Id-kort og lån

Man skriver om ulike typer id-kort som man bruker for å legitimere seg med og styrke identiteten sin. Politimyndigheten utsteder det nasjonale id-kortet som også kan brukes innen Schengenområdet som pass. Det finnes også id-kort som utstedes av Svensk Kassaservice og banker. Andre id-handlinger er førerkort og pass.

Pålegitimation.se finnes også fakta om penger og lån. Hvis du funderer på å låne penger bør du først ta rede på hva det koster. Det gjør man ved å se på den effektive renten. Den består av både den nominelle renten, pluss alle avgiftene som oppstår når man låner penger. Når det gjelder boliglån er det ikke alt for stor forskjellen på renten, ettersom de bankene som gir boliglån ofte er seriøse aktører på markedet.

Når det derimot gjelder alle typene rasklån og smslån kan det skille i hundrevis av av prosent mellom ulike långiverer. Disse lånene er ofte ekstremt dyre og ikke regulerte i lov eller kontrollerte av noen myndighet. Lånene er på små beløp og skal betales tilbake innen en måned og derfor gjelder ikke Konsumentkreditlagen.

Derfor er det viktig å sammenligne den virkelige kostnaden når man skal låne penger. Sammenlign ulike tilbud både når du søker om et boliglån ettersom at disse lånene er på så store beløp, men også ved lite rasklån når noen långiverer tar ut ockerrenter for disse lånene.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Online lån

Nå slipper du gå til banken for å få et lån, nå går det å ta et lån på internet, altså en online lån. Det går for øyeblikket å søke om lån online, blant også å få svar direkte hvis man kan få lånet. Det har gjort det enklere å ta lån på internet enn å gå til banken for å ta et banklån. Forskjellen nå er at bare du oppkoplet online kan sammenligne ulike sorters lån, avgifter og renter.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (2 votes cast)

Billig lån

Billige lån uten sikkerhet, det høres nesten for godt ut til å være sant, men ikke desto mindre kan du søke om et billig lån her hos oss.

Det er en utbredt myte at et lån er billigere i banken, men det kan godt være billigere å låne pengene hos oss, tross det at vi ikke forlanger at du stiller sikkerhet og at du selv kan bestemme hva du vil bruke din billige lån til.
Du kan søke om et billig lån online og få svar innen 2 timer på hverdager mellom 8 og 16.30. Billige lån fås ikke lettere. sammenlign bare selv det du skal betale hos oss i forhold til hva du betaler for et forbrukslån hos din Bank eller hos en av de andre leverandørene av raske lån og f.eks. Kredittkort.
Vi har laget en sammenlignings side hvor du taster inn hovedstol, månedlig avdrag og rentesats,deretter kan du se hvor mye du sparer ved å ta opp lån hos våre samarbeidspartnere, som er av Norges ledende långivere og det er ikke uten grunn at vi formidler billige lån, raske, lett og sikkert og uten å stille dumme spørsmål om hva pengene skal brukes til. Tar du et billig lån hos oss, mener vi at det er din egen sak det du vil bruke pengene til. Noen ting her i livet skal være en privatsak.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.8/5 (8 votes cast)

Lån med omtanke

oktober 2007

de fleste av oss har av og til bruk for å låne penger. Hvert nyhet av oss har planer om å låne innenfor de neste 3 månedene. Hvert tredje vil låne til en ny bil, mens hvert

fjerde vil låne til å forbedre boligen. Det viser en undersøkelse, som TNS Gallup har gjennomført for Nordea, hvor 2100 dansker mellom 18-64 år har deltatt.

Men hvilket lån passer best til formålet? de fleste bruker mer tid på å velge bilens farge og modell enn på å tenke gjennom finansieringen. Det er en god ide å investere tid i å

finne det rette lånet til det rette formålet.
Økonomisk buffer

Våre behov for penger svinger fra måned til måned borte over året. Mange sauer en økonomisk overraskelse, hvert gang ferietiden nærmer seg, eller når julen banker på. Årets

høydepunkt koster penger. Det kan greies ved å ha en sparing til det uforutsette, en økonomisk buffer. Men nesten halvdelen med en årsinntekt på under 300.000 kr. har ingen

sparing. For de, som tjener over 300.000 kr. om året, er det en ut av tre, som ikke har en sparing til det uforutsette. Her kan en kassakreditt gi den nødvendige fleksibiliteten,

og ofte er det en billig metode til å finansiere smånedsutsvinga på budsjettet.

