Tag arkiv: båt

Lån i Sparebank1 – Søker du Sparebank 1 lån?

 Flexilån i Sparebank1

Har du planer om å pusse opp boligen, kjøpe ny bil, båt eller motorsykkel, nye møbler eller ta en tur til varmere land? Eller ønsker du å foreta andre investeringer? Flexilån gir deg økonomisk frihet til å gjøre det du ønsker når det passer for deg.

* Du får en total låneramme på inntil 75% av verdien på boligen din. Ordinær kredittvurdering.

* Du kan fritt bruke lånerammen til det du måtte ønske, uten å søke banken om nytt lån

* Du disponerer lånerammen via NettBank eller med skriftlig fullmakt til banken om overføring til egen konto

* Du får en løpetid på lånerammen på inntil 30 år, med en ny vurdering hvert 5. år

Eksempel på flexilån

* Du har en bolig til en verdi av 1.500.000 kroner
* Du vil kunne få en låneramme på inntil kr 1.125.000,- (75% av boligens verdi)

* Du har for eksempel en restgjeld på kr 700.000,-
* Du vil da ha kr 425.000,- som du kan disponere etter behov

Fordeler

* Du kan fritt bruke lånerammen til det du måtte ønske
* Du slipper å søke banken om nytt lån
* Du velger selv når du vil nedbetale på lånet

Kostnader
* Du får en boliglånsrente på lånerammen som fastsettes individuelt på bakgrunn av en totalvurdering
* Omkostningene er som på et ordinært boliglån

 Førstehjemslån i Sparebank1

Har du BSU-konto i SpareBank 1 og skal kjøpe din første bolig, kan du få boliglån innenfor 90% av godkjent verdivurdering til meget gunstige betingelser.
Samtidig nyter du godt av skattefradraget på inntil kr 3.000 pr år i forbindelse med BSU-sparingen.

Lån innvilges etter kredittvurdering av låntaker. Det legges her vekt på blant annet betalingsevne og betalingsvilje.
Terminbeløpet inkluderer avdrag og rente. Antall betalingsterminer per år er vanligvis 12.

De forutsetter at du har BSU – konto, åpner BSU – konto med fast sparing, eller overfører BSU-konto fra annen bank.

Førstehjemslån med kombinasjonen banklån og kommunalt startlån i Sparebank 1.
Ved hjelp av et samarbeid mellom din kommune og banken kan du i endel SpareBank 1 banker få din første bolig fullfinansiert. Kommunens startlån er en svært rimelig toppfinansiering for unge i etableringsfasen og andre med etableringsproblemer i boligmarkedet.

Banken finansierer mellom 60 og 90 prosent og kommunen resten. Kontakt din lokale bank for nærmere informasjon.

Budsjett gir bedre oversikt
Når du skal etablere deg i boligmarkedet kan det være lurt å ta en total gjennomgang av egen økonomi. Ved å sette opp et budsjett ser du hvor pengene tar veien, og du ser hvilke utgifter det lar seg gjøre å redusere.

 Lån med rentetak i Sparebank1

Ønsker du å sikre deg mot et generelt høyt rentenivå? Lån med rentetak gir deg det beste fra to typer lån – fastrentelånets trygghet og det flytende rentelånets mulighet for lavere rente.
Ved å betale litt ekstra på lånet hver måned, kan du sikre deg boutgifter du vet du kan leve med – selv om rentenivået i Norge skulle øke sterkt.

Hva er lån med rentetak?

