Campinglån

Reis på campingferie med familien eller kjæresten hvis det er det du drømmer om. Ta et campinglån og få råd til opplevelser som er mer verdt enn kalde kontanterer.

Noen finansinstitusjoner, banker og finansieringsselskap tilbyr særlige lån rettet mot camperer, ofte i samarbeid med forskjellige camping-relatert foreninger. Så hvis du vil ha råd til en campingferie med dem du holder av så kunne et campinglån kanskje være en mulighet. Du kan likevel også bare ta et ganske vanlig lån.

Lån til formål som dette er typisk forholdsvis små (så dyrt er det jo heller ikke å campe), så man kan ofte betale dem tilbake i løpet av ganske kort tid. Derfor er det viktig at du sikrer deg at det rent faktisk er mulig å betale lånet tilbake rask. Noen långivere ser en fordel i at lånet ikke kan bli innfridd før tid, for så får de jo renter i hele låneperioden. Men det er jo deg som skal betale dette, så det er en god ide å sikre seg at lånet kan bli innfridd rask.

I forhold til andre lån til reiser skiller campinglån seg ved å gi en mer langsiktig verdi. Hvis du f.eks. låner for å få råd til et telt eller kanskje til og med en campingvogn, så er det jo noe du kan bruke mange år fremover. Det blir ikke forbrukt like med det samme.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Lån penger

Få det litt morsomere. Lån penger til ferien, et nytt fjernsyn eller kanskje en bil. Få et par gode råd før du låner, og se hvor det er mulig å låne billig.

Få råd til litt mer og gjør de tingene du har lyst til, men les først denne artikkelen. Artikkelen er den tredje i serien med gode råde før man låner. De to foregående artiklene heter forbrukslån og privatlån .

Få gode råd og lån penger
Når du går inn i banken eller henvender deg til et finansieringsselskap eller lignende, så tenk på at lånet er en vare du kjøper liksom alle mulige andre varer og finn det billigste.
Hvordan gjør man så det? Noenlunde akkurat som når du ønsker å finne de billigste varene nede i supermarkedet.

Først undersøker du markedet liksom du leser tilbudsavisene fra de forskjellige supermarkedene. Deretter kontakter du de billigste långiverne. Du kan evt. prøve å spille dem litt ut mot hverandre. Hvis långiver A er billigere enn långiver B, så kan du jo skrive det til långiver B. Så kan det jo være han går ned i pris for å få deg som kunde. Du kan så forhandle fram og tilbake inntil du ikke kan presse dem lengre ned.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Med fastrente lån kan tas opp som enten obligasjonslån eller kontantlån

Når du låner penger til boligen din som et obligasjonslån, skjer det i prinsippet det, at realkredittinstituttet selger obligasjoner for det beløpet, du låner. Banken kan som regel ikke selge obligasjonene til kurs 100. Obligasjonenes kurs endres hele tiden, i takt med at renten stiger eller faller seg. Kursen har betydning for hvor stort et lån du skal ta opp for å kunne betale selgeren den fastsatt kontantprisen.

Obligasjonskursen kan nå å endre seg i de ukene som går, fra du har fått tilbudt obligasjonslånet, til du får pengen utbetalt. Det kan være nervepirrende å følge kursene i den perioden, fordi den endelige kursen kan bety en del for din månedlige utgiften. For å unngå dårlig nattesøvn kan du velge å kurssikre lånet, så du får lånet til den kursen, som gjelder, når du får lånet tilbudt. Du betaler likevel gebyr for denne sikkerheten, og realkredittinstituttenes pris kan variere.

Et med fastrente obligasjonslån har som regel en høyere ytelse enn et lån med variabel rente. Til gjengjeld har det med fastrente lånet den fordelen at du kjenner den presise ytelsen fra den dagen du oppretter lånet, til den dagen du har betalt det tilbake. Du får altså ingen ubehagelige overraskelser, hvis renten stiger. Et med fastrente obligasjonslån er derfor et mer sikkert lån.

Faller renten, kan du innfri til kurs 100, enda obligasjonens kurs er steget til over kurs 100. Du har også mulighet for å innfri din lånet til den aktuelle kursen. Det betyr, å være renten steget – og kursen på din lånet dermed fallet – kan du bringe din restgjelden ved en såkalt konvertering.

Denne mulighet har man ikke med et kontantlån, da en eventuell kursgevinst her vil bli beskattet. Kontantlånet er typisk litt billigt enn obligasjonslånet, men gir altså ikke samme innfrielsesmuligheter og anvendes bl.a. derfor ikke særlig meget av private boligseiere.
Variabelt forrentet lån

Lån med variabel rente har flere forskjellige navn. De kalles bl.a. fleks-lån, rentetilpasningsslån og tilpassingslån. Denne type lån har normalt en lavere ytelse enn de med fastrente lånene. Til gjengjeld avhenger ytelsen av om renten stiger eller faller. Hvis renten faller, blir ytelsen lavere. Omvendt blir ytelsen høyere, hvis renten stiger. Du kjenner altså ikke den presise ytelsen på lånet, og derfor er lån med variabel rente mer usikre enn med fastrente lån.

Det finnes flere forskjellige typer lån med variabel rente. F1-lån rentetilpasses hver år, mens F3- og F5-lån tilpasses henholdsvis hver tredje og hver femte år. Jo ofte lånet tilpasses, jo billigt er det typisk (gjelder ikke i øyeblikket, november 2006).

Hvis du skal velge mellom F1, F3 og F5, bør du bl.a. vurdere sannsynligheten for at du skal innfri din lånet i løpet av rentilpasningsperiod – f.eks. fordi du skal flytte. Hvis renten er falt i mellomtiden, kan det nemlig bli dyrt å innfri lånet, da kursen kan komme over 100. Du bør derfor velge fleks-lån med kort løpetid, hvis det er risiko for at du skal flytte innenfor den perioden rentetilpasningen gjelder.

P-lån er en særlig type lån, hvor det bare er en bestemt prosentdel av lånet, som rentetilpasses. Det er et lån, hvor det bare er usikkerhet om renten på en del av lånet.

T-lån er også et variabelt lån, men i stedet for at ytelsen endrer seg, er det restløpetiden, som varierer. Stiger renten, blir restløpetiden lengre, faller renten, blir restløpetiden kortere.
Lån med rentetak

Et lån med variabel rente og rentetak er en god mellomløsning, hvis man gjerne vil ha et forholdsvis billig lån med variabel rente, men samtidig gjerne vil være sikker på at renten ikke løper løpsk. Rentetaket setter nemlig en grense for hvor meget renten på lånet kan stige. Rentetaket kan f.eks. være på 4, 5 eller 6 prosent. Du betaler noe for den sikkerheten, rentetaket gir deg. Ytelsen på et lån med rentetak er derfor høyere enn ytelsen på et lån med variabel rente uten rentetak.