Det kan også være interessant å få et kredittkort, hvor alle kjøp først trekkes ved månedens utgang, og hvor det er knyttet en forsikring til de kjøpa du gjør med kortet. Det er

en annen måte å få fleksibilitet inn i budsjettet.
Bruk anledning eller hus som sikkerhet

Nesten hvert fjerde, som vil låne, skal forbedre boligen. For dem er det opplagt å undersøke om det vil være en fordel å dra lån i den fast eiendommen til å betale for

boligsforbedringene. Her er det en god ide å dra sin egen alder og livssituasjon opp til vurdering. Er man like etablert og har en stram økonomi, kan et avdragsfritt lån være en

god løsning. Det samme gjelder, hvis man er midt i livet og vil ha mer frihet til å reise og oppleve verdenen.

Få en peiling av din behov

Før du låner penger, kan du med fordel gi økonomien et service. Så kan du avgjøre hvor stort et lån din økonomi kan holde til, og hvor mye lånet kommer til å fylle på budsjettet

hvert eneste måned fremover.

Med den kunnskapen i bagasjen kan du etterpå velge bil eller badeværelse i ro og mak. Du kan selv regne på lån.
Lån med omtanke

Å låne eller ikke låne det er et spørsmål, som vi hver og en må tenke igjennom og sammenholde med de prioritetene vi har i tilværelsen. Tålmodighet er ikke alltid en dyd, for

viss opplevelser og tilbud kommer bare en gang. Dagdrømmer eller opplevelser på livets konto? Sunn fornuft og en snakk med banken om de økonomiske faktaene kan sette både drømmer

og økonomi i det riktige perspektivet.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Les mer om rentegarantilån

Rentetilpasningslån tilbys med refinansieringsfrekvenser fra 1 til 10 år. Typisk vil renten og dermed ytelsen være lavt på lån, som refinansieres hvert år. Til gjengjeld har du bare sikret din rente i en meget kort periode ad gangen. Du skal også være oppmerksom på, at jo lengre som er mellom refinansieringene, desto mer vil verdien av din gjeld svinge.
Avdragsfri periode

I Nordea kan du få lån med avdragsfrihet i opp til 30 år. I den avdragsfrie perioden betaler man bare rente og bidrag på lånet.

Lån med avdragsfrihet virker umiddelbar billigere enn lån med løpende avvikling. Men man skal være oppmerksom på at de avdragene, man ikke betaler i den avdragsfri periode, skal betales sen – enten ved å betale en enda høyere ytelse i resten av lånets løpetid eller ved å betale summen av de utsskutt avdragene på det tidspunktet lånet løper ut.

Derfor skal du nøye overveie om du forventer at din økonomi kan romme endringene på et senere tidspunkt.
Less mer om lån med avdragsfrihet
Maxrente – loft over renten

Du kan redusere risikoen for ytelsesstigninger ved å knytte en avtale om Maxrente til rentetilpasningslån. Med en Maxrente legges det tak over renten. Du bestemmer selv nivået for Maxrenten, og hvor lenge avtalen skal løpe – likevel maksimalt opp til 9 rentestilpasninger.

Prisen er et tillegg til renten på lånet og er fradragsberettiget akkurat som renten.

Rentetillegget varierer fra dag til dag og avhenger primært av nivået for rentetaket, og av hvor lenge avtalen løper. Alt sammen kan Maxrente oppfattes som en forsikring, som trår i kraft, hvis renten stiger markant, og som du hvert kvartal betaler en forsikringspremie for.
Overvåking av renteutviklingen

ditt valg av låntype betyr at du har en lav, men variabel rente. Vi kan hjelpe deg med å overvåke bevegelsene i den korte renten, så du får beskjed, hvis renten stiger. Du kan også få beskjed, når den fast renten er så lav, at den attraktiv for deg.
Lån i danske kroner eller euro

Rentetilpasningslån kan også fås i euro. Hvis du overveier å ta opp et rentetilpasningslån i euro, skal du forholde deg til:

*
Forskjellen mellom dansk rente og eurorente
*
Valutarisikoen på euro
*
Skatteregler for lån i fremmed valuta

Renten på lån i euro vil typisk være lavere enn på lån i danske kroner. Rentegevinsten på eurolån skal avveies mot valutarisikoen og de skattemessige forholdene.

