Tag arkiv: Nordea

Tidsfristene i nettbanken Nordea

Gjelder kun 2008

Jul og nyttår:
23. desember: Betalinger lagt inn etter klokken 12:00 vil bli belastet 29. desember
22.-26. desember: Nettbanken er åpen – Betalinger vil bli belastet 29. desember
29.-30. desember: Normal drift
31. desember: Frist klokken 13.00 for regninger som skal registreres i 2008. Første mulige forfallsdato etter nyttårsaften er 2. januar 2009

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.8/5 (6 votes cast)

Gode råd fra Nordeas forbrukerøkonom

Danskenes ferie koster i gjennomsnitt 14.000 kr. per familie

For første gang har Nordea i Danmark undersøkt danskenes ferie- og økonomiplaner for sommeren 2006. Undersøkelsen er utført i slutten av mai og målgruppen er danskere i alderen 18-75 år, samt tilsvarende forbrukere i Finland, Norge og Sverige.
Flertallet har en ferieplan

Seks ut av ti dansker har planlagt ferien, og barnefamilier er de best til å planlegge sammenlignet med andre. Totredjedel av familier med tre medlemmer og oppover har styr på hvor ferien skal gå hen. For singler er det omvendt. Bare halvdel av dem som bor alene, planlegger ferien i god tid.
Europa er populær

«Å reise er å leve». Danskene trår i H.C. Andersens fotspor som det mye reisende folk i Norden. Finnene er derimot så glade for sitt egen land, at over 80 % holder ferien et sted i Finland.

Danske familier med barn under 5 år foretrekker en ferie i Danmark, mens turen ofte går sørpå, når barna blir større.
Ferien er ikke gratis

Danskene planlegger å bruke i gjennomsnitt 14.000 kr. per familie på sommerferien, men tallet dekker over store forskjeller. Familier med barn i alderen 6-15 år vil bruke mellom 15-16.000 kr. på sommerferien. Holder man ferie i Danmark ligger budsjettet på 11.000 kr., og familier, som både vil holde ferie hjemme og i utlandet, tror at ferien vil løpe opp i 18.000 kr.
Nordmenn bruker flest penger på ferien sammenlignet med andre skandinaver. Nordmenn planlegger faktisk å bruke hele 25 % mer enn danskene.

Så mye bruker de skandinaviske forbrukerne på sommerferien Danmark 1.900 1.900*
Norge 2.400 2.400*
Sverige 1.500 1.500*
Finland 1.600 1.600*

* Gjennomsnittsbeløp i Euro
Sol, gøy og sikkerhet

Undersøkelsen viser at skandinavenes ferievalg i høy grad er styrt av de samme kravene. Alle er enige om at ferien skal være bekvem, avslappet og sikker både med hensyn til mat og politisk stabilitet.
Danskene legger avgjørende vekt på været. Unge mellom 18-29 år og foreldre med barn på 5 år eller under dette er enige om at det også skal være artig å holde ferie.

Sommerøkonomien

Danskene holder ikke ferie for lånte penger. Ferien betales med penger som er spart opp, feriepenger og med trekk på lønnskontoen. Går reisen til utlandet, er tendensen til å spare opp større enn hvis ferien holdes i Danmark. Selv om danskene sparer opp, skjer det på måfå. Bare hvert tredje forbruker har en fast sparingsplan til ferien.

Feriebudsjett er et fremmedord. Bare hvert syvende danske forbruker bruker tid på å legge et feriebudsjett. Det er synd, for undersøkelsen viser at det er god økonomi i å legge et feriebudsjett. Totredjedel, av dem som har lagt et feriebudsjett, holder godt styr på utgiftene.
Gode råd om ferieøkonomien

Legg en årsferieplan en gang om året for husstandens ferier, hvor utgifter og ønsker vurderes, så målet er satt.
Opprett så en feriesparing med månedlige innbetalinger året rundt, så er pengene satt til side.
Innen ferien:

* Avbestill eller omadresser aviser i ferieperioden
* Minn det gule trygdebeviset på reiser
* Sjekk din reiseforsikring – hva dekker den?
* Ta med både kort og kontanter
* Ta alltid to internasjonale bankkort med på ferie. Det gir en ekstra sikkerhet, hvis du mister det ene kortet
* Sjekk betingelsene på ditt kredittkort mht. rentefri kreditt, hevegrense pr. feriedag og kredittmaksimum
* Bruk kort på bensinstasjoner, hotell, butikker og restauranter.Korte sikrer at den riktige valutaen er til rådighet hele tiden
* Bruk ditt kort i minibanker og husk at det koster minimum 30 kroner pr. hevning
* Sjekk dine kontoutskrifter etter ferien
* Mister du kortet, skal du straks sperre det ved å konta din finansinstitusjon. Husk derfor å ta kortutstederens kort-stop-nummer med på ferie. Kort kan nemlig ikke sperres med en e-post

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Veksling på flyplassen

Nordea på flyplassen

Nordea har 2 vekselbutikker i Københavns Lufthavn. De har åpent daglig fra kl. 6.30 til 22.00 – julaften og nyttårsaften likevel til kl 15.00.
Det handlet med 33 forskjellige valutaer.
Transithallen

Du finner oss i Terminal 3 ved siden av Tax Free.

Telefonnummer: 3250 1336
Fax nr: 3250 0497
Ankomsthallen

Vi ligger ved siden av tollen i Terminal 3. Vi har ekspedisjon både ut til bagasjesiden og til ankomstsiden.

Telefonnummer: 3250 9940
Fax nr: 3250 9937
Utenfor åpningstiden

Vi har en minibank i transitthallen, som ligger like ved siden av vekselbutikken. Automaten er åpen fra 06.00 – 02.00.