*
Et lån med egenskaper som ligger mellom lån med flytende og fast rente
*
Et lån som innebærer at lånerenten ikke overstiger et avtalt rentetak
*
Så lenge lånerenten er under rentetaket betaler du den aktuelle flytende renten
*
Hvis lånerenten stiger over avtalt rentetak, er du garantert å ikke betale mer enn rentenivået du har sikret ? Uansett hvor mye renten stiger
*
Hvis renten blir lavere enn rentetaket får du flytende rente igjen
*
Avtaleperioden for lån med rentetak er 5 år
*
Ut over den flytende renten må du betale et mindre tillegg. Tillegget gir deg en forsikring for at renten på lånet ikke skal overstige rentetaket.
*
Rentetaket er 3 % over den flytende renten

Eksempel
Hvis du får et lån  i Sparebank 1 med rentetak i dag hvor renten utgjør 4,95 % inkludert et tillegg på p.t. 0,4 %, så vil rentetaket ditt utgjøre 7,55 %. For din del betyr det at den renten som du skal betale maks kan øke med 2,6 %-poeng. Stiger renten med mer enn 2,6 %-poeng, så betyr ikke det noe for din økonomi i avtaleperioden for rentetaket.

Fordeler og ulemper

* Du vet hva de maksimale lånekostnadene vil kunne bli i avtaleperioden.
* Du blir mindre sårbar dersom renten skulle stige vesentlig.
* Som oftest vil lån med rentetak være gunstigere enn lån med fast rente.
* Det betales over-/underkurs for lån med rentetak på samme måte som for fastrentelån, det vil si at hvis du ønsker å innfri eller nedbetale ekstra på lånet i rentetaksperioden, kan det koste deg penger. Nærmere informasjon om dette gis ved opptak av lån.

Hva skjer når avtaleperioden er over?
Når utløpstidspunktet for lån med rentetak nærmer seg, vil du motta et skriftlig tilbud om fornyelse dersom banken fortsatt tilbyr lån med rentetak. Hvis du ikke gir banken annen beskjed innen fristen, vil lånet bli overført til lån med flytende rente.

 Boligpensjon i Sparebank1

Ønsker du en bedre pensjonisttilværelse med økt handlefrihet hver måned? Har du en gjeldfri bolig, ja da er kanskje Boligpensjon noe for deg.
Boligpensjon er et tilbud til deg som ønsker å benytte noe av verdien i boligen til å øke din pensjon. Et avdragsfritt lån plasseres i en Livrente med Garanti. Utbetalingen fra livrenten skjer månedlig og du vil på denne måten være sikret et tillegg til din vanlige pensjon og få en romslig økonomi.

Hva er Boligpensjon i Sparebank 1?

* Boligpensjon består av lån og Livrente med Garanti
* Du kan låne inntil 60 % av verdien på boligen/fritidsboligen.
Du kan selv velge hvilken type lån du vil ha, flytende eller fastrente
* Lånet plasseres i en straks begynnende Livrente med Garanti.
* Livrenten utbetales over 12 år**
* Livrenten dekker dine lånerenter og gir deg en månedlig tilleggspensjon
* Livrenten garanterer en årlig avkastning på 2 % netto.
Historisk har avkastningen vært betydelig høyere, men dette er ingen garanti for fremtidig avkastning
* Du betaler kun renter på lånet i avtaleperioden
* Det er ingen sammenheng mellom lånerenten og avkastningens størrelse i Livrenten

Hva skjer når avtaleperioden for Livrenten med Garanti er over?
Etter fullført avtaleperiode (minimum 12 år) har du flere alternativer:

* Søke om å øke lånebeløpet til en nytegning av Livrente med Garanti
(Ordinære behandlingskriterier for lån må oppfylles, noe som forutsetter sikkerhet innenfor 60 % av verdi)
* Søke om fortsatt avdragsfrihet på lånet
* Innfri lånet ved salg av eiendommen(e)
* Endre lånet til et nedbetalingslån

** Hvis livrentekontarkten avbrytes (gjenkjøpes) tilbakebetales kun det innbetalte beløp (fratrukket eventuelle utbetalte beløp) uten avkastning. Det påløper for øvrig en tilleggsskatt på 7 % av dette beløp (gjenkjøpsverdien)

 Reservekonto i Sparebank1

Reservekonto gir deg stor fleksibilitet og økonomisk frihet til å gjøre det du ønsker når det passer deg. Reservekonto er penger i bakhånd når du trenger det.
Reservekonto kan du også bruke som en egen regningskonto til faste regninger, eller når uforutsette utgifter dukker opp når det minst passer.