Det er samtidig ikke de samme mulighetene for aktiv gjeldspleie med lån i euro.

Oppkonverteringer er mindre fordelaktige på eurolån, da man blir beskattet etter kursgevinstlovgivningens regler om fordringer i fremmed valuta. Kursgevinster blir beskattet, og kurstap kan trekkes fra. Det gjelder både valutakurs- og obligationsrenteregulereing.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Lån med variabel rente

Rentegarantilån

Med Rentegarantilånet utnytter du det lave rentenivået, like lenge renten er lav. Renten justeres 2 ganger årlig. Det betyr at du rask får glede av et evt. rentefall. Naturligvis betyr det også at du rask merker, hvis renten stiger. Kan du leve med det, så gir Rentegarantilånet deg besparelser her og nå.
Hvis markedsrenten stiger, stiger din rente aldrig over loftet

Ideen med Rentegarantilån er, at du som låntar er garantert et rentetak. Du betaler derfor variabel rente, inntil renten treffer taket.

Det tilbys denne versjonen av Rentegarantilån

* tak på 6 % og renten kan falle igjen

Mulighet for overvåking av Rentegarantilån

Selv om man velger et Rentegarantilån, viser våre erfaringer at det over en årrekke alltid vil oppstå mulighet for å tjene penger på å legge om igjen. Vi tilbyr deg derfor å holde øye med ditt lån og kontakte deg, så snart muligheten oppstår. Det er gratis og uforpliktende.
Rentetilpasningslån

Nordea Kredit tilbyr rentetilpasningslån, hvor perioden mellom rentetilpasningene kan være fra 1 til 10 år. Lånet kan være i danske kroner eller euro. Ved refinansiering fastsettes lånets rente for den kommende perioden.

Rentetilpasningslån med tilpassing hvert år gir med de nåværende rentesforholdene den største ytelsesbesparelsen i forhold til lån med fast rente.

Rentetilpasningslån blir nedsbetalt med samme løpetider som lån med fast rente, men da renten blir tilpasset over lånets løpetid, kan ytelsen endre seg fra periode til periode.

Du skal derfor ved hvert rentestilpasning dra stilling til om du vil fortsette med den valgt perioden eller legge om til en annen periode – eller lånesform.

Velger du å finansiere din bolig med et lån med variabel rente, skal du dra stilling til:

* Med hvilken frekvens lånet skal refinansieres
* Om du skal ha avdragsfrihet i en periode
* Om du vil legge tak over renten i en periode med en Maxrente
* Om du vil ha en avtale om overvåking av renteutviklingen
* Om lånet skal være i danske kroner eller i euro
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Lån med fast rente

Du kan ta opp et lån med fast rente enten som et obligasjonslån eller et kontantlån. Både kontantlån og obligasjonslån betales normalt tilbake som annuitetslån.

Velger du å finansiere din bolig med et lån med fast rente, skal du dra stilling til:

* Hvilken lånetype, du ønsker – obligasjonslån eller kontantlån
* Om du skal ha avdragsfrihet i en periode
* Hvilken kupongrente obligasjonene bak lånet skal ha
* Hvor lang løpetiden skal være
* Om du vil pleie din gjeld aktivt

Obligasjonslån eller kontantlån

Du kan velge å få et lån med fast rente utbetalt enten som et obligasjonslån eller et kontantlån.
Obligasjonslån

Lånetypen er den mest vanlige. Du får et lån med fast rente i et avtalt antall år, likevel høyst 30. Du kan legge om lånet, fordi obligasjonene alltid kan kjøpes til markedskursen (likevel høyst kurs 100) ved innfrielse. Samtidig er eventuelle kursgevinster ved innfrielse skattefri. Kursen er som regel alltid under 100 ved utbetaling, så lånets hovedstol vil alltid være høyere enn det utbetalt provenyet.
Kontantlån

Ved opptak av et kontantlån blir kurstapet innregnet i renten og er fradragsberettiget. Ytelsen etter skatt er derfor litt lavere enn for obligasjonslån, hvor kurstapet skal betales som avdrag.