I ankomsthallen har vi to minibanker ved siden av vekselbutikken. De har åpent fra 06.00-02.00.

Allé minibanker utbetaler danske penger.
Bestilling av reisevaluta

Bestilling av reisevaluta til henting samme hverdag etter kl. 15.00 kan skje innen kl. 11 på ett av de leda telefonnumrene. Du kan også bestille valuta her til henting 2 dager sen.
Betaling

Betaling kan foregå via konto i Nordea, kontant og med internasjonale kredittkort (American Express unntatt) samt Visa/dankort og sjekker. Såfremt Visa/dankort og sjekker ikke er fra Nordea, kan det med Visa/dankort maksimalt heves 2000 kr. og med sjekker maksimalt 1000 kr.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nordea SMB

Aksjefondet Nordea SMBs formål er å investere i det norske aksjemarkedet for små- og mellomstore bedrifter (SMB). Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil, og vil ha en høyere risikoprofil enn Oslo Børs Hovedindeks. Hovedtyngden av investeringene gjøres i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet kan kun investere i selskaper som på investeringstidspunktet har en markedsverdi som er lik eller mindre enn det største selskapet som inngår i Oslo Børs Small Cap Index (OSESX).Inntil 20 % av fondets midler kan plasseres i tilsvarende utenlandske selskaper. Inntil 10 % kan investeres i unoterte verdipapirer. Nordea SMB egner seg for langsiktige plasseringer av midler i aksjemarkedet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nordea Internasjonale Aksjer II

Nordea Internasjonale Aksjer II egner seg for større investorer som ønsker en internasjonal aksjeeksponering, men som ikke har preferanser til ett spesielt marked. Fondets midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Internasjonale Aksjer III som oppfyller UCITS-direktivets krav til risikospredning m. v. Dette fondet investerer i aksjer i Amerika, Europa, Asia og Oceania. Den store geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer gjør at dette er et aksjefond med lav risikoprofil.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Private banking fra nordea

Finansplanlegging og rådgivning

For å sikre at dine finansielle behov får den nødvendige oppmerksomhet, får du en personlig Private Banking-rådgiver.
En profesjonell investeringsrådgiver som arbeider for deg

Din Private Banking-rådgiver har høy kompetanse innenfor investering, familierett og skattespørsmål. Vedkommende følger markedene og utviklingen av din formue, foreslår løsninger og gjør alt som bidrar til at dine mål blir virkelighet.

Rådgiveren har et begrenset antall kunder, noe som betyr at forutsetningene for et nært samarbeide med deg som kunde og andre i familien er til stede.
Nøkkelen er finansiell planlegging

Kjernen i Private Banking tilbudet er investeringsstrategien.

Rådgiveren starter med å danne seg et bilde av din nåværende finansielle situasjon. Sammen med rådgiveren analyseres dine totale aktiva og dine fremtidige ønsker, planer og behov. Etablering av en skreddersydd investerings- og risikoprofil er essensiell for Private Bankings fremtidige samarbeid, og derfor legger vi stor vekt på en åpen og oppriktig dialog med deg.

Egne produkter

Som Private Banking-kunde har du tilgang til Private Banking sine egne  produkter, samt internasjonale kredittkort og investeringsprodukter.

Private Bankings produkter

Som Private Banking-kunde vil du jevnlig bli tilbudt interessante investeringsmuligheter som blant annet egne indeksobligasjoner og private placements. Du får tilgang til investeringsalternativer som er forbeholdt de få.
Oppdatering

Vårt system for porteføljeforvaltning holder deg oppdatert om utviklingen i investeringene dine. Regelmessige porteføljerapporter gir detaljert informasjon om sammensetningen og utviklingen i porteføljen.

Du får også informasjon om markedsutviklingen gjennom Investeringsnytt som utgis regelmessig. Vi sender også ut analyser og informasjon om markedsutviklingen.
Kjente internasjonale kredittkort

MasterCard Platinum er et internasjonalt kredittkort med tilleggstjenester som reiseforsikring for deg og familiemedlemmer som reiser sammen med deg.
Verdipapirmarkedet

Du får tilgang til Private banking-aksjemeglere og deres anbefalinger og oppfølgning. I tillegg får du tilgang til våre elektroniske verktøy for aktiv handel kan du utføre kjøp og salg selv, og lese online markedsinformasjon og selskapsanalyser.
Alle Nordeas produkter og tjenester

I tillegg til Private Bankings produkter og tjenester kan du selvsagt også benytte deg av alle banktjenestene i Nordea som spenner fra lån til livsforsikring.

Porteføljer over NOK 8 mill.

For Private Banking-kunder som har mer enn 8 mill kroner i finansaktiva kan Nordea tilby et ytteligere individuelt tilpasset tjenestespekter.  Du får tilbud om flere investeringsmuligheter, som Private Placements og internasjonale fond, samt enda tettere oppfølging og adgang til bankens spisskompetanse og fagmiljøer.
Diskresjonær Forvaltning

Diskresjonær Forvaltning er en tjeneste for kunder som tenker langsiktig og som ønsker å strekke seg etter høyere avkastning.  Nordea kan tilby en individuelt tilpasset investeringsstrategi med tilgang til bankens beste kapitalforvaltere.  Suksessrik formuesforvaltning handler om å finne balansen mellom avkastningsforventning og risikotoleranse.  Nordea er Nordens største kapitalforvalter med mer enn 800 milliarder til forvaltning.

Investeringsselskaper, stiftelser og legater

Nordea Private Banking har lang erfaring som rådgiver for firmaer og institusjoner med behov for investeringsrådgivning.  Dette gjelder ofte firmaer som selv ikke har en egen finansfunksjon.

