Låne pengene i utlandet

I disse økonomisk vanskelige tider, er det mange som spekulerer i utenlandsk valuta, både når det gjelder handel, og mulighetene for å oppta billige lån. Lave kurser og en sterk krone kan gjøre dette svært så lukrativt, men uten en god forretningsmessig bankforbindelse er det også svært vanskelig å få til en låneavtale i utlandet. Spesielt som privatperson.

De aller fleste større utenlandske bankene forutsetter at man har en konto hos dem for overhodet å komme i betraktning som lånekunde, og for å få en kunde skal man enten være statsborger i landet, eller man skal ha bodd og arbeidet der over en lengre periode. Gjerne noen år. Videre gjelder de sedvanlige betingelsene med fast inntekt, sikkerhet i eiendom eller andre verdier, og et rent økonomisk rulleblad.

Likevel er det ikke helt umulig, spesielt ikke hvis man har et firma i ryggen, og det finnes muligheter i det internasjonale pengemarkedet bare man kan oppnå de rette kontaktene. Blant annet det sveitsiske og kypriotiske bankvesen åpner for disse mulighetene, men hvorvidt det er så mye å spare på å låne mindre beløp er vel heller usikkert.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.4/5 (5 votes cast)

Hvem kan søke lån?

Det sies at alle i utgangspunktet kan søke om lån, men det er langt fra alle som kan få det.

Som en følge av at stadig flere misligholder låneavtalene sine vanskeliggjøres lånemulighetene for andre reelle søkere. Kravene blir stadig strengere, og det holder ikke bare med ordinær jobb og fast inntekt lenger. Aller helst skal man ha hatt dette i flere år og kunne dokumentere både vilje og evne til å tilbakebetale lånebeløpet. Samtidig stilles det krav til alder, og lånesøkere opplever å få avvist søknaden sin fordi de er for unge. Videre skal man bo i Norge og helst være norsk statsborger, gjelder ikke hos Lendo. Unntak gjøres dersom man har bodd i landet et visst antall år, og kan dokumentere at dette er noe man har tenkt å fortsette med.

Og sist men ikke minst, man kan ikke ha betalingsanmerkinger. Har man dette stiller saken seg straks mye vanskeligere, og man må ha svært gode sikkerheter i bakhånd for å bli tatt i betraktning. Kanskje en eller flere kausjonister som garanterer for deg med pant i fast eiendom.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.3/5 (3 votes cast)

Lånesøknaden, møte i banken

Har man funnet drømmeboligen og ønsker å legge inn bud, er det viktig å ha en bankgaranti klar på forhånd. Å budgi uten å ha finansieringen under kontroll kan bli en dyr affære.

Aller først må man kontakte banken og be om et møte, fortell gjerne at det dreier seg om et lån, og hva det eventuelt skal brukes til. Deretter er det tre viktige detaljer som må ordnes, det er dokumentasjon, dokumentasjon og dokumentasjon. Her er det om å få så mye på papiret som det er mulig å få, og alt av inntekter og utgifter må forevises.

Lønnslipper, ansettelseskontrakter, andre inntekter, formue, bankinnskudd, verdier på eiendommer med mere for å vise hva man har av inntekter. Andre lånepapirer, forsikringer, personlig forbruk, husholdningsbudsjett og andre utgifter for å vise balansen mellom inntekter og utgifter, og avslutningsvis et sammendrag som konkluderer med hvordan lånet er tiltenkt tilbakebetalt. Alt skal med i en lånesøknad.

Her er det også viktig å ta høyde for eventuelle renteendringer og andre uforutsette hendelser som kan påvirke betalingsevnen. En gjeldsforsikring kan også være lurt å inkludere.

Tenk også nøye gjennom alle tenkelige og utenkelige spørsmål som kan dukke opp under samtalen og still forberedt. Selv om det teoretisk ikke skal ha noen praktisk betydning, kan det være en fordel å kle seg formelt i forhold til situasjonen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.5/5 (4 votes cast)

Refinansiering

Å refinansiere betyr i praksis å ta opp et lån, for så å bruke dette lånet til å betale andre lån med.

Grunnen til dette er at ofte endrer renter og betingelser seg flere ganger i løpet av et låns løpetid og andre gunstige årsaker kan gjøre det attraktivt med en refinansiering. Dessuten kan det være endringer i låntakers sivilstand som ved ny vurdering gir bedre lånebetingelser.