Kursgevinster på kontantlån er skattefri, hvis lånet er opptatt eller overtaket før 1. januar 1996, mens kursgevinster på kontantlån opptatt eller overtatt etter denne datoen er skattepliktige. Det begrenser de potensielle fordelene ved låneomlegging. Kursgevinstene er likevel ikke skattepliktige ved eierskifte.
Skal du velge obligasjon- eller kontantlån?

I de fleste tilfellene bør man velge å få sitt lån utbetalt som et obligasjonslån – på tross av at kurstapet ved låneopptaket blir innregnet i renten på kontantlån og dermed omdannet til fradragsberettiget rente.

Til gjengjeld vil du med et kontantlån bli beskattet av eventuelle kursgevinster ved omlegging av ditt lån. Derfor er et obligasjonslån bedre, hvis du ønsker å utnytte rentesutsvinga til aktiv gjeldspleie – dvs. konvertere ned, når renten er falt og konvertere opp, når renten er steget.

Kontantlån kan anbefales, hvis du ønsker en fast rente med så lav ytelse som mulig og samtidig ikke vekte konverteringsmuligheten høyt.
Regn på obligasjon- og kontantlån
Lån med avdragsfrihet

I Nordea er det mulig å ta opp lån med sikkerhet med avdragsfrihet i opp til 10 år. I den avdragsfrie perioden betaler man bare rente og bidrag på lånet.

Lån med avdragsfrihet virker umiddelbar billigere enn lån med løpende avvikling. Men man skal være oppmerksom på at de avdragene man ikke betaler i den avdragsfri periode, skal betales sen – enten ved å betale en enda høyere ytelse i resten av lånets løpetid eller ved å betale summen av de utsskutt avdragene på det tidspunktet lånet løper ut.

Derfor skal du nøye overveie om du forventer at dere økonomi kan romme endringene på et senere tidspunkt. Less mer om lån med avdragsfrihet
Kupongrente

Man kan typisk velge to forskjellige kupongrenter på sitt lån med fast rente. Selv om en lavere kupongrente typisk vil bety en lavere ytelse på lånet, vil det ofte være en fordel å velge lån med den høyt mulige kupongrente. Det skyldes at man dermed reduserer kurstapet ved låneopptaket mest mulig, hvilket særlig har betydning, hvis du ikke beholder lånet til utløp, f.eks. på grunn av en konvertering.
Løpetiden

På lån med sikkerhet til eierboliger er den maksimale løpetiden 30 år. Hvis du ønsker å pleie din gjeld aktivt, er det best å ha lengst mulig løpetid på lånet. Det skyldes at jo lengre løpetid en obligasjon har, desto mer svinger kursen på den. Det er nettopp kursutslagene, som gir konverteringsmuligheter.
Aktiv gjeldspleie

Dine valg mht. lånstype, kupongsrente og løpetid har betydning for dine muligheter for å pleie din gjeld aktivt og dermed oppnå konverteringsgevinster, når renten endrer seg.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Guide til subprime-krisen

Hva er et subprime-lån?
Subprime er betegnelsen for et boliglån med sikkerhet i boligen, som er utstedt til en mindre kredittverdig person. Det kan f.eks. være en person, som tidligere har hatt problemer med å betale gjelden sin eller ikke kan legge de normale 20 prosent i utbetaling.

Kravene til å få et lån, er blitt lempen vesentlig av de amerikanske kredittinstituttene, og det er blitt sendt mange eksotiske lån på markedet de senere årene.

Det er blant annet konstruert lån med en svært lav rente det første året, som deretter stiger kraftig, som er opprettet lånetyper med 40 års løpetid og lån, hvor 105 prosent av boligens verdi belånes.

Hvorfor heter det subprime? – – – – –
I USA deles lån inn i tre typer, alt etter hvor gode de er.

De beste heter prime, de nestbeste nearet prime og de dårligste subprime.

Subprime lån er de dårligste lånene, som ytes til boligeiere med mindre god økonomi.

Hva er et NINJA-lån?
NINJA-lån er en betegnelse for boliglån, som er rettet direkte til folk uten inntekt og uten formue. Forkortelsen NINJA står for «No Income No Job and Assets».

Hvor stort er subprimmarkedet?
Subprime-markedet har opplevd pen vekst de siste årene. I dag utgjør det tett på 16 % av det totale markedet for boliglån i USA.

Hvorfor er subprime-lånene blitt et problem?
Problemet er oppstått, fordi boligprisene er falt i USA samtidig med at renten er steget.

Den korte renten i USA er steget fra 1,0 til 5,25 prosent på forholdsvis kort tid. Rentestigningen har gjort subprime-lånene dyrere, ettersom de typisk har variable renter.

Det har betydd at mange huseiere ikke lengre kunne betale lånene og det har ført til stigningen i antallet tvangsauksjoner.

Antallet tvangsauksjoner blant subprime-låntagere er steget fra 3,5 prosent til 5,1 prosent de siste to årene.

Hvorfor er subprime-lånene blitt et internasjonalt problem?
De kredittinstitutt som har utstedt subprime-lånene, har solgt lånene videre til investeringsbanker, som puljer lån sammen i obligasjoner, det så blir solgt til investorer.

Denne type obligasjoner har lokket med høye renter, som har fått pensjonsselskap, banker og hedgefonde til å investere i dem for å få et ekstra utbytte.

Men i det øyeblikket boligeierne ikke kan betale lånene sine, får investorene tap.

Krisen var ved å eskalere, da bankene enda ikke viste, hvem som var truet av tap pga. subprime-lånene og derfor ble svært forsiktige med å låne penger til hverandre.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.6/5 (7 votes cast)

Forleng nedbetalingstiden på lån

Forleng nedbetalingstiden på lånet ditt.

Hvis du forlenger løpetiden fra 15 år til 25 år vil de månedlige utgiftene falle med nær 2000 kroner måneden. Effekten er altså den samme som ved avdragsfrihet, og i virkeligheten er forlenget løpetid og avdragsfrihet to sider av samme sak. Begge deler innebærer at du betaler mindre avdrag i dag, mot å betale mer avdrag i morgen. Inflasjonen gjør at realverdien på de fremtidige avdragene blir mindre. De fleste vil nok likevel oppfatte forlenget løpetid som mindre dramatisk enn avdragsfrihet. Når du får bedre råd er det bare å redusere løpetiden igjen, hvis du vil.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Spammail kan ribbe bankkontoen din

Finansrådet advarer kraftig om at it-kriminelle forsøker å svindle seg til adgang til tusenvis av danskers nettbank via falske regninge-poster fra sikkerhetsfirma.

Hvis det ligger en mail, som tilsynelatende er fra sikkerhetsfirmaet F-Secure, i innbakken din, gjør du klokt i å unnlate å åpne den. Finansrådet advarer om at tusenvis av dansker i går mottok en falsk regningsoppkreving, som – hvis man åpner filen – kan gi svindlerne direkte adgang til ens nettbank.

Mailen ser ut som om, den er sendt av F-Secure, men avsenderne er it-kriminelle, som forsøker å lokke mottakerne til å åpne den lagt ved filen. Åpnet filen kan de it-kriminelle stjele nøkkelfiler og avlure passord, som er viktige sikkerhetsmessige elementer i mange danske nettbanker.

Tapet dekkes av banken

Spammailens avsender står som supportupdate@f-secure.com, og i emnefeltet står «Data er tillagt og sendt med denne meddelelse». Men det er altså ikke det riktige sikkerhetsfirmaet F-Secure, som står bak.

Hvis man allerede har åpnet filen og etterfølgende har brukt nettbanken sin, oppfordrer Finansrådet til straks å kontakte banken. Hvis det er lykkes de it-kriminelle å tømme kontoen, skal man likevel ikke fortvile. Bankene dekker tapet for privatkunder, hvis de utsettes for tyveri via nettbanken.

Rådene lyder:

* Bruk et antivirusprogram, som oppdateres automatisk og alltid er slått til.

* Installer løpende sikkerhetsoppdateringer til programvaren din.

