Fleksilån – er fleksilån det rette for deg

I juli 2008 lånte bankene og kredittforetakene ut fleksilån med pant i bolig på i alt 279 milliarder kroner. Det var en økning på 125 milliarder, eller 80%, sammenlignet med juli i fjor.

Utnytter ledig sikkerhet
På grunn av stigende boligpriser de siste årene er boligen til Ola og Kari Nordmann blitt mer verdt. Et fleksibelt boliglån utnytter det faktum at banken har fått økt sikkerhet for sitt utlån. Dermed kan du få en ledig kreditt som ligger mellom det du har i lån i dag og for eksempel 60% av boligens verdi.

Kan brukes på hva du vil
Velger du fleksilån i Storebrand og har et boliglån idag innenfor 60%, kan du låne inntil 75% av verdigrunnlaget. Det vil si at du får 15% ekstra tilgjengelig kreditt som du kan bruke på hva du vil. For en bolig verdt 2 millioner, vil det si 300.000 kroner ekstra.

– Øker du rammelånet for å f.eks. kjøpe en bil, bør du betale ned den delen av lånet raskere, f.eks. i løpet av fem år. En god regel er at nedbetalingen matcher verdifallet på produktet du låner til, sier Sættem.

Må ha kontroll
– Det som er gunstig med fleksilån, er at du kan regulere det selv. Vi slipper å søke banken hver gang vi trenger penger. Men fleksilån krever at du har god kontroll på økonomien, sier Dag Esben Fredriksen.

Han er i full jobb, mens kona er 50 prosent arbeidsufør. Sammen har de to barn.

Da de flyttet inn i tomannsboligen på Lund for fire år siden, tok de opp et annuitetslån med faste månedlige avdrag. Etter hvert krevde behovet for mer plass utvidet lån.

Gå på en smell

Nyhus tror at de som har en trang økonomi og som merker renteøkningen godt, kommer til å gå på en smell i det lange løp.

– Det kan godt hende at det er avdraget på boliglånet som blir redusert i stedet for forbruket, sier Nyhus. Hun er ekspert på økonomisk psykologi og forsker på hvordan vi styrer pengene våre.

– For svært mange handler penger om å skaffe seg kortsiktige gleder og for slike kan lett tilgang på lånte penger raskt føre til økt forbruk, sier Nyhus.

– Dermed blir lånetaker sittende med et høyt boliglån. Dersom boligprisene synker kommer egenkapitalen til å forsvinne.
Annehver har fleksilån

På landsbasis velger nå halvparten av nye lånekunder fleksilån. Årsaken er at slike lån ofte har lavest rente. I tillegg gir de god tilgang til billig kreditt med pant i huset. Nyhus ser også fordelen med slike lån.

– Denne type lån forutsetter at lånetaker har veldig god selvkontroll og tenker framover og tar hensyn til den økonomiske fremtiden.

————————————–

OBOS Fleksilån
Med et Fleksilån i OBOS kan du være din egen banksjef og utnytte en gitt låneramme etter eget behov. Dette er et fleksibelt alternativ for deg med god sikkerhet og ordnet økonomi.

Slik fungerer OBOS Fleksilån:

* Du innvilges en låneramme på inntil 60% av godkjent markedsverdi av din bolig
* Du velger selv om du vil benytte hele eller deler av rammen
* Du velger selv når og hvor mye du vil nedbetale innenfor innvilget låneramme
* Lånet innvilges med en total løpetid på inntil 30 år, hvorav inntil 10 års avdragsfrihet
* Lånet betjener du i vår nettløsning espar.no

Hva er et OBOS fleksilån, og hvordan får jeg dette?

Fleksilån innvilges som en låneramme på inntil 60% av boligens verdi. Du betaler kun renter av den delen av lånet som du benytter, og du disponerer lånet selv via eSpar.

Lånet er avdragsfritt i 10 år, og rentene legges til lånets hovedstol hver måned. Kryss av for fleksilån på søknadsskjemaet.

————————————

-Tok helt av
Først ut med fleksilån var SpareBank 1 SR-Bank i 2002.

– Vi så at nettbanken begynte å bli stadig mer brukt av kundene, og vi fikk signaler fra kunder som lurte på om de kunne få mulighet til å styre lånet sitt selv gjennom nettbanken. Det ville gi bedre oversikt og mer fleksibilitet. Vi smidde fort og tilbød et fleksilån. Det fikk en forsiktig start, men etterhvert tok det helt av. Nå er halvparten av de nye lånene vi gir fleksilån. Dette er et produkt som er kommet for å bli, sier produktansvarlig Oddvar Rettedal SpareBank 1 SR-Bank til DN.

-Krever disiplin
Rammelånene gir lånekunden mulighet til å låne opp til en viss prosent av boligens verdi, normalt innenfor en ramme på 80 eller 60 prosent av boligens verdi.

Slik bruker kundene fleksilånet:

Jeg har brukt midlene til å:

1. Betale oppussing eller utbygging av egen bolig – 61 %
2. Kjøpe bil eller båt – 38 %
3. Få mer penger å disponere for en periode – 37 %
4. Kjøpe hvitevarer/brunevarer – 29 %
5. Investere i aksjer – 23 %
……..
9. Kjøpe feriebolig – 16 %
10. Betale feriereiser – 16 %
11. Investere i spareprodukter – 14 %

——————-

Voldsom vekst.
I desember 2005 hadde nordmenn tatt opp 32,6 milliarder kroner i form av fleksible boliglån, populært kalt boligkreditt, rammelån eller fleksilån. I november 2006 var det totale lånebeløpet steget til hele 88,3 milliarder kroner. Det er nesten tre ganger mer enn i desember året før. Fleksilån utgjorde i desember 2005 3,5 prosent av alt nordmenn hadde lånt i banker og kredittinstitusjoner. I november 2005 utgjorde fleksilån cirka 9,0 prosent av den totale lånemassen.

– Økningen er voldsom. Nordmenn låner altså nesten tre ganger så mye gjennom slike lån som ved utgangen av 2005, sier Helene Lund, informasjonsrådgiver i FNH, til Forbruker.no.

Boliglånskunder som har gått over til fleksilån vil aldri kunne tenke seg å gå tilbake til vanlig boliglån, viser en ny undersøkelse fra Fokus Bank. Friheten til å styre egen økonomi er det viktigste argumentet.

Ille ved krakk.
Også Ommund Braut, seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi, er positiv til lånetypen.

– Har du normal og sunn økonomi, er det fleksilån du skal ha. Har du disiplin til ikke å bruke opp alle pengene med en gang, er det smart å ta opp slike lån. FNH-tallene viser at fleksilån har slått skikkelig an, og det er forståelig. Samtidig skyldes ikke økningen nødvendigvis nye lån alene. Mange har omgjort tradisjonelle lån til fleksilån, sier han.

Han viser til at bankene med slike lån bruker mindre tid enn før på saksbehandling og vurdering av kundene. Fleksilån er effektiviserende, og gir fordeler både for bankene og kundene.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)