Dere får egen rådgiver, tilgang til alle bankens investeringsprodukter og månedlig rapportering. Markedoppdateringer, selskapsanalyser, nye produkttilbud og helhetlig rådgivning er de viktigste elementene i Private Bankings tilbud til firmaer og institusjoner.

Nordens ledende formuesforvalter

Nordea er den ledende formueforvalteren i Norden med EUR 153 milliarder i midler til forvaltning. Vi har i dag 60.000 Private Banking-kunder i de nordiske landene og med over 70 kontorer i Norden er vi lett tilgjengelig.
Priser og utmerkelser

Nordea har opp gjennom årene mottatt en rekke priser og utmerkelser for sine tjenester innenfor formueforvaltning, fondsforvaltning og Nettbank.
Best i Norden på Private Banking

I 2006 fikk Nordea for andre år på rad prisen for beste Private Banking-virksomhet i Norden av finansmagasinet Euromoney. Dette er en bekreftelse på den høye kvaliteten på våre tjenester innenfor formueforvaltning.

Prisbelønt fondsforvaltning

Fondene til Nordea i Luxembourg har de siste seks årene fått over 100 priser i Europa.

De beste strukturerte produktene

I 2005 ble Nordea Markets utpekt til ”The best structured products house in the Nordic region in 2005” av det ledende fagtidsskriftet Structured Products.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kredittkort i Nordea – Ungdomskort – Visa Personkort – Visa Gold – Electron – MasterCard

Privat MasterCard

Kreditt opptil kr 50.000,-

Bruk av Privat MasterCard gir deg inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse.

Kredittgrensen i Privat MasterCard er individuell og du kan fordele tilbakebetalingen over tid.

Dine fordeler med Privat MasterCard

* Kortet teller med i Fordelsprogrammet – du kan oppnå de beste betingelsene på Fordel Pluss-nivået
* Det koster ingenting å betale med Privat MasterCard, kun en beregnet pris ved kontantuttak
* Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse
* Fleksibel tilbakebetaling
* Reise- og avbestillingsforsikring inkludert når du betaler min. 50% av reisen med Privat MasterCard
* Forsikring ved privathandel på Internett
* Overførsel fra kortet til konto via Min Oversikt, Telefonbanken eller bankkontor

Med Privat MasterCard har du en rekke forsikringer inkludert i kortet – se hvilke nedenfor.
Reiseforsikring

Forsikringen dekker deg, din ektefelle/samboer og barn, som har felles adresse med deg, alternativt inntil tre medreisende venner eller kolleger. Hver reise kan vare i inntil 90 dager. For reiser med åpen retur og for reiser uten returbillett gjelder forsikringen for reisens første 35 dager. Forsikringen omfatter ikke dagsreiser mellom bolig og arbeidssted, og dagsreiser i arbeids eller bostedskommunen. For kortholder over 70 år, er forsikringen noe redusert.
Avbestillingsforsikring

Dekningen gjelder kortinnehaver med ektefelle/samboer og barn, alternativt inntil 3 medreisende, til dekning av utgifter ved avbestilling av forhåndsbetalt reise. Avbestillingsforsikring omfatter ikke personer som er fylt 75 år. Minimum halvparten av billettene må være betalt med Privat MasterCard før kvalifisert årsak til avbestilling inntreffer.
Kjøpsforsikring

Kjøpsforsikringen gir en erstatning inntil kr 25.000,- per skadetilfelle.

Kjøpsforsikringen er en del av reiseforsikringen og dekker tap/tyveri eller skade på gjenstander som er betalt med Privat MasterCard. Forsikringen gjelder fra gjenstanden er kjøpt til du kommer hjem, dog ikke lenger enn 90 dager på reise.

Forsikring av privathandel på Internett

Forsikringen dekker privatkjøp på Internett, med inntil kr 25.000,-. Toll og avgifter kommer i tillegg. Med privatkjøp menes handel der leverandør har bekreftet handelen gjennom en salgsordre, og hvor Privat MasterCard er belastet.

Rabatter

Avis Bilutleie

Ditt Privat MasterCard gir deg fordelaktige priser på leie av bil:

* 20 % rabatt på Avis ordinære weekendtilbud, lokaltilbud og ordinære sesongtilbud i Norge
* 10 % rabatt på Avis feriepriser Europa, Afrika og Asia (minimum 3 døgn).

Rabattene gis på pris før MVA og eventuelle forsikringer, flyplassavgifter m.m.

Tilleggskort

Skulle du av og til ønske at du kunne dele kredittkortet ditt i to, slik at ektefelle eller samboer kan benytte kortet?
Kort til ektefelle/samboer

Ektefelle eller samboer har mulighet til å få et tilleggskort knyttet opp til ditt kort. Dette kortet må ligge innenfor samme kredittramme som hovedkortet. Bruken av tilleggskortet vil bli oversiktlig registrert på den samme fakturaen som du mottar. For tilleggskortet vil det være halv årspris.

Dersom ektefelle eller samboer ønsker et eget kort med egen faktura uavhengig av ditt kort, er det fullt mulig å søke om dette. Søkeren blir da kredittvurdert separat, og får følgelig sin egen kredittramme.

VISA GOLD

Visa Gold er et anerkjent og respektert kredittkort som gir deg en rekke eksklusive fordeler.

Med Visa Gold kan du handle i forretninger og betale på hoteller og restauranter. Du kan overføre penger fra kortet til din konto i Nordea, samt gjøre kontantuttak – både i Norge og utlandet.