Lånet innfris til dagkurs. Det vil si at som ved fleks-lån kan du risikere å skulle innfri lånet til «overkurs», hvis du f.eks. skal flytte på et tidspunkt, hvor renten er falt.
Avdragsfrie lån

Likegyldig om du velger et lån med fast eller variabel rente, har du mulighet for å velge et avdragsfritt lån. Det vil si et lån, hvor du betaler rentene, men ikke nedbetaler på selve lånet. Avdragsfrie lån er ett av de nyeste tiltakene på lånemarkedet. De ble lansert 1. oktober 2003.

Et avdragsfritt lån er ikke avdragsfritt til evig tid. Det er typisk avtalt en avdragsfri periode på f.eks. 10 år, hvoretter du enten skal begynne å betale avdrag på lånet eller skal legge lånet om til et nyt avdragsfritt lån. Dette forutsetter likevel at husprisene ikke er falt, så du derfor ikke kan få det nye lånet innenfor 80 prosent-grensen.

Avdragsfrie lån er mer sikre i perioder, hvor husprisene er støtt stigende. Her vil du langsomt opparbeide en friverdi, enda du ikke betaler av på din gjelden. I perioder, hvor husprisene faller, er avdragsfrie lån mindre sikre. Du kan nemlig risikere at husets verdi faller så mye, at gjelden på et tidspunkt vil overstige husets verdi.

Ett med fastrente avdragsfritt lån er dyrere, men også mer sikkert enn et avdragsfritt lån med variabel rente.
Hva skal du velge?

Du kan få din bankrådgiveren til å beregne den månedlige ytelsen for flere forskjellige lånetyper og beregne hvor meget ytelsen på lånet med variabel rente vil stige, hvis renten stiger.

Som en tommelfingerregel skal din budsjettet henge sammen, uansett om du velger en finansiering med et med fastrente lån med avdrag eller et fleks-lån med eller uten avdragsfrihet. Du skal ha «plass» i din økonomien til eventuelle rentestigninger.

Umiddelbar er det vanskelig å vite hvilken vei renten beveger seg, og du bør derfor overveie hvilken lånetype det passer best til nettopp din økonomien og din temperamentet.

I 2006 valgte 25 prosent av alle låntagere lån med variabel rente, mens 75 prosent valgte med fastrente lån. Årsaken er antakelig, at de fleste forventer at renten vil stige i fremtiden, og at mange derfor velger de mer sikre med fastrente lånene.

Les mer i Bolius Fakta: lån med sikkerhet .
Hvilke gebyr og andre kostnader er det på lån med sikkerhet?

Utover rentene betaler du også en rekke gebyr og andre kostnader til bank, realkredittinstitutt og staten, når du låner penge. Det svinger seg om:

* Et lånessakgebyr på 1.000-2.500 kr.
* Et servicegebyr
* Et gebyr for tinglysningsekspedisjon
* En tinglysningsavgift til staten på 1,5 prosent av lånets størrelse
* Bidrag til realkredittsinstituttet.

Bidragsssatsen fastsettes etter, hvor stor en andel av boligen din du belåner. Jo høyt en andel av huset som er belånt, jo høyt er bidragsssatsen.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Sparing

Barnesparing

En god økonomisk start på voksenlivet. Foreldre og besteforeldre kan innsette opp til 36.000 kr.

Utdanningsoppsparing

Et godt supplement til ditt barns SU. Pengene kan tidligst utbetales etter 2 år – og bare hvis ditt barn er under utdannelsen.
Boligsparing

Øremerket sparing, som garanterer, at ditt barn har noen penger til boligformål. Kan opprettes av barnet selv, foreldre eller besteforeldre.
Barnebarnssparing

Suppler den vanlige barnessparingen med en barnebarnskonto. Så kan du som forelder eller besteforelder spare over 36.000 kr.  til ditt barn eller barnebarn.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Avdragsfrie lån 2