I mange tilfeller vil man på sikt kunne spare penger ved å refinansiere, ikke minst hvis man samler flere mindre lån inn i et større, da eventuelle gebyrer slås sammen. Renten blir gjerne også lavere, og hvis man strekker lånetiden over en lengre periode minsker også de månedlige avdragene. Dessuten er det mer oversiktlig med ett enkelt lån, og det er lettere å forholde seg til en långiver enn flere. Likeledes er det lettere å reforhandle, da det som regel kun er en kontaktperson i låneinstitusjonen man behøver å snakke med.

Har man flere mindre lån med pant i fast eiendom, kan det lønne seg å refinansiere for å nedbetale disse, ikke minst fordi den faste eiendom kanskje har høyere verdi i dag enn da lånene ble opptatt.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)

Kausjonist, en risikosport?

Blir man spurt om å stille som kausjonist, bør man virkelig tenke seg godt om, for i praksis betyr det nemlig at man garanterer ovenfor en långiver at en annen låntaker oppfyller sine forpliktelser. Skulle låntakeren mot formodning ikke klare dette, står man som kausjonist ansvarlig for å overta hele eller deler av gjelden og umiddelbart inndekke den del av beløpet som er misligholdt.

Klarer man som kausjonist ikke dette, vil långiver innløse eventuell pant eller annen sikkerhet man som kausjonist råder over. Ofte kan dette være fast eiendom eller andre verdier som kan selges for å realisere gjelden.

I de tilfeller hvor en låntaker misligholder og kausjonisten stilles til ansvar, kan kausjonisten i ettertid kreve regress hos låntaker. En kausjonist kan også tegne en gjeldsforsikring for å dekke lånet dersom dette skulle bli nødvendig.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.3/5 (3 votes cast)

Stort sprang mellom dyrest og billigst lån

En undersøkelse utført av en større pengeinstitusjon tidligere i år viser at det er store forskjeller mellom de rimeligste og de dyreste leverandøren av forbrukslån på markedet. I undersøkelsen ble det tatt utgangspunkt i en lånesum på 150.000 kroner med nedbetalingstid over fem år, 60 måneder. Lånet er et forbrukslån.

Den rimeligste aktøren tilbyr en effektiv rente på 9,02 prosent for et lån uten sikkerhet, noe som innebærer at man som låntaker tilbakebetaler 185.361 kroner inklusive renter, avdrag og gebyrer.

Den dyreste aktøren skiller seg fra dette markant med en over dobbelt så høy effektiv rente, hele 18,62 prosent. Noe som gir et tilbakebetalingsbeløp på hele 224.603 kroner. Hvilket innebærer en forskjell på hele 39.242 kroner.

Med så store forskjeller er det ingen tvil om at det på sikt kan lønne seg å legge lånesøknaden sin ut på anbud hos flere institusjoner. I dette tilfellet sparer man 3270 kroner i måneden ved å velge riktig.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.3/5 (3 votes cast)

Enda lavere rente i Lånekassen

Dette er utrolig gode rentebetingelser på lån i Lånekassen og man bør sterkt vurdere å binde rentene nå. Det er mye å spare hvis rentene går mye opp, men lite å tape hvis rentene går enda mer ned fordi det er en grense hvor langt ned de vil gå.

Rentesatser på lån fra 1. juli:

2,477 prosent for tre år
2,575 prosent for fem år
3,065 prosent for ti år

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.3/5 (4 votes cast)

Søk lån nå og betal med skattepengene som kommer til sommeren

Nå har selvangivelsen kommet via Altinn. Det var litt starttrøbbel for den norske portalen, men etter litt feiling og prøving er ting tilbake til normalen. Alle som har tjent penger i fjor er jo interessert i å se hva som er det foreløpige beløpet som skal utbetales til sommeren, om du da ikke får en skattesmell. Min erfaring er i hvert fall at de med tabellkort i nesten alle tilfeller får penger igjen på skatten, om det da ikke har vært store endringer i økonomiske påvirkninger i løpet av året.

Når du har fått sjekket selvangivelsen så vil det stå et beløp til gode der om du skal få penger igjen på skatten. Mange får så pengene utbetalt til sommeren, men det kan også drøye til utover høsten. Det avhenger litt i hvilken pulje du selv havner i.

Har du derimot lyst til å nyte skattepengene litt på forskudd og ta deg en etterlengtet ferie, pusse opp eller kjøpe deg noe som du uansett skulle bruke skattepengene til, så kan du ta opp et lån.