Hvordan fungerer Reservekonto i Sparebank 1?

* Innestående på Reservekonto gir samme rente som på lønnskonto
* Du kan søke om kreditt på inntil kr 50.000,-. Ordinær kredittvurdering
* Innestående og kreditten kan brukes til det du måtte ønske – når du måtte ønske
* Reservekonto kan disponeres ved NettBank/TeleBank, minibank, VISA betalingskort eller ved uttak i kasse
* Renter og transaksjonsgebyr blir belastet lønnskontoen din hver måned

Fordeler

* Enkel og fleksibel regnings- og budsjettkonto
* Penger i bakhånd når du trenger det
* Gunstig rente ved bruk av kreditten
* Du velger selv når du vil nedbetale på kreditten

 Forbrukslån i Sparebank1

Har du fast lønns- eller pensjonsinngang på din brukskonto kan du låne inntil 100 000 kroner uten sikkerhet hos oss.
Som regel får du gunstigere betingelser på forbrukslån i banken. Det er også mulig vi kan finne andre og bedre løsninger på ditt lånebehovbehov. Uansett er det lurt å samle økonomien på ett sted. Snakk derfor med oss når du skal låne penger. Det lønner seg!

Kreditt på brukskonto
Kreditt på brukskonto er et greit alternativ for deg som vil ha penger i bakhånd. Med en forhåndsinnvilget kredittramme kan du overtrekke brukskontoen ved behov. Du betaler bare renter på beløpet som er overtrukket.

Kredittkort
Kredittkort, SpareBank 1 Gold, er blant markedets mest fordelaktige kredittkort fra Sparebank1. Du betaler verken årspris eller varekjøpsgebyr for kortet, og velger selv om du vil ha Visa eller MasterCard.

 Billån i Sparebank1

Skal du kjøpe ny eller brukt bil? Nå kan du få gunstig billån med sikkerhet i bilen via vår samarbeidspartner SpareBank 1 Finans Østlandet.
Sju av ti bilkjøpere trenger lån når de kjøper bil. Flertallet av bilkjøperne kommer til banken for å låne penger etter at de har handlet. Vi anbefaler at du tar turen innom banken før kjøpet, så har du finansiering klar. Vi behandler søknaden raskt.

Lån  i Sparebank 1 med sikkerhet i bilen
Mange låner med sikkerhet i boligen og vet ikke at de kan låne med pant i selve bilen. Hos oss kan du med sikkerhet i bilen få inntil ti års nedbatlingstid. Ved fullt nedbetalt lån skal bilens alder som hovedregel ikke overstige tolv år.

Hvis ønskelig kan lånet gjøres om til lån med pant i bolig. Vi kan aldri gå andre veien.

Mye kan skje innen en periode på tre til fem år. Barn kan trenge tilleggssikkerhet fra foreldrene. Noen pusser opp eller bygger ut, selger huset eller får endret familiesituasjon. Da kan det være greit at billånet er gjort med pant i selve kjøretøyet.

 LOfavør Medlemslån i Sparebank1

Som LO-medlem får du gode betingelser på lån hos oss.
Det gis spesielle rabatter på boliglån til LO medlemmer. Renten på lånet fastsettes individuelt utifra inntekt, sparingsevne, betalingshistorikk og sikkerhet. Lånefordelene oppnås med LOfavør Brukskonto eller Ekstra.

Lånegebyrer
Ingen depot- og etableringsgebyr. Flyttes lånet til SpareBank 1, eller det tas opp nytt lån, betales ikke omkostninger til banken.

Én refinansiering per år uten omkostninger.