Danskene har for alvor tatt avdragsfrie lån til seg. I dag er fire ut av 10 hypoteklån uten avdrag. Avdragsfrie lån gir mulighet for å utsette avdragene i opp til 10 år, men du skal tenke deg godt om. Det er mange fallgruver, og du skal forholde deg kritisk til den rådgivningen du får.
I samarbeid med boligøkonom Poul Gammelgaard www.boligoekonomen.dk
INDHOLD
* Avdragsfrie lån er underlagt strenge lovkrav
* Innesbygget temmelig til avdragsfrihet
* Plassering av de avdragsfrie periodene
* Avdragsfrie lån kan være en dyr løsning
* Avdragsfrie lån og tilbakebetaling av dyr gjeld
* Avdragsfrie lån og pensjon
* Det er risikabelt bare å satse på avdragsfrihet
* Avdragsfrie lån gir fleksibilitet
* Forskjeller i vilkår og betingelser
* Hva skal du gjøre?
Siden midten av 1990 har utviklingen innenfor boligsfinansiering vært kjennetegnet ved en høy grad av produktutvikling. En av de største nyskapelsene er innføringen av avdragsfrie lån fra 1. oktober 2003. Populariteten snakker sitt tydelige språket, idet fire ut av 10 hypoteklån i dag er uten avdrag. Avdragsfrie lån er likevel en misvisende betegnelse, idet man bare utsetter avdragene og på den måten skyver gjelden foran seg.
Avdragsfrie lån er underlagt strenge lovskrav
Hypoteklån er underlagt strenge lovskrav, som fastsetter hvor meget du må låne i forhold til boligens verdi. Hvordan du skal betale lånet tilbake, er også fastsatt ved lov. For eiersboliger og fritidshus er hovedregelen, at lånet ikke må betales langsomt tilbake enn et 30-årig annuitetslån. Et annuitetslån er et lån, hvor ytelsen før skatt er den samme gjennom hele lånets løpetid. I begynnelsen av tilbakebetalingsperioden utgjør rentene den største delen av ytelsen, og i slutten utgjør avdragene den største delen. På grunn av den gradvis lavere renteandelen stiger ytelsen etter skatt en anelse gjennom lånets løpetid.
Det er en unntak fra regelen om tilbakebetaling som annuitetslån, idet du med avdragsfrie lån kan sette avdragene i bero i opp til 10 år. Ved lånets utløp har du mulighet for å lukke med en restgjeld, som svarer til de avdragene du ikke betalte i den avdragsfrie perioden. Restgjelden skal betales kontant, men som regel vil du kunne låne hit via et nytt hypoteklån. Det er likevel ikke alle realkredittinstitutt, som tillater restgjeld ved utløp, enda loven gir mulighet for det.
Innesbygget temmelig til avdragsfrihet
På de mer vanlige rentetilpasningsslånene (F1, F3 osv.) er det en innesbygget rett til avdragsfrihet, dvs. at du kan velge avdragsfrihet, hvis du ønsker det. Med andre lånestyper skal du på forhånd gjøre opp med deg selv om du ønsker mulighet for avdragsfrihet. Kursen på de avdragsfri obligasjonene er lavere enn kursen på obligasjoner uten rett til avdragsfrihet. Det betyr i siste ende at din gjelden blir litt større, enn hvis du hadde valgt lån med vanlige avdrag. Du kan lese mer om obligasjoner og hypoteklån i Bolius Fakta: Hypoteklån .
Plassering av de avdragsfrie periodene
På noen avdragsfrie hypoteklån har realkredittsselskapet bestemt at lånet skal starte med 10 års avdragsfrihet. Det gjelder uansett om du bare har behov for 3 år med avdragsfrihet. Andre realkredittsinstitutt har valgt den såkalte «klippekortsmodellen» hvor du velger selv hvordan du vil plassere de avdragsfrie periodene. Kanskje ønsker du å starte med 5 års avdragsfrihet og eventuelt bruke de resterende fem årene på et senere tidspunkt. Du kan f.eks. ha dem som en reserve, hvis du i en periode får bruk for et større rådighetssbeløp.
Avdragsfrie lån kan være en dyr løsning
Det er viktig, at du ikke velger avdragsfrie lån for å få «endene» i din privatøkonomien til å henge sammen. For det første gjør det deg mer sårbar, hvis ytelsen eller dine øvrige privatøkonomiske utgiftene stiger. Ytelsen er ekstra følsom overfor rentestigninger, hvis du har valgt et avdragsfritt rentetilpasningslån. For det annen er avdragsfrie lån dyrere enn lån med avdrag, sett i hele lånets løpetid. Det skyldes at du i den avdragsfri periode betaler renter og bidrag av en uendret gjeld. Den uendrede gjelden betyr også at dine ytelsene stiger markant, når du skal nedbetale på lånet. Har du eksempelvis hatt 10 års avdragsfrihet i starten av et 30-årig lån, har du 20 år til å betale den uendrede gjelden tilbake.
Avdragsfrie lån og tilbakebetaling av dyr gjeld
I noen situasjoner kan det være en god ide å benytte de sparte avdragene til å betale dyr gjeld tilbake med. På den måten betales den dyre gjelden rask tilbake, så de høye rentene blir mindre belastende for din privatøkonomien. Det kan f.eks. være tilfellet for boligkjøpere, som utover hypoteklån er nødt til å ta opp et høyt forrentet boliglån i banken. Om det er en god ide å bruke avdragsfrie lån til å betale dyr gjeld tilbake med, avhenger bl.a. av, hvilket avdragsfritt hypoteklån du velger, samt renteutviklingen og lånenes restløpetid. Har du frisverdi, er det ofte en bedre ide å betale de dyre lånene ut med et tilleggslån.
Avdragsfrie lån og pensjon
I andre situasjoner kan det være en god ide å sette de sparte avdragene inn på pensjonsordninger. Konstruksjonen krever grundig rådgivning, da det kan være vanskelig å gjennomskue om det er en fordel. Beslutningen skal sees i sammenhenger med din frisverdien, og du skal være oppmerksom på at pengen står bundet helt fram til pensjonen, hvilket krever luft i økonomien. Dessuten kan utbetalingene fra pensjonsordningene få innflytelse på din folketrygden og øvrige sosiale ytelser som pensjonist. Det betyr at den reelle skattebesparelsen på pensjonsordningen ofte forsvinner.
Det er risikabelt bare å satse på avdragsfrihet
Har du brukt de 10 årenes avdragsfrihet, kan du i prinsippet konvertere lånet til et nyt avdragsfritt hypoteklån og igjen begynne på en 10-årig periode med avdragsfrihet. Er boligprisene eller din inntekten i mellomtiden falt, kan du ikke være sikker på at du kan låne tilstrekkelig til å innfri det opprinnelige avdragsfrie lånet. Du skal nemlig kredittvurderes, og du må bare låne opp til 80 prosent av boligens handelspris. Derfor kan det være en farlig strategi å satse på å fornye det avdragsfrie lånet med et nyt. De samme problemene kan oppstå, hvis du skal selge boligen din, og boligprisene er falt. I så fall kan du risikere å skylde mer i boligen, enn du kan få ved salg.
Avdragsfrie lån gir fleksibilitet
Avdragsfrie lån kan være en praktisk foranstaltning for en kortere periode. Det kan være tilfellet, hvis du blir skilt, mister din arbeidet eller kanskje ønsker å gå på permisjon. I så fall vil de avdragsfrie periodene gi deg den fleksibiliteten som for en periode kan gi deg litt ekstra luft i økonomien. Du skal på forhånd være sikker på at du er i stand til å betale de høyere avdragene etter den avdragsfri periode.
Forskjeller i vilkår og betingelser
Overveier du å velge et avdragsfritt lån, skal du være oppmerksom på at det er forskjell på lånenes vilkår og betingelser. Ikke alle lånestyper har de samme vilkårene og betingelser for avdragsfrihet, og det er også forskjell på realkredittsinstituttenes produkter. Vil du være sikker på å velge det optimale avdragsfrie lånet, bør du undersøke de forskjellige lånestypene på markedet. Du bør også være oppmerksom på at avdragsfrie banklån som hovedregel er dyrere enn avdragsfrie hypoteklån.
Hva skal du gjøre?
Nå skal du ikke la deg forskrekke, men bare være oppmerksom på at avdragsfrie lån ikke er en gavesbod, og at det faktisk eksisterer fallgruver. Tenker du deg godt om, kan det i noen situasjoner være en god ide å velge avdragsfrie hypoteklån. Jo mer frisverdi og luft du har i budsjettet dess mindre er din risikoen ved å velge avdragsfrie lån. Ønsker du hjelp til å finne rundt i lånejungelen, skal du sikre deg at din rådgiveren ikke har økonomisk interesse i hvilket lån du velger. Det er nemlig ingen hemmelighet, at realkredittinstituttene i de mange situasjonene tjener mer på å tilby avdragsfrie lån enn vanlige hypoteklån med avdrag. Det skyldes at du betaler bidrag av en uendret gjeld.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Avdragsfrie lån

Husprisenes himmelsflukt har skapt helt nye låne- og finansieringsformer. Riktig mange dansker tar avdragsfrie lån, som gir luft her og nå. Men lånte penge skal betales tilbake på ett eller annet tidspunkt. Spørsmålet er bare når og hvordan. Og det trenger ikke være en dårlig ide å søke mot avdragsfrihet. Men det er flere ting, man bør ta i betraktning. Samlet sparing Først og fremst er det et spørsmål om familiens samlet sparing. Hvordan ser den ut i forhold til ønskene dere for hvordan DERE vil leve i dag? Og levesmåten, når I går på pensjon? Hvor stor er frisverdien dere i boligen? Sparer DERE opp til pensjon og hvor mer? Sparingen har stor betydning for avdragsfrihet. Det viser en utregning laget av BG Bank. Som illustrasjon er valgt to familier (begge 38 år) med presis den samme inntekten. Familien Hansen bor i et hus, som er dobbel så dyrt som det, familien Nielsen bor i, nemlig tre mill. kr. mot 1,5 mill. kr.. Familien Hansen har en gjeld i huset på 1,5 mill. kr. og en frisverdi på samme beløp. Familien Nielsen har en gjeld i huset på en mill. kroner og en frisverdi på en halv mill. kr.. Ifølge beregninger har Hansen råd til avdragsfrihet, fordi de har en større frisverdi, og fordi de løpende sparer mer opp, i og med at avdragene på lånet er større. Vi er godt polstret De stigende boligpriser har ikke betydd at vi har måttet skrue ned for forbruket. Det månedlige rådighetssbeløpet for en gjennomsnittsfamilie er steget med 3,5 prosent mer om året enn den vanlige prisutviklingen siden 1993. Derfor er danskene klare, selv om renten skulle stige attpåtil. I perioden fra i dag, til de blir 60 år, og går på AFP, sparer Hansen nesten 1,9 mill. kr. opp, mens Nielsen «bare» sparer knapp 1,5 mill. kr. opp. Hvis familien Hansen f.eks. velger 10 års avdragsfrihet på hypoteklånet dem, gir det dem ekstra 2.400 kr. til forbruk hver måned i ti år. Og formuen dem er stadig relativ stor, når de blir 85 år, nemlig hele 885.000 kr. Hvis familien Nielsen velger avdragsfrihet, blir det derimot på bekostning av levestandarden dem som pensjonister. Underskuddet, når de blir 85 år, vil slik være oppe på 1,2 mill. kr. – eller ytterligere ett underskudd på 171.000 kr. i forhold til situasjonen uten avdragsfrihet. Så man skal altså tenke seg godt om, før man trykker på den økonomiske pauseknappen.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Upartisk rådgivning om lån – lånerådgivning