Et lån vil jo koste litt, men de månedelige rentene for en såpass kort periode bør være mulig å overleve. Det er tross alt ikke lange tiden det er snakk om. Typisk lån som du bør se på da er et forbrukslån, f.eks. fra Lendo. Et enkelt lån som du kan bruke til hva du vil og du trenger ikke stille sikkerhet for det. Du må være i fast jobb og ikke ha betalingsanmerkninger, noe som er naturlig. Hvis ikke så vil banker og 3. parts forbrukslån leverandører ikke være villige til å låne deg noe.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (4 votes cast)

Ta opp et lån for å få kjøpt bunad til 17. mai

Våren er kommet og det har ikke vært varmere på lenge her i Norge. En av de varmeste mars månedene på lenge sies det i nyheter. Rusken skal snart i gang og det har allerede begynt å bli tomt for strø grus de fleste steder etter opprydding. Det skal ryddes og være klart før 17. mai i hvert fall.

Til 17. mai i år kan det kanskje friste med å stille i bunad og slippe maset med hva du skal ha på deg for anledningen. Bunader er relativt dyre, spesielt om du skal ha en som det er mye utsmykking til. Smykkene koster gjerne litt ekstra om de skal være i sølv.

Du kan da velge å ta et lån for å kjøpe deg bunaden. Forbrukslån er lån som du kan få uten sikkerhet. Det eneste de krever er at du har fast jobb og ikke har betalingsanmerkninger. Er du under 25 år vil du som regel kunne få hele 50 tusen kroner i lån, men er du eldre kan grensen gå oppimot 350 tusen kroner.

Det minste lånet der vil nok dekke inn bunad, utsmykking og tilpasninger til deg. Så kan du heller velge å nedbetale bunaden over tid. Da får du sikret deg et plagg som du kan bruke resten av livet, noe som er en god investering. Så håper jeg du finner en bunad som passer deg perfekt og får en flott 17. mai feiring når denne kommer.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)

Lån uten sikkerhet for å dekke ferieplanene

Tiden flyr raskt og nå er allerede våren her med varme, sommertid og på tide å finne frem sommerjakkene. Det er gjerne nå det er på tide å planlegge sommerferie slik at arbeidsgivere kan vite når du skal ta ut ferie og da blir det ofte hyppig surfing etter de beste feriestedene på nettet. Der kommer det ofte litt kostnader til, ferie er ikke akkurat gratis, men får du igjen på skatten og kombinerer det med feriepengene går det som regel bra.

Har du derimot familie med barn som vokser så vil du fort legge merke til at sommerklær og sko fra året før er krympet litt, eller er det poden som har blitt større? I hvert fall blir det ofte noen turer ut på kjøpesentre for å sikre seg noen nye plagg. Da begynner fort kostnadene å løpe.

Nå som selvangivelsen er kommet, etter litt for mye Altinn trøbbel, så vet du omtrentlig hvor mye det blir igjen på skatten, og feriepengene er det oversikt over på års oppgaven. Da vet du hvor mye du vil få inn på konto til sommeren, så for å gjøre tiden frem til sommeren litt enklere er det derfor mulig å ta et lån uten sikkerhet.

Forbrukslån som det også kalles er et lån der du får en fastsatt nedbetalingstid, en sum du låner og faste månedlige nedbetalinger. Tar du et lån uten sikkerhet nå vil du ha pengene på konto om få dager, Lendo og andre utlånere er raske til å utbetale. Renteutgiftene på kun noen måneder frem til sommeren vil heller ikke være skrekken, og dersom det vil løse nåværende utgifter er det ingen grunn til ikke å ta et slikt lån. Ferie, klær og sko kan bli kjøpt inn og du kan betale hele beløpet tilbake til sommeren, om du da ikke velger å betale ned en del til sommeren og beholde lånet over en lengre periode.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)

Har du tenkt til å ta opp lån eller billån når du går på skole? Les dette!

Jeg vil absolutt fraråde deg å ta opp billån med mindre du absolutt må. Det er mye mer gunstig å spare opp penger nå når du har sjansen til det, enn å sitte å betale på renter og gebyrer som du vil se på som tapte penger om ett til to år. Det er ikke så mye du klarer å betale ned i måneden på den lønningen så tapet ditt vil være så stort. Du er ung og skal etter hvert flytte ut og etablere deg. Jeg ser gleden med bil nå fremfor om ett år, men husk at dette bare er ditt første store kjøp, og dårlig planlegging fører til dårligere egenkapital for fremtiden (bolig feks). Mulig du er så ung at du ikke tenker så mye på slikt enda, men når den dagen kommer så lover jeg deg at du vil være glad for hver eneste krone du har i banken.

