gjeldsregister vil være nyttig her, og forslaget fra departementene som ble fremmet i 2013 bør realiseres. Det vil gjøre kredittvureringer mer forsvarlig.
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Lavere rente

Spørsmål:
 Kan en bank omgjøre kredittkortgjeld til en gjeld med lavere rente?
Svar:
Under gitt forutsetninger kan det være mulig å få et rammelån på boligen, hvor man innenfor rammen bruker midler for å nedbetale kredittkortgjeld.
Det er også kjent at banker tillater økning av eksisterende boliglån, mot at økningen benyttes til å nedbetale dyrere lån. I det senere har det blitt hevdet at banker motsetter seg akkurat dette siste, men det har ikke vi i Forbrukerrådet dekning for å hevde. Dersom du skulle oppleve det, vil det være mulig å flytte boliglånet til en annen bank, samtidig som du øker lånet for å betale kredittkortgjeld.
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Betalingsanmerkning etter gjeldsordning

Spørsmål:
 Jeg har hatt gjeldsordning i snart fem år og har to år igjen av dette (fikk syv år grunnet studielån). Når vil mine betalingsanmerkninger forsvinne slik at jeg kan begynne å tenke på å ta opp boliglån og slikt?
Svar:
En offentlig gjeldsording er et generaloppgjør som skal sette skyldnere i stand til å begynne på nytt og betalingsanmerkningene skal etter gjeldende regelverk slettes når de er oppgjort.
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (3 votes cast)

I forhold til resten av verden

Spørsmål:
 Hvordan er Norge her i forhold til resten av verden – Europa – Norden?
Svar:
Når det gjelder boliglån, er Norge blant de landene i Europa som har høyeste belåningsgrad. Dette har ført til at IMF, Verdenbanken, Norges Bank og Finanstilsynet er bekymret for finansiell stabilitet.
Norge er også spesielt ved at vi gjerne skal eie egen bolig og ved at vi primært foretrekker flytende renter på boliglånene.
Rentenivået i Norge er lavt, men i land rundt oss er rentenivåene enda lavere.
Mens 18 nasjoner i Europa har en eller annen form for gjeldsregister, har vi ikke noe slik i Norge og etter det jeg forstår er det ikke noe på gang heller.
I Europa er det flere land som har direkte regulert rentienivå, mens det i Norge er markedet som fastsetter pris på lån og kreditt. Frankrike trekkes gjerne frem som et land med et godt regulert system
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Er det ikke på tide med en kredittvurdering for å få forbrukslån?

Spørsmål:
 Kort og godt: Er det ikke på tide å forlange en offentlig kredittvurdering når forbrukslån ønskes?
Svar:
Det er mange som ønsker å innføre et gjeldsregister i Norge for å styrke kredittvurderingen. Ved siste høringesrunde om dette, var flertallet av høringsinstanser for det. Også Finansieringsselskapenes forening, Finans Norge, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. Og Norge var ganske nær ved å få de nødvendige prosessene i gang høsten 2013. Den gang ble det stanset i budsjettprosessen, fordi ny regjering med Høyre og FrP ønsket å se på andre mulige innretninger av selve gjeldsregisteret. Vi venter utålmodig på neste trekk
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tidligere betalingsanmerkninger

Spørsmål:
 Jeg har tidligere hatt to betalingsanmerkninger i korte perioder før de ble slettet. Står det registrert noe sted at jeg har hatt betalingsanmerkninger tidligere? Vil dette kunne ha noe å si for fremtidig boliglån?
Svar:
Etter gjeldende regelverk skal betalingsanmerkinger slettes når man har gjort opp for seg.
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Maksimal rentesats

Spørsmål:
 Hei, mange land har innfoert maksimal rente paa forbrukslaan og kredtittkort. Selv om dette smaker av inngrep og regulering, synes jeg det ville ha vaert en fornuftig vei aa gaa. Dette er ikke et vanlig produkt, men et ofte unoedvendig produkt som oedelegger mange menneskers liv. Jobb for aa innfoere maksimal rentesats og faa dette under kontroll!
Svar:
Enig. Mange Europeiske stater har slik direkte regulering, og Frankrike, sammen med Belgia og kanskje Polen trekkes gjerne frem som eksempler på vellykket regulering.
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)

MasterCard

Spørsmål:
 Jeg jobber å får en lønn på rund 20.000 men har Altid masse gjeld. Har kanskje 5 forskjellige master card å alle er brukt opp. Hva skal jeg gjøre ? Ingen vil gi meg no lån for at jeg kan samle dette på en?
Svar:
Det er alltid viktig å sette forbruk i linje med inntekter. Et viktig virkemiddel er å lage budjetter. Et utgangspunkt kan være SIFO budsjettene som du finner på http://www.sifo.no/page/Lenker//10242/10278

Ellers vil det kanskje være aktuelt for deg å komme i kontakt med kommunens økonomiske rådgiver, alternativt å ringe NAVs gjeldstelefon 800Gjeld (80045353) for veiledning.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Oversikt over alt man skylder?