Når SDO-lånene kommer på markedet til sommer, vokser behovet for upartisk rådgivning. Det mener forbrukerrådet.
1. juli kan bankene gi lån med pant i låners bolig, som vi kjenner det fra lån med sikkerhet. Det heter særlig dekka obligasjoner, eller SDO-lån.
Men bankrådgivere er selgere, før de er rådgivere. Derfor er kundene ikke alltid sikre på å få den uavhengig rådgivning, de har bruk for.

«Det er en helt grunnleggende økonomisk interessekonflikt mellom rådgiveren og han virksomheten på den einer side og kunden på den annen side. Den konflikt kan bare løses ved at man skiller rådgivning og produktsalg ad. Det vil være naturlig å få rådgivningen et helt annen sted enn det, hvor de selger produktene», sier Lotte Aakjær Jensen, forbrukerrådets økonom.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Prisen på lånet skal opplyses

Alle leverandører av lån skal skilte i forretningen med prisen på de lånene og kreditter, de gir. De skal også opplyse de årlige kostnadene i prosent ( ÅOP).

Det er forskjellige regler for skiltningen avhengig av om det er et finansinstitusjon eller en annen kredittgiver. Hvilke opplysninger man skal ha, avhenger av om lånet gis uten tilknytning til et bestemt produkt, eller om lånet gis med tilknytning til et bestemt produkt. Det vil si om leverandøren skilter med at en bestemt vare kan kjøpes på kreditt, eller at man kan låne penger til å kjøpe varer mer generell.

Det er kredittsavtaleloven og prismerkingloven, som har stukket ut reglene for hvilke opplysninger forretningen eller långiveren skal gi, når det gis opplysninger om lånet. Prismerkingloven og de tilhørende kunnjøring har regler for, hvordan det skal skiltes med kredittopplysninger – også i reklamer. Kredittavtaleloven forteller hvilke opplysninger man skal ha, når man inngår avtalen om lån eller kreditt.

Uansett hvilken type lån, man skal ha, skal långiveren alltid skilte med de årlige kostnadene (ÅOP) på det stedet hvor lånet tas.

Den, som låner pengene ut, skal skilte med: –

den årlige nominelle renten (den årlige renten med renters rente) –
den høyeste og laveste nominelle renten, hvis man kan låne pengene med forskjellige rentesatser –
eventuell løpende provisjon –
stiftelseskostnader til långiveren og at avgiftene (f.eks. skatt) til det offentlige ikke er angitt –
de årlige kostnadene i prosent for kreditten –
om det er kostnader ved sikkerhetsstillelse.

I eventuelt reklamemateriell og annonser skal ÅOP opplyses, hvis det gis opplysninger om prisen på lånet. Hvis renten angis, skal det være den nominelle årlige renten.

Låner man penger til et bestemt formål, f.eks. for å kjøpe fladskærmsfjernsyn på kreditt, skal lånleverandøren opplyse kontantprisen, kostnadene ved avbetalingsordningen skal angis i kroner og øre pluss de samlet årlige kostnadene i prosent.

Det er prinsipiell ingen regler for hvilke kredittopplysninger det skal gis ved lån, som tilbys på internett. Men hvis det gis opplysninger om kostnadene ved lånet, skal de årlige kostnadene angis i prosent. Hvis renten angis, skal det være den nominelle årlige renten.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tilbakebetaling av lån

Tar opp man et lån i et finansieringsselskap, er det 14 dagers returrett ved fjernsalg f.eks. via internettet.

Velger man å innfri lånet hos et finansieringsselskap, før lånet utløper, koster det et gebyr, og eventuelle stiftelseskostnader tapes.

Långiveren/finansieringsselskapet kan til enhver tid si opp lånet med f.eks. fire ukers varsel. Misligholder man tilbakebetalingen, kan lånet sies opp av finansieringsselskapet til øyeblikkelig innfrielse.

I banken kan lånet innfris til enhver tid, hvis man har lyst.
Ved et lån med variabel rente må banken ikke pålegge et gebyr, hvis lånet innfris før tid.

Ved et med fastrente lån kan det derimot godt være et gebyr ved innfrielsen. I noen tilfeller kan man tilogmed risikere å skulle betale overkurs ved innfrielse av det med fastrente lånet før tid.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Tilleggssikkerhet

Hvis man finansierer bygging av huset med banklån er den minimale egenfinansieringen som regel 10 % og 0 % hvis man har tilleggssikkerhet. I tilfelle man har tilleggssikkerhet gir banken om ønskelig en del av lånet før begynnelsen av byggingen i din disposisjon.

Som regel gir banken lån på grunnlag av fakturaene framlagt av oss som gjør at finansieringen av byggingen bli rask og bekvem og man slipper takseringen av fast eiendom i forskjellige byggeetapper som er plagsom og medbringer tilleggsutgifter. I dette tilfelle skal man når man søker om lån fra banken skrive som tilleggsbetingelse at lånet blir utbetalt på grunnlag av framlagte fakturaer. Sjekk også at den betingelsen blir med i låneavtalen som blir inngått senere.

Tilleggssikkerhet

Bankene legger normalt inntil 80 % av en fast eiendoms markedsverdi (bolig/hytte/tomt) til grunn som sikkerhet. Ofte mangler våre klienter egen fast eiendom som dekker opp for kravet til sikkerhet. Enten fordi de ikke selv eier fast eiendom eller fordi låneverdien av eiendommen ikke er tilstrekkelig til å dekke opp for lånebehovet. Banken vil da kreve tilleggssikkerhet i form av en kausjon. Slik kausjon kan gis i form av realkausjon eller selvskyldnerkausjon. Ved realkausjon stiller kausjonisten et formuesgode, som regel sin egen bolig eller annen fast eiendom, i pant for en annen persons lån.