Siden du er lærling vil du derfor ikke behov for bil i jobben. Kan du ikke låne bilen til foreldrene dine i blant til du får spart opp litt cash? Hvis forsikringen deres ikke dekker personer under 23, så skal det ikke så mange kronene man må bidra med for å senke denne grensen når de har opparbeided bonus på sin forsikring. Bare å ha bilen er så dyrt.. Jeg har selv brukt kr 24.472,- på 8 måneder. Og jeg vil påstå det er minimum av det man kommer seg unna med minus en bot her og der. Ingen verkstedsreperasjoner! Kun ansvarsforsikring! Og dette er bare for å ha bilen tilgjengelig. Den blir ikke brukt så mye.

Det er ikke snakk om astronomiske summer her, men bil koster jo mye penger utenom lån og avdrag; forsikring, årsavgift, drivstoff, vedlikehold. For en ungfole som deg så koster vel ikke forsikringen så rent lite heller?

For å komme billigst mulig ut av det, så kan det lønne seg at foreldrene tar opp lån, kjøper bilen, lar den stå på seg og så videre. De kan tegne en forsikring som også dekker ditt bruk. De vil nok få mye billigere finansieringskost på lånet, siden de muligens har større sikkerhet. Så kan du evt betale alle kostnader direkte til dem, samt at du får salgssummen når bilen selges.

En annen innfallsvinkel: Det er ikke en idé å prøve å spare litt da? Jeg er av de som har tro på at boligmarkedet skal korrigere seg til de bedre for de som vil kjøpe innen noen år. Hvis jeg har rett og du sitter med litt egenkapital da, så kan du havne ganske fint i det på lang sikt. Jeg sparer i påvente av dette, og i mellomtiden lever jeg langt under evne; leier billig dritleilighet i ghettoen etc. Faste kostnader (bolig, mobil, internett, strøm) for meg er cirka 14 % av inntekt per måned, så jeg vasser i penger som kan brukes på alt mulig annet. Det positive med å bo i ghettoen er at ingen av de andre i ghettoen kødder med deg.

I mellomtiden kan du evt kjøpe «gamle hauger» med Wonderbaum som du betaler cash og hvor forsikringen ikke blir så dyr. Videre blir neste eier på slike biler dynga når de stopper (ikke dyrt vedlikehold).

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Ta opp lån som lærling?

Spørsmål:

Hei!

Nå har det seg slik at jeg for en stund tilbake fikk lappen. Så nå er jeg selvfølgelig lysten på bil. Derfor lurer jeg på mulighetene til og ta opp et lite billån? Har en egenkapital på ca 20k, og bilen koster rundt 70k. Tenker meg å betale ned iløpet av 2-3 år, da jeg fort tjener 30k denne sommeren.  Tips, for og imot det?

Sendte en mail til banken, og der fikk jeg svar at jeg trengte sikkerhet i bolig når bilen er eldre enn 10 år?

Jeg begynner som IKT lærling nå til høsten. Har skrevet lærlingkontrakt og alt. Begynner på 9k i mnd. Bor hjemme og har så og si 0 kr i utgifter.

Svar:

Banken vil ikke ha sikkerhet i en gammel bil, derfor kreves det sikkerhet i bolig.

I og med at du skal låne relativt lite penger kan du kanskje låne fra familie/venner istedet? Dette kan også gjøres på en profejonell måte med kontrakt, som sikrer lånegiveren på tilsvarende måte som for banken.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)

Lån penger til din ferie i dag

Har du lyst på en ferie, men sliter med å betale den på grunn av;

– dyre flybilletter
– dyrt hotellopphold
– lang reisetid
– stramt reisebudsjett

, så finnes det håp for deg også. For banksektoren er ganske villig til å sponse folk som har fast jobb eller deltidsjobb med forbrukslån og kredittkort når man setter opp en plan for å komme seg litt vekk fra arbeidslivet og inn i en deilig ferie.

Så det skal absolutt være mulig å skaffe seg et lån dersom man ønsker å komme seg litt vekk fra Norge og inn i en mer behagelig situasjon.