Dine fordeler med Visa Gold

* Produktet teller med i Fordelsprogrammet – du får kortet uten årsgebyr på Fordel Plussnivået
* En av markedets beste reiseforsikringer i kortet. Avbestillingsforsikring er naturligvis også inkludert
* Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse
* Varene du handler på Internett er forsikret når du betaler med Visa Gold
* Et eksklusivt kredittkort for deg med store krav til fleksibilitet og trygghet
* Tilleggskort – Eget kort til ektefelle/samboer

Med Visa Gold har du en av markedets beste forsikringer inkludert i kortet. Nedenfor kan du lese om de ulike forsikringsdekningene.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er inkludert når minst halvparten av den totale transportkostnad er betalt med Vis Gold. Forsikringen dekker deg, din ektefelle/samboer og barn, som har samme bolig adresse som deg, på reise i inntil 90 dagers varighet, verden over. Alternativt dekker reiseforsikringen inntil tre medreisende venner eller kolleger, dersom reisen deres betales med kortet. Forsikringen omfatter ikke dagsreiser mellom bolig og arbeidssted, og dagsreiser i arbeids eller bostedskommunen. For kortholder over 70 år, er forsikringen noe redusert.
Avbestillingsforsikring

Dekningen gjelder kortinnehaver med ektefelle/samboer og barn, alternativt kortinnehaver og inntil og inntil 3 medreisende, til dekning av utgifter ved avbestilling av forhåndsbetalt reise. Avbestillingsforsikring omfatter ikke personer som er fylt 75 år. Minimum 50% av billettene må være betalt med Visa Gold før kvalifisert årsak til avbestilling inntreffer.
Kjøpsforsikring

Kjøpsforsikringen dekker tap/tyveri eller skade på gjenstander som er betalt med Visa Gold – og inntil kr 25.000,- pr. skadetilfelle. Forsikringen gjelder fra gjenstanden er kjøpt til du kommer hjem, dog ikke lenger enn 90 dager på reise.

Forsikring av privathandel på Internett

Forsikringen dekker privatkjøp på Internett, med inntil kr 25.000,-. Toll og avgifter kommer i tillegg. Med privatkjøp menes handel der leverandør har bekreftet handelen gjennom en salgsordre, og hvor Visa Gold kortet er belastet.

Visa Personkort

Kort med mange fordeler

Visa Personkort er et internasjonalt kort hvor bruken belastes din Personkonto direkte.

Med et Visa Personkort har du lett tilgang til dine penger – uansett hvor i verden du befinner deg.

Dine fordeler med Visa Personkort

* Mulighet for bedre kortbetingelser i Fordelsprogrammet
* Bedre kortbetingelser i Check-in programmet
* Ta ut kontanter i norske og utenlandske minibanker (merket med Visa) og utenlandske bankkontorer
* Ta ut inntil kr. 1.000,- ved kortbetaling i norske butikker
* Månedlig kontoutskrift gir deg oversikt over korttransaksjonene
* Lade Ring Kontant i våre minibanker

Personkort Electron

Bankkort og betalingskort

Bankkortet, eller kontokortet om du vil, er kortet som gir deg enkel og lettvint tilgang til pengene på din lønns- eller brukskonto. Du kan ta ut penger i et stadig økende antall minibanker og brukersteder verden over. I utlandet finnes ca 5,2 millioner betalingsterminaler.

Du må være over 18 år og ha dekning på kontoen.

Dine fordeler med Personkort Electron

* Ta ut kontanter ved varekjøp i de fleste butikker
* Gratis uttak i våre minibanker i hele Norden
* Kan brukes i utlandet på brukersteder og minibanker hvor du finner Visa Electron logoen
* Full oversikt over all bruk av kortet på kontoutskrift
* Gratis lading av Ring Kontant i våre minibanker

Ungdomskort

Bankkort og betalingskort for ungdom

Ungdomskort gir deg enkel og rask tilgang til dine penger på Ungdomskontoen. Bruk av kortet forutsetter at du har dekning på kontoen.

Ungdomskortet er ditt hvis:

* Du er mellom 13 og 17 år
* Du har en Ungdomskonto
* Dine foreldre eller verger signerer kontrakten
* Du besøker et Nordea-kontor og tar med: pass, passfoto og eventuelt legitimert fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med

Dine fordeler med Ungdomskort

* Ingen årspris
* Gratis bruk i betalingsterminaler i Norge
* Ta ut kontanter ved varekjøp i de fleste butikker
* Gratis uttak i våre minibanker i hele Norden
* Kan brukes i utlandet på brukersteder og minibanker hvor du finner Visa Electron logoen
* Full oversikt over all bruk av kortet på kontoutskrift
* Gratis lading av Ring Kontant i våre minibanker
* Gjelder som legitimasjon

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Lån i Nordea

Båtlån

Planer om å kjøpe båt?
Du kan få lån til både ny og brukt båt. Søk via Internett og du får svar på dagen.

Dine fordeler med båtlån i Nordea:

* Finansiering inntil 80% av kjøpesum
* Pant i båten – ledig lånekapasitet i boligen kan derfor benyttes til andre formål
* Du er ikke bundet til å handle via en spesifikk forhandler eller leverandør
* Fleksibel nedbetalingstid
* Gunstigere rente for kunder tilknyttet Fordelsprogrammet
* Søker du online får du svar på dagen

Forbrukslån i Nordea

Forbrukslån inntil kr 200.000 uten sikkerhet – rente fra 10,90% p.a. (effektivt 13,93% p.a.)

Betingelsene gjelder forbrukslån uten sikkerhet til Fordel Pluss-kunder.

Forutsetninger

Du må være over 18 år og ha et ryddig kundeforhold og en ordnet økonomi (vanlig kredittvurdering). Du kan ikke ha betalingsanmerkninger og du må ha en nettoinntekt på minimum kr 150 000,- .