Her er gode råd for deg som vil låne mye, men til lavest mulig rente:

1. SØK STARTLÅN: Låneordningen har erstattet Husbankens etablerings- og kjøpslån og fås gjennom kommunen. Lånet kan være topplån, mens banken din tar grunnfinansieringen. Startlånet er behovsprøvd, men i Oslo har selv kjøpere med husstandsinntekt på 500 000- 600 000 kroner fått lånet. Fordel: renta tilbys med utgangspunkt i Husbankens svært gunstige vilkår.

2. SØK FØRSTEHJEMSLÅN: De fleste banker krever at du er under 34 år og sparer i BSU, og at lånet går til ditt første boligkjøp. Gulrota er at du kan låne opptil 100 prosent av kjøpesummen til bankens beste rente. Flere banker tilbyr rente til rundt 3,0 prosent for denne lånetypen! Gjensidige NOR setter ingen aldersgrense for sitt tilbud.

3. TILLEGGSSIKKERHET: Få foreldrene dine til å stille med tilleggssikkerhet. – I tillegg til lavere rente kan det gi deg avdragsfrihet hvis du seinere skulle ønske det, for eksempel på grunn av permisjon, sier Høyland.

4. PRUT: Er du en god kunde, bør du kunne avtale en lavere rente enn den som står i bankens offisielle prislister:
– Vi ser ofte at kunder med god inntekt og sikre jobber får betingelser som om de lånte bare 60 prosent av kjøpesummen. Bankene har alltid litt å gå på, sier Høyland.

5. NY TAKST: Selv på noen få måneder kan taksten ha økt nok til å skaffe deg billigere lån. Det siste året har boligprisene økt med hele 13 prosent.

Regulerkraftmarkedet

3 Tilleggssikkerhet for oppgjørsrisikoen

I tillegg til bunnsikkerheten skal det stilles sikkerhet for oppgjørsrisikoen. Dette kan gjøres på to forskjellige måter, og den Balanseansvarlige kan velge hvilken han vil benytte. De to alternativene fremgår av pkt 3.1 og 3.2 nedenfor. Dersom Balanseansvarlig ikke velger noe alternativ, vil tilleggssikkerhetens beløp beregnes etter alternativet i pkt. 3.1.

Tilfredsstillende sikkerhet skal være stillet før handel kan starte.

3.1 Tilleggssikkerhet samordnet med handel av elspot.

Den Balanseansvarlige må ha gyldig Aktøravtale med Nord Pool Spot dersom det skal benyttes felles sikkerhetsstillelse for elspot og regulerkraft.

Tilleggskravet til sikkerhet er det beløpet som til en hver tid minst tilsvarer den Balanseansvarlige siste ukes netto kjøp av elspot. Dette kommer i tillegg til Nord Pools krav om sikkerhetsstillelse. Ved beregning av hvorvidt dette sikkerhetskravet er oppfylt, medregnes bunnsikkerheten.

3.2 Tilleggssikkerhet i forhold til total handel

Den Balanseansvarlige stiller sikkerhet i forhold til total handel. Kravet for sikkerhetsstillelsen utgjør det beløpet som tilsvarer de tre siste avregnede ukers brutto handel i engrosmarkedet. Sikkerhetsstillelsesbeløpet beregnes ved å multiplisere totalt handelsvolum med timeveid gjennomsnittlig systempris pr. uke. Ved beregning av hvorvidt dette kravet tilfredsstilles medregnes bunnsikkerheten.

DnB Nor råkjører når de låner ut penger til unge boligkjøpere.
DnB Nor er den klart råeste banken når det gjelder å låne ut hele kjøpesummen til unge boligkjøpere. Ifølge Aftenposten er hvert femte førstehjemslån fra banken opp til pipa helt uten tilleggssikkerhet.
Ingen andre banker låner ut uten slik tilleggssikkerhet.
– Vi stiller ikke noe absolutt krav om tilleggsikkerhet for å låne ut hele boligens kjøpesum. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Et flertall av de som låner hele kjøpesummen har ikke tilleggssikkerhet for lånet, sier informasjonsdirektør Eivind Grønstad i DnB Nor.

Tips når du skal låne til bolig
Et boliglån blir vanligvis gitt med sikkerhet i den eiendommen du kjøper. Du kan normalt låne inntil 80% prosent av kjøpesummen. Skal du låne mer enn det, må du vanligvis stille tilleggssikkerhet i form av pant i annen fast eiendom eller ha kausjonister for lånet.
Månedskostnad
Hvor mye lånet vil koste deg pr måned er avhengig av hvor god sikkerhet du har, hvor mye du låner og hva slags nedbetalingsordning du velger.

* Bankene har bare i begrenset grad tilleggssikkerhet knyttet til lån med høy belåningsgrad. For sparebankene var nær hvert annet lån utover fullfinansiering gitt med tilleggssikkerhet. For forretningsbankene var hvert tredje lån utover 100 prosent belåningsgrad gitt uten tilleggssikkerhet.
* Sterk konkurranse om lånekundene kan medvirke til at de faktiske renter er klart lavere enn de oppgitte normalrenter. Faktiske renter viser likevel en økende tendens med økt belåningsgrad. Kun 2 prosent av boliglånene var fastrenteavtaler.
Andelen lån over 80 prosent belåningsgrad i forretningsbankenes portefølje var 29,2 prosent. Dette var 2,5 prosentpoeng lavere enn i fjorårets undersøkelse. Det var likevel en svak økning i lån utover 100 prosents belåningsgrad. Andelen utlån uten tilleggssikkerhet er relativt stabil sett i forhold til året før. Denne andelen reduseres med høy belåningsgrad, og det har her vært en klar forbedring fra fjorårets undersøkelse. Nær to tredjedeler av lån utover 100 prosent hadde i år tilleggssikkerhet, mot knapt hvert annet lån i fjor.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.1/5 (7 votes cast)

Bank lån

Forbrukslån i banken eller på Internett?

Bank lån er ofte det billigste alternativet, blant annet fordi banken er et kjent ansikt, som kan gjøre at lånepriser er lavere enn om du tar kontakt til en annen lånetilbyder.

Hvem kan få lån i Cultura Bank?

Vi legger vekt på at prosjektene skaper reelle verdier og meningsfylte arbeidsplasser slik som: Økologisk jordbruk, andre miljøtiltak, videreforedling av miljøvennlige produkter, engros- og detaljhandel med slike produkter, frie pedagogiske initiativer, tiltak for personer som har omsorgsbehov, forlagsvirksomhet og bokhandel, kunstneriske tiltak, terapeutiske prosjekter og prosjekter rettet mot land som trenger bistand.
Firmaer, foreninger, organisasjoner og privatpersoner kan søke om lån.

Gir Cultura Bank boliglån?

Cultura Banks hovedformål er ikke å gi boliglån til privatpersoner, men gjennom et samarbeid med Eiendomskreditt kan vi i mange tilfeller hjelpe kunder med boliglån.

Sentralbanksjefen og rentekomiteen setter rentenivået for lån i Norges Bank, og sentralbanken dermed i en viss forstand bestemmer rentenivået i Norge. Dermed vil du og jeg merke konsekvensene av sentralbankens beslutninger.

Hvem kan få landbrukslån i Landkreditt Bank?
Hvis du har landbrukseiendom eller driver landbruksrelatert virksomhet, kan du søke om landbrukslån hos oss.
Hvilken sikkerhet krever dere for lånet?
Den beste sikkerheten er pant i fast eiendom. For langsiktig finansiering av for eksempel landbrukseiendommer, krever vi 1. prioritets pant i landbrukseiendom. Landkreditt Bank yter også lån med sikkerhet i landbruksløsøre. Betingelser avtales i det enkelte tilfelle.
Varierer rentebetingelsene med sikkerheten?
Vi gir lån til laveste rente på inntil 60% av godkjent lånetakst på landbrukseiendommer. For lån mellom 60% og 80% av lånetaksten har vi et rentepåslag på 0,5 prosentpoeng.
Hva er forskjellen på serie- og annuitetslån?
# Du betaler mer renter totalt ved å velge annuitetslån, men samtidig slipper du høye terminbeløp den første tiden av låneperioden. Dette er de viktigste forskjellene: Serielån har faste avdrag. Rentekostnadene blir lavere med årene, noe som gradvis reduserer terminbeløpene.
# Annuitetslån har faste termininnbetalinger gjennom lånets løpetid (forutsatt stabilt rentenivå). Du betaler mye renter og mindre avdrag de første årene.
Hvor lang nedbetalingstid kan jeg få?
Landkreditt Bank tilbyr nedbetalingstid inntil 25 år. I tillegg kan vi gi inntil 3 års avdragsfrihet.

Gode Tips og Råd Slik kan du få bedre betingelser i banken din.
1. Undersøk om du kan få bedre betingelser, dersom du plasserer alle banktjenestene dine i en bank. Bankene gir nemlig ofte kvantumsrabatt, og det bør du utnytte!

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Rentetilpasningslån

Et rentetilpasningslån er som navnet sier et lån hvor renten tilpasses, altså vil ytelsen på lånet kunne både falle og stige i takt med renteendringer, disse rentetilpasningene skjer med forut fastsatte intervaller eksempelvis 1, 3, 5 års mellomrom. Rentetilpasningslån er basert på obligasjoner med kort løpetid, hvorfor det skjer en refinansiering av nevnte obligasjoner ved salg av nye obligasjoner til den oppnåelige markedskuren, da de fleste lånene av denne typen er ytet som kontantlån, skjer det heretter en ny fastsettelse av renten.
Obligasjonslån

Obligasjonslån er med fastrente lån, hvor man kjenner den månedlige ytelsen I hele lånets løpetid, lånet avvikles som et annuitetslån med samme ytelse gjennom hele løpetiden, likevel er nettoytelsen stigende grunnet den avtagende skattefordelen av renteutgiften.

Provenyet fra lånet kan variere avhengig av utbetalingskursen, hvor det likevel kan inngås fastkursaftal ved aksept av lånetilbud hvorved man mot et gebyr og et mindre kursfradrag fastlåser utbetalingskursen så man kjenner sitt proveny.
Innfrielse

Ved konvertersbare obligasjoner kan man innfri sitt lån med sikkerhet ved oppkjøp av obligasjonene til markedets kurs, dette kalles obligasjonsinnfrielse. Denne innfrielsesform brukes ofte når kursen på obligasjonene er under 100 da dette er den billigste innfrielsesmetoden.

Er kursen over 100 vil man typisk si opp lånet og obligasjonene til termin med et visst varsel av tid, eller som Paris-trakk innfrielse hvor man da betaler differanserenten frem til det tidspunktet hvor lånet vanligvis kunne være sagt opp.

Er obligasjonene inskonverterbare kan man bare innfri lån med sikkerhetet ved oppkjøp av tilsvarende obligasjonsmengde til den aktuelle kursen.
Bruttoytelse og Netto-ytelse

Bruttoytelsen på et lån med sikkerhet består av avdrag, bidrag samt renter. Et med fastrente 5 % obligasjonslån på kr. 1.000.000, med 30 års løpetid har en bruttoytelse på ca kr. 70.000,

Netto-ytelsen består av bruttoytelsen trukket fra skattebesparelsen for betaling av renter og bidrag, avhengig av den øyeblikklike kommuneskatten ligger skatteverdien på ca 34 %, Utgifter til renter utgjør ca kr. 50.000, og bidraget utgjør ved et lån som dekker fra 0 til 80 % av eiendommens verdi ca 0,50 % eller ca kr. 5.000, årlig. Altså betaler skatten 34 % av 50.000, + 5.000,= kr. 18.700, som kan trekkes fra bruttoytelsen på kr. 70.000, hvilket gir en nettoytelse på ca kr. 51.300,
lån med sikkerhet med avdragsfrihet

Avdragsfrihet kan for et lån med sikkerhet Realkreditlån til finansiering af huskøb valgt på flere måter, enten som eksempelvis 10 års fra lånets start, eller som klippekort som tilbys av visse realkredittsinstitutt med mulighet for løpende å benytte sin avdragsfrihet i biter.

Avdragsfrihet brukes typisk hvis man ønsker seg å nedsbetale evt. boliglån eller pantebrev, som ofte er høyt forrentet rask, eller hvis man i en periode ønsker en lavere ytelse i forbindelse med evt. utdannelse, permisjon eller bare et større månedlig rådighetsbeløp.
Rente

Forskell den kortet og den lange renten er den siste blitt mindre, hvorfor Besparelsen ved et rentetilpasningslån er blitt mindre i forhold til ett 30års obligasjonslån, dessuten skal man være oppmerksom på usikkerheten ved evt. framtidige rentestigninger som kan gjøre det umiddelbar billigste rentetilpasningslånet dyrere.

Rentetak

Man kan I dag velge rentetilpasningslån med rentetak, dette bevirker at såfremt renten stiger til ett forut avtalt max eksempelvis 6 % låses renten her hvorved man på forhånd kjenner en Maks-ytelse på sitt lån.

På noen lån blir renten ved dette rentetaket resten av løpetiden, på andre lån er det automatisk rentefall såfremt renten etterfølgende faller igjen.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Strategisk og taktisk aktivallokering

Såfremt utbytter på de finansielle markedene er forutsigbare, skal porteføljessammensetningen for den langsiktige investoren ikke utelukkende skje ved hjelp av den tradisjonelle middelverdi-variansen analyse, idet det herved sees bort fra viktige såkalte sintertemporale effekter, så som markedstiming og hedge etterspørsel. Denne artikkel viser, hvordan den optimale porteføljen for en langsiktig investor, som tar høyde for forutsigbarhet i sitt porteføljevalg, skal settes sammen.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Aksjeutbytter kan forutsies

Forholdet mellom aksjer og obligasjoner i en portefølje skal være konstant over tid – uavhengig av investors investeringshorisont. Det sier tradisjonell statisk porteføljeteori. Dette er imidlertid en ytterst uhensiktsmessig strategi for den langsiktige investoren, som med fordel kan bruke forutsigbarheten på aksjemarkedet til å forbedre sitt utbytte-risiko forhold. Den tradisjonelle visdommen har historisk vært, at aksjeutbytter er uforutsigelige. Med et faguttrykk sies aksjekursene å følge en random walk, hvilket betyr at de framtidige bevegelsene er uforutsigelige, hvorfor det best budet på kursen i morgen er kursen i dag. Dette er en utmerket beskrivelse av bevegelsene på aksjemarkedet på kort sikt, men på lengre sikt har en lang rekke empiriske undersøkelser dokumentert et forutsigbart element i aksjeutbyttene.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Lån i Sparebank1 – Søker du Sparebank 1 lån?