* Bruk en personlig brannmur på datamaskinen. Åpn ikke lagt ved filer og klikk ikke på linker i mailer, med mindre det er en mail og fil, du har ventet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Når du skal i gang med å investere

De fleste nordmenn elsker å finne ut av hvor de kan få mye for pengene sine. Det gjelder, når vi kjøper melk i supermarkedet eller surfer på nettet for å finne det billigste digitalkameraet.

Men det blir mer innviklet, når verden faller på hvordan man får mye ut av sparingen sin. For skal man investere i aksjer, obligasjoner eller kanskje noe helt annet?

Aksjer, obligasjoner og investeringsfonder
På denne siden kan du få hjelp til det du skal overveie, før du går i gang med å investere pengene dine.

Man kan investere i mange forskjellige ting – men i denne guiden fokuserer vi på de mest vanlige investeringsformene, nemlig aksjer, obligasjoner og investeringsfonder.

Hvor risikovillig er du?
Før du investerer pengene dine, skal du tenke over hvor stor en risiko, du er villig til å løpe.

Er du for eksempel typen, som har is i magen, hvis aksjene dine plutselig faller til det halve i verdi i løpet av få dager? Eller vil du sove mer rolig om natten ved å vite at du har satt pengene dine godt og sikkert i statsobligasjoner?

Samtidig skal du også overveie om du vil følge investeringene dine tett eller heller vil forholde deg mer passivt.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

FORBRUKSLÅN – Find de Billige Forbrukslån!

Man må se seg godt omkring for å finne de billige forbrukslån. Et billig forbrukslån sammenlignet med et dyrt kan bety en stor forskjell i rådighetsbeløpet, som hvert måned er tilbake, når har betalt renter og avdrag for ditt lån. Like viktig, er det stor forskjell på når man igjen blir gjeldfri, dvs. tiden det tar å betale lånet helt. Vi viser deg på denne siden og på de øvrige sidene om lån hvordan du kan sikre deg en god handel og henleder også oppmerksomheten på at det er andre muligheter enn å låne.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Konvertere lån

Før du beslutter deg for å konvertere, bør du overveie:

* Hvilke forventninger har du til framtidige inntekter og utgifter?
* Er målet å spare opp nå og forbruke sen, eller omvendt?
* Hvilken vei forventer du, renten vil bevege seg?
* Når går du på pensjon?
* Ønsker du å bli boende i boligen?
* Vil du ha mulighet for å konvertere sen?
* Om du ønsker fast eller variabel rente?

Hvert gang renten endrer seg vesentlig, kan det bety en ny mulighet for å konvertere. Det er vanskelig å forutsi utviklingen, men erfaringene viser at renten svinger meget. Har du et lån med sikkerhet med fast rente kan du velge enten at opp- eller nedkonvertere.
Oppkonvertering

Når du konverterer opp, skifter du ditt lån med sikkerhet ut med et nytt lån, som har høyere rente. Det virker ulogisk, men du oppnår at obligasjonsrestgjelden blir lavere.

En tommelfingerregel for oppkonvertering er, at renten skal være steget to prosentpoeng fra det tidspunktet hvor du fikk det nåværende lånet. Men du må naturligvis vurdere – evt. sammen med din bankrådgiver – om lånet er stort nok og har en tilstrekkelig lang løpetid, til at fordelene ved konverteringen veier opp kostnadene.

Med oppkonvertering er målet å nedkonvertere, når renten faller. Din gevinst blir en lavere restgjeld og en lavere husleie.

Fordeler vet oppkonvertering

* Mulighed for senere nedkonvertering
* Reduksjon i obligasjonsrestgjelden
* Det legges tak over restgjeldens stigning.

Ulemper ved oppkonvertering

* Høyere husleie
* Kostnader i forbindelse med konverteringen
* Høyere forrentning i lånets løpetid.

Nedkonvertering

Du nedkonverterer, når du skifter ditt lån med sikkerhet ut med et nytt lån, som har lavere rente. Det er vanskelig å si når det er en fordel å nedkonvertere. Men en tommerfingerregel er, at renten skal være en prosent lavere, enn da du fikk lånet.

Fordeler vet nedkonvertering

* Lavere husleie
* Mulighed for senere opkonvertering.

