Invester friverdien i aksjer og reduser risikoen

Boligeierne har gyldne år og friverdien skal forbrukes, lyder mantraet. Den langsiktige boliginvestoren bør likevel betrakte og optimere sin samlet balanse med henblikk på å maksimere livsinntekten. Enhver boligeier har en «balanse», en oppgjør av aktiva og passiver. Sitter en boligeier gjeldfrit i sitt hus og uten annen formue eller gjeld, svarer det til å ha hele formuen plassert i ett eneste aktivum – og det er neppe balanseoptimering. Økonomer har for lengst påvist at risikospredning og forsiktig bruk av lånekapital kan maksimere virksomheters (og private husholdningers) langsiktige verdiskapelse. De siste 50 årene er husprisene i gjennomsnitt 60-doblet i verdi. Det svarer til, at et enebolig i en mellomstor provinsby, som i 1950 kostet 50.000 kr. nå handles til 3 millioner kr.. Utover å være rammen om et familieliv har investeringen i egen hus altså også vært en ganske fornuftig investering. Men i samme periode er aksjekursene 300-doblet, og hadde de samme 50.000 kr. vært investert i aksjer, ville depotverdien i dag ha vært 15 millioner kr.. Isolert sett altså en bedre investering.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nye lån med sosial slagside

Solidariteten går fløyten og individualismen vinner fram – nå også når det gjelder boliglån.

Tirsdag ble den nye lånetypen SDO/SDRO vedtatt i Folketinget. Siden har spekulasjonene om effekten av de nye lånene vært mange:

Er vi ved å ødelegge et ellers velfungerende realkredittsystem eller er det bare en naturlig utvikling på de finansielle markedene?

De færreste ved det. Og det er vel i seg selv et problem.

Får du fordel av SDO?
De nye lånene til finansiering av våre boliger tilbys av bankene. Det er ingen 30 års regel, ingen regel om max. 10 års avdragsfrihet og intet krav om 1-1 forhold mellom lån og bak ved obligasjon.

Effekten av endringene er, at SDO’er stiller tre grupper av låntagere er best:

1. De velhavende
2. De velinformerte
3. De nåværende boligseierne 1.

Har du penger, så kan du få…
Den nye lånestypen bryter tradisjonen bak de «gamle» lån med sikkerheta hvor vilkårene er ens for alle.

Ved SDO’er forhandler hvert låntager selv sin ytelse med banken. Og her er den mest velhavende delen av befolkningen best stilt, da hans muligheter for å forhandle seg til en lav rente er best. 2.

Har du kunnskap, så kan du få…
At lånemarkedet blir svært gjennomskuelig for lånetasjene er indiskutabelt. Boligeierne får vanskelig ved å gjennomskue renten på sitt lån.

Derfor vil de velinformerte lånerne ha bedre vilkår for å gjennomskue og sammenligne de tilbudene som får fra forskjellige leverandører. 3.

Har du bolig, så kan du få…
Forskjellen mellom den første smånedsytelsen på ett alminnelig 30-årig lån og et 30-årig avdragsfritt lån er 1.200 kroner pr. lånt million. Med de nye lånene, er det åpnet opp for muligheten for lån, hvor man nedsbetaler enda mindre enn ved de nåværende avdragsfrie lånene – altså hvor gjelden stiger i lånets løpetid.

Våre beregninger viser, at den nye muligheten for negativ amortisasjon, som muligheten kalles, kan senke første ytelse i samme størrelsesorden som innførselen av avdragsfrihet gjorde.

Mange eksperter har i ukens løp gisnet om utviklingen i husprisene, når SDO’er trår i kraft 1. juli 2007. Om boligprisene blir likeså varme som den lovet sommervarmen, vil bare tid vise. Men at de lavere ytelsene har potensial til å få boligprisene til å stige, som det var tilfellet ved innføringen av avdragsfrie lån, kan ingen visst være uenige i.

Konklusjonen er, at de nye lånene kommer de velhavende, de velinformerte og de nåværende boligeierne til gode. Alle vi andre kan velge de lånene vi kjenner i dag – hvis boligprisene ellers holder seg i ro.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.5/5 (55 votes cast)

Lån i Nordea

Båtlån

Planer om å kjøpe båt?
Du kan få lån til både ny og brukt båt. Søk via Internett og du får svar på dagen.

Dine fordeler med båtlån i Nordea:

* Finansiering inntil 80% av kjøpesum
* Pant i båten – ledig lånekapasitet i boligen kan derfor benyttes til andre formål
* Du er ikke bundet til å handle via en spesifikk forhandler eller leverandør
* Fleksibel nedbetalingstid
* Gunstigere rente for kunder tilknyttet Fordelsprogrammet
* Søker du online får du svar på dagen

Forbrukslån i Nordea

Forbrukslån inntil kr 200.000 uten sikkerhet – rente fra 10,90% p.a. (effektivt 13,93% p.a.)

Betingelsene gjelder forbrukslån uten sikkerhet til Fordel Pluss-kunder.