 Flexilån i Sparebank1

Har du planer om å pusse opp boligen, kjøpe ny bil, båt eller motorsykkel, nye møbler eller ta en tur til varmere land? Eller ønsker du å foreta andre investeringer? Flexilån gir deg økonomisk frihet til å gjøre det du ønsker når det passer for deg.

* Du får en total låneramme på inntil 75% av verdien på boligen din. Ordinær kredittvurdering.

* Du kan fritt bruke lånerammen til det du måtte ønske, uten å søke banken om nytt lån

* Du disponerer lånerammen via NettBank eller med skriftlig fullmakt til banken om overføring til egen konto

* Du får en løpetid på lånerammen på inntil 30 år, med en ny vurdering hvert 5. år

Eksempel på flexilån

* Du har en bolig til en verdi av 1.500.000 kroner
* Du vil kunne få en låneramme på inntil kr 1.125.000,- (75% av boligens verdi)

* Du har for eksempel en restgjeld på kr 700.000,-
* Du vil da ha kr 425.000,- som du kan disponere etter behov

Fordeler

* Du kan fritt bruke lånerammen til det du måtte ønske
* Du slipper å søke banken om nytt lån
* Du velger selv når du vil nedbetale på lånet

Kostnader
* Du får en boliglånsrente på lånerammen som fastsettes individuelt på bakgrunn av en totalvurdering
* Omkostningene er som på et ordinært boliglån

 Førstehjemslån i Sparebank1

Har du BSU-konto i SpareBank 1 og skal kjøpe din første bolig, kan du få boliglån innenfor 90% av godkjent verdivurdering til meget gunstige betingelser.
Samtidig nyter du godt av skattefradraget på inntil kr 3.000 pr år i forbindelse med BSU-sparingen.

Lån innvilges etter kredittvurdering av låntaker. Det legges her vekt på blant annet betalingsevne og betalingsvilje.
Terminbeløpet inkluderer avdrag og rente. Antall betalingsterminer per år er vanligvis 12.

De forutsetter at du har BSU – konto, åpner BSU – konto med fast sparing, eller overfører BSU-konto fra annen bank.

Førstehjemslån med kombinasjonen banklån og kommunalt startlån i Sparebank 1.
Ved hjelp av et samarbeid mellom din kommune og banken kan du i endel SpareBank 1 banker få din første bolig fullfinansiert. Kommunens startlån er en svært rimelig toppfinansiering for unge i etableringsfasen og andre med etableringsproblemer i boligmarkedet.

Banken finansierer mellom 60 og 90 prosent og kommunen resten. Kontakt din lokale bank for nærmere informasjon.

Budsjett gir bedre oversikt
Når du skal etablere deg i boligmarkedet kan det være lurt å ta en total gjennomgang av egen økonomi. Ved å sette opp et budsjett ser du hvor pengene tar veien, og du ser hvilke utgifter det lar seg gjøre å redusere.

 Lån med rentetak i Sparebank1

Ønsker du å sikre deg mot et generelt høyt rentenivå? Lån med rentetak gir deg det beste fra to typer lån – fastrentelånets trygghet og det flytende rentelånets mulighet for lavere rente.
Ved å betale litt ekstra på lånet hver måned, kan du sikre deg boutgifter du vet du kan leve med – selv om rentenivået i Norge skulle øke sterkt.

Hva er lån med rentetak?

*
Et lån med egenskaper som ligger mellom lån med flytende og fast rente
*
Et lån som innebærer at lånerenten ikke overstiger et avtalt rentetak
*
Så lenge lånerenten er under rentetaket betaler du den aktuelle flytende renten
*
Hvis lånerenten stiger over avtalt rentetak, er du garantert å ikke betale mer enn rentenivået du har sikret ? Uansett hvor mye renten stiger
*
Hvis renten blir lavere enn rentetaket får du flytende rente igjen
*
Avtaleperioden for lån med rentetak er 5 år
*
Ut over den flytende renten må du betale et mindre tillegg. Tillegget gir deg en forsikring for at renten på lånet ikke skal overstige rentetaket.
*
Rentetaket er 3 % over den flytende renten

Eksempel
Hvis du får et lån  i Sparebank 1 med rentetak i dag hvor renten utgjør 4,95 % inkludert et tillegg på p.t. 0,4 %, så vil rentetaket ditt utgjøre 7,55 %. For din del betyr det at den renten som du skal betale maks kan øke med 2,6 %-poeng. Stiger renten med mer enn 2,6 %-poeng, så betyr ikke det noe for din økonomi i avtaleperioden for rentetaket.

Fordeler og ulemper

* Du vet hva de maksimale lånekostnadene vil kunne bli i avtaleperioden.
* Du blir mindre sårbar dersom renten skulle stige vesentlig.
* Som oftest vil lån med rentetak være gunstigere enn lån med fast rente.
* Det betales over-/underkurs for lån med rentetak på samme måte som for fastrentelån, det vil si at hvis du ønsker å innfri eller nedbetale ekstra på lånet i rentetaksperioden, kan det koste deg penger. Nærmere informasjon om dette gis ved opptak av lån.

Hva skjer når avtaleperioden er over?
Når utløpstidspunktet for lån med rentetak nærmer seg, vil du motta et skriftlig tilbud om fornyelse dersom banken fortsatt tilbyr lån med rentetak. Hvis du ikke gir banken annen beskjed innen fristen, vil lånet bli overført til lån med flytende rente.

 Boligpensjon i Sparebank1

Ønsker du en bedre pensjonisttilværelse med økt handlefrihet hver måned? Har du en gjeldfri bolig, ja da er kanskje Boligpensjon noe for deg.
Boligpensjon er et tilbud til deg som ønsker å benytte noe av verdien i boligen til å øke din pensjon. Et avdragsfritt lån plasseres i en Livrente med Garanti. Utbetalingen fra livrenten skjer månedlig og du vil på denne måten være sikret et tillegg til din vanlige pensjon og få en romslig økonomi.

Hva er Boligpensjon i Sparebank 1?

