Tag arkiv: rente

Nedbetaling av forbrukslån

Nedbetaling av forbrukslån gjøres som regel i strukturerte former, og med en avtale mellom deg og din bank på hvor mye du må betale ned til en hver tid. Derfor er det svært viktig at du har en fast inntekt når du skal ta opp forbrukslån, slik at den tyngende gjelden ikke må finansieres ved hjelp av et nytt lån eller kredittkort.

Kunstige penger bør så absolutt ikke brukes til å betale ned lån.

Men hvis du betaler bare minimumbetaling eller noe annet beløp enn hele lånet på en gang må du betale en viss rente på forbrukslånet. Denne renten er avtalt på forhånd mellom deg og din bank slik at du er klar over hvilke avdrag du blir nødt til å betale til en hver tid. Som regel er det alltid beregnet å få månedlige rente, og da er det restbeløpet som det blir lagt til en rente på.

Jo fortere du betaler ned forbrukslånet, desto mindre renter får du påløpt den summen du har lånt.

Hvis du ikke er sikker på at du vil kunne betale hele beløpet hver gang, så bør du definitivt se etter et forbrukslån med lavest mulig rente og lang tilbakebetalingstid. Et slikt forbrukslån vil bidra til å redusere det totale kontantutlegget du vil ha, og det vil også hjelpe til med å holde renten du betaler på saldoen lavere. Derfor lønner deg seg alltid å sjekke ut renten på det forbrukslånet du skal ta opp – nettopp for å gjøre nedbetalingen mye enklere og billigere.

Men det finnes også muligheter som ikke bryr seg særlig om renten i og med at de kun trenger kjappe penger i et par dager. Da kan det være like så greit å bare ta opp en viss sum, for så å betale ned hele forbrukslånet kun et par uker etterpå. Med en slik ordning vil det ikke være nødvendig å ta så mye hensyn til hvilken bank som gir den laveste renten, men til hvem som klarer å gi ut mest penger på kortest mulig tid.

Mange bruker et forbrukslån bare for enkelhets skyld, slik at de ikke trenger å vente til lønningen kommer. Til denne gruppen er det andre fordeler som er langt viktigere enn lav rente.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Inkassolån

Refinansiering av inkassogjeld kan få ved å søke online her. Deter enkelt og greit å søke og du får raskt svar på søknaden.

Hvis du trenger et lån for å betale inkasso må du belage deg på å betale høyere renter samt å stille med meget god sikkerhet. Refinansiering av inkassogjeld er ganske risikabelt for bankene.

Bankene er ikke uten videre villige til å gi inkