Låneverstinger

Tirsdag, 29.04.08

I forrige uke fikk både finansminister Kristin Halvorsen og sentralbanksjef Svein Gjedrem så hatten passer etter at styringsrenten ble hevet til 5,5 prosent.

Men det er bankene som bør få kjeft.

Av de 15 bankene som vi har sett på, har alle økt utlånsrenten mer enn Norges Bank har satt opp styringsrenten. Det må sees i lys av at den internasjonale finanskrisen har gjort at bankene selv må betale langt større «forsikringspremie» på de pengene de låner av hverandre.

I januar 2007 var gjennomsnittlig differanse mellom styringsrenten og lånerenten til kundene 0,73 prosentpoeng (grå søyler). I april i år hadde bankene økt påslaget til det dobbelte i snitt, 1,46 prosentpoeng (blå søyler). Kilde: Norsk Familieøkonomi.

– Glitnir utpeker seg som den aller verste. Har satt opp renten hele 1,13 prosent mer enn styringsrenten. Det har sammenheng med den situasjonen som islandske banker er i nå. Lånekundene må blø for at Glitnir må betale dyrt for pengene i markedet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.8/5 (6 votes cast)

Økonomer advarer mot avdragsfrie lån

Etter bare et halvt år på markedet utgjør de avdragsfrie lånene 10 prosent av samtlige lån. Hvis renten stiger, kan det bety flere tvangsauksjoner. Danskene har dratt de avdragsfrie boliglånene til seg, men flere økonomer advarer nå boligeierne. De risikerer å bli truffet av markant flere tvangsauksjoner, hvis renten stiger. Det skyldes at mange har tatt opp flexilån. Av de mange danskene som har latt seg friste av avdragsfrie lån, er de unge familiene særlig utsatt.

Mange av dem har presset deres økonomi til det ytterste for å komme inn på boligmarkedet. De har ikke den nødvendige luften i økonomien, fordi en mer aggressiv markedsføring har presset dem til å kjøpe hus, som er litt dyrere, enn de egentlig hadde råd til. – Vi synes, det er godt, at lånemuligheten finnes. Men det er også grunn til bekymring, sier Rasmus Kjelldal, direktør i forbrukerrådet. – Kombinasjonen av manglende avdrag på en stor del av den danske lånemassen, høye huspriser og utsikt til stigende rente, vil sette en del familiers økonomi under press. Det er bruk for en mer grundig rådgivning. Ved flexilån følger kursen ikke med ned, hvis husprisene faller og renten stiger.

64 prosent av danskene bruker ingen eller bare litt energi på å sette seg inn i finansielle spørsmål, som berører deres hverdag. Danske forbrukere er generelt sett ikke gode til å forhandle seg til bedre økonomiske vilkår i banken. For eksempel har bare to tredjedeler av alle bankkunder forsøkt seg med å forhandle om rentesatsen. Forbrukerrådets blad TænkTest har i nummer 43 en bankguide med gode råd til de mange som har vanskeligheter med å prute på prisen, når de snakker med bankrådgiveren. – Man kan alltid prute på prisene. Og særlig på bankavtaler, for der kan det være riktig mange penger å spare, sier Morten Westergård, økonom i Forbrukerrådet, til Brunsj på TV2-Lorry.

Stor tilslutning til avdragsfrie lån

Forbrukerrådet råder folk til å tenke seg om. 15 % av boligeierne vil skifte ut deres nåværende lån med de nye, avdragsfrie lånene, som blir mulige fra 1. oktober. Det spår realkredittinstituttene. Det vil særlig være folk i hovedstadsområdet, Nordsjælland og Østjylland, som vil benytte seg av ordningen. Kåre Remtoft, som er økonom i forbrukerrådet advarer forbrukerne mot å legge om lånene uten videre. Han håper at Realkreditinstitutterne ikke bare vil fokusere på å selge lån, men også at de vil rådgi. – Det skal ikke være noe, man selger for å få en rask fortjeneste med det resultatet at det sitter en masse forbrukere tilbake med lån, de har vanskelig ved å betale, sier han til DR Radioavisen, mandag D. 25. august 2003.

Bankene varsler priskrig

Økte overskudd skal komme kundene til gode. Bankene høster rekordhøye overskudd for tiden. Flere av bankdirektørene uttaler til JyllandsPosten at en del av pengene skal brukes i en priskrig. – Det skulle bare mangle. Ellers er det ikke fri konkurranse på området, sier Kåre Remtoft, Økonom i forbrukerrådet. – Men forbrukerne kan allerede nå selv gå i offensiven for å få prisen ned, sier han til Radioavisen,
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

Spådamer og klarsynte tjenester spår økonomi

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Vær varsom med avdragsfrie lån

I lengden er de både dyre og risikofylte.

Med den nye typen lån kan du låne en million mot å betale 1.800 kroner om måneden i renter – avdragene skal du først betale om ti år. Til sammenligning betaler du ca. 3.600 kroner om måneden i renter og avdrag, hvis du har et flexlån. Sammen med skattereformen vurderes de nye lånene å gi danskene 1 milliard ekstra kroner om måneden. Men det er ikke kun lutter idyll.

Økonom i Forbrukerrådet, Kåre Remstoft, advarer mot å se perspektivløst på lånene. Dels er lånene dyrere, fordi man betaler avdrag i lengre tid, dels er de mer risikofylte, fordi folk ikke vet hvordan deres økonomien ser ut om ti år. – Man skal regne med at beløpene blir vesentlig større etter ti år, Sier Kåre Remstoft. – Faren er, hvis folk utelukkende bruker de ekstra pengene til forbruk. Gjør de det, er det som å tisse i buksene for å holde varmen: så blir det kaldere etter ti år.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.9/5 (7 votes cast)

Lån ikke penger av private

Ny dansk hjemmeside formidler lån mellom private. Forbrukerrådets økonom fraråder ordningen.
På hjemmesiden fairrates.dk kan forbrukere legge tilbud om å låne penger ut til en gitt rente og løpetid. Omvendt kan låntagerne spørre et lån eller by inn på ett av de lånene som tilbys.
Økonom i Forbrukerrådet Lene Aakjer mener at vanlige mennesker løper en altfor stor risiko ved å låne penger ut via fairrates.dk

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Garantilån – Lån med rentegaranti

Det nestbeste boliglånet – garantilånet – er på bare et halvt år blitt danskenes foretrukne. Lån med innebygget rentetak gir oss nemlig her og nå et lån til en billigt penge og trygghet de neste 30 årene. Realkreditten presenterer i disse årene nye muligheter for å låne i huset: rentetilpasningslån eller flexlån, lån med 10 års avdragfrihet og senest garantilån.

En sammenligning av de tre låneformene, når renten enten faller, stiger eller holder seg uendret, viser at garantilånet i alle tre tilfeller er den nestbest låneformen. Stiger renten, er et med fastrente obligasjonslån det best lånet. Holder renten seg på det nåværende nivået, eller faller den, så er rentetilpasningslånet økonomisk klart det best.

Men da ingen vet om renten vil stige om den vil falle eller holde seg uendret, så er garantilånet med innebygget rentetak på 6 prosent likevel et godt lån – også fordi du slipper for løpende å delta i rentespillet. Mange har spart renteutgifter på flexlånet, fordi den korte renten er lavere enn den lange renten på tradisjonelle obligasjonslån. Men renten kan selvfølgelig plutselig stige. På garantilån kombinerer realkreditten det variabelt forrentet lån med et innebygget rente-tak på 6 prosent i 30 år. Treffer lånet rentetaket, blir renten enten her oppe i resten av lånets løpetid, eller den faller analogt med renten. Lån med rentetak er en smule dyrere enn flexlån, fordi det naturligvis koster litt å sikre seg mot eventuelle rentestigninger.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Nye låneregler i EU endelig på plass

Etter fem års tautrekking mellom Kommisjonen, Parlamentet og Ministerrådet er veien nå banet for nye felles låneregler i EU. Forbrukerrådet ser direktivet som positiv, men ergrer seg over spilte sjanser.
Det har vært en lang kamp, men i går vedtok Europaparlamentet med et overveldende flertall å støtte et nytt forbrukerkredittdirektiv. Lovforslaget har vært fem år underveis, og kampen har stått mellom långivernes interesser på den ene siden og de europeiske forbrukernes interesser på den andren siden.

«Det er positivt, at det nå innføres en 14 dagers returrett. Det gjør det praktisk mulig for forbrukeren å komme ut av uheldige lån og kredittkjøp. Også standardisering av de opplysningene man skal ha i forbindelse med låntakingen, og ensrettingen av den måten man beregner ÅOP (de årlige kostnadene i prosent) på er til gagn for forbrukerne. Det gjør det praktiskere å sammenligne kredittilbud på tvers av landegrensene og kan dermed også fremme konkurransen på kredittmarkedet», sier Truls Holmberg, økonom i forbrukerrådet.

Forbrukerrådet og de andre europeiske forbrukerorganisasjonene ergrer seg likevel over at politikere ikke har benyttet sjansen til å slå et slag mot overlåning ved å stramme inn reglene for ansvarlig lånegivning. I forbrukerrådet er man heller ikke begeistret for at det blir opp til det enkelte landet å avgjøre om det skal angis ÅOP ved kassakreditter.

«Holdningen er, at en kredittavtale er en kredittavtale, og at ÅOP alltid bør angis. Det er en viktig informasjon for forbrukeren. Derfor er det absolutt ingen grunn til at dette området unntas for de felles reglene», sier Truls Holmberg.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Refinansiering – konvertering av lån

Refinansiering – konvertering

Boligeiere med med fastrentelån kan ofte utnytte et rentefall ved å erstatte lånet med et lavt forrentet lån og dermed spare penger på den månedlige utgiften.

INNHOLD

* Hva er en refinansiering?
* Når skal du refinansiering ditt lån?
* Hvor mye tjener du på en refinansiering?
* Hvilket lån skal du legge om til?
* Hvordan får du flere penger mellom hendene?
* Hvor meget koster en refinansiering?
* Hva skal du overveie før en refinansiering?

Hva er en refinansiering?

Ved en refinansiering innfrir du ett eller flere av dine med fastrente hypoteklån og tar opp et nytt lån, som dekker kostnadene til innfrielse av de gamle lånene.

En låneomlegging er også kjent under betegnelsen «konvertering» og benyttes utelukkende i forbindelse med med fastrente lån. For de mange boligeierne med med fastrente lån er en omlegging aktuelt, når renten gjennom en periode har falt markant.

Den grunnleggende ideen i en lånerefinansiering er å erstatte et høytforrentet lån med et lavt forrentet lån. Dermed betaler du færre penger i renter, og dine samlede nettoytelser på lånet faller. Den type av omlegginger kalles en nedkonvertering og er den mer populære.

Ønsker du å erstatte et lån med en lav kupongrente  (kupongrente er obligasjonens pålydende rente) med et lån med en høyere kupongrente, er det tale om en oppkonvertering. Oppkonverteringer benyttes, når renten stiger, og du vil fryse fast boligens gjeld på et lavere nivå.

For å legge et lån om kan du henvende deg i banken, i realkredittinstituttet, hos eiendomsmegleren eller hos en privatøkonomisk rådgiver.

Når skal du refinansiere dine lån ?

Hos mange kredittinstitutter kan du melde på deg en automatisk overvåking av lånet. Du vil heretter få beskjed, hvis en refinansiering av lånet kan betale seg.

For at en lånerefinansiering kan betale seg, bør en rekke forhold være oppfylt i større eller mindre grad:

* Renteforskjell: Jo større, jo bedre. Som hovedregel bør du gå minst 2 prosentpoeng ned i rente. Har du eksempelvis et lån med en kupongrente på 6 prosent, bør du erstatte lånet med et nytt lån med en kupongrente på 4 prosent.
* Lånets størrelse: Jo større, jo bedre. En hyppig anvendt tommelfingerregel sier at lånets størrelse helst skal være mer enn 250.000 kr.
* Restløpetid: Jo lengre, jo bedre. Da hovedformålet med en låneomlegging er å oppnå en lavere rente, vil rentebesparelsen være beskjeden, hvis det bare går 5-10 år, før lånet er betalt ut.
* Kursnivå: Kursen på det nye lånet bør være så tett på 100 som mulig for å unngå en dramatisk stigning i restgjelden. Et passende kursnivå synes å ligge på mellom 97 og 100.

Hvor mer tjener du på en lånerefinansiering?

Besparelsen ved en refinansiering avhenger av hvor stort et lån du legger om, og av det aktuelle kursnivået på ditt nye lån.

Eksempel: Du har tatt opp et lån i september 2002, hvor den effektive renten på en 30-årig obligasjon lå på ca. 6 prosent mot i dag ca. 5 prosent. Lånets restgjeld er gjort opp til 1 mill. kr.. Den månedlige nettoutgiften på lånet er 4.919 kr., og den effektive renten etter skatt er gjort opp til 3,99 prosent. Restløpetiden er på 26 år.

Som det fremgår av tabellen nedenfor, er det ikke de store penger å hente ved en refinansiering på det aktuelle kursnivået. Bytter du like over med et lån på 5 prosent med en uendret løpetid, er det utsikt til en månedlig nettobesparelse på 150 kr.. Gjort opp over en 10-årig periode summer besparelsen seg opp til 6.272 kr.

Enda det er en mindre fortjeneste på refinansiering, er det ikke gitt, at en refinansiering av lånet er en god ide. Ved å legge om på nåværende tidspunkt avskjærer du deg reellt fra å legge om sent, hvis renten skulle falle litt mer.

Tør du satse på at renten faller så mye, at kursen på en 30-årig obligasjon på 4 prosent kravler opp på eksempelvis 98,5, er det en solid besparelse å hente. Etter 10 år kan nettogevinsten gjøres opp til 97.335 kr., hvilket svarer til ca. 9 prosent av hovedstolen.

Hvilket lån skal du refinansiering til?

Ved valg av nytt lån bør du overveie om du helst vil spare penger på langt sikt, eller om du primært ønsker en lavere utgifter her og nå.

Velger du å skifte ut et lån på 6 prosent med et 30-årig lån på 5 prosent, «sparer» du tilsynelatende 530 kr. om måneden. Reellt er det likevel ikke tale om en besparelse, da du nå skal nedbetale og betale renter på lånet fire år mer. Etter 10 år ender du da også med en merutgift på 3.787 kr.

Ønsker du en reell besparelse, er det i ovenstående eksempel ingen vei utenom en høyere nettoytelse. En nærliggende mulighet er å ta opp et 20-årig lån med en kupongrente på 4 prosent. Ganske visst kommer du av med 666 kr. mer om måneden, men til gjengjeld summer nettobesparelsen etter 10 år seg opp til 54.273 kr.. Besparelsen hentes hjem gjennom lavere renter og en kortere avdragsperiode.

Ønsker du derimot den lavest mulige utgift, skal du velge ett variabelt forrentet lån (F1). Til gjengjeld til den lave renten må du leve med risikoen for en høyere nettoutgift, hvis renten skulle stige.

Den ultimat laveste nettoutgiften oppnår du ved å velge et avdragsfritt F1-lån. I eksemplet viser vi beregningene at nettoutgiften faller til 2.338 kr. om måneden, hvilket er 2.581 kr. mindre enn på det gamle lånet. Vær likevel oppmerksom på at rentestigninger slår ekstra kraftigt igjennom på avdragsfrie F1-lån.
Hvordan får du flere penger mellom hendene?

Mange boligeiere kombinerer en refinansiering med muligheten for å få flere penger mellom hendene. I kraft av prisstigninger og avdrag på boligen har boligeiere med bare tre-fire år på baken ofte spart opp en betydelig friverdi i eiendommen.

Står du og savner kapital til en større forbedring av boligen, eller drømmer du om en ny bil, er det nærliggende å forhøye det nye lånet tilsvarende. Erstatter du eksempelvis det gamle lånet på 1 mill. kr. med et nytt lån på 1,5 mill. kr., får du 500.000 kr. utbetalt før kostnader. Velger du den avdragsfrie F1-modellen, koster det nye lånet ikke mer enn 3.499 kr. i månedlig nettoutgift.

Før kredittinstituttet bevilger deg et lån utover det eksisterende lånet, skal boligen vurderes. Du betaler ikke ekstra for vurderingen, men kan i noen tilfeller risikere å skulle betale en mindre bidragssats til kredittinstituttet, hvis boligen er steget ekstraordinært mer i verdi. Ved mindre forhøyelser av hovedstolen er det ikke tradisjon for en ny vurdering. Praksiser er forskjelligt blant realkredittinstituttene, hvor noen setter en stigning på 100.000 kr. som grense for en ny vurdering, mens andre opererer med mindre beløp.
Hvor meget koster en refinansiering?

Prisen for en refinansiering løper typisk opp i ca. 2 prosent av det lånt beløpet, men i en viss utstrekning har du selv mulighet for å styre kostnadene. Det gjelder bl.a. utgiften til kurssikring eller differanserente &, som du kan velge bort. Ved et eventuelt fravalg må du til gjengjeld leve med at du ikke kjenner din presise utgift fremover.

Banken eller kredittinstituttet tilbyr ofte å ordne tinglysninger, men i enkle lånesaker er det ikke noe problem selv å transportere pantebrevet opp på tinglysningskontoret og dermed spare kanskje 2.000 kr.

Hva skal du overveie før en refinansiering?

Når du vil refinansiere et lån i boligen din om, skal du foreta en rekke valg:

* Oppsigelsestidspunkt: Et med fastrente lån kan alltid sies opp av låntager og innfris til kurs 100. Kravet er, at du sier opp lånet med minst to måneders varsel til den førstkommende terminen. Ønsker du å innfri lånet til desemberterminen, er siste frist 31. oktober.
* Metode: Du velger mellom en såkalt straksinnfrielse eller oppsigelse til termin. Ved en strakssinnfrielse kjenner du ytelsen på din nye lånet med det samme, men skal til gjengjeld betale differansesrenter fram til terminsskiftet. Alternativt kan du si opp din gamle lånet til terminsskiftet, men må leve med risikoen/muligheten for henholdsvis rentesstigninger og rentefall fram til terminsdatoen.
* Kursssikring: Velger du å si opp lånet til termin, kan du kursssikre det nye lånet, hvilket koster et fradrag i kursen.
* Sammenslåing: Har du flere små hypoteklån, kan det være praktisk å legge dem sammen til et nytt og større lån. Samtidig har du mulighet for å spare penger på bidraget, da realkredittsinstituttene typisk forlanger et minimumsbidrag på hver lån.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Penger lukter ikke, men de kan være dyre

Penger lukter ikke, men de kan være dyre, hvis du vil bruke dem her og nå. Det er fristende å slå til med det samme, når du har funnet det perfekte flatskjerm-tven og gjerne vil ha den med hjem i dag. Forretningen er klar med et finansieringstilbud, og det tar jo bare ti minutter å låne de nødvendige 20.000 kr.. Hva de færreste kanskje vet er, at det ofte kan gå like rask i banken. Her er du typisk godkjent, og en oppringning lørdag formiddag kan praktisk ende med et lån og et nytt fjernsyn. Nøkkelen til å kjenne prisen på lånet er årlige kostnader i prosent, som långiver har plikt til å opplyse. Det omfatter både renter og diverse gebyr.

Sikkerhet betaler seg

Det er svært viktig, at det er årlige kostnader i prosent og ikke bare renten, du kikker på, for det kan være flere kostnader ved et lån. Låner du i finansinstitusjonen din, skal du som regel dokumentere økonomiske situasjonen din med lønnslipp og evt. skatteoppgjør, og det betyr at finansinstitusjonen temmelig sikkert kan vurdere evnen din til å betale tilbake, og ser det godt ut, trenger du ikke å betale så mye, da risikoen for finansinstitusjonen er lav. Butikken – eller rettere finansieringsselskapet – som yter deg et raskt lån, har kanskje bare mulighet for å sjekke om du er registrert som dårlig betaler, men kjenner ellers ikke økonomien din, og derfor løper de en risiko, og den risikoen betaler du for.

Det kan være vanskelig å vurdere om du har fått tilbudt et lån på rimelige vilkår, men er årlige kostnader i prosent på under 15 prosent, så er det ikke så ille, og det beste er i hvert fall å la flatskjermen stå en dag eller to ekstra, og så få forskjellige tilbud. Det kan til slutt sikre et billigere fjernsyn. De tilsynelatende riktig gode tilbudene Iblant kan man se reklamer for rentefrie lån, men de er ofte heftet med omfattende gebyr – både startgebyr og løpende gebyr – som i siste ende kan gjøre lånet ganske dyrt.

Andre ganger lokkes det med en tilsynelatende lav rente på «bare» 1,75 prosent om måneden, men det svarer faktisk til en effektiv rente på over 23 prosent. Så på et lån til 20.000 kr. kan det godt være mer enn 10.000 kr. forskjell i siste ende.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Stor risiko ved private utlån

Inkassolån: Formidling av lån mellom private er et nytt fenomen, som for få måneder siden ble lansert av internettfirmaet fairrates.dk. Firmaet reklamerer med en praktisk låneprosess og store gevinstsjanser ved høye renter. Men virkeligheten er, at tapsrisikoen er ekstrem høy. Ifølge fairrates.dk egen statistikk har tjenesten inntil videre formidlet 171 lån. Av de 171 lånene er 45 i skrivende stund sendt til inkasso, 12 har fått sendt til den annen purringen, og innbetalingene til attpåtil 36 lån er foreløpig registrert som «forsinket». I alt er det altså under halvdelen av de samlet lånene, som formidles gjennom fairrates.dk, som blir betalt  tilbake i rett tid. Hos forbrukerrådet er økonom Carsten Holdum da heller ikke begeistret for den nye tjenesten. Han vurdering av hjemmessiden er hard: «Hvis låntager ikke kan låne penger under normale omstendigheter, bør han nok la være med å låne penger i det hele tatt. Långiver skulle til gjengjeld heller investere sine penger i obligasjoner. Renten er jo nettopp så høy, fordi man løper en stor risiko», poengterer han. Hvor stor er risikoen? Lånene på fairrates.dk er typisk på mellom 1.000 og 20.000 kroner og har en gjennomsnittlig årlig rente på 14,6 prosent. Og mer enn hver 4. lån på fairrates.dk er altså inntil videre endt med inkasso, mens ytterligere en fjerdedel ser ut til å gå samme vei. 14,6 prosent høres mye ut, men hvis vi tar det utgangsspunktet at en fjerdedel av lånene aldri betales tilbake, er 14,6 prosent imidlertid for lite til å dekke din risikoen. Yter du for eksempel 4 lån, hvorav ett statistisk sett går tapt, skal de resterende tre lånene hver tjene 33,3 prosent i rente i løpet av et år for bare å dekke inn tapet av det fjerde lånet. Attpåtil skal du ha en fornuftig rente av dine penger i tillegg. Så en utlånsrente på minst 40 prosent er minimum.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.0/5 (1 vote cast)

Lån til unge

De holder seg for øynene, når de tar lån.
Noen unge har store problemer med å få økonomien til å balansere. De tar lån med den ene hånda, mens de holder seg for øynene med den annen for å slippe for å ta stilling til konsekvensene. Konsulentfirmaet gjeld.com opplever større og større press fra skyldnere, som ikke har andre steder å gå. Det forteller P1 10. mai 2005.

Danskene er det mest forgjeldede folket i Europa. 150.000 er registrert i RKI, og Lars på 28 år har vært en av dem. I dag har han fått betalt ut sin gjeldsposten, men turen i Ribers har ikke avskrekket han eller avholdt han fra å stifte en ny gjeld.

Lars har igjen en samlet en gjeld på cirka 300.000 kroner, og firmaet gjeld.com kan konstare at Lars’ betalingsevne er negativ:
Han blir 1279 kroner fattigere hver måned.
– Det er en trist historie. Som et ungt menneske skulle man jo helst ha sitt økonomiske livet foran seg og ikke bak seg.
Og ikke ende i en situasjon som denne her, og hvor det er de færreste, som vil hjelpe en, sier økonom i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har derfor foreslått at det blir opprettet en offentlig gjeldsrådgiving.

– Samfunnet skal rekke de, som ikke har råd til å kjøpe seg til veiledning, en hånd, uttaler hun.
– Det kan gå galt for selv statsråder, så alle kan ha bruk for en hjelpende hånd. Men de unge har ikke erfaringen med husholdningsøkonomien. Så jeg synes at Lars eksempel setter behovet for bedre forbrukerforhold på lånemarkedet i et ekstra perspektiv, forklarer Hanne Aakjar Jensen og fortsetter:

– Mange har vanskelig ved å se hva det innebærer å låne penger og blir lett fristet av en ny mobiltelefon, for man trenger ikke penger i lommen for å få den.

For å beskytte forbrukerne, foreslår forbrukerrådet to konkrete ting: For det første at det etableres et rentetak, så renten ikke kan settes ublugt høyt. Og for det annen at det innføres en obligatorisk betenkningstid, så lånene blir «langsommere».
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (7 votes cast)

Online lån – ser du efter Lån online

Lån online

Nettet har ændret mange ting og deriblandt vores måde at tænke bank lån på. I dag kan du beregne dit bank lån online, ansøge og få et svar i løbet af meget kort tid; alt sammen hjemme fra din stue.

Lån online

Lån online – vi tilbyder lån online, du kan gå ind diretke fra vores website og bestille et lån online. For at få et lån online skal du blot gå ind på vores hjemmeside. Vi har flere eksempler på lån online. Hos os er det nemt at gennemskue de mange afskygninger der findes af lån online.

——————————-
SkandiaBanken, ToldSkat og TDC i samarbejde om Digital Signatur
Aftalen indebærer, at SkandiaBanken fra den 1. oktober vil kunne tilbyde sine kunder, at de kan oprette en Digital Signatur direkte via internetbanken. Den 1. november går banken et skridt videre og tilbyder kunderne at ansøge og få udbetalt lån online.

——————————-

Lån online http://www.forbrugslaan.eu/online-laan/
Lån online, når du mangler penge til det sjove. Her hos os finder du en oversigt over de mange muligheder du har for at få et lån online. Det er let og enkelt, så kig forbi og se hvordan du låner online. Det er nemt og enkelt, og mange steder kan du ansøge om penge lån online.

——————————-

Billige Online Lån

Den stigende inflation betyde rikke billigere lån. Og dog. De kommende Covered Bonds medfører billige lån for boligejerne. Lån i boligen, og covered bonds, kan sagtens give familielån og lån til børnefamilierne, og medføre større råderum i økonomien i de kommende år. En spændende udvikling.

# Lån Online Forbrugslån A/S – Et finansieringsselskab, der formidler lån til private.
# Lån Online Handelsfinans A/S – Tilbyder forbrugslån uden sikkerhed. Et datterselskab af Den Danske Bank.
# Lån Online Hvilshøj Pantebreve A/S – Privatejet selskab der køber pantebreve til videreformidling og til egen beholdning. Malling.
# Lån Online Ikano Finans A/S – Pengeautomaten tilbyder lån til private på op til 100.000 kr. f.eks. forbrugslån, kreditlån samt bil- og huslån.
# Online låneberegning og låneansøgning.
# Lån Online Kash – Køb hvad du har lyst til nu – og betal først om 45 dage.
——————————-

E-lån

Finansieringsselskab med speciale i online lån.
E-lån
Ansøg om lån online og få svar på fire timer. Vi garanterer en seriøs og fortrolig lånebehandling
Hvem er vi?
e-lån er en del af en af verdens største virksomheder GE. Vi vil være danskernes foretrukne valg af online lån. Derfor prioriterer vi både din frihed og sikkerhed meget højt.
-Lån uden at stille sikkerhed
-En af verdens største virksomheder
——————————-

Hurtigt lån på op til 50.000 – eKredit ApS
Få er hurtigt og nemt lån online. Vi giver svar inden for 5 minutter.

——————————-
Finansiering og information omkring lån online:

Lån online

Der findes mange sider der tilbyder lån direkte på internettet og det kan være en gode ide, at kigge sig godt omkring efter det bedst tilbud.Mybanker.dk har en lang liste over udbydere af forbrugslån. Jeg har kigget lidt på nettet og er faldt over 123 lån der tilbyder forbrugsfinansiering op til 200.000 kr uden sikkerhed.

——————————-

Du får billige og reelle bank lån online hos DiBa
Nettet har ændret mange ting og deriblandt vores måde at tænke bank lån på. I dag kan du beregne dit bank lån online, ansøge og få et svar i løbet af meget kort tid; alt sammen hjemme fra din stue.

——————————-

Online Lån

Lån online hos pålidelige og kendte finansieringsfirmaer og pengeinstitutter. Undersøg de mange gode tilbud på lån online her. Her kan du desuden finde mange andre gode tilbud indenfor en mængde forskellige kategorier. Denne side er stedet for dem som vil gøre et godt kup.
Online lån

Find tilbud på online lån her hos TilbudsKlub.dk. Vi kan udover online lån fra velrenommerede og solide virksomheder tilbyde en række spændende tilbud på billige og interessante varer og tjenesteydelser. Her på TilbudsKlub.dk er der altid mulighed for at gøre en god handel. Kig i vores forskellige kategorier og se om ikke her er noget for dig. Gå ind på TilbudsKlub.dk sider hvis du er interesseret i at foretage lån online.

——————————-

Lån penge, hurtigt, nemt og billigt –
Sådan kommer du let igang.
Der konkurreres på at give den laveste rente. Dette er ikke tilladt i Danmark endnu, derfor trives de forskellige online Lån penge tilbud så godt.
——————————-

eKredit ApS – Online lån

10.000-50.000
Få svar med det samme og modtag op til kr. 50.000 i morgen

——————————-

Find dit lån her. Lån penge links.Lån. Online lån online. Få pengene hurtigt. hvem der er bedst eller billigst.

——————————-

Du får et online lån på konkurrencedygtige betingelser hos LånLet, og det er endda meget nemt. Søg lån online og få svar med det samme.
LånLet er et af de få finansierings-selskaber herhjemme, der stadig er 100 % danskejede. Når du optager et lån hos LånLet, så kan du være sikker på at få svar og pengene udbetalt hurtigt uden ubehagelige overraskelser.

——————————-

Nægter I også at tage imod en bog på biblioteket, hvis den er scannet ind i et MS-system?

Ak, hvad sker der med folk?

Selvfølgelig skal de tilbyde online lån af musik, om det er så er med MS’ version af DRM eller ej. Det er da en vammel holdning, at «kan jeg ikke få det, så skal ingen nyde godt af det».

——————————-

Når du mangler kontanter til dine drømme, kan LånLet give dig en håndsrækning. Vi blander os ikke i, hvad du bruger dine penge til, når du optager et lån hos os. Det er nemt at ansøge om et lån online, det kræver egentlig bare, at du udfylder vores låneansøgning. Når du har sendt den af sted, vender vi hurtigt tilbage med et svar på dit låneønske. Og det går virkeligt hurtigt, for vores svartid kan være helt ned til 15 sekunder, hvis låneansøgningen er udfyldt korrekt.

Spar dig selv for besværet og ansøg om dit lån online

Du har dine penge allerede dagen efter, at du har fået grønt lys for dit lån.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Lån uten sikkerhet – hvordan låne uten sikkerhet

Lån uden sikkerhed

Lån uden at stille sikkerhed slår nye rekorder…
Få klik på nettet og du har lånt 50.000 kroner, uden at du skal fortælle, hvad du vil bruge pengene på. Danske forbrugere er vilde med de hurtige og dyre blankolån – dvs. kontantlån, som ikke er tilknyttet købe- eller kontokort, og hvor forbrugerne ikke stiller sikkerhed, men til gengæld betaler væsentligt mere i rente i forhold til banklån.

—————

Lån uden sikkerhed og privatlån

Står du og mangler et lån så kan det være en super ide, at kigge hvor stor stiftelsesprovision der er ved optagelse af et privat lån.
Især hvis du kigger efter lån uden sikkerhed er det vigtigt, da de som regel ligger mellem 4 og 8 %.

—————

Hurtige lån uden sikkerhed slår rekord

Sådan hedder det om blankolån hos et af de firmaer, der tilbyder lånene:

Et lån er en privat sag. Derfor blander vi os ikke i, hvad du bruger dit lån til. Vi er meget opmærksomme på, at det kan være ubehageligt at stå med hatten i hånden og forklare og forsvare at du vil ha lån uden sikkerhed, hvad du vil bruge dine penge til er din.

—————

Lån uden sikkerhed

Lån uden sikkerhed kan være svært af optage. Men hos os kan du få lån uden sikkerhed. Hvis du overvejer at få et lån uden sikkerhed så klik her for mere information. Der er både store og små lån uden sikkerhed. Vi tilbyder de fleste lån uden sikkerhed.
http://laan.webbutikker.dk/l%E5n_uden_sikkerhed/
—————

Hos Xtra Penge kan du få et lån uden sikkerhed til eksempelvis bil, bolig (både hus og lejlighed), forbrug eller båd til en månedlig rente på 1,44%.
# låne penge uden at svare på spørgsmål om, hvad du vil bruge pengene til – brug dem som du vil.
# få et lån uden at stille nogen sikkerhed – hverken i bil, båd eller hus eller andet.
# få dine penge to dage efter dit lån er endeligt godkendt.
Ikano Finans har også et andet website, hvor du også kan få et lån uden sikkerhed – her kan du få en rente, der ligger helt nede på 8,3% om året.

—————

Lån uden sikkerhed

Når du låner penge uden at stille sikkerhed i bilen, kan du vælge ikke at betale nogen udbetaling. Lånet tilbydes som et almindeligt banklån og kan etableres med en løbetid op til 96 måneder. Det giver dig mulighed for en lav månedlig ydelse samt stor fleksibilitet og frihed.

Den bil du låner til må ikke være over 12 år gammel ved lånets udløb.

—————

Lån uden sikkerhed

ADRA giver i 3 afrikanske lande lån uden formel sikkerhed. Kandidater skal dog stille med en personlig opsparing på ca. 20 % af de ønskede beløb, en plan for deres forretning og en gruppe på 5-7 mennesker, som garanterer for lånerens ærlighed og integritet. Gruppen fungerer som garanter. I et låneprojekt fik ADRA Rwanda 100 % tilbagebetaling af 1.264 lån på tilsammen 400.000 kroner det første år. Dog faldt tilbagebetalingen de efterfølgende år og det endte med at 17 % aldrig blev betalt tilbage.

—————

iNTERNETLÅN.DK

Lån op til kr. 50.000,-. Vi er specialister i lån uden sikkerhed. Det betyder blandt andet, at du kan købe brugt bil, hi-fi, fælge eller andet du måtte ønske dig med kr. 0,- i udbetaling. Søg nu, så svarer vi inden for 15 minutter i vores åbningstid. Så bestemmer du selv.—————

Pengeautomaten.dk

Lån penge til normal bankrente uden at stille sikkerhed. Ansøg nu, så har du kontanterne om tre dage

Green Credit
Lån op til 200.000 kr. uden at stille sikkerhed. Vi spørger ikke, hvad du skal bruge pengene til og giver dig et svar på 15 min. Klik her og se vores lånetilbud og find den ydelse, der passer dig

EU Finans
Hos os kan du låne penge uden sikkerhed. Du får svar tilbage inden for to timer

Nordax Finans
Privatpersoner kan ansøge om lån uden sikkerhed

ABC Lån ApS
Formidler billige lån til private, så du har frihed til det du ønsker. Optag lån uden spørgsmål og uden at stille sikkerhed. Ansøg nu og få svar med det samme.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.9/5 (8 votes cast)

Lån på internettet – Skal du ha Lån på internettet?

Et internet-lån er den hurtigste måde at låne penge på i dag.
Med et internet-lån er det nemt at ansøge og på dette site får du også hurtigt svar.

Dermed ved du med det samme om lånet er bevilget og du alligevel
har råd til det du ønsker dig.
Så hvis du er på internettet og hvis du leder efter et internet-lån, så er du kommet til
det rigtige site.

Lån på internettet

http://www.internetlaan.dk : Internet-lån

Lån via internettet på internetlån.dk Her kan du hurtigt beregne din månedlige
ydelse, samtidig med at du kan søge online.

—————————————-

Herunder nogle eksempler på steder hvor du kan låne via internettet. Der udlånes til højere renter end du kan opnå i en normal bank.

eKredit
Lån op til kr. 50.000 på internettet.
Få svar med det samme

EkspresLån fra HandelsFinans
Lån op til 40.000 kr.

Forbrugslån på internettet A/S
Lån fra 5 – 200.000 kr

—————————————-

Lån penge online – hurtigt og nemt

Internettet giver dig mulighed for at låne penge uden en masse besvær. Når du ansøger om et lån over internettet får du ofte svar inden for få timer. Og dermed får du hurtigt at vide om du kan finansiere det du drømmer om. Det er også nemmere at sammenligne de forskellige lånemuligheder her, i stedet for at skulle kontakte udlånsfirmaer på traditionel vis.

Byens Boliglån:

* Få et uforpligtende lånetilbud indenfor 48 timer. Vi blander os ikke i hvad du bruger dem til.

InternetLån:

* Lån på internettet 50.000 kr nu og bestem selv hvordan du vil bruge pengene – lån uden sikkerhed

EkspresPlus:

* Så har du chancen for at låne op til 200.000 kr. Du bestemmer selv hvordan og hvornår du bruger pengene. Lettere bliver det ikke

GE Money Bank:

* Lån på internettet med 3 måneders rente- og afdragsfrihed.

—————————————-

http://www.forbrugslaan.eu/forbrugslaan/index.html:

Kviklån (Forbrugslån)

Kviklån er det absolut hurtigste lån på Internettet.
Indenfor 15 minutter får du svar på forbrugslånet, hvorefter du kan tage ned på dit posthus og hente pengene.

Lån finans – online lån
Lån finans på internettet. Vi har gjort det let for dig, at få indblik i de mange muligheder du har for at få et lån finans fra din hjemmecomputer. Du kan således få et lån finans på ingen tid, når du låner over internettet.

Finans og lån kan du finde her hos Forbrugslaan.eu. På vores hjemmeside har vi samlet en oversigt over de mest oplagte valgmuligheder for dig, der er interesseret i finans og lån på internettet. Med vores online service finder du hurtigt og nemt frem til netop det finans og lån, der passer til dine behov.

Med finans og lån kan du få råd til dit drømmekøkken, eller måske til en tiltrængt ferie for hele familien. Uanset hvorfor du søger viden om finans og lån, er Forbrugslaan.eu stedet for dig. Vi giver dig overblik over dine muligheder for at ansøge om finans og lån over internettet, så besøg vores hjemmeside.

—————————————-

Lån på internettet

http://www.nytboliglaan.dk/bolig-finansiering.html:

Her har du mulighed for at finde et godt, fordelagtigt og individuelt tilpasset lån. På Internettet har du efterhånden mulighed for at indhente tilbud af stort set hver en art – og mange kommende boligejere er begyndt at vende sig mod Internettet, når de ønsker lån – f.eks. til køb af bolig.

—————————————-

Xtra Penge – lån af penge på internettet op til 100.000 kr. Få svar på 2 timer og modtag penge 2 dage efter godkendelse. Ingen sikkerhed i hus eller bil

123portal Låneguide – Komplet oversigt over danske udbydere af lån på internettet

Laanlet.dk – lån på internettet op til 50.000 kr. – få svar på 15 min.

Ewire – din elektroniske pung – Modtag betaling på din hjemmeside på en nem måde

SparTrelleborgFinans – Lån uden at stille sikkerhed og brug pengene, som du vil. Få svar indenfor 5 minutter

—————————————-

http://www.laanpengenu.dk:

Udlån på internettet

Find flere informationer om vores udlån her på siderne. Kontakt Forbrugslaan.dk , hvis du finder informationerne her på siderne utilstrækkelige. Vores rådgivere besvarer alle dine spørgsmål omkring udlån og omkring alle de fordele, som du opnår ved at optage lån via Forbrugslaan.dk . De største fordele ved udlån af penge over nettet, er at det er nemt og hurtigt. Derfor er vi i stand til at yde alle vores kunder en god service. Kontakt Forbrugslaan.dk og hør mere om alle de fordele du opnår ved at optage lån over nettet.

Hurtige pengelån

Synes du det er svært at få hurtige pengelån i banken? Så overvejer du måske at finde dine pengelån på Internettet i stedet. Så skulle du tage at læse mere om vores helt unikke online låneservice. Vi er eksperter i at formidle hurtige pengelån til de kunder, som er trætte af at vente i banken. Vi har mange års erfaring i at formidle hurtige pengelån til alle kunde typer. Derfor formidler vi mange typer pengelån.

Lån på internettet

Lån 15 minutter

Ansøg om et lån på under 15 minutter. En af de helt store fordele ved at ansøge om lån via Internettet er, at det tager under 15 minutter. Vi har samlet nogle af de bedste lån på Internettet og gjort det nemt og hurtigt for dig at finde et rigtigt godt lån. På disse sider kan du nemt klikke dig rundt og orientere dig om alle vores gode lån. På under 15 minutter finder du helt sikkert et godt lån. Hvad enten du har brug for et forbrugslån, boliglån, billån eller måske et motorcykellån, så kan du på disse sider finde det helt rigtige lån.

——————————————–

Lån, lyt og køb musik på internettet – Kurs.

Lær at downloade musikfiler fra Bibliotekernes Netmusik. Di eksperimenterer med afspilningslister i Windows Media Player. Kurset vil også indeholde forslag til hvordan man køber digital musik via netbutikker på internettet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.7/5 (6 votes cast)

Lån af penge – ser du efter gode lån af penge?

Lån af penge til forbrug eksploderer.

Lån af penge er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og samtidig skal anføres, at skatteforvaltningen ikke har sat spørgsmålstegn ved, om hvorvidt gældsbrevet i det hele taget er indfriet eller ej.

————-

Jeg ved godt at det lyder fuldstændigt vanvittigt, men ifølge en hjemmeside der beskriver sig selv som: «Lån af Penge Guiden – Alt om kreditselskaber, Penge og Lån» står at læse: «Et «Lån Penge» tilbud, er et specifik form for penge lån, hvor låner ofte betaler en meget høj rente. Låner man f.eks. penge for 100.000 kr. kan man komme til at betale helt op til 150.000 kr. tilbage.».

————–

Lån af Penge

Det er ganske nemt nu om dage at tage et lån af penge. Lån af penge kan gøres mod at betale en månedlig ydelse tilbage til den finansielle institution som er nærmere aftalt. Denne månedlige ydelse afhænger af hvor lang tid lånets løbetid er sat til, og hvor meget lånet er på. Der er flere steder hvor man kan udfylde et online ansøgningsskema, hvis man søger at optage et lån af penge, og andre steder igen, er det også muligt at lave en online beregning af hvor meget dette kommer til at koste.

Når du sammenligner steder der tilbyder lån af penge, som f.eks. hos et kreditselskab er der en række faktorer du skal være opmærksom på, for ikke at snyde dig selv. Når du vælger et Kreditselskab, er det vigtigt at du husker ikke blot at sammenligne den månedlige ydelse, men også andre forhold, som f.eks. om det koster ekstra at udfri sin gæld, hvor meget det koster at oprette lånet og meget mere.

—————-

Udlån

Får du brug for at låne penge til forbrug, bolig eller andre formål, er det muligt at optage lån i realkreditinstitutter og pengeinstitutter og hos andre kreditudbydere.

Pengeinstitutter og realkreditinstitutter er underlagt Finanstilsynets tilsyn, mens øvrige kreditudbydere alene skal følge kreditaftaleloven.

Her får du så svar på nogle af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med lån af penge i pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

http://www.ftnet.dk/sw3803.asp

—————

Softwarepatenter – det berører også din virksomhed.

– Få et lån – Automatisk lån af penge: EP715740

—————

Holm Finans
RKI er ingen hindring for boliglån. Lån til køb af eget hus.

FinansEksperten
RKI ingen hindring for boligkøb. Køb uden udbetaling. Løn op til 110%

FA Boligrådgivning
Ansvarsforsikret juridisk boligrådgivning, skøder m.v. fra kr. 1.920,-

Lån & Finans – lån med pant i fast …
Rente fra 5.45%. Løbetid op til 50 år. RKI og udlæg normalt ingen …

Lån & Finans
Formidling af lån i fast ejendom og salg af pantebreve. Lån til erhvervs- eller huskøb hos os og få attraktive renter samt mulighed for afdragsfrihed

Danlån A/S
Vi tilbyder seriøs og kompetent finansiel rådgivning samt billige lån til folk med orden i økonomien. Fordelagtige vilkår mod pant i din bolig

123 Boliglån
Vi tilbyder boliglån, optimerede i forhold til vore kunders konkrete behov og privatøkonomi

Husejernes Kreditlån A/SYderligere info
Vi yder boliglån i fast ejendom, nu også andelsboliger

Sydkystens Boligfinansiering A/S
Køb og salg af pantebreve samt låneformidling til firmaer og private

Relia Finans ApSYderligere info
Få finansieret dit privatforbrug eller bolig. Optag lån i fast ejendom. Vi giver låneaccept inden for få minutter. RKI-registrering intet problem

Pro-Finans
Ønsker du nyt køkken, ny bil eller måske blot luft i øknomien, så tilbyder vi lån i din faste ejendom. Fast lav rente

Østifternes Finansieringsselskab ApS
Erfaring i at forbedre danskernes boligøkonomi

Inspiration til hus og have. Artikler om vedligeholdelse af bolig
Realkredit Danmark
Råd om boligformer og finansiering for bofællesskaber og seniorboliger

Realpantebrev.dk
Ejendomsmæglerne fra RealMæglerne tilbyder lån af penge og boligfinansiering mod pant i fast ejendom

Dansk Pantebrevsbørs A/S
Boligfinansiering, afdragsfrie lån samt pantebreve i ejendomme

www.husfinans.dk
Ansøg om boligfinansiering på nettet
LåneOversigten giver dig overblik over nettets mange …

www.offerzoo.dk
Boligfinansiering trods RKI
RKI er ingen hindring for at købe eget hus. Altid gratis tilbud.

—————

Lån af penge.

Hej med jer!!
Jeg har et spørgsmål ang. Dansk gælgsrådgivning.. Dem har jeg fået kontakt med og skal mødes med dem på et hotel, Da jeg har en stor gæld jeg gerne vil ud af!!!!!!!
-Mit spørgsmål er så om der er nogen der kender dem, har kontakt med dem eller har prøvet det sammen.

Møde på et hotel – er der en fornuftig forklaring på dette? Ellers lyder
det meget suspekt! Jeg tvivler på, at du kan låne penge, og hvis du kan, er det ganske
givet på betingelser som ikke er specielt interessante for dig. Du bør
IKKE tage mod lån fra den slags.

—————

Aktionærlån

Ydelse af lån
Lån forstås i traditionel forstand som lån af penge, og selv om det også er dette som forbudet mod aktionærlån først og fremmest sigter på, bør der ikke være tvivl om, at udtrykket ”lån” skal forstås i bred forstand.

—————

Jeg er idag faldet over Xtra Penge der tilbyder lån af penge på internettet. Der er også rigtig mange mennesker der vælger, at ansøge om et boliglån når de skal ud og købe bolig.
Det kan i den forbindelse være godt, at se de forskellige muligheder og finde netop en løsning der passer godt til deres behov.
Der er også nogle der vælger, at overtrække deres kassekredit for, at ha til udbetalingen på deres bolig.
Lån penge på nettet er måske en oplagt mulighed for nogle og andre vil syntes, at det er tosset.

—————

lån til eje

Overdragelse af ejendomsret over ting, således at modtageren skal tilbagelevere noget af samme art og mængde. Lån af penge er lån til eje.
—————

Lån af penge

De fleste kan få brug for et lån af penge. Heldigvis er det blevet ganske let at få et lån af penge – der er massere af kviklån og hurtiglån selskaber der tilbyder udlån billigt og hurtigt. Udfylde en ansøgning online og få svar inden for 24 timer – så simpelt kan det være, at få lidt flere penge mellem hænderne.

—————

Jeg søger et godt råd mht. lån af penge. Skal siges at
jeg har et andelsboliglån også…
Kan i anbefale CAT(Copenhagen Airtaxi)? Evt. negative sider ved
skolen? Evt. andre skoler der skal kigges på?

—————

Privat lån af penge til alt fra ny bil til bolig kan du finde her hos.

Forbrugslaan.eu. På vores hjemmeside kan du se mange af de firmaer, der tilbyder privat lån af penge på internettet. Uanset om du søger privat lån af penge til en ny bil eller til ferien, kan du her hos os finde netop det lån, der matcher dine ønsker.

Der kan være mange grunde til, at tage et privat lån af penge. Her hos os kan du finde finansieringsselskaber, der tilbyder privat lån af penge til konkurrencedygtige priser. Lige meget om du vil ud at rejse, forkæle ægtefællen med en romantisk gave eller modernisere dit hjem, så kan du få et privat lån af penge her.

Et forbrugslån online er en af de hurtigste måder du kan låne penge på. Her på vores hjemmeside viser vi dig, hvor du kan få et forbrugslån online i løbet af ingen tid. Det er let og enkelt at ansøge, og du får hurtigt svar tilbage.
Har du stiftet gæld så se hvordan du kan få den ud af verden på vores hjemmeside. Uanset om du vil låne penge eller betale af på glæd, kan du helt sikkert finde noget der har relevans for dig her hos os. Lån af penge kan du få let og hurtigt her på nettet. På vores hjemmeside har vi samlet alle de bedste og sikreste steder, hvor du kan søge om lån af penge. Det er på den måde let for dig, at få et overblik, hvor og hvordan du kan låne penge.

Lån penge på internettet. Vi har samlet alle de bedste og sikreste steder, hvor du kan lån penge, her på vores hjemmeside. På den måde er det let for dig, at få et overblik over dine muligheder, så lån penge på internettet.

www.forbrugslaan.eu
—————

Begræns adgang til boliglån

Rekordlav ledighed og ekspresfart på dansk økonomi betyder risiko for et for stort forbrug og et massivt lønpres, der kan føre til en økonomisk nedtur. Der kan være behov for at køle økonomien, men med skattestoppet har regeringen afskåret sig selv fra at hæve skatter og afgifter.

Derfor anbefaler økonomer at man i stedet dæmper det private forbrug ved at begrænse boligejernes adgang til at få billige lån, skriver Berlingske Tidende.
– Det er en af de eneste ting, der er tilbage i værktøjskassen. Skattestoppet lægger bindinger på den traditionelle finanspolitik, siger professor og vismand Jan Rose Skaksen.
Andre muligheder er at udskyde offentlige investeringer eller dæmpe det offentlige forbrug.

—————

Lån af penge

Inden for lån af penge findes mange muligheder, og det er bestemt ikke lige meget, hvilken man benytter. Her får du en rigtig god service når det kommer til lån af penge, og man er altid sikker på at få hurtigt svar på sin ansøgning.

Privat lån af penge kan med fordel foregå over nettet hos internetlaan.dk. Så kan man sidde derhjemme og finde det lån, der passer bedst til behovet. Når man søger et privat lån af penge, er det altid en fordel at få en ydelse, der passer godt til ens budget. Det er altid dejligt at få noget nyt, men irriterende hvis man ikke har råd til det.

Hvis du sender en ansøgning til os om privat lån af penge, kan du hurtigt få svar på, om lånet bevilges, og du således alligevel kan købe det, du ønsker dig. Vi har specialiseret os i privat lån af penge og ved derfor, at overskuelighed, hurtig tilbagemelding samt en enkel ansøgningsformular er noget af det vigtigste, når man skal låne penge.

Få flere penge og lån nok til et nyt musikanlæg, en pc eller måske en rejse til det land, I har gået og drømt at besøge. Hvis man ønsker flere penge og lån, fås dette på to måder her hos os. Enten kan man bruge vores guide, eller også kan man selv udfylde ansøgningen. Søger man i åbningstiden, svarer vi på kun 15 minutter.

At blive klog på penge og lån kan være en vanskelig sag, men hos internetlån.dk tror vi på, at overskuelighed er det bedste for alle. Derfor har giver jer vi muligheden for at udregne, hvad forskellige lånemuligheder vil koste. Så kan I lettere vælge, hvilket lån I vil have. Har I spørgsmål omkring penge og lån, er I også velkomne til at kontakte os..

Prøv egen Hjemmeside

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (7 votes cast)

Billige Lån – ser du efter Billige Lån online ?

Billige Lån

Den stigende inflation betyde rikke billigere lån. Og dog. De kommende Covered Bonds medfører billige lån for boligejerne. Lån i boligen, og covered bonds, kan sagtens give familielån og lån til børnefamilierne, og medføre større råderum i økonomien i de kommende år.

Andre land – Studielån i Amerika.

Regeringen i Amerika tror på at alle og en hver person har ret til uddannelse og herfra har studielån blevet mulige.

De billige studenterlån er en mere anbefalet mulighed og har muligheder du vil finde mere værdifulde for dig. Renteprocenten vil også være lavere end på private lån.
De lån inkludere gruppen Stafford lån eller fastsatte lån som er den mest populære type of studenterlån. Det er en fastsat rente og lav rente lån. Det er muligt for underuddannede studenter og bliver brugt vidt og bredt i Amerika. Det har en rente på 6,8% og andre udgifter ligesom administrationsudgiter også er mulige. Det har masser af andre fleksible tilbage betalingsmuligheder. Konsulentiation er også mulige i den her slags billige lån.
The federal Perkins lån er et lavt rente lån for studerende som skal bruge en stor sum penge. Det her billige lån har en rente på 5%
The federal forældre plus lån er et lån for forældre hvor de studerende er ikke er uafhænige af deres forældre. Forældrende kan låne op til fuld betaling af hvad uddannelsen koster minus det andet hjælp den studerende kan have modtaget.
Det lån har en rente på 8,5% og der er mange forskelige tilbage betalingsmuligheder man kan vælge. Et kredit check er dog nødvendige i den her type lån.
The federal eksamens plus lån er for studenter som ønsker at graduere i skolen. Studenten må dog først have været egnet for et staford lån. Før han er egnet til det her lån. Renten er igen 8,5%, men du kan arbejde med organisationer som Sally Mae for en reducering af renten til 6,75%.

Private lån

Hvis du som student har spildt dine chancer for at få flere federal lån, så kan du bruge private lån, de er ikke så billige.
De her lån er dog på den dyre side og bliv ikke overrasket hvis renten er meget højere end på federal lån. The signature student lån er den mest populære form for lån efter Stafford lånet. Du skal være i en god akademisk stilling for at kunne få det her lån. Der er ingen grænse for hvor meget du kan låne, så du kan låne til hele skoleforløbet ligesom forældrelånet, Hvis du skriver dig op ved sally Mae kan du få lavere rente og billige lån end ved de konventielle private lån.
Den næste i køen er studentens svar lån der lader studenter låne en hver sum penge fra 4000$ til 40000$ om året for en hver udgift relateret til universitet.