Dine fordeler med Forbrukslån

* Lån uten sikkerhet inntil kr 200 000,-
* Du bestemmer selv hva pengene skal benyttes til
* Rask behandling – lånet utbetales til din konto, samme eller påfølgende dag

Lån til aksjekjøp i Nordea

Investorkreditt

Investorer som har en profesjonell holdning og adferd i verdipapirmarkedet tilbys lånefinansiert aksjehandel gjennom Investorkreditt.

Lånemuligheten forutsetter vanlig kredittvurdering og sikkerhet i nåværende og fremtidige verdipapirportefølje.

Oppfølgingen av at trekk er innenfor belåningsverdien skjer på daglig basis. For tiden kan følgende børsnoterte norske verdipapirer belånes:

* Aksjer
* Grunnfondsbevis
* Obligasjoner
* Sertifikater

Dine fordeler med Lån til aksjekjøp

* Frigjør likviditet
* Likviditeten kan benyttes til å endre/ta posisjoner i markedet
* Mulighet til å øke eksponeringen i verdipapirmarkedet

Lønnskontokreditt

Trenger du en ekstra reserve?

Av og til kan økonomien være anstrengt. Vil du unngå det periodiske presset, kan en kreditt på lønnskontoen være løsningen.

Har du aktiv lønnskonto kan vi på visse vilkår tilby deg kreditt. Ditt kundeforhold og månedslønn danner grunnlaget for kredittbeløpet du kan innvilges.

Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter. I tillegg kommer provisjon av det bevilgede kredittbeløpet.

Renter og provisjon belastes automatisk på kontoen.

Dine fordeler med Lønnskontokreditt:

* Buffer for uforutsette utgifter
* Mulighet til å slå til på gode tilbud
* Kreditten er tilgjengelig på konto

Boliglån med fast rente

Gardering mot renteoppgang

I faser av livet da økonomien er anstrengt kan det være fornuftig å binde renten som en sikkerhet mot uforutsette utgifter.

Splitter du boliglånet i en del med fast rente og en del med flytende rente, sikrer du deg mot renteøkning samtidig som du drar nytte av en eventuell rentenedgang.

Du kan velge rentebinding i 1, 3, 5, 10, 15 eller 20 år.

Dine fordeler med Boliglån med fast rente:

* Faste og forutsigbare lånekostnader
* Gunstig dersom rentenivået stiger

Særskilte regler

Fast rente innebærer at du binder deg til en avtalt nedbetalingsprofil. Ekstraordinære nedbetalinger på lånet (hel- eller delvis innfrielse) utløser et rentetap (overkurs) eller en rentegevinst (underkurs).

Rentetap oppstår dersom rentenivået i markedet har falt fra avtalen ble inngått til nedbetalingen skjer. Og omvendt dersom rentenivået har steget. Du som låntaker må betale rentetapet, eventuelt får godskrevet rentegevinsten.
Skattemessige forhold

Betalt rentetap er fradragsberettiget på lik linje med renteutgifter. Og mottatt rentegevinst er skattepliktig som renteinntekter (gjelder fra og med inntektsåret 2005).

Førstehjemslån

Kjøpe din første bolig?

Førstehjemslån kan benyttes ved kjøp av første bolig dersom du er under 34 år og med i enten Check-in eller Fordelsprogrammet.
Dine fordeler med Førstehjemslån:

* Du låne inntil 100% av kjøpesummen til bankens beste rente
* Etter avtale kan deler av lånet være avdragsfritt inntil videre
* For tidligere og nåværende studentkunder beregnes ikke etableringsgebyr
* BSU-kunder opparbeider seg lånerett og fritt etableringsgebyr

Lurer du på hvor mye du kan låne?

Det er avhengig av din betalingsevne.
Vi legger vekt på

* Tilbakebetalingsevnen, som ofte bestemmes av forholdet mellom inntekt og totale lån
* Hva du har oppspart av egenkapital
* Hvilken sikkerhet du kan stille for lånet

For øvrig gjelder vanlige kredittvurderingsregler.
Det kan være billigere å låne enn å leie dyrt

Å ha lån påvirker økonomien din, men økonomien din påvirker også hva slags lån det lønner seg å ha. Vet du hvordan du skal bo, kan vi bistå deg med å legge opp en plan for økonomien din.

Dersom du vet hvor mye du kan betale per måned, eller dersom du ønsker å se hvor mye et lån koster deg per måned, følg linken til lånekalkulatoren.

Vi anbefaler deg å ikke låne mer enn to til tre ganger brutto årsinntekt. I tillegg bør du ha en viss egenkapital (vanligvis ca 20%).

Boligkreditt

Ta ut penger etter behov

Boligkreditt er et fleksibelt alternativ for deg med god sikkerhet.

Du kan ta ut penger eller nedbetale lånet når du selv måtte ønske det.
Dine fordeler med Boligkreditt:

* Du har penger i bakhånd innenfor avtalt kredittramme
* Du trenger ikke søke på nytt hver gang du har behov for penger
* Du bestemmer selv når og hvor mye som skal nedbetales
* Renter beregnes kun av det beløpet du har benyttet

Slik fungerer Boligkreditt

* Du innvilges en rammekreditt med inntil 10 års løpetid med pant innenfor 75% av godkjent markedsverdi på boligen.
* Du betaler månedlige boliglånsrenter for den delen av kreditten du benytter, i tillegg til termingebyr.
* Etter endt løpetid vil Boligkreditten fornyes eller konverteres til et boliglån med nedbetaling.

Pensjonskreditt

Utnytt boligverdien og spe på inntekten

Er du under 70 år, kan du frigjøre bundet formue i boligen til faste månedlige utbetalinger.