Forutsetninger

Du må være over 18 år og ha et ryddig kundeforhold og en ordnet økonomi (vanlig kredittvurdering). Du kan ikke ha betalingsanmerkninger og du må ha en nettoinntekt på minimum kr 150 000,- .

Dine fordeler med Forbrukslån

* Lån uten sikkerhet inntil kr 200 000,-
* Du bestemmer selv hva pengene skal benyttes til
* Rask behandling – lånet utbetales til din konto, samme eller påfølgende dag

Lån til aksjekjøp i Nordea

Investorkreditt

Investorer som har en profesjonell holdning og adferd i verdipapirmarkedet tilbys lånefinansiert aksjehandel gjennom Investorkreditt.

Lånemuligheten forutsetter vanlig kredittvurdering og sikkerhet i nåværende og fremtidige verdipapirportefølje.

Oppfølgingen av at trekk er innenfor belåningsverdien skjer på daglig basis. For tiden kan følgende børsnoterte norske verdipapirer belånes:

* Aksjer
* Grunnfondsbevis
* Obligasjoner
* Sertifikater

Dine fordeler med Lån til aksjekjøp

* Frigjør likviditet
* Likviditeten kan benyttes til å endre/ta posisjoner i markedet
* Mulighet til å øke eksponeringen i verdipapirmarkedet

Lønnskontokreditt

Trenger du en ekstra reserve?

Av og til kan økonomien være anstrengt. Vil du unngå det periodiske presset, kan en kreditt på lønnskontoen være løsningen.

Har du aktiv lønnskonto kan vi på visse vilkår tilby deg kreditt. Ditt kundeforhold og månedslønn danner grunnlaget for kredittbeløpet du kan innvilges.

Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter. I tillegg kommer provisjon av det bevilgede kredittbeløpet.

Renter og provisjon belastes automatisk på kontoen.

Dine fordeler med Lønnskontokreditt:

* Buffer for uforutsette utgifter
* Mulighet til å slå til på gode tilbud
* Kreditten er tilgjengelig på konto

Boliglån med fast rente

Gardering mot renteoppgang

I faser av livet da økonomien er anstrengt kan det være fornuftig å binde renten som en sikkerhet mot uforutsette utgifter.

Splitter du boliglånet i en del med fast rente og en del med flytende rente, sikrer du deg mot renteøkning samtidig som du drar nytte av en eventuell rentenedgang.

Du kan velge rentebinding i 1, 3, 5, 10, 15 eller 20 år.

Dine fordeler med Boliglån med fast rente:

* Faste og forutsigbare lånekostnader
* Gunstig dersom rentenivået stiger

Særskilte regler

Fast rente innebærer at du binder deg til en avtalt nedbetalingsprofil. Ekstraordinære nedbetalinger på lånet (hel- eller delvis innfrielse) utløser et rentetap (overkurs) eller en rentegevinst (underkurs).

Rentetap oppstår dersom rentenivået i markedet har falt fra avtalen ble inngått til nedbetalingen skjer. Og omvendt dersom rentenivået har steget. Du som låntaker må betale rentetapet, eventuelt får godskrevet rentegevinsten.
Skattemessige forhold

Betalt rentetap er fradragsberettiget på lik linje med renteutgifter. Og mottatt rentegevinst er skattepliktig som renteinntekter (gjelder fra og med inntektsåret 2005).

Førstehjemslån

Kjøpe din første bolig?

Førstehjemslån kan benyttes ved kjøp av første bolig dersom du er under 34 år og med i enten Check-in eller Fordelsprogrammet.
Dine fordeler med Førstehjemslån:

* Du låne inntil 100% av kjøpesummen til bankens beste rente
* Etter avtale kan deler av lånet være avdragsfritt inntil videre
* For tidligere og nåværende studentkunder beregnes ikke etableringsgebyr
* BSU-kunder opparbeider seg lånerett og fritt etableringsgebyr

Lurer du på hvor mye du kan låne?

Det er avhengig av din betalingsevne.
Vi legger vekt på

* Tilbakebetalingsevnen, som ofte bestemmes av forholdet mellom inntekt og totale lån
* Hva du har oppspart av egenkapital
* Hvilken sikkerhet du kan stille for lånet

For øvrig gjelder vanlige kredittvurderingsregler.
Det kan være billigere å låne enn å leie dyrt

Å ha lån påvirker økonomien din, men økonomien din påvirker også hva slags lån det lønner seg å ha. Vet du hvordan du skal bo, kan vi bistå deg med å legge opp en plan for økonomien din.

Dersom du vet hvor mye du kan betale per måned, eller dersom du ønsker å se hvor mye et lån koster deg per måned, følg linken til lånekalkulatoren.

Vi anbefaler deg å ikke låne mer enn to til tre ganger brutto årsinntekt. I tillegg bør du ha en viss egenkapital (vanligvis ca 20%).

Boligkreditt

Ta ut penger etter behov

Boligkreditt er et fleksibelt alternativ for deg med god sikkerhet.

Du kan ta ut penger eller nedbetale lånet når du selv måtte ønske det.
Dine fordeler med Boligkreditt:

* Du har penger i bakhånd innenfor avtalt kredittramme
* Du trenger ikke søke på nytt hver gang du har behov for penger
* Du bestemmer selv når og hvor mye som skal nedbetales
* Renter beregnes kun av det beløpet du har benyttet

Slik fungerer Boligkreditt

* Du innvilges en rammekreditt med inntil 10 års løpetid med pant innenfor 75% av godkjent markedsverdi på boligen.
* Du betaler månedlige boliglånsrenter for den delen av kreditten du benytter, i tillegg til termingebyr.
* Etter endt løpetid vil Boligkreditten fornyes eller konverteres til et boliglån med nedbetaling.

Pensjonskreditt

Utnytt boligverdien og spe på inntekten

Er du under 70 år, kan du frigjøre bundet formue i boligen til faste månedlige utbetalinger.

Dette gjøres ved å opprette en livrente som finansieres ved lån med pant i bolig.
Dine fordeler med Pensjonskreditt:

* Mer penger å rutte med uten å selge boligen.
* Lånerentene er fradragsberettiget.
* Du er garantert 1,75% i årlig minimumsavkastning etter fradrag av årlige kostnader på livrenteplasseringen.

Slik fungerer Pensjonskreditt

* Du innvilges et avdragsfritt boliglån innenfor 60% av godkjent markedsverdi.
* Lånet plasseres i en Livrente med rentegaranti i Nordea Liv.
* Livrenten gir deg månedlige utbetalinger i 12 år som starter ca. 1 måned etter avtaleinngåelsen.
* Lånerentene belastes månedlig.
* Etter 12 år stopper utbetalingen og restgjelden tilsvarer opprinnelig lånesum.

Byggelån

Finansiering i byggeperioden

Skal du bygge hus, trenger du penger å betale med etter hvert som byggeprosessen kommer igang.

Byggelånet er midlertidig og virker som en kreditt du kan trekke på i byggeperioden. Når huset er ferdig, erstattes byggelånet med et vanlig lån med pant i boligen. Det langsiktige boliglånet må du ha fått tilsagn på før byggelånet kan innvilges. Vi kan hjelpe deg med begge deler.
Dine fordeler med Byggelån:

* Du trekker på byggelånskreditten etterhvert som behov for utbetaling melder seg
* Renter beregnes kun av benyttet beløp

Mellomfinansiering

Har du bundet egenkapital i nåværende bolig?

Vi kan hjelpe deg med fleksibel mellomfinansiering.

Et mellomfinansieringslån er i prinsippet det samme som et nedbetalingslån. Normalt løper lånet avdragsfritt fram til nåværende bolig blir solgt.

Ved salg av gammel bolig skal mellomfinansieringsdelen innfris, mens det resterende løper videre som et langsiktig lån i den nye boligen.
Dine fordeler med Mellomfinansiering:

* Lånet løper avdragsfritt til gammel bolig er solgt
* Egenkapital bundet opp i nåværende bolig kan benyttes til kjøp av ny bolig

Billån

Kjøpe bil?

Billån kan du få til både ny og brukt bil. Søk om billån via Internett og du får svar på dagen.
Dine fordeler med billån:

* Inntil 100% finansiering
* Salgspant i bilen (formalia må være i orden før overlevering av bilen)
* Nedbetalingstid inntil 10 år
* Gunstigere rente for kunder tilknyttet Fordelsprogrammet
* Sikre billånet med egen betalingsforsikring
* Søker du online får du svar på dagen

Billån med betalingsforsikring

For deg som ønsker økonomisk trygghet

Vårt nye Billån med betalingsforsikring gir deg økonomisk trygghet slik at du lettere kan beholde bilen hvis livssituasjonen endrer seg.

Har du Billån med Betalingsforsikring sørger forsikringen for at billånet ditt blir betjent hvis du blir syk, utsatt for ulykke, blir permittert eller arbeidsledig. Dersom du faller fra, slettes hele gjelden.
Dine fordeler med Billån med betalingsforsikring:

* Billånet ditt blir betjent hvis du blir syk, utsatt for ulykke, blir permittert eller arbeidsledig
* Faller du fra, slettes hele gjelden.

Hvem kan tegne forsikringen?

Forsikringen tegnes i forbindelse med at du tar opp billån i Nordea Finans, og gjelder kun for hovedlåntaker. Du må du være mellom 18 og 60 år (ikke fylt 60),  heltidsarbeidende (min. 16 timer pr. uke) eller selvstendig næringsdrivende. Du må ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet, permittering, sykdom eller sykehusopphold.

Du trenger ingen helse- eller legeerklæring ved inngåelse av avtalen, og forsikringen tegnes ved at du setter et ekstra kryss på søknadsskjemaet for Billån med betalingsforsikring.
Hvordan fungerer forsikringen?

* Dekningen trer i kraft ved 100% arbeidsledighet, permittering og sykdom utover 60 dager
* Ved sykehusopphold for selvstendig næringsdrivende er det en venteperiode på 7 dager
* Forsikringen dekker ikke skade eller sykdom du har fått medisinsk behandling for i løpet av 12 måneder forut for tegning av forsikringen
* Forsikringen dekker ufrivillig arbeidsledighet
* Forsikringen dekker 12 måneder pr. erstatningstilfelle
* Ved tap av liv innfris restgjelden umiddelbart
* Fullstendige opplysninger om forsikringen finner du i forsikringsvilkårene

Lånerettsbevis

Du kan slå til med det samme

Med vårt lånerettsbevis i hånden har du på forhånd en avtale med oss om hvor mye du kan kjøpe for.

Lånerettsbeviset gir deg mulighet for å slå til med det samme. Du vet hvilken pris du kan kjøpe for, og trenger ikke bruke tid på å finne ut av finansieringen.
Dine fordeler med Lånerettsbevis:

* Når du vet hvor mye du kan låne, kan du slå til med det samme
* Gyldig i 3 måneder
* Uten omkostninger for deg

Med utgangspunkt i din økonomi

Lånerettsbeviset tar utgangspunkt i din nåværende økonomi og dine forventninger til fremtiden. Forutsetningene er satt av deg i samarbeid med din rådgiver i banken.
Uten omkostninger for deg

Lånerettsbeviset koster ikke noe og gjelder i tre måneder. Etter tre måneder kan du sammen med din bankrådgiver undersøke om forutsetningene har endret seg innen du får et nytt Lånerettsbevis.

Check-in-lån 18-28 år

Når du trenger litt ekstra å rutte med

Er du eksisterende kunde og tilsluttet Check-in programmet, kan du søke om Check-in-lån inntil kr. 100.000,-. Lånet kan du bruke til finansiering av f.eks. studier, depositum, nye møbler, datamaskin eller studiereise.

Nye studentkunder kan låne inntil kr 50.000,-.
Dine fordeler med Check-in-lån

* Ingen krav til sikkerhet
* Mulighet for avdragsfrihet
* Gunstig rente
* Du bestemmer selv hva pengene skal brukes til

Krav til søker

* Et ryddig kundeforhold og en ordnet økonomi
* Ingen betalingsanmerkninger
* Norsk statsborger mellom 18-28 år
* For studenter kreves det i tillegg at studiet er godkjent av Statens Lånekasse

Andre vilkår

* Søknaden behandles etter normal kredittvurdering
* Renter og avdrag betales fortløpende i perioden
* Lånet må være nedbetalt innen 10 år

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (7 votes cast)

Fortsatt potensial i danske aksjer – men glem ikke risikoen

Nicolai Borcher Hansen satser på det sikre og holder fast i de helt store selskapene.

Det danske aksjemarkedet synes i disse tidene å være nærest ustoppelig. Glemt er korreksjonen i februar/mars, som i løpet av 14 dager kostet danske aksjonærer knapp 10 %. I skrivende stund er aksjemarkedet i år, målt ved KAX, steget 12 %. Hvis denne markante kursreaksjonen var en reaksjon på at det danske aksjemarkedet var undervurdert i forhold til alternative aksjemarked, var kursstigningen naturlig og sunn. Men det forholdet at det danske aksjemarkedet handler med en P/E på knapp 18 mot eksempelvis 13,5 for det tyske aksjemarkedet, gir i våre optikk anledning til en viss bekymring. Våre aksjesportefølje er derfor fortsatt sentrert om konservative selskap, som er karakterisert ved en forståelig forretningsmodell og en forholdsvis attraktiv prisfastsettelse.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Uro i Kina – ingen betydning

I mai måned viste pilen på markedene bare en vei – nemlig opp. De gode nyhetene var i klart overtall og ikke engang et mindre krakk på de kinesiske børsene kunne for alvor få angstens svette fram hos markedsdeltakerne. En slik reaksjon ville da også ha vært helt ubegrunnet, da de kinesiske aksjesmarkedene er ubetydelige i en global sammenheng og da det stadig finnes billige aksjer i resten av verdenen.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Ord og begreper

Ord og begreper

Annuitetslån
Lån med fast terminbeløp. Terminbeløpet er beregnet slik at du ved hvert terminforfall betaler rente av det du til enhver tid skylder. Resten av terminbeløpet er avdrag og termingebyr. Dette medfører at avdragsdelen av terminbeløpet øker etter hvert som lånet nedbetales. Terminbeløpet vil endres ved renteendring.

Serielån
Lån hvor avdragsdelen av terminbeløpet er fast. I tillegg til avdraget betaler du rente av det du til enhver tid skylder. Dette medfører at terminbeløpet er høyere i begynnelsen av låneperioden og reduseres etterhvert som løpetiden blir kortere. Ved renteendring vil terminbeløpet endres.

Terminbeløp
Summen av avdrag, renter og termingebyr.

Avdrag
Den delen av terminbeløpet som går til å tilbakebetale lånet.

Termingebyr
Et gebyr som går til dekning av långivers løpende kostnader ved drift av lånet.

Etableringsgebyr
Engangsgebyr ved låneopptak. Går til dekning av långivers administrasjonskostnader.

Tinglysingsgebyr
Gebyr til Statens Kartverk for notering av pant.

Noteringsgebyr
Gebyr for notering av pant hos forretningsfører.

Tileggssikkerhet
Bolig som pantsettes som sikkerhet for lån, dersom verdien av hovedpantet (f. eks. den boligen du kjøper) ikke er stor nok.

Nominell rente
Den nominelle renten er den rentesatsen som oppgis på et lån.

Effektiv rente
Den effektive renten fremkommer når man tar hensyn til antall rente- og avdragsbetalinger pr. år, samt legger til gebyrer og andre kostnader ved lånet. Effektiv rente påvirkes av lånets størrelse, løpetid og antall kapitaliseringer/terminer pr. år.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Hvordan får jeg lånet?

Det kan dra fra minutter til dager å få et lån til forbruk. De raskeste lånene fås med et par klikk med musen på internett eller tas opp på stedet og kalles derfor også hos noen lånegivere for «ekspresslån» eller «kvikklån». De nevnte lånene er typisk på 5.000 til 50.000 kr.. Med opplysninger om månedslønn, boligform, om man har andre lån, kredittkort o.lign. kan man få lånet og pengene i hånda i løpet av et kvarter.

For å få et kontokort må man typisk ikke være registrert i et kredittopplysningsbyrå, man skal være over 18 år og blant annet ha en fast inntekt og bopel her i landet. Søknaden kan skje over internett, hvor man får svar i løpet av en dags tid om man kan få kortet eller lånet. I løpet av en uke har man lånet eller kortet i hånda til å bruke.

Lån i banken kan starte med en søknad på hjemmesiden. Søknaden behandles og kredittvurderes av banken. I noen tilfeller kan pengene bli utbetalt i løpet av et døgn. Ved å møte personlig opp i banken, kan man oft få pengene i hånda med det samme.

Hvis det er et banklån med sikkerhet, svinger det seg typisk om et større beløp, men man kan som regel få pengene utbetalt med det samme. Det vil det likevel kunne gå noen dager med å ordne papirene, før pengene blir utbetalt.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Barn og lån

I din omgangskrets er det sikkert noen, som har barn på samme alder som dine. snakk med dem om sin erfaringer – og bruk våre gode råd om økonomi. * Legg et budsjett, som inneholder utgiftene til barn. I våre budsjettprogram i Nettbank har vi innebygget de typiske utgiftene for barnefamilier * Foreldre, som ikke er giftet, bør tale med en advokat om foreldremyndighet, sameie, samlivskontrakt, testamente og andre muligheter for å sikre hverandre og barna økonomisk * Hvis foreldre ikke er giftet, er det en sikkerhet for barna, hvis begge foreldre tegner en krysslivsforsikring, som er en forsikring på partnerens liv * Lær dine barn om penger. Vis dem penger, ta dem med i banken osv. * Spar opp – og spar penger. Forbered deg økonomisk før familieforøkelse, konfirmasjon, studentfest og andre situasjoner, som påvirker økonomien * Besteforeldre har særlige muligheter for å spare opp til barnebarn * Visste du at Barneulykkesforsikring er eneste mulighet for å sikre barn under 15 år økonomisk i tilfelle av en ulykke? * Barn utvikler seg rask – og det samme gjør sitt behov for å bruke banken. Ta forskudd på ditt teenagebarns muligheter * Å være forelder gir deg et økonomisk ansvar for ditt barn – i hvert fall inntil barnet kan greie seg selv. Med Barnepensjon sikrer du ditt barn økonomisk Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.5/5 (56 votes cast)

Kollegium eller ungdomsbolig

Mange velger kollegium eller ungdomsbolig, når de flytter hjemmefra

Kollegia tilbyr fortrinnsvis værelser. I ungdomsboliger kan du få din egen leilighet med både kjøkken, ba og toalett. Den aller størst fordelen er, at husleien er forholdsvis lav. Og hvis du på et tidspunkt vil flytte, kan du rask, lett og billig si opp din bolig.

Ulempen er at ventelistene ofte er lange. Så det kan være vanskelig å få den boligen, du helst vi ha. Du skal være stilte inn på begrenset plass. Mange kollegiumværelser er små, kanskje mindre enn det værelset, du bodde i hjemme. Og det er heller ikke alle steder, du har egen bad og toalett.
Økonomi

Du skal regne med å betale et depositum eller innskudd. Som regel svarer det til 3 måneders husleie. Et kollegiumværelse får du for mellom 1.500 og 3.000 kr. om måneden inkl. elektrisitet og varme. En leilighet er naturligvis dyrere. Som leieboer kan du søke boligsikring, som er et skattefritt husleietilskudd fra det offentlige.

OBS!

Hvis du kommer ut for at du blir tilbudt en bolig eller ekstra fordeler mot å betale dusør eller gebyr, så bet om en kvittering. Det er din eneste mulighet for å kreve pengene tilbake, når du flytter.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (7 votes cast)

Leiebolig

Dere kan leie dere inn hos privatene – eller leie en leilighet gjennom en boligforening

Fordelen ved å bo til leie er er Dere ikke bundet økonomisk, så Dere kan rask flytte igjen. Ulempen ved å bo til leie er at Dere ikke sparer opp til dere selv av husleien – som Dere ville gjøre det med kjøp av bolig. Leier Dere dere inn hos privatene, er Dere tett på andre privatliv. Ofte stiller det kravet til at Dere ikke spiller musikk, røyker osv..
Økonomi

Dere skal regne med å betale et depositum eller innskudd. Som regel svarer det til 3 måneders husleie. Som leieboere kan Dere søke boligsikring, som er et skattefritt husleietilskudd fra det offentlige.
OBS!