* Boligpensjon består av lån og Livrente med Garanti
* Du kan låne inntil 60 % av verdien på boligen/fritidsboligen.
Du kan selv velge hvilken type lån du vil ha, flytende eller fastrente
* Lånet plasseres i en straks begynnende Livrente med Garanti.
* Livrenten utbetales over 12 år**
* Livrenten dekker dine lånerenter og gir deg en månedlig tilleggspensjon
* Livrenten garanterer en årlig avkastning på 2 % netto.
Historisk har avkastningen vært betydelig høyere, men dette er ingen garanti for fremtidig avkastning
* Du betaler kun renter på lånet i avtaleperioden
* Det er ingen sammenheng mellom lånerenten og avkastningens størrelse i Livrenten

Hva skjer når avtaleperioden for Livrenten med Garanti er over?
Etter fullført avtaleperiode (minimum 12 år) har du flere alternativer:

* Søke om å øke lånebeløpet til en nytegning av Livrente med Garanti
(Ordinære behandlingskriterier for lån må oppfylles, noe som forutsetter sikkerhet innenfor 60 % av verdi)
* Søke om fortsatt avdragsfrihet på lånet
* Innfri lånet ved salg av eiendommen(e)
* Endre lånet til et nedbetalingslån

** Hvis livrentekontarkten avbrytes (gjenkjøpes) tilbakebetales kun det innbetalte beløp (fratrukket eventuelle utbetalte beløp) uten avkastning. Det påløper for øvrig en tilleggsskatt på 7 % av dette beløp (gjenkjøpsverdien)

 Reservekonto i Sparebank1

Reservekonto gir deg stor fleksibilitet og økonomisk frihet til å gjøre det du ønsker når det passer deg. Reservekonto er penger i bakhånd når du trenger det.
Reservekonto kan du også bruke som en egen regningskonto til faste regninger, eller når uforutsette utgifter dukker opp når det minst passer.

Hvordan fungerer Reservekonto i Sparebank 1?

* Innestående på Reservekonto gir samme rente som på lønnskonto
* Du kan søke om kreditt på inntil kr 50.000,-. Ordinær kredittvurdering
* Innestående og kreditten kan brukes til det du måtte ønske – når du måtte ønske
* Reservekonto kan disponeres ved NettBank/TeleBank, minibank, VISA betalingskort eller ved uttak i kasse
* Renter og transaksjonsgebyr blir belastet lønnskontoen din hver måned

Fordeler

* Enkel og fleksibel regnings- og budsjettkonto
* Penger i bakhånd når du trenger det
* Gunstig rente ved bruk av kreditten
* Du velger selv når du vil nedbetale på kreditten

 Forbrukslån i Sparebank1

Har du fast lønns- eller pensjonsinngang på din brukskonto kan du låne inntil 100 000 kroner uten sikkerhet hos oss.
Som regel får du gunstigere betingelser på forbrukslån i banken. Det er også mulig vi kan finne andre og bedre løsninger på ditt lånebehovbehov. Uansett er det lurt å samle økonomien på ett sted. Snakk derfor med oss når du skal låne penger. Det lønner seg!

Kreditt på brukskonto
Kreditt på brukskonto er et greit alternativ for deg som vil ha penger i bakhånd. Med en forhåndsinnvilget kredittramme kan du overtrekke brukskontoen ved behov. Du betaler bare renter på beløpet som er overtrukket.

Kredittkort
Kredittkort, SpareBank 1 Gold, er blant markedets mest fordelaktige kredittkort fra Sparebank1. Du betaler verken årspris eller varekjøpsgebyr for kortet, og velger selv om du vil ha Visa eller MasterCard.

 Billån i Sparebank1

Skal du kjøpe ny eller brukt bil? Nå kan du få gunstig billån med sikkerhet i bilen via vår samarbeidspartner SpareBank 1 Finans Østlandet.
Sju av ti bilkjøpere trenger lån når de kjøper bil. Flertallet av bilkjøperne kommer til banken for å låne penger etter at de har handlet. Vi anbefaler at du tar turen innom banken før kjøpet, så har du finansiering klar. Vi behandler søknaden raskt.

Lån  i Sparebank 1 med sikkerhet i bilen
Mange låner med sikkerhet i boligen og vet ikke at de kan låne med pant i selve bilen. Hos oss kan du med sikkerhet i bilen få inntil ti års nedbatlingstid. Ved fullt nedbetalt lån skal bilens alder som hovedregel ikke overstige tolv år.

Hvis ønskelig kan lånet gjøres om til lån med pant i bolig. Vi kan aldri gå andre veien.

Mye kan skje innen en periode på tre til fem år. Barn kan trenge tilleggssikkerhet fra foreldrene. Noen pusser opp eller bygger ut, selger huset eller får endret familiesituasjon. Da kan det være greit at billånet er gjort med pant i selve kjøretøyet.

 LOfavør Medlemslån i Sparebank1

Som LO-medlem får du gode betingelser på lån hos oss.
Det gis spesielle rabatter på boliglån til LO medlemmer. Renten på lånet fastsettes individuelt utifra inntekt, sparingsevne, betalingshistorikk og sikkerhet. Lånefordelene oppnås med LOfavør Brukskonto eller Ekstra.

Lånegebyrer
Ingen depot- og etableringsgebyr. Flyttes lånet til SpareBank 1, eller det tas opp nytt lån, betales ikke omkostninger til banken.

Én refinansiering per år uten omkostninger.

Takst
Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet i Sparebank 1 utbetales

Hva er LOfavør?
LOfavør er et fordelsprogram for LO-medlemmer som ønsker å få mer ut av lønningsposen. Gjennom LOfavør får du tilgang til en rekke fordeler, ikke minst fordelaktige priser og betingelser på banktjenester og forsikringer hos oss.

Hva må jeg gjøre for å nyte godt av fordelene?
Ta kontakt med din lokalbank eller ring 07040 for å høre mer om LOfavør bankfordeler. Husk medlemskort eller annen dokumentasjon som bekrefter ditt medlemskap i et LO-forbund.

 Valutalån i Sparebank1

Valutalån er kort og godt et lån i en annen valuta enn den norske kronen. Hva du må betale påvirkes av både rente- og kursutvikling.
Du kan oppnå lavere rentekostnader ved å låne penger i en valuta med lavere rentenivå enn her hjemme. I tillegg kommer bankens rentemargin. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at valutalån innebærer en viss risiko.

Et valutalån påvirkes av både rente- og kursutvikling. Hvis kursen stiger etter et låneopptak, blir det dyrere for deg å innfri lånet i norske kroner. Motsatt er det hvis kursen går ned. En kursoppgang på for eksempel japanske yen spiser raskt opp både rentegevinsten og litt til. Det betyr at du for å ta opp et valutalån også må tåle tap. Derfor kan det være lurt å sette rentegevinsten av som sikkerhet for mulige kurstap.

Hvem passer valutalån for?
Valutalån egner seg best for deg som har inntekt i utenlandsk valuta. Ved å betale renter og avdrag i samme valuta reduserer du nemlig kursrisikoen.

Valutalån kan selvsagt være et alternativ også for deg som ikke har inntekt i utenlandsk valuta. Men vær oppmerksom på at valutalån krever god sikkerhet og en solid økonomi med god likviditet. Du må med andre ord kunne tåle den ekstra belastningen det eventuelt medfører å få en betydelig økning i låneutgifter. I tillegg forventes det at du selv har en formening om kursutviklingen fremover.

Skatt
Vær oppmerksom på at valutagevinster er skattbare, mens tap er fradragsberettiget. Gevinsten skattlegges som annen kapital med 28 prosent.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)