Ulemper ved nedkonvertering

* Økning av restgjeld
* Kostnader i forbindelse med konverteringen.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Lånemuligheter ved reiser

Hvis du mangler litt ekstra lommepenger til reisen, så blir funnet det flere forskjellige lånemuligheter. Les her hvordan du kan gjøre ferien litt morsomt.

En ting er å få sammen skrapet penger til reisen, men man skal jo også helst ha med noen penger i lommen, så det er råd til drinker i baret, å gå på hyggelige kafeer og restauranter, prøve forlystelser, og noe som nå ellers koster på slik en ferie.
Hvis du ikke umiddelbar er i besittelse av de nødvendige midlene, blir funnet det forskjellige lånemuligheter. Noen av de større reiseselskapene, kan f.eks. tilby deg en reisekonto. Det finnes også en rekke finansieringsselskap som tilbyr forbrukslån, men det billigste er nok å henvende deg til banken din. De har lettest ved å sette seg inn i din personlige økonomi, og gi deg en billig løsning.

Som ved alle andre lån er det likevel en rekke ting du kan være oppmerksom på, for å sikre deg det billigste lånet. Ved sammenligning av lån bør du se på Årlige Omkostninger i Prosent, som er et samlet tall for lånets kostnader. Det lån som har de laveste % er det billigste.

Det kan vel betale seg å undersøke de forskjellige lånemulighetene, for å finne det billigste lånet. Husk på jo mindre du betaler i renter og gebyrer, jo mer har du råd til på ferien din.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Fleksilån – er fleksilån det rette for deg

I juli 2008 lånte bankene og kredittforetakene ut fleksilån med pant i bolig på i alt 279 milliarder kroner. Det var en økning på 125 milliarder, eller 80%, sammenlignet med juli i fjor.

Utnytter ledig sikkerhet
På grunn av stigende boligpriser de siste årene er boligen til Ola og Kari Nordmann blitt mer verdt. Et fleksibelt boliglån utnytter det faktum at banken har fått økt sikkerhet for sitt utlån. Dermed kan du få en ledig kreditt som ligger mellom det du har i lån i dag og for eksempel 60% av boligens verdi.

Kan brukes på hva du vil
Velger du fleksilån i Storebrand og har et boliglån idag innenfor 60%, kan du låne inntil 75% av verdigrunnlaget. Det vil si at du får 15% ekstra tilgjengelig kreditt som du kan bruke på hva du vil. For en bolig verdt 2 millioner, vil det si 300.000 kroner ekstra.

– Øker du rammelånet for å f.eks. kjøpe en bil, bør du betale ned den delen av lånet raskere, f.eks. i løpet av fem år. En god regel er at nedbetalingen matcher verdifallet på produktet du låner til, sier Sættem.

Må ha kontroll
– Det som er gunstig med fleksilån, er at du kan regulere det selv. Vi slipper å søke banken hver gang vi trenger penger. Men fleksilån krever at du har god kontroll på økonomien, sier Dag Esben Fredriksen.

Han er i full jobb, mens kona er 50 prosent arbeidsufør. Sammen har de to barn.

Da de flyttet inn i tomannsboligen på Lund for fire år siden, tok de opp et annuitetslån med faste månedlige avdrag. Etter hvert krevde behovet for mer plass utvidet lån.

Gå på en smell

Nyhus tror at de som har en trang økonomi og som merker renteøkningen godt, kommer til å gå på en smell i det lange løp.

– Det kan godt hende at det er avdraget på boliglånet som blir redusert i stedet for forbruket, sier Nyhus. Hun er ekspert på økonomisk psykologi og forsker på hvordan vi styrer pengene våre.

– For svært mange handler penger om å skaffe seg kortsiktige gleder og for slike kan lett tilgang på lånte penger raskt føre til økt forbruk, sier Nyhus.

– Dermed blir lånetaker sittende med et høyt boliglån. Dersom boligprisene synker kommer egenkapitalen til å forsvinne.
Annehver har fleksilån

På landsbasis velger nå halvparten av nye lånekunder fleksilån. Årsaken er at slike lån ofte har lavest rente. I tillegg gir de god tilgang til billig kreditt med pant i huset. Nyhus ser også fordelen med slike lån.

– Denne type lån forutsetter at lånetaker har veldig god selvkontroll og tenker framover og tar hensyn til den økonomiske fremtiden.