Spørsmål:
 Har en god kompis som bor hos meg og skylder penger overalt tror jeg.
han åpner aldri post og lar alt bare gå til trekk fra kontoen.
Det verste er at han tjener 700 tusen i året.
Hvor kan han finne oversikt over alt han skylder ?
vil hjelpe han med dette så han heller kan betale ned på ett lån
Svar:
Du stiller et veldig godt spørsmål, for det er ikke enkelt å få full oversikt over egen gjeld. Et nasjonalt gjeldsregister ville løst det, men det har vi ikke. Inntil videre kan han ta utgangspunkt i likningen, hvor registrerte låneytere forekommer. Dessverre vil det være tidsforsinkelser her, så det kan være nye låneytere som ikke fremkommer.

Din kompis kan ha godt av å ta kontakt med kommunens økonomiske rådgiver eller ringe NAVs gjeldstelefon 800GJELD (80045353) for veiledning. Han bør også åpne posten og sette opp budsjett.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nedbetalt gjeld

Spørsmål:
 Jeg har tidligere hatt økonomiske problemer og en god del ubetalte regninger og gjeld. Etter noen tøffe år har jeg klart og nedbetale alle inkassokrav og all gjeld. Det siste ble betalt i Juni i år. Hvor lenge vi jeg fortsatt ha betalingsanmerkninger/ være svartelistet? Ønsker aldri å sette meg i tilsvarende situasjon igjen, dagen jeg betalte den siste fakturaen føltes som om en bør på ett tonn var fjernet fra mine skuldre. Men å ta opp ett boliglån sammen med min kjære vil være ønskelig i fremtiden.
Svar:
Gratulerer og vel overstått. Etter gjeldende regelverk skal betalingsanmerkningene slettes etter at du har gjort opp for deg.
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Personlig Konkurs

Spørsmål:
 Jeg har hørt om folk som slår seg personlig konkurs og blir satt under «administrasjon» og for minimum for å leve for.

Hva skal til for att dette skjer og hvor mye for dem å leve for??

Svar:
Du snakker om en gjeldsordning, hvor man inngår avtale om 5 eller 7 års smalhans for å kvitte seg med gjeld man blir vurdert varig ute avstand til å betjene. Dette er aktuelt for ca 3000 personer i år.
Det er naturlig å ta kontakt med øknomiske rådgivere i kommunen for å bli bedre kjent med ha det vil innebære og om man tilfredstiller kravene for ordingen.
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Dyre forbruksslån gitt til psykisk utviklingshemmet

Spørsmål:
 Har en sønn som er blitt gjeldsslave pga utallige innkjøp over tid som er gått til innkasso.
Finnes det noen mulighet i lovverket der man kan søke kommunen om bistand til et lån for samling av gjeld? Det er risikabelt for u.t å stille som kausjonist, da det ikke finnes noen lovhjemmel for å hindre at det samme skjer i fremtiden. Jeg har tatt opp problemet og tidligere sendt brev ad dette til politikere, da det er mange som tar opp rådyre forbrukslån hvor de ikke ser konsekvensene… Det ser ikke ut til å være vilje fra politikere om å gjøre noe med lånehaier, dessverre. Å få umyndiggjort en person er nærmest umulig.
Svar:
Jeg forstår det slik at din sønn er psykisk utviklingshemmet og likevel fått kjøpskreditt eller liknende. Løsingen kan ligge i å tilskrive kreditinformasjonsbyrående og sperre for utlevering av informasjon. Det til avskjære kredittytere til å gjennomføre forenklet kredittvurdering og dempe kredittopptak. Ellers pliker alle kommunene å tilby økonomisk rådgivning.
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Betalingsanmerkning

Spørsmål:
 Hvordan vet man når man får eller om man har en betalingsanmerkning?
Svar:
Inkassobyrået skal varsle og du kan sjekke hos kredittinformasjonsbyråene.
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)