Takst
Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet i Sparebank 1 utbetales

Hva er LOfavør?
LOfavør er et fordelsprogram for LO-medlemmer som ønsker å få mer ut av lønningsposen. Gjennom LOfavør får du tilgang til en rekke fordeler, ikke minst fordelaktige priser og betingelser på banktjenester og forsikringer hos oss.

Hva må jeg gjøre for å nyte godt av fordelene?
Ta kontakt med din lokalbank eller ring 07040 for å høre mer om LOfavør bankfordeler. Husk medlemskort eller annen dokumentasjon som bekrefter ditt medlemskap i et LO-forbund.

 Valutalån i Sparebank1

Valutalån er kort og godt et lån i en annen valuta enn den norske kronen. Hva du må betale påvirkes av både rente- og kursutvikling.
Du kan oppnå lavere rentekostnader ved å låne penger i en valuta med lavere rentenivå enn her hjemme. I tillegg kommer bankens rentemargin. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at valutalån innebærer en viss risiko.

Et valutalån påvirkes av både rente- og kursutvikling. Hvis kursen stiger etter et låneopptak, blir det dyrere for deg å innfri lånet i norske kroner. Motsatt er det hvis kursen går ned. En kursoppgang på for eksempel japanske yen spiser raskt opp både rentegevinsten og litt til. Det betyr at du for å ta opp et valutalån også må tåle tap. Derfor kan det være lurt å sette rentegevinsten av som sikkerhet for mulige kurstap.

Hvem passer valutalån for?
Valutalån egner seg best for deg som har inntekt i utenlandsk valuta. Ved å betale renter og avdrag i samme valuta reduserer du nemlig kursrisikoen.

Valutalån kan selvsagt være et alternativ også for deg som ikke har inntekt i utenlandsk valuta. Men vær oppmerksom på at valutalån krever god sikkerhet og en solid økonomi med god likviditet. Du må med andre ord kunne tåle den ekstra belastningen det eventuelt medfører å få en betydelig økning i låneutgifter. I tillegg forventes det at du selv har en formening om kursutviklingen fremover.

Skatt
Vær oppmerksom på at valutagevinster er skattbare, mens tap er fradragsberettiget. Gevinsten skattlegges som annen kapital med 28 prosent.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Lån i Nordea

Båtlån

Planer om å kjøpe båt?
Du kan få lån til både ny og brukt båt. Søk via Internett og du får svar på dagen.

Dine fordeler med båtlån i Nordea:

* Finansiering inntil 80% av kjøpesum
* Pant i båten – ledig lånekapasitet i boligen kan derfor benyttes til andre formål
* Du er ikke bundet til å handle via en spesifikk forhandler eller leverandør
* Fleksibel nedbetalingstid
* Gunstigere rente for kunder tilknyttet Fordelsprogrammet
* Søker du online får du svar på dagen

Forbrukslån i Nordea

Forbrukslån inntil kr 200.000 uten sikkerhet – rente fra 10,90% p.a. (effektivt 13,93% p.a.)

Betingelsene gjelder forbrukslån uten sikkerhet til Fordel Pluss-kunder.

Forutsetninger

Du må være over 18 år og ha et ryddig kundeforhold og en ordnet økonomi (vanlig kredittvurdering). Du kan ikke ha betalingsanmerkninger og du må ha en nettoinntekt på minimum kr 150 000,- .

Dine fordeler med Forbrukslån

* Lån uten sikkerhet inntil kr 200 000,-
* Du bestemmer selv hva pengene skal benyttes til
* Rask behandling – lånet utbetales til din konto, samme eller påfølgende dag

Lån til aksjekjøp i Nordea

Investorkreditt

Investorer som har en profesjonell holdning og adferd i verdipapirmarkedet tilbys lånefinansiert aksjehandel gjennom Investorkreditt.

Lånemuligheten forutsetter vanlig kredittvurdering og sikkerhet i nåværende og fremtidige verdipapirportefølje.