Dette gjøres ved å opprette en livrente som finansieres ved lån med pant i bolig.
Dine fordeler med Pensjonskreditt:

* Mer penger å rutte med uten å selge boligen.
* Lånerentene er fradragsberettiget.
* Du er garantert 1,75% i årlig minimumsavkastning etter fradrag av årlige kostnader på livrenteplasseringen.

Slik fungerer Pensjonskreditt

* Du innvilges et avdragsfritt boliglån innenfor 60% av godkjent markedsverdi.
* Lånet plasseres i en Livrente med rentegaranti i Nordea Liv.
* Livrenten gir deg månedlige utbetalinger i 12 år som starter ca. 1 måned etter avtaleinngåelsen.
* Lånerentene belastes månedlig.
* Etter 12 år stopper utbetalingen og restgjelden tilsvarer opprinnelig lånesum.

Byggelån

Finansiering i byggeperioden

Skal du bygge hus, trenger du penger å betale med etter hvert som byggeprosessen kommer igang.

Byggelånet er midlertidig og virker som en kreditt du kan trekke på i byggeperioden. Når huset er ferdig, erstattes byggelånet med et vanlig lån med pant i boligen. Det langsiktige boliglånet må du ha fått tilsagn på før byggelånet kan innvilges. Vi kan hjelpe deg med begge deler.
Dine fordeler med Byggelån:

* Du trekker på byggelånskreditten etterhvert som behov for utbetaling melder seg
* Renter beregnes kun av benyttet beløp

Mellomfinansiering

Har du bundet egenkapital i nåværende bolig?

Vi kan hjelpe deg med fleksibel mellomfinansiering.

Et mellomfinansieringslån er i prinsippet det samme som et nedbetalingslån. Normalt løper lånet avdragsfritt fram til nåværende bolig blir solgt.

Ved salg av gammel bolig skal mellomfinansieringsdelen innfris, mens det resterende løper videre som et langsiktig lån i den nye boligen.
Dine fordeler med Mellomfinansiering:

* Lånet løper avdragsfritt til gammel bolig er solgt
* Egenkapital bundet opp i nåværende bolig kan benyttes til kjøp av ny bolig

Billån

Kjøpe bil?

Billån kan du få til både ny og brukt bil. Søk om billån via Internett og du får svar på dagen.
Dine fordeler med billån:

* Inntil 100% finansiering
* Salgspant i bilen (formalia må være i orden før overlevering av bilen)
* Nedbetalingstid inntil 10 år
* Gunstigere rente for kunder tilknyttet Fordelsprogrammet
* Sikre billånet med egen betalingsforsikring
* Søker du online får du svar på dagen

Billån med betalingsforsikring

For deg som ønsker økonomisk trygghet

Vårt nye Billån med betalingsforsikring gir deg økonomisk trygghet slik at du lettere kan beholde bilen hvis livssituasjonen endrer seg.

Har du Billån med Betalingsforsikring sørger forsikringen for at billånet ditt blir betjent hvis du blir syk, utsatt for ulykke, blir permittert eller arbeidsledig. Dersom du faller fra, slettes hele gjelden.
Dine fordeler med Billån med betalingsforsikring:

* Billånet ditt blir betjent hvis du blir syk, utsatt for ulykke, blir permittert eller arbeidsledig
* Faller du fra, slettes hele gjelden.

Hvem kan tegne forsikringen?

Forsikringen tegnes i forbindelse med at du tar opp billån i Nordea Finans, og gjelder kun for hovedlåntaker. Du må du være mellom 18 og 60 år (ikke fylt 60),  heltidsarbeidende (min. 16 timer pr. uke) eller selvstendig næringsdrivende. Du må ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet, permittering, sykdom eller sykehusopphold.

Du trenger ingen helse- eller legeerklæring ved inngåelse av avtalen, og forsikringen tegnes ved at du setter et ekstra kryss på søknadsskjemaet for Billån med betalingsforsikring.
Hvordan fungerer forsikringen?

* Dekningen trer i kraft ved 100% arbeidsledighet, permittering og sykdom utover 60 dager
* Ved sykehusopphold for selvstendig næringsdrivende er det en venteperiode på 7 dager
* Forsikringen dekker ikke skade eller sykdom du har fått medisinsk behandling for i løpet av 12 måneder forut for tegning av forsikringen
* Forsikringen dekker ufrivillig arbeidsledighet
* Forsikringen dekker 12 måneder pr. erstatningstilfelle
* Ved tap av liv innfris restgjelden umiddelbart
* Fullstendige opplysninger om forsikringen finner du i forsikringsvilkårene

Lånerettsbevis

Du kan slå til med det samme

Med vårt lånerettsbevis i hånden har du på forhånd en avtale med oss om hvor mye du kan kjøpe for.

Lånerettsbeviset gir deg mulighet for å slå til med det samme. Du vet hvilken pris du kan kjøpe for, og trenger ikke bruke tid på å finne ut av finansieringen.
Dine fordeler med Lånerettsbevis:

* Når du vet hvor mye du kan låne, kan du slå til med det samme
* Gyldig i 3 måneder
* Uten omkostninger for deg

Med utgangspunkt i din økonomi

Lånerettsbeviset tar utgangspunkt i din nåværende økonomi og dine forventninger til fremtiden. Forutsetningene er satt av deg i samarbeid med din rådgiver i banken.
Uten omkostninger for deg

Lånerettsbeviset koster ikke noe og gjelder i tre måneder. Etter tre måneder kan du sammen med din bankrådgiver undersøke om forutsetningene har endret seg innen du får et nytt Lånerettsbevis.