* Sørg alltid for å få en leieavtale. Få evt. hjelp til utformingen hos den gratis rettshjelpen.
* Hvis Dere kommer ut for at Dere blir tilbudt en bolig eller ekstra fordeler mot å betale dusør eller gebyr, så bet om en kvittering. Det er dere eneste mulighet for å kreve pengene tilbake, når Dere flytter.
* Gjennomgå leiligheten for feil og mangler, før Dere flytter inn. Ta evt. bilder som dokumentasjon.
* Når Dere på et tidspunkt sier opp leiemålet, så unnlat å betale husleie i det antallet måneder som svarer til innskuddet. Så unngår Dere problemer med å få dere penger tilbake.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.7/5 (6 votes cast)

Når du leier bil i utlandet

Leier du bil i utlandet, skal du være ekstra oppmerksom, hvis du betaler med kort.
Blank kreditnota

Ved utlevering/henting av bilen, bede fleste utenlandske billeieselskap om en underskrift på en blank kreditnota – dette gjelder også selv om bilen er betalt hjemmefra via Reisebyrået. I mange tilfeller får du ikke bilen, med mindre de får en underskift. Det er derfor meget viktig, at du husker, å få den blanke kreditnotaen retur, når du avleverer bilen.

Med en blunk signert kreditnota har billeieselskapet rett til å trekke alle ekstra utgifter på kortet, da din underskrift gjelder som din aksept.

Får du ikke den blanke kreditnotaen retur, og de sen finner en skade på bilen, fyller ut billeieselskapet kreditnotaen med utgiftene for reparasjon av skaden og hever beløpet på ditt kort. Da denne har din underskrift påført, hefter du for betaling av skaden.
Få kreditnotaen retur

Det er derfor viktig, at du alltid sørger for en endelig avregning fra billeieselskapet ved avlevering av bilen. Eventuelle ekstra utgifter skal skrives på kreditnotaen, og du skal ha utlevert din kopi. Er det ikke ekstra utgifter, er det viktig, at du mottar hele kreditnotaen retur.

Du skal likevel være oppmerksom på at billeieselskapene alltid må trekke ekstra utgifter f.eks. bensin, parkering- og fartsbøter etterfølgende. Det skyldes at disse informasjonene først kommer til leieselskapets kjennskap etter endte leie.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Forbrukslån i bank eller online?

Et banklån er ofte den billigste løsningen, blant annet fordi man i banken er et kjent ansikt, hvilket kan gjøre at lånepriser er lavere enn hvis man drar kontakt til en annen låneleverandør. de fleste online utlånerne tilbyr forbrukslån til en høyere rente og ÅOP enn den, som man kan oppnå i en bank. Renter forbrugslån sammenligning Mybanker Det skyldes ofte at sin forretningsmodell handler om å tiltrekke de menneskene som ønsker seg et lån, men som ikke kan eller vil tale med banken om det eller som kanskje ikke har overblikket over egen økonomi, og som banken derfor kan finne på å si nei til. De tilbyr forbrukslån med en høyere rente og eller større gebyr for kort fortalte å dekke seg inn mot dårlige betalere. Det betyr at hvis du tar opp et lån og betaler det av som avtalt hos slik en utlåner, så betaler du for mye fordi du også betaler renter for de låntagerne som ikke betaler tilbake til tiden, og som utlåneren likevel har lånt penger til. Det svarer litt til frivillig å forsikre sin Opel corsa i et forsikringsselskap som ellers bare aksepterer kunder som er unge menn med en bmw med 6 sylindere eller mer. Det blir en dyr fornøyelse.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (7 votes cast)

Hvis gjelden ikke blir betalt

Hvis man ikke betaler til tiden hva man skylder, vil den næringsdrivende ofte sende en eller flere purringer. Renteloven tillater et purringgebyr opp til 100 kr. inkl. moms pr. purrebrev. Det er bare tillatt å sende tre purrebrev vedrørende det samme kravet, og det skal gå minst ti dager mellom purringene. Det er bare tillatt å kreve et purringgebyr, hvis det er sendt frem en purrebrev f.eks. pr. brev eller e-post.

Hvis restansen svinger seg om en såkalt løpende restanse som f.eks. abonnement på et blad eller en leieavtale, som løpende er i underskudd, må den næringsdrivende stadig bare sende tre purrebrev. Det er ikke tillatt å sende en purring for hvert ubetalt regning.

Reglene om purringgebyr gjelder bare de privatene næringsdrivende. Det er andre regler for offentlige myndigheter.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.8/5 (6 votes cast)

Långivere skal skilte likt – Forbrukerrådet

Forbrukerne skal kunne se ÅOP, uansett hvor de låner penger.