Oppfølgingen av at trekk er innenfor belåningsverdien skjer på daglig basis. For tiden kan følgende børsnoterte norske verdipapirer belånes:

* Aksjer
* Grunnfondsbevis
* Obligasjoner
* Sertifikater

Dine fordeler med Lån til aksjekjøp

* Frigjør likviditet
* Likviditeten kan benyttes til å endre/ta posisjoner i markedet
* Mulighet til å øke eksponeringen i verdipapirmarkedet

Lønnskontokreditt

Trenger du en ekstra reserve?

Av og til kan økonomien være anstrengt. Vil du unngå det periodiske presset, kan en kreditt på lønnskontoen være løsningen.

Har du aktiv lønnskonto kan vi på visse vilkår tilby deg kreditt. Ditt kundeforhold og månedslønn danner grunnlaget for kredittbeløpet du kan innvilges.

Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter. I tillegg kommer provisjon av det bevilgede kredittbeløpet.

Renter og provisjon belastes automatisk på kontoen.

Dine fordeler med Lønnskontokreditt:

* Buffer for uforutsette utgifter
* Mulighet til å slå til på gode tilbud
* Kreditten er tilgjengelig på konto

Boliglån med fast rente

Gardering mot renteoppgang

I faser av livet da økonomien er anstrengt kan det være fornuftig å binde renten som en sikkerhet mot uforutsette utgifter.

Splitter du boliglånet i en del med fast rente og en del med flytende rente, sikrer du deg mot renteøkning samtidig som du drar nytte av en eventuell rentenedgang.

Du kan velge rentebinding i 1, 3, 5, 10, 15 eller 20 år.

Dine fordeler med Boliglån med fast rente:

* Faste og forutsigbare lånekostnader
* Gunstig dersom rentenivået stiger

Særskilte regler

Fast rente innebærer at du binder deg til en avtalt nedbetalingsprofil. Ekstraordinære nedbetalinger på lånet (hel- eller delvis innfrielse) utløser et rentetap (overkurs) eller en rentegevinst (underkurs).

Rentetap oppstår dersom rentenivået i markedet har falt fra avtalen ble inngått til nedbetalingen skjer. Og omvendt dersom rentenivået har steget. Du som låntaker må betale rentetapet, eventuelt får godskrevet rentegevinsten.
Skattemessige forhold

Betalt rentetap er fradragsberettiget på lik linje med renteutgifter. Og mottatt rentegevinst er skattepliktig som renteinntekter (gjelder fra og med inntektsåret 2005).

Førstehjemslån

Kjøpe din første bolig?

Førstehjemslån kan benyttes ved kjøp av første bolig dersom du er under 34 år og med i enten Check-in eller Fordelsprogrammet.
Dine fordeler med Førstehjemslån:

* Du låne inntil 100% av kjøpesummen til bankens beste rente
* Etter avtale kan deler av lånet være avdragsfritt inntil videre
* For tidligere og nåværende studentkunder beregnes ikke etableringsgebyr
* BSU-kunder opparbeider seg lånerett og fritt etableringsgebyr

Lurer du på hvor mye du kan låne?

Det er avhengig av din betalingsevne.
Vi legger vekt på

* Tilbakebetalingsevnen, som ofte bestemmes av forholdet mellom inntekt og totale lån
* Hva du har oppspart av egenkapital
* Hvilken sikkerhet du kan stille for lånet

For øvrig gjelder vanlige kredittvurderingsregler.
Det kan være billigere å låne enn å leie dyrt

Å ha lån påvirker økonomien din, men økonomien din påvirker også hva slags lån det lønner seg å ha. Vet du hvordan du skal bo, kan vi bistå deg med å legge opp en plan for økonomien din.

Dersom du vet hvor mye du kan betale per måned, eller dersom du ønsker å se hvor mye et lån koster deg per måned, følg linken til lånekalkulatoren.

Vi anbefaler deg å ikke låne mer enn to til tre ganger brutto årsinntekt. I tillegg bør du ha en viss egenkapital (vanligvis ca 20%).

