Pareto Aktiv Global

Pareto Aktiv Global skal over tid søke å gi sine andelshavere en positiv meravkastning (absolutt avkastning) i forhold til risikofri rente (ST1X), ved å kombinere investeringer i selskaper i utlandet. Viktige utvalgskriterier for selskapene er oversiktlig virksomhet og god ledelse, tilfredsstillende finansanalytiske nøkkeltall og rimelig prising.Fondets referanseindeks er ST1X, Oslo Børs Statssertifikatindeks. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
Pareto Aktiv Global, 5.0 out of 5 based on 5 ratings