Lån med fast rente

Du kan ta opp et lån med fast rente enten som et obligasjonslån eller et kontantlån. Både kontantlån og obligasjonslån betales normalt tilbake som annuitetslån.

Velger du å finansiere din bolig med et lån med fast rente, skal du dra stilling til:

* Hvilken lånetype, du ønsker – obligasjonslån eller kontantlån
* Om du skal ha avdragsfrihet i en periode
* Hvilken kupongrente obligasjonene bak lånet skal ha
* Hvor lang løpetiden skal være
* Om du vil pleie din gjeld aktivt

Obligasjonslån eller kontantlån

Du kan velge å få et lån med fast rente utbetalt enten som et obligasjonslån eller et kontantlån.
Obligasjonslån

Lånetypen er den mest vanlige. Du får et lån med fast rente i et avtalt antall år, likevel høyst 30. Du kan legge om lånet, fordi obligasjonene alltid kan kjøpes til markedskursen (likevel høyst kurs 100) ved innfrielse. Samtidig er eventuelle kursgevinster ved innfrielse skattefri. Kursen er som regel alltid under 100 ved utbetaling, så lånets hovedstol vil alltid være høyere enn det utbetalt provenyet.
Kontantlån

Ved opptak av et kontantlån blir kurstapet innregnet i renten og er fradragsberettiget. Ytelsen etter skatt er derfor litt lavere enn for obligasjonslån, hvor kurstapet skal betales som avdrag.

Kursgevinster på kontantlån er skattefri, hvis lånet er opptatt eller overtaket før 1. januar 1996, mens kursgevinster på kontantlån opptatt eller overtatt etter denne datoen er skattepliktige. Det begrenser de potensielle fordelene ved låneomlegging. Kursgevinstene er likevel ikke skattepliktige ved eierskifte.
Skal du velge obligasjon- eller kontantlån?

I de fleste tilfellene bør man velge å få sitt lån utbetalt som et obligasjonslån – på tross av at kurstapet ved låneopptaket blir innregnet i renten på kontantlån og dermed omdannet til fradragsberettiget rente.

Til gjengjeld vil du med et kontantlån bli beskattet av eventuelle kursgevinster ved omlegging av ditt lån. Derfor er et obligasjonslån bedre, hvis du ønsker å utnytte rentesutsvinga til aktiv gjeldspleie – dvs. konvertere ned, når renten er falt og konvertere opp, når renten er steget.

Kontantlån kan anbefales, hvis du ønsker en fast rente med så lav ytelse som mulig og samtidig ikke vekte konverteringsmuligheten høyt.
Regn på obligasjon- og kontantlån
Lån med avdragsfrihet

I Nordea er det mulig å ta opp lån med sikkerhet med avdragsfrihet i opp til 10 år. I den avdragsfrie perioden betaler man bare rente og bidrag på lånet.

Lån med avdragsfrihet virker umiddelbar billigere enn lån med løpende avvikling. Men man skal være oppmerksom på at de avdragene man ikke betaler i den avdragsfri periode, skal betales sen – enten ved å betale en enda høyere ytelse i resten av lånets løpetid eller ved å betale summen av de utsskutt avdragene på det tidspunktet lånet løper ut.

Derfor skal du nøye overveie om du forventer at dere økonomi kan romme endringene på et senere tidspunkt. Less mer om lån med avdragsfrihet
Kupongrente

Man kan typisk velge to forskjellige kupongrenter på sitt lån med fast rente. Selv om en lavere kupongrente typisk vil bety en lavere ytelse på lånet, vil det ofte være en fordel å velge lån med den høyt mulige kupongrente. Det skyldes at man dermed reduserer kurstapet ved låneopptaket mest mulig, hvilket særlig har betydning, hvis du ikke beholder lånet til utløp, f.eks. på grunn av en konvertering.
Løpetiden

På lån med sikkerhet til eierboliger er den maksimale løpetiden 30 år. Hvis du ønsker å pleie din gjeld aktivt, er det best å ha lengst mulig løpetid på lånet. Det skyldes at jo lengre løpetid en obligasjon har, desto mer svinger kursen på den. Det er nettopp kursutslagene, som gir konverteringsmuligheter.
Aktiv gjeldspleie

Dine valg mht. lånstype, kupongsrente og løpetid har betydning for dine muligheter for å pleie din gjeld aktivt og dermed oppnå konverteringsgevinster, når renten endrer seg.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
Lån med fast rente, 5.0 out of 5 based on 5 ratings