Sikkerhet og kausjon

Mange lån ytes mot sikkerhet i form av pant, kausjon eller annen. Du kan lese om de mest vanlige måtene å stille sikkerhet på her.
Pant

Du kan stille sikkerhet i form av pant fra deg selv eller en annen person: Pantsetter.
Panthaveren er den, som har sikkerhet i pantet, f.eks. banken. Det er forskjellige slags pant. De mest vanlige er håndpant og underpant.

* Håndpant
Håndpant betyr at pantsetter ikke råder fysisk over det pantsatte, og brukes i forbindelse med pantsetting av f.eks. verdipapirer.
* Underpant
Med underpant råder du over det pantsatte, men det er tinglyst et pantebrev som sikkerhet for lånet, f.eks. et eierpantebrev i din bolig eller i din bil. Eierpantebrev i fast

eiendom registreres på dommerkontoret i den sorenskriveriet hvor eiendommen ligger. Eierpantebrev i bil, motorsykkel, campingvogn o.l. registreres i et landsomfattende register,

Bilbogen.

Eierpantebrev i andre ting (løsørepantebrev) registreres i et lignende register, Personbogen. Pantebrevet ligger fysisk hos panthaveren. Alle registre er offentlig tilgjengelige.

Hvis en låntager ikke overholder sine forpliktelser, kan panthaveren kreve at det pantsatte blir solgt, og har krav på de pengene salget bringer inn. Hvis det pantsatte – f.eks.

en bil – kan selges for mer, enn det skyldes, får låntager overskuddet. Men er det tale om en underskuddsforretning, kan det stadig reises krav om tilbakebetaling av det

resterende beløpet.

Er du giftet eller samlevende, kan du eller din ektefelle/samboer ikke pantsette dere felles bolig, med mindre I begge skriver under.

Kausjon

Kausjonerer du for et lån, skal du betale gjelden, hvis den, som har lånt pengene, ikke betaler. Det kan altså være en betydelig forpliktelse, du påtar deg.

Banken skal opplyse om låntagers økonomi, bl.a. med siste skatteoppgjør fra skattevesenet og siste 3 måneders lønnslipp.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)