Forbrukerrådet har avgitt høringsuttalelser til «Kunnjøring om Informasjon til forbrukerne om priser på låne og kredittilbud og valutakurser».
Rådd finner det viktig at alle lånleverandører er underlagt skiltningregler, så forbrukerne møter ÅOP-begrepet uansett hvor de låner penge. Det er etter Rådets oppfatning den eneste måten, forbrukerne kan sammenligne prisene på.
Som tingene er nå, kan det være vanskelig for forbrukerne å sammenligne prisene, foreksempel bankenes billån i forhold til bilforhandlernes finansieringsmuligheter, fordi lånekostnadene ikke er beregnet likt hos de to lånleverandørene.

Høringsuttalelser til forbrukerstyrelsen
21.07.2006
Kommentar til Skiltningsbekjentgørelse
forbrukerrådet har mottatt utkast til «Kunnjøring om Informasjon til forbrukere om priser på låne og kredittilbud og valutakurser» i høring.

Forbrukerrådet finner generell og ikke minst i forlengelse av den nedslående lesningen i siste års forbrukerredegørelse at det er bruk for å ta utgangspunkt i forbrukernes behov, når de søker etter prisopplysninger på lån. Det foreliggende utkastet lever ikke i tilstrekkelig grad opp til denne målsettingen. Forbrukerrådet er klar over at kunnjøring skal dekke mange forskjellige typer låneleverandører men finner at forbrukerne las i stikken, vet at man presser en mal ned over alle låneleverandører uansett type.

Forbrukerrådet har derfor følgende kommentarer til de enkelte delene av utkastet til kunnjøring:

§ 1

Forbrukerrådet finner det generell svært viktig at alle låneleverandører er underlagt prisskiltneregler, så forbrukerne er sikre på å møte ÅOP-begrepet, når de låner penge, og skal derfor oppfordre til at alle låneleverandører omfattes av særskilte skiltningregler.

Vedsrørende anvendelsesområdet skal forbrukerrådet gjøre oppmerksom på at realkredittslignende lån ikke lengre bør unntas i kunnjøring, da lov om realkredittslignende lån og andelsboliglån m.v. er opphevet, og begrepet dermed ikke lengre eksisterer rent lovgivningsmessigt.

Av forståelseshensyn forslåes §1, stk. 2 skrevet til «bekjentgørelsens § 2-5 gjelder ikke for finanssinstitusjoner og realkredittsinstitutt, som er omfattet av lov om finansiell virksomhet». Hermed sikres, at alle låneleverandører vil være omfatta av et prisoplysningskrav, når de utbyr lån. Forbrukerne er dermed sikret opplysninger om prisen på å låne penger, uansett hvilken type låneleverandør de kommer i kontakt med. Det forutsettes her, at Økonomi-og-Erhvervsministeren utsteder regler etter § 43, stk. 3 i lov om finansiell virksomhet for realkredittinstitutt i overensstemmelse med den forbrukerpolitiske statusplanen på det finansielle området fra 2005.

§ 2

En av årsakene til at den gjeldende kungjøring trenger til en modernisering er, at den er blitt tatt igjen av den teknologiske utviklingen og nye distribusjonkanaler for låneleverandørene. Man har søkt å ta høyde for dette i det nye utkastet ved å inkludere distribusjon via internettet. Det er likevel allerede nye distribusjonskanaler i bruk. SMS-lån er allerede en realitet i Danmark og vil sikkert vinne en viss utbredelse, da en del låneleverandører lever godt av praktisk tilgjengelighet.

Forbrukerrådet skal ikke påstå at de enda har den store erfaringen med nye distribusjonkanaler, men vil bare reise flagget og understreke at det av hensyn til kunnjøring levetid kunne være en god ide å overveie hvordan kunnjøring gjøres «teknologinøytral», så bestemmelsene om prisskiltning ikke er knyttet opp på bestemte teknologier men utelukkende skjelner mellom fysisk nærvær og fjernsalg.

§ 3

Forbrukerrådet har litt vanskelig ved å avgjøre om skjemaet i bilag 1 er et skjema, som skal anvendes av låneleverandørene. I bekreftende fall må forbrukerrådet likevel konstatere at det foreslå skjemaet ikke er særlig lett å lese og forstå.

I forbindelse med utstedelsen av en ny skiltningkunnjøring for finansinstitusjoner fjernet man skjematvangen. Det er til dette brevet vedlagt en rekke eksempel fra forskjellige finansinstitusjoners hjemmesider. Etter forbrukerrådets oppfatning viser eksemplene tydelig at det faktisk er mulig å finne mer pedagogiske måter å skilte med prisen på enn den inntil nå standardskiltningen. Det kan omvendt selvfølgelig også gjøres mindre pedagogisk enn det valgt standardskiltet, hvis man likefrem ikke ønsker å skilte med sine prisene.

