Tag arkiv: Kassakreditt

Kassakreditt

Et kontantlån minner mye om en kassakreditt, som er tilknyttet en lønnskonto. Med en kassakreditt kan man avtale et visst «overtrekk» på lønnskontoen, og det skal eventuelt betales et etableringsgebyr.

Deretter betales det bare renter av det brukte beløpet.

Det er billigst å få en kassakreditt uten opphørsdato. Er det en opphørsdato på kassakreditten, og man ønsker å fortsette, kan det koste et nytt etableringsgebyr.

En driftskreditt. Bedriften får en trekkrettighet opp til et gitt maksimumsnivå. Prisen er todelt, en del som belastes av den forbrukte kreditten, og en del av maksimumsrammen (limit). En lønnskontokreditt er også en type kassakreditt.

Ein kreditt som skal knytast til verksemda sin driftskonto. Kontoen får ein kredittlimit tilpassa verksemda sine naturlege svingingar i likviditet som fylgje av variabel kontantstraum.

En kassekreditt er en løpende kreditt som er knyttet til bedriftens driftskonto. Kreditten egner seg godt for bedrifter som har behov for å dekke kortsiktige og variable likviditetsbehov, og er ment å dekke naturlige svingninger i likviditet som følge av variabel kontantstrøm.

Kassakreditt er en av de vanligste formene for kortsiktig finansiering.
Denne brukes av bedrifter til å ta svingninger i utgifter og inntekter.  Renten beregnes på samme måte som for en brukskonto.

Men både store og små foretak kan oppleve perioder med slunken bankbeholdning og løpende utgifter.
Har du et godt forhold til banken din, skal du diskutere saken med din kontaktperson her, og gjerne før du får problemer. I noen tilfeller kan det hende du får godkjent en grense for overtrekk over en viss periode. I andre tilfelle kan det hende banken ber deg opprette kassakreditt. Har du mulighet for det, forsøk å unngå å opprette fast kassakreditt, og i alle fall kutt ordningen når du er på fote igjen. Det er alt for dyrt.

Kassakreditt er bedriftens normale driftskreditt som brukes i det daglige til å betale løpende driftskostnader. Bedriften har avtalt med banken hvor mye den maks kan bruke (kalles limit) og i praksis vil penger komme inn på kontoen når varer selges og penger går ut av konto i daglig drift. Denne kredittformen har to typer kostnader. For det første betales rente av det beløp som til enhver tid er trukket på kontoen, for det andre betales en provisjon som beregnes av limit (maks beløpet). Når en skal regne ut effektiv rente på kassakredittlånet må begge disse tas hensyn til.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.5/5 (8 votes cast)

Hvor kan jeg låne?

Hvis det er snakk om mindre beløp til f.eks. forbruk kan det være penger å spare ved å gå utenom banken og i stedet se på noen av de mange online finansieringsmulighetene som finnes. Disse firmaene har kanskje ikke i samme omfang som bankene mistet millioner på boligmarkedet og har derfor litt mer på kistebunnen å stå imot med. Hvis økonomien er litt stram begynner er det naturlig å stille seg selv spørsmålet» hvor kan jeg låne penger «. Det kan lyde som et banalt spørsmål og de fleste vil sikkert svare at det kan du i din bank. Ja, det skulle man mene – men verden er ikke alltid bare svart eller hvit. Med en verserende finanskrise er det bestemt ikke sikkert at man bare kan gå ned i sin bank og låne penger – og hva skal man så gjøre hvis man har bruk for et lån nå!?

Folk som før på papiret hadde en fornuftig økonomi og god friverdi i boligen, får nå tommelfingeren ned hvis de vil ha opprettet en enkel kassakreditt – eller får kanskje til og med sagt opp sitt eksisterende lån eller kassakreditt. Bankene er redde – folks friverdi rasler ned og det der før syntes som sikkert utlån er nå plutselig risiko betonde lån. Hvilken bank skal man så velge for å få lov å låne penger? Igjen avhenger det av ens økonomi – og naturligvis også hvor mange penger bank i forveien har tapt. Noen steder kan man kanskje nok låne penger, men renten er så også betydelig høyere enn for få år siden. Har man en normal sunn økonomi hvor man har mulighet for å nedbetale på sin gjeld, kan man imidlertid vel tillate seg at stille noen krav til sin bank – spesielt hvis man har vært en solid kunde i flere år – ellers er det helt sikkert annet som heller enn gjerne vil by en velkommen som kunde.

Som alltid er det viktig å se på de reelle rentekostnadene – de årlige kostnadene i prosent (effektiv rente), men også om det stilles andre krav og noe som løper på i etableringsgebyrer. Man skal også ta høyde for om man vil låne til en fast eller variabel rente – og i forhold til finanskrisen kan det være særdeles vanskelig å spå om når og om renten blir lavere eller høyt. Er man til livrem og seler er det en fast forrentet lån man skal gå etter – og så evt. refinansiere når man ser at renten faller. Det kan være vanskelig at alltid å tenke rasjonelt hvis man står og mangler penger med det samme – eneste tanker er «Hvor kan jeg låne penge» og «hvor mye kan jeg låne og hvor rask får jeg pengene». Allerede her er man kanskje fullkommen ukritisk i forhold til løpetid, renter osv. da det bare handler om grunnleggende overlevelse. I slike situasjoner er det kanskje bedre om man kunne låne et mindre beløp av familie eller venner, inntil man har reddet stormen av og så etterfølgende kan få strikket en skikkelig finansieringsmulighet sammen.

Men står man og mangler penger til ungenes julegaver kan det være vanskelig å bevare det kjølige overblikket og treffe de riktige valgene.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Kassakreditt

Direktiv om kredittavtaler er et skritt i den riktige retningen

01.12.2006

Forbrukerrådet er likevel blant annet utilfreds med punktene om kassakreditter.

I et brev til Europa-utvalget skriver forbrukerrådet at utkastet til endring av direktivet om kredittavtaler er et vesentlig skritt i den riktige retningen. Det er likevel også områder, som forbrukerrådet ikke er tilfredse med.

Brev til Europa-utvalget
Direktiv om at kredittavtaler er et skritt i den riktige retningen
Møte i Europa-utvalget 1. desember 2006

Hermed forbrukerrådets kommentarer til ett av punktene på Europa-utvalgets dagsorden 1. desember 2006 kl. 11.

Rådsmøte (konkurranseevne) 4.-5. desember 2006
Pkt. 4. Endret forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om forbruker kredittavtaler og om endring av Rådets direktiv 93/13/EØF. Politisk enighet. KOM (2005) 0483.

Direktivteksten har endret seg vesentlig under behandlingen i Ministerrådet, og forbrukerrådet har derfor etter avtale med Justitsministeriet og Økonomi-og-Erhvervsministeriet valgt å gi Europa-utvalget ny informasjon om vi standpunktene. Dette skal ikke sees som et dekkende svar, men er utelukkende en overordnet vurdering av direktivteksten, som for øvrig hele tiden endrer seg.
Forbrukerrådet finner at det nåværende utkastet fra det finske formannsskapet er et vesentlig skritt i den riktige retningen for forbrukersbeskyttelsen i forhold til Kommissionens utkast.
forbrukerrådet er tilfreds med, at:
– kreditt-avtalelovens bestemmelser kan opprettholdes i forlengelse av formannskapets utkast.
Continue Reading →

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)