Kontantløst i Danmark?

kontantlost-samfunn14. mai 2015

Regjeringen i Danmark har nettopp lagt fram en rekke nye initiativ.

Et av forslagene går på at butikker ikke lengre skal være forpliktet til å ta imot kontanter. Dermed blir det unektelig noe mer vanskelig å handle for de som bare bruker kontanterer.

Det vil fortsatt være mulig å betale med kontanter i noen typebutikker. I utspillet heter det konkret:

«Regeringen foreslår derfor, at kontantreglen pr.1. januar 2016 avskaffes for utvalgte butikker, herunder restauranter, klesbutikker og bensinstasjoner. Dagligvare, butikker med post, apoteker, leger, tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer, posthus og kiosker, kantiner osv. på offentlige sykehus og pleiehjem skal fortsatt ta imot kontanter.»

Uenighet om det kontantløse samfunnet

Både i lovgivningen, teknologien og befolkningen er det forskjellige holdninger til utviklingen i retning av flere elektroniske betalinger og overførsler.

De fleste voksne danske har et Dankort, og de offentlige myndighetene krever at de har en Lettkonto, slik at at de kan motta offentlige overføringer. Dessuten foretar det offentlige selv betalinger og mottar penger via overførsler, men det er også lovgivning som trekker i den annen retningen. Det har bunn i en lovgivning som i stort omfang er laget for en del år siden, der de digitale betalingsmulighetene ikke var så omfattende.

Fornøyde med digitale betalinger

bare-kortMange mener også at den generelle teknologiske utviklingen med smarttelefoner samt en lang rekke betalingsapper øker mulighetene for å sende og motta penger samt gå i nettbanken når man er på farten. «Det er med på å endre danskenes holdning til de elektroniske betalingene, og vi er i det hele tatt glade for kortene våre, hvor vår største bekymring er nedetid i systemet, slik at vi ikke kan betale med det, noe som nesten aldri skjer», er et argument.

Betalingsmulighetene blir lettere å forstå

Selve utrykket «det kontantløse samfunnet» har blitt mer og mer vanlig i mediene de siste ti årene fordi den teknologiske utviklingen har gjort det tydeligere for folk at det finnes nye digitale betalingsmuligheter. Det er mange  allerede i dag, men det kommer flere i nær fremtid.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Kontantløst i Danmark?, 5.0 out of 5 based on 1 rating