Den felles pengepolitikken

Eurolandenes nasjonale pengepolitikker ble ved euroen innførsel erstattet av en felles pengepolitikk. Den føres av Den Europeiske Centralbank (ECB).

Målet for den felles pengepolitikken er å fastholde stabile priser. Det er fastlagt i Traktatens artikkel 105. ECB har definert, at stabile priser skal forstås som en stigning i prisene i euroområdet på under, men tett på 2 prosent om åren på mellomlang sikt.

Hvis målet om prisstabilitet ikke bringes i fare, kan den felles pengepolitikken også medvirke til å øke vekst og sysselsetting i eurolandene.

ECB treffer sine pengepolitiske beslutninger på bakgrunn av analyser av en rekke økonomiske faktorer, som har innflytelse på prisutviklingen, herunder realøkonomiske og finansielle nøkkeltaller samt utviklingen i pengemengden.

ECBs instrument til å utføre den felles pengepolitikken er blant annet renteendringer.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Den felles pengepolitikken, 5.0 out of 5 based on 1 rating