Og vi har så absolutt gode referanser å melde fra om til deg som ønsker å søke om et kredittkort for å finansiere ferien din. For det er en gang slik at det finnes noen banker i Norge som har reiseforsikring med i kredittkortet sitt – noe som skaper en svært gunstig mulighet for deg som ønsker begge deler når du skal ut og reise.

Ingen kan i hvert fall påstå at det er negativt for en kredittkortinnehaver å ha med forsikring på reisen. Herunder går alt som tyveri, svindel og andre type kriminalitet som du kan bli utsatt for på reisen. Tar du også å betaler hele reisen i sin helhet (hotell og fly), så vil du være svært gunstig beredt dersom det vil skje noe med noen av disse tingene.

Det sies at det å reise på ferie uten kredittkort med reiseforsikring er den sikre død dersom det skulle finne på å skje noe. Og akkurat det kan jeg skriver under på.

Da jeg var på reise til Kina for vel ett år siden, så var det plutselig en norsk bank som valgte å ta seg noen dagers fri fra sin velfungerende funksjon, noe som skapte store finansielle problemer på kort sikt for mitt vedkommende. Hadde jeg da ikke hatt et ekstra kredittkort, så ville det blitt meget stygt.

Det meldes også om folk som i for eksempel Barcelona får lommebok med samtlige kredittkort frastjålet, men får dekket opp igjen utgifter og lignende på grunn av at de har kjøpt kredittkortet med reiseforsikring på.

Derfor anbefaler vi deg å låne penger for å kjøpe din neste reise. Tenk deg at du bare er noen tasteklikk unna din drømmeferie – der du kan plutselig ligge på en øy i Hellas og slappe av med god samvittighet. Lånet får du tilbakebetalt en gang i fremtiden uansett.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)

Nye muligheter i det nye året?

Blanke ark og fargestifter tell? Det er vel ikke slik at for hvert nytt år starter man fra scratch, men et nytt år gir nye muligheter, ogdå økonomiske. Man kan sette seg nye mål hvert år, f.eks. ved at man lover seg selv å betale ned så og så mye på lånet sitt.

– Har man muligheten til å øke nedbetalingen pr. mnd.?
– Kan man satse på å betale helt ned noen lån?
– Eller skal man satse på å få refinanisert i løpet av året?

Mulighetene er mange, det gjelder å se dem og ikke bare henge seg opp i begrensningene. Å spørre andre om råd hvis man er i tvil er en fin ting å gjøre, det gjelder økonomi også. Det er ikke alltid at man kan se de mulighetene man har selv mens andre ser dem helt åpenbart. Og husk, det er ikke flaut å be om hjelp eller råd.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Nordmenn og lån gir rike banker

Nordmenn er veldig glad i penger, og vi har også stort sett veldig mye penger i det landet her. Og om man ikke har nok penger å rutte med, så er det en enkel vei til å ta opp lån i form av forbrukslån eller kredittkort – og bruke pengene på akkurat det man har lyst til.

Men det er også noen som tjener på hele denne finansieringsmodellen som utarter seg i lille Norge. For det er liten tvil om at bankene er mer enn villig til å gi ut både kredittkort og lån til mennesker som de ser kan betale godt for seg.

I likhet med at Porsche blant annet ser seg villige til å bruke millioner av kroner i markedsføring direkte rettet mot mennesker som de vet har interesse av å skaffe seg en slik bil, vil bankene i Norge rette seg mot den generelle nordmann over 18 år i håp om at de kan skaffe seg noen rentekroner ved å tilby både lån og kort.

Så spørsmålet blir da som følger;
hvor gunstig kan man skaffe seg et lån eller kredittkort i Norge?

Veldig mye kommer an på deg selv. Utdanning, alder, bosituasjon, allerede fungerende levestandard og mange flere faktorer er med på å avgjøre hvilke renter og hvilken nedbetalingstid du til slutt kommer til å ende opp med.

Som vi har skrevet her mange ganger før; du er selv ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon om deg selv når du søker om forbrukslån og kredittkort (det er ikke så veldig avanserte online søknadsskjemaer som skal fylles ut), men det vil bare balle på seg i all elendighet dersom du velger å ljuge til bankene.

For tro meg – de sjekker samtlige mennesker som søker om lån og kredittkort.

Men om du er på den snille siden og ønsker å både hjelpe deg selv og banksektoren i Norge, så er ingenting bedre enn om du finansierer deg selv med litt godsaker som du kan finne hos veldig mange banker.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)