Tilbagebetaling og problemer

Trods alle de fordele som studenter lånene har, falder mange studenter stadigvæk igennem med hensyn til, tilbagebetaling af deres billige lån. Der er flere grunde hvorfor dette sker. En student har som regel in tidsfrist i hovedet hvori han ville have fået et job og være startet med tilbagebetaling. Men mange gange sker at han ikke kan få fat i et job indenfor denne tidsfrist. Den normale tidsfrist er ca 6 måneder. Så hvis studenten ikke kan få et job i løbet af 6 måneder, så starter han på at stoppe betalingen. En student kan søge om forbearance eller suspensation i sådanne tider. Han kan også vælge at reducere hans udgifter for nogle få år indtil han er stabil nok til at betale lånet tilbage over tid.
Der er forskellige typer af studenter lån man kan tage, du kan gå i dybden og federal lån og private lån etc.

Generelt – Billige Lån

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) blev oprettet i 1958. EIB har til formål at fremme integrationen og afbalanceret udvikling og vækst i Europa.
Organisationens favorable udlånsvilkår skyldes, at EIB har AAA-rating, og derfor selv kan optage billige lån. Disse midler stilles til rådighed for låntagere hos EIB kun tillagt en beskeden marginal til dækning af EIB’s administrationsomkostninger.

————————
Muhammad Yunus fra Bangladesh og Grameen Bank får tildelt Nobels Fredspris i 2006.
Prisen tildeles for arbejdet med at skabe økonomisk og social udvikling ved at give mulighed for billige lån til iværksætterprojekter.
Udover de billige lån har banken også været en del af flere udviklingsorienterede firmaer indenfor tøj-, energi- og teleindustrien.

————————

Når nu pungen er tom? Kan man gøre noget?

En mulighed ved håbløs gæld er en gældssanering. Gældssanering gives dog som udgangspunkt ikke til gæld opstået ved overforbrug/forbrugsgæld, så det er faktisk en ret håbløs situation man kan havne i ved brug af “hurtige”, “nemme” og “billige” lån.

————————

Danlån A/S Billige Lån

Vi tilbyder seriøs og kompetent finansiel rådgivning samt billige lån til folk med orden i økonomien. Fordelagtige vilkår mod pant i din bolig

ABC Lån ApS
Formidler billige lån til private, så du har frihed til det du ønsker. Optag lån uden spørgsmål og uden at stille sikkerhed. Ansøg nu og få svar med det samme
————————

Arbejdernes Landsbank – Viborg

Internationalt kort til 75 kr. årligt, internetbank, gratis valutaveksling samt billige lån og gebyrer. Sct. Mathias Gade 34, 8800 Viborg. Tlf.: 86626377.

Arbejdernes Landsbank – Viby

Internationalt kort til 75 kr. årligt, internetbank, gratis valutaveksling samt billige lån og gebyrer. Skanderborgvej 190, 8260 Viby. Tlf.: 86148277.

Arbejdernes Landsbank – Åbyhøj

Internationalt kort til 75 kr. årligt, internetbank, gratis valutaveksling samt billige lån og gebyrer. Haslevej 17, 8230 Åbyhøj. Tlf.: 86159811.

————————

Få indflydelse – og adgang til billige lån af penge

Når du tegner andel i Andelskassen OIKOS, bliver du medejer og er dermed berettiget til at stemme på andelskassens generalforsamling. På den måde får du indflydelse på Andelskassen OIKOS’ arbejde og politik. Hver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele, så alle andelshavere har noget at skulle have sagt. Som andelshaver har du desuden mulighed for selv at gøre brug af Andelskassen OIKOS’ billige lån.

————————

Billige lån

En model til at skabe et marked for energibesparelser, som også anvendes i Tyskland allerede nu, er fordelagtige lån til energibesparende foranstaltninger, eller «CO2-sanering», som tilbuddet kaldes. Lånene udbydes af KfW Förderbank, som stiller krav om, at låntagerne kan dokumentere deres CO2-besparelser for at få adgang til de billige lån.

————————

Der findes ikke billige lån

Det danske obligationsmarked er yderst velfungerende, og der findes ikke ”billige” lån. En lavere rente modsvares altid af en større risiko.

————————

USA giver statsstøtte til egne risbønder og tilbud om billige lån til nicaraguanske importører af nordamerikanske landbrugsprodukter. Derved er USA blevet en alvorlig trussel mod risbønder i Nicaragua. Dertil kommer en eksportstøtteordning, som netop er blevet introduceret for Mellemamerika, hvor importører af landbrugsprodukter fra USA tilbydes billige lån. Billige lån
Normalt er det svært og dyrt at låne penge i nicaraguanske banker. Blandt andet fordi strukturtilpasningsprogrammet kræver en stram kreditpolitik. Ny støttemåde
«Det er hverken en hemmelighed eller en nyhed, at USA subsidierer sin landbrugsproduktion. De billige lån til nicaraguanske importører er blot endnu en måde at gøre det på», kommenterer Alvaro Fiallos, der er næstformand i de små og mellemstore bønders organisation UNAG.
Han er ikke i tvivl om, at de nye lån vil øge importen af landbrugsvarer fra USA. «USA forlanger et frit marked, men på det marked, som de skaber, er der ingen frihed. Nicaraguanske bønder kan ikke konkurrere med de billige – og gode – statsstøttede produkter fra USA.»
Alvaro Fiallos fra UNAG og Mario Hurtado fra de store risbønders organisation, ANAR ,betegner begge de nye og billige lån som statsstøtte til nordamerikanske bønder og eksportører.

————————

Billige lån

Billige lån: Få billige lån på internettet i Basisbank. Vi er kåret til Danmarks billigste bank af Penge og Privatøkonomi fire år i træk. Du kan være sikker på, at vores priser er blandt markedets bedste. Få billige lån til bolig, bil, båd, hest eller hvad du går og drømmer om. Kontakt os og få en snak om dine ønsker og hvordan vi bedst kan imødekomme dem.
https://www.basisbank.dk/produkter/andrelaan/billaan/bilberegning/. Kontakt os og få en uforpligtende snak om dine ønsker og hvordan vi bedst kan imødekomme dem. … Billige lån …

————————

Billig lån

Billig lån kan optages mange steder. Billig lån er en god løsning, når der skal lånes penge til større investeringer, da billig lån giver dig de bedste økonomiske fordele. Med billig lån får du også råd til andre ting, da billig lån ikke slår bunden ud af

Billige lån
Billige lån tilbydes nu af mange pengeinstitutter. Så tal med din rådgiver om optagelse af et af de nye billige lån. Du kan få billige lån med forskellige muligheder alt efter dit temperament. Der findes bl.a. billige lån med renteloft.

————————

Billige lån til ejendomsskatter m.v.

Hvem kan få de billige lån?

Du kan få de billige lån, hvis

1.

du eller din ægtefælle har fast bopæl her i landet og på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten m.v. forfalder til betaling, er fyldt 65 år eller får udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension eller modtager efterløn,

2.

ejendommen indeholder en beboelseslejlighed, der fortrinsvis anvendes af dig eller din husstand til beboelse, herunder også til fritidsbeboelse. For så vidt angår to- eller flerfamilieshuse samt ejendomme, der anvendes både til bolig- og til erhvervsformål, herunder landbrugsejendomme, kan lånet kun ydes til betaling af de ejendommen påhvilende skatter m.v., der ifølge vurderingsmyndighedernes fordeling forholdsmæssigt falder på den af ejeren eller hans husstand beboede lejlighed,

————————
Fradrag i kapitalindkomsten
Renter af billige lån til betaling af ejendomsskatter, som kan ydes til personer, der er fyldt 65 år.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (7 votes cast)