Boligkreditt

Ta ut penger etter behov

Boligkreditt er et fleksibelt alternativ for deg med god sikkerhet.

Du kan ta ut penger eller nedbetale lånet når du selv måtte ønske det.
Dine fordeler med Boligkreditt:

* Du har penger i bakhånd innenfor avtalt kredittramme
* Du trenger ikke søke på nytt hver gang du har behov for penger
* Du bestemmer selv når og hvor mye som skal nedbetales
* Renter beregnes kun av det beløpet du har benyttet

Slik fungerer Boligkreditt

* Du innvilges en rammekreditt med inntil 10 års løpetid med pant innenfor 75% av godkjent markedsverdi på boligen.
* Du betaler månedlige boliglånsrenter for den delen av kreditten du benytter, i tillegg til termingebyr.
* Etter endt løpetid vil Boligkreditten fornyes eller konverteres til et boliglån med nedbetaling.

Pensjonskreditt

Utnytt boligverdien og spe på inntekten

Er du under 70 år, kan du frigjøre bundet formue i boligen til faste månedlige utbetalinger.

Dette gjøres ved å opprette en livrente som finansieres ved lån med pant i bolig.
Dine fordeler med Pensjonskreditt:

* Mer penger å rutte med uten å selge boligen.
* Lånerentene er fradragsberettiget.
* Du er garantert 1,75% i årlig minimumsavkastning etter fradrag av årlige kostnader på livrenteplasseringen.

Slik fungerer Pensjonskreditt

* Du innvilges et avdragsfritt boliglån innenfor 60% av godkjent markedsverdi.
* Lånet plasseres i en Livrente med rentegaranti i Nordea Liv.
* Livrenten gir deg månedlige utbetalinger i 12 år som starter ca. 1 måned etter avtaleinngåelsen.
* Lånerentene belastes månedlig.
* Etter 12 år stopper utbetalingen og restgjelden tilsvarer opprinnelig lånesum.

Byggelån

Finansiering i byggeperioden

Skal du bygge hus, trenger du penger å betale med etter hvert som byggeprosessen kommer igang.

Byggelånet er midlertidig og virker som en kreditt du kan trekke på i byggeperioden. Når huset er ferdig, erstattes byggelånet med et vanlig lån med pant i boligen. Det langsiktige boliglånet må du ha fått tilsagn på før byggelånet kan innvilges. Vi kan hjelpe deg med begge deler.
Dine fordeler med Byggelån:

* Du trekker på byggelånskreditten etterhvert som behov for utbetaling melder seg
* Renter beregnes kun av benyttet beløp

Mellomfinansiering

Har du bundet egenkapital i nåværende bolig?

Vi kan hjelpe deg med fleksibel mellomfinansiering.

Et mellomfinansieringslån er i prinsippet det samme som et nedbetalingslån. Normalt løper lånet avdragsfritt fram til nåværende bolig blir solgt.

Ved salg av gammel bolig skal mellomfinansieringsdelen innfris, mens det resterende løper videre som et langsiktig lån i den nye boligen.
Dine fordeler med Mellomfinansiering:

* Lånet løper avdragsfritt til gammel bolig er solgt
* Egenkapital bundet opp i nåværende bolig kan benyttes til kjøp av ny bolig

Billån

Kjøpe bil?

Billån kan du få til både ny og brukt bil. Søk om billån via Internett og du får svar på dagen.
Dine fordeler med billån:

* Inntil 100% finansiering
* Salgspant i bilen (formalia må være i orden før overlevering av bilen)
* Nedbetalingstid inntil 10 år
* Gunstigere rente for kunder tilknyttet Fordelsprogrammet
* Sikre billånet med egen betalingsforsikring
* Søker du online får du svar på dagen

Billån med betalingsforsikring

For deg som ønsker økonomisk trygghet

Vårt nye Billån med betalingsforsikring gir deg økonomisk trygghet slik at du lettere kan beholde bilen hvis livssituasjonen endrer seg.