Check-in-lån 18-28 år

Når du trenger litt ekstra å rutte med

Er du eksisterende kunde og tilsluttet Check-in programmet, kan du søke om Check-in-lån inntil kr. 100.000,-. Lånet kan du bruke til finansiering av f.eks. studier, depositum, nye møbler, datamaskin eller studiereise.

Nye studentkunder kan låne inntil kr 50.000,-.
Dine fordeler med Check-in-lån

* Ingen krav til sikkerhet
* Mulighet for avdragsfrihet
* Gunstig rente
* Du bestemmer selv hva pengene skal brukes til

Krav til søker

* Et ryddig kundeforhold og en ordnet økonomi
* Ingen betalingsanmerkninger
* Norsk statsborger mellom 18-28 år
* For studenter kreves det i tillegg at studiet er godkjent av Statens Lånekasse

Andre vilkår

* Søknaden behandles etter normal kredittvurdering
* Renter og avdrag betales fortløpende i perioden
* Lånet må være nedbetalt innen 10 år

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (7 votes cast)

Hva koster det å handle aksjer?

All handel med verdipapirer koster penger.

OBLIGASJONER:

Du skal først og fremst betale kurtasje til banken du handler gjennom. Kurtasje er prisen for å gjennomføre en handel. Kurtasjen er høyest, når du får banken til å legge dine ordrer inn. Danske Bank og Nordea krever henholdsvis 0,15 og 0,30 prosent av det beløpet, du handler for i kurtasje – og minimum 175 kroner. Handler du via nettbanken er kurtasjen 0,1 prosent og minimum 29 kroner.

Som hovedregel er de samlet kostnadene ved å handle gjennom en av de tradisjonelle bankene høy, da bankene ofte krever en rekke gebyr utover kurtasjesatsen. Eksempelvis depot- og uttrekningsgebyr. Derfor kan det bedre betale seg å benytte en mindre bank eller en internettmegler.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.5/5 (6 votes cast)

Generelt om sikkerhet i Nordea nettbank

Nordea ønsker å tilby et meget høyt nivå av sikkerhet, når du bruker nettbank og online investering. De arbeider derfor konstant med å øke sikkerheten.

De sikrer nettbank og online investering ved å bruke en kombinasjon av en nøkkelfil på din datamaskin og et personlig passord. For å gjøre det enda mer sikkert å bruke Nettbank, bruker de fremover også din mobiltelefon som et ledd i sikkerheten. Du kan her lese om, hvordan de gjør det trygt og sikkert å bruke Nettbank og Online Investering.

Derea sikkerhetssystem sikrer sammen med din atferd på nettet og sikkerheten på din datamaskin at uvedkommende ikke får adgang til din nettbank og online investering. Du er altså selv med til å styrke sikkerheten, og du kan her se gode råd om hvordan du sikrer din datamaskin og ferdes sikkert på internettet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.8/5 (6 votes cast)

Hvordan betaler jeg e-betaling med Nordea i Danmark?

Sånn betaler du med e-betaling

* Bekreft ditt kjøp ved f.eks. å velge knappen «Gå til kassen» på butikkens hjemmeside
* Velg betalingsmåte ved å klikke på Nordeas logo
* En sikker forbindelse etableres til Nordea, hvoretter du identifiserer deg med ditt personlige passord fra Nettbank
* Velg den kontoen, beløpet skal heves fra og skriv eventuelt referansetekst til din egen kontoutskrift
* Sjekk opplysningene i bildet Gjennomfør betaling og klikk på Betal
* Betalingen overføres nå direkte fra din konto til butikkens konto
* Du kan kontrollere e-betalingen i Nettbank med det samme.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Nordea Vekst

Aksjefondet Nordea Veksts formål er å gi eksponering til det norske aksjemarkedet, med fokus på selskaper hvor resultatene forventes å vokse raskere enn gjennomsnittet på Oslo Børs. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil, og kan forventes å ha en risikoprofil som er noe høyere enn det norske aksjemarkedet. Inntil 20 % av fondets midler kan plasseres i tilsvarende utenlandske selskaper, og inntil 10% kan plasseres i unoterte papirer. Nordea Vekst egner seg for langsiktige plasseringer av midler i aksjemarkedet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Nordea Norge Verdi

Aksjefondet Nordea Norge Verdis formål er å gi en avkastning på linje med det norske aksjemarkedet over tid, med en vesentlig lavere risiko. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en strukturert investeringsprosess analyserer forvalterteamet selskaper med det formål å gjøre investeringer som kan gi en jevn avkastning med svingninger som er lavere enn det norske aksjemarkedet generelt. Stabilitet i selskapenes inntjening er et viktig kriterium. Hovedtyngden av fondets investeringer foretas i selskaper notert på Oslo Børs. Inntil 20 % av fondets midler kan investeres i selskaper notert på utenlandske børser. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i unoterte verdipapirer. Nordea Norge Verdi kan benytte opsjoner og andre finansielle instrumenter for å effektivisere forvaltningen av fondets midler ved å søke å oppnå best mulig avkastning med lavest mulig risiko.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nordea Avkastning

Aksjefondet Nordea Avkastning gir en bred eksponering mot det norske aksjemarkedet, og fondet søker å oppnå meravkastning ved å ta kontrollerte avvik i forhold til denne. Fondet egner seg for langsiktige plasseringer av midler i aksjemarkedet. Inntil 20 % av fondets midler kan plasseres i tilsvarende utenlandske selskaper. Nordea Avkastning har en mer moderat risikoprofil enn Nordea Vekst.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Nordea Kapital

Aksjefondet Nordea Kapitals formål er å gi en bred eksponering til det norske aksjemarkedet, og fondet søker å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeks ved å ta kontrollerte avvik. Hovedtyngden av fondets investeringer foretas i selskaper notert på Oslo Børs. Inntil 20 % av fondets midler kan investeres i selskaper notert på utenlandske børser, og inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i unoterte verdipapirer. Nordea Kapital kan benytte opsjoner og andre finansielle instrumenter for å effektivisere forvaltningen av fondets midler ved å søke å oppnå best mulig avkastning med lavest mulig risiko.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Beste boliglån 02.06.2008

Listen er sortert etter effektiv rente.

