Gjeld

Gjeld er økonomisk skyld, i visse forbindelser enhver formuerettslig forpliktelse, men i alminnelighet bare forpliktelser som går ut på å betale penger. For gjelden utstedes ofte gjeldsbrev eller annet dokument.
Renter

Skyldneren plikter som hovedregel ikke å betale renter mens gjeldsforholdet består, med mindre det er særskilt avtalt (f.eks. i låneforhold). Oversittes betalingstiden, må derimot skyldner svare rente (kalt forsinkelsesrente eller morarente) etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. des. 1976. Forsinkelsesrenten begynner å løpe etter en på forhånd fastsatt forfallsdag, eller en måned etter skriftlig krav om betaling.
Deponering

Ved deponeringsloven av 17. feb. 1939 er det gitt regler om deponering i gjeldsforhold. Dersom den som skylder penger eller verdipapirer ikke får oppfylt sin forpliktelse på grunn av fordringshaverens forhold, kan han bli fri for sin forpliktelse ved å deponere det han skylder i Norges Bank i samsvar med lovens regler.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)
Gjeld, 4.2 out of 5 based on 6 ratings

Tags: , ,