Har du Billån med Betalingsforsikring sørger forsikringen for at billånet ditt blir betjent hvis du blir syk, utsatt for ulykke, blir permittert eller arbeidsledig. Dersom du faller fra, slettes hele gjelden.
Dine fordeler med Billån med betalingsforsikring:

* Billånet ditt blir betjent hvis du blir syk, utsatt for ulykke, blir permittert eller arbeidsledig
* Faller du fra, slettes hele gjelden.

Hvem kan tegne forsikringen?

Forsikringen tegnes i forbindelse med at du tar opp billån i Nordea Finans, og gjelder kun for hovedlåntaker. Du må du være mellom 18 og 60 år (ikke fylt 60),  heltidsarbeidende (min. 16 timer pr. uke) eller selvstendig næringsdrivende. Du må ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet, permittering, sykdom eller sykehusopphold.

Du trenger ingen helse- eller legeerklæring ved inngåelse av avtalen, og forsikringen tegnes ved at du setter et ekstra kryss på søknadsskjemaet for Billån med betalingsforsikring.
Hvordan fungerer forsikringen?

* Dekningen trer i kraft ved 100% arbeidsledighet, permittering og sykdom utover 60 dager
* Ved sykehusopphold for selvstendig næringsdrivende er det en venteperiode på 7 dager
* Forsikringen dekker ikke skade eller sykdom du har fått medisinsk behandling for i løpet av 12 måneder forut for tegning av forsikringen
* Forsikringen dekker ufrivillig arbeidsledighet
* Forsikringen dekker 12 måneder pr. erstatningstilfelle
* Ved tap av liv innfris restgjelden umiddelbart
* Fullstendige opplysninger om forsikringen finner du i forsikringsvilkårene

Lånerettsbevis

Du kan slå til med det samme

Med vårt lånerettsbevis i hånden har du på forhånd en avtale med oss om hvor mye du kan kjøpe for.

Lånerettsbeviset gir deg mulighet for å slå til med det samme. Du vet hvilken pris du kan kjøpe for, og trenger ikke bruke tid på å finne ut av finansieringen.
Dine fordeler med Lånerettsbevis:

* Når du vet hvor mye du kan låne, kan du slå til med det samme
* Gyldig i 3 måneder
* Uten omkostninger for deg

Med utgangspunkt i din økonomi

Lånerettsbeviset tar utgangspunkt i din nåværende økonomi og dine forventninger til fremtiden. Forutsetningene er satt av deg i samarbeid med din rådgiver i banken.
Uten omkostninger for deg

Lånerettsbeviset koster ikke noe og gjelder i tre måneder. Etter tre måneder kan du sammen med din bankrådgiver undersøke om forutsetningene har endret seg innen du får et nytt Lånerettsbevis.

Check-in-lån 18-28 år

Når du trenger litt ekstra å rutte med

Er du eksisterende kunde og tilsluttet Check-in programmet, kan du søke om Check-in-lån inntil kr. 100.000,-. Lånet kan du bruke til finansiering av f.eks. studier, depositum, nye møbler, datamaskin eller studiereise.

Nye studentkunder kan låne inntil kr 50.000,-.
Dine fordeler med Check-in-lån

* Ingen krav til sikkerhet
* Mulighet for avdragsfrihet
* Gunstig rente
* Du bestemmer selv hva pengene skal brukes til

Krav til søker

* Et ryddig kundeforhold og en ordnet økonomi
* Ingen betalingsanmerkninger
* Norsk statsborger mellom 18-28 år
* For studenter kreves det i tillegg at studiet er godkjent av Statens Lånekasse

Andre vilkår

* Søknaden behandles etter normal kredittvurdering
* Renter og avdrag betales fortløpende i perioden
* Lånet må være nedbetalt innen 10 år

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (7 votes cast)