Det valgte lånebeløpet er 1200000.

BANK Nominell rente Effektiv rente Etabl. gebyr Årlig termingebyr Åpen for alle
Sparebanken Hemne 6.20% 6.46% 1800 360 Ja
Meldal Sparebank 6.25% 6.51% 1500 360 Ja
Bjugn Sparebank 6.30% 6.55% 1000 360 Ja
Surnadal Sparebank 6.35% 6.61% 1300 360 Ja
BNP Paribas 6.60% 6.63% 1700 360 Ja
Voss Sparebank 6.45% 6.68% 1000 180 Nei
Fjaler Sparebank 6.50% 6.70% 500 0 Nei
Vik Sparebank 6.50% 6.71% 750 0 Ja
Skagerak Direktebank 6.49% 6.71% 0 180 Ja
Spydeberg Sparebank 6.50% 6.74% 1100 180 Ja
SkandiaBanken 6.55% 6.75% 0 0 Ja
SpareBank 1 Gudbrandsdal 6.50% 6.76% 1500 300 Ja
Oppdalsbanken 6.50% 6.77% 1600 360 Ja
Verdibanken 6.49% 6.78% 1250 540 Ja
Haugesund Sparebank 6.50% 6.79% 1900 420 Ja
Flekkefjord Sparebank 6.60% 6.82% 1000 0 Nei
DinBANK (Spb Øst) 6.64% 6.85% 0 0 Ja
Sparebanken Hardanger 6.60% 6.85% 1400 180 Ja
Eiendomskreditt 6.70% 6.87% 0 0 Ja
Sparebanken Vest 6.60% 6.87% 1000 360 Ja
Sparebanken Hedmark 6.60% 6.87% 1500 300 Ja
Fana Sparebank 6.60% 6.88% 1400 360 Ja
Øystre Slidre Sparebank 6.60% 6.88% 1500 360 Ja
SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg 6.60% 6.88% 1750 360 Ja
Sparebanken Grenland 6.60% 6.88% 1500 360 Ja
Bud, Fræna og Hustad Sparebank 6.60% 6.89% 1700 420 Ja
KLP 6.70% 6.90% 850 120 Ja
Lillesands Sparebank 6.65% 6.92% 1000 360 Ja
Modum SpareBank 1 6.65% 6.92% 1500 300 Ja
Evje og Hornnes Sparebank 6.65% 6.93% 1500 360 Ja
Drangedal og Tørdal Sparebank 6.65% 6.93% 1500 360 Nei
Ørskog Sparebank 6.65% 6.93% 1500 360 Nei
Ofoten Sparebank 6.65% 6.94% 1500 420 Ja
Arendal og Omegns Sparekasse 6.70% 6.97% 1500 300 Ja
Indre Sogn Sparebank 6.70% 6.97% 1000 300 Ja
Spareskillingsbanken 6.70% 6.98% 1500 360 Nei
Grong Sparebank 6.70% 6.98% 1500 360 Ja
SpareBank 1 Kongsberg 6.70% 6.98% 1500 360 Ja
Sandnes Sparebank 6.70% 6.99% 1500 420 Ja
Høland Sparebank 6.75% 7.01% 1500 180 Ja
Sparebanken Pluss 6.75% 7.03% 750 360 Ja
Helgeland Sparebank 6.75% 7.05% 1500 420 Ja
Gjensidige Bank 6.85% 7.07% 0 0 Ja
SpareBank 1 Jevnaker Lunner 6.80% 7.08% 1200 300 Ja
Andebu Sparebank 6.80% 7.09% 1500 360 Ja
Sparebanken Sør 6.80% 7.10% 2000 360 Ja
Nordea – Fordel Pluss 6.80% 7.10% 1500 420 Ja
Sparebanken Øst 6.80% 7.10% 1900 360 Ja
Gildeskål Sparebank 6.85% 7.12% 1000 240 Ja
Etnedal Sparebank 6.85% 7.13% 1500 240 Ja
Odal Sparebank 6.85% 7.13% 1500 300 Ja
Rindal Sparebank 6.85% 7.14% 1000 360 Ja
Totens Sparebank 6.85% 7.15% 2250 360 Ja
Tolga-Os Sparebank 6.90% 7.18% 1250 420 Ja
Aasen Sparebank 6.90% 7.20% 1500 360 Ja
Gjerstad Sparebank 6.90% 7.20% 1100 420 Ja
Tingvoll Sparebank 6.90% 7.21% 2500 360 Ja
SEB Privatbanken 6.95% 7.23% 1000 300 Ja
Vestre Slidre Sparebank 6.95% 7.24% 1500 300 Ja
Glitnir Bank 7.02% 7.25% 0 0 Nei
Holla og Lunde Sparebank 6.95% 7.25% 1500 360 Ja
Strømmen Sparebank 6.95% 7.25% 1500 360 Ja
SpareBank 1 Volda Ørsta 6.95% 7.26% 1300 420 Ja
Trøgstad Sparebank 7.00% 7.30% 1500 360 Ja
Aurskog Sparebank 7.00% 7.31% 2000 360 Ja
Melhus Sparebank 7.05% 7.36% 1500 360 Ja
GE Moneybank 7.05% 7.38% 1500 540 Ja
Setskog Sparebank 7.10% 7.42% 2500 360 Ja
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)