Forbrukerrådet foreslår derfor at det arbeides videre med brukervennligheten i et standardskilt, hvis en slik løsning velges. Forbrukerrådet skal ikke legge skjul på at forbrukerstyrelsens undersøkelse fra våren av skiltningen hos låneleverandørene omfattet av kunnjøring taler for at låneleverandører forpliktes til å anvende et standardskilt, hvilket da også støttes av bransjens ønske om dette. forbrukerrådet finner, at arbeidet med å finne den riktige løsningen må prioriteres høyt enn å få en kunnjøring hastet gjennom rask i forlengelse av ikrafttredelsesdatoen for markedsføringsloven, og skal derfor enda engang oppfordre til videre drøftinger.

Av mer spesifikke kommentarer, så forekommer det en smule uklart ved lesningen av skjemaet i bilag 1, at ÅOP også skal gjøres opp som et intervall, hvis den nominelle renten er et intervall. Alt annen vil likevel ikke gi mening, da det jo så ikke står klart hvilken rente, ÅOP er beregnet ut fra.

forbrukerrådet finner for øvrig av hensyn til prinsippet om målrettet informasjon, at opplysningen i nr. 6 om kostnader til sikkerhetsstillelse med fordel kunne avskaffes, så antallet av informasjon begrenses. Hvis det er kostnader, inngår de vel som en del av nr. 5 «Gebyrer og omkostninger». Det er for øvrig ikke særlig klart hvilke, gebyr og kostnader, som skal oppføres i kolonnen med gebyr og kostnader og på hvilken måte. Er det både løpende og engangsgebyr? Skal de oppføres som et tall eller hver for sig? Dette står ikke særlig klart i utkastet.

§ 4

Det er forbrukerrådets grunnoppfatning, at forbrukerne skal møte de samme opplysningene beregnet på de samme forutsetningene, når de leter etter lån uansett hvem, det utbyr lånet. Det lever betingelsene i §4 dessverre ikke opp til.

Et eksempel kunne være en forbruker på jakt etter et billån. I første omgang vil forbrukeren kanskje kikke etter prisen på billån på han bankens hjemmeside, som skal følge prisoplysningsbekjentgørels for finansinstitusjoner. Her er ÅOP, som må være den sentrale prissammenligningsparameter, beregnet på grunnlag av et billån på kr. 200.000 med en løpetid på 7 år og sikret med et eierpantebrev i bilen. Forbrukeren går etterfølgende ned hos bilforhandleren, hvor det henger et prisskilt for de lånene som bilforhandleren formidler for et finansieringsselskap. Her er ÅOP beregnet på grunnlag av et lån på kr. 250.000 med en løpetid på 10 år og intet spesifikt krav om konkret sikkerhetsstillelse, annen enn et krav om opplysning om kostnader til sikkerhetsstillelse.

Forbrukerne står i eksemplet med prisen på et eple og prisen på en pære og kan overhodet ikke finne ut av hvilken låneleverandør, det er billig. Forbrukeren sviktes dønn. Et helt tilsvarende eksempel kunne praktisk finnes i forhold til boliglån.

forbrukerrådet må derfor fastholde at leverandører og formidlere av bil- og boliglån skal skilte etter samme standardforutsetninger som finansinstitusjoner, for at opplysningene skal være brukbare for forbrukerne.

Førte tanken videre, så vil forbrukerrådet fortsatt anbefale at man i stedet for å gi valgfrihet mellom lånetypene i bilag 1 stiller opp «pakker» med standardlån. Så butikker, som typisk bare selger mindre lån, skal bruke en type standardforutsetninger, mens låneleverandører, som typisk selger de litt større lånene, skal bruke andre standardforutsetninger. Leverandører og formidlere av billån og boliglån kan så ha dem egen standardforutsetningene, som svarer til finansinstitusjonenes.

Hermed sikres, at forbrukerne vil møte en ÅOP beregnet på samme forutsetninger, når forbrukerne søker etter finansiering til ett eller annet bestemt formål, f.eks. når forbrukerne kikker etter lån til kjøp av møbler, så vil alle møbelforhandlere ha skilt med lån, som er typiske for møbelforhandlere osv.

§ 5

forbrukerrådet er tilfreds med at det nå innføres et krav om at opplysningen om ÅOP skal fremgå på en like fremtredende måte som de øvrige prisopplysningene. Kravet er en tiltrengt forbedring for forbrukerne, som under de någjeldende reglene dessverre ofte har måtte ha luppe fremfor å få øye på ÅOP.

Et annen problem, forbrukerrådet ofte støter på ved tilbud av lån via detaljhandelen, er, at opplysningene ofte er skilt fra hverandre, så de ikke fremstår samlet. Forbrukerrådet finner, at hvis ikke et krav om at opplysningene presenteres samlet, er omfattet av tydelighetskravet i §2, stk. 3, så bør § 5, stk. 2 inneholde en slik eksplisit bestemmelse.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.0/5 (1 vote cast)

Bankene må muligens kutte lån

28.04.08

Bankene har ifølge Finansavtaleloven plikt til å fraråde deg å ta opp lån som kan sette deg i en vanskelig økonomisk situasjon.

I de tilfellene der banken ikke har frarådet, tvert imot rådet, og det er klart at banken skulle ha frarådet, kan kundene vinne frem med et krav om at gjelden skal kunne kuttes.

Det er studierektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI som sier dette til Låne.no.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)