————————————–

OBOS Fleksilån
Med et Fleksilån i OBOS kan du være din egen banksjef og utnytte en gitt låneramme etter eget behov. Dette er et fleksibelt alternativ for deg med god sikkerhet og ordnet økonomi.

Slik fungerer OBOS Fleksilån:

* Du innvilges en låneramme på inntil 60% av godkjent markedsverdi av din bolig
* Du velger selv om du vil benytte hele eller deler av rammen
* Du velger selv når og hvor mye du vil nedbetale innenfor innvilget låneramme
* Lånet innvilges med en total løpetid på inntil 30 år, hvorav inntil 10 års avdragsfrihet
* Lånet betjener du i vår nettløsning espar.no

Hva er et OBOS fleksilån, og hvordan får jeg dette?

Fleksilån innvilges som en låneramme på inntil 60% av boligens verdi. Du betaler kun renter av den delen av lånet som du benytter, og du disponerer lånet selv via eSpar.

Lånet er avdragsfritt i 10 år, og rentene legges til lånets hovedstol hver måned. Kryss av for fleksilån på søknadsskjemaet.

————————————

-Tok helt av
Først ut med fleksilån var SpareBank 1 SR-Bank i 2002.

– Vi så at nettbanken begynte å bli stadig mer brukt av kundene, og vi fikk signaler fra kunder som lurte på om de kunne få mulighet til å styre lånet sitt selv gjennom nettbanken. Det ville gi bedre oversikt og mer fleksibilitet. Vi smidde fort og tilbød et fleksilån. Det fikk en forsiktig start, men etterhvert tok det helt av. Nå er halvparten av de nye lånene vi gir fleksilån. Dette er et produkt som er kommet for å bli, sier produktansvarlig Oddvar Rettedal SpareBank 1 SR-Bank til DN.

-Krever disiplin
Rammelånene gir lånekunden mulighet til å låne opp til en viss prosent av boligens verdi, normalt innenfor en ramme på 80 eller 60 prosent av boligens verdi.

Slik bruker kundene fleksilånet:

Jeg har brukt midlene til å:

1. Betale oppussing eller utbygging av egen bolig – 61 %
2. Kjøpe bil eller båt – 38 %
3. Få mer penger å disponere for en periode – 37 %
4. Kjøpe hvitevarer/brunevarer – 29 %
5. Investere i aksjer – 23 %
……..
9. Kjøpe feriebolig – 16 %
10. Betale feriereiser – 16 %
11. Investere i spareprodukter – 14 %

——————-

Voldsom vekst.
I desember 2005 hadde nordmenn tatt opp 32,6 milliarder kroner i form av fleksible boliglån, populært kalt boligkreditt, rammelån eller fleksilån. I november 2006 var det totale lånebeløpet steget til hele 88,3 milliarder kroner. Det er nesten tre ganger mer enn i desember året før. Fleksilån utgjorde i desember 2005 3,5 prosent av alt nordmenn hadde lånt i banker og kredittinstitusjoner. I november 2005 utgjorde fleksilån cirka 9,0 prosent av den totale lånemassen.

– Økningen er voldsom. Nordmenn låner altså nesten tre ganger så mye gjennom slike lån som ved utgangen av 2005, sier Helene Lund, informasjonsrådgiver i FNH, til Forbruker.no.

Boliglånskunder som har gått over til fleksilån vil aldri kunne tenke seg å gå tilbake til vanlig boliglån, viser en ny undersøkelse fra Fokus Bank. Friheten til å styre egen økonomi er det viktigste argumentet.

Ille ved krakk.
Også Ommund Braut, seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi, er positiv til lånetypen.

– Har du normal og sunn økonomi, er det fleksilån du skal ha. Har du disiplin til ikke å bruke opp alle pengene med en gang, er det smart å ta opp slike lån. FNH-tallene viser at fleksilån har slått skikkelig an, og det er forståelig. Samtidig skyldes ikke økningen nødvendigvis nye lån alene. Mange har omgjort tradisjonelle lån til fleksilån, sier han.

Han viser til at bankene med slike lån bruker mindre tid enn før på saksbehandling og vurdering av kundene. Fleksilån er effektiviserende, og gir fordeler både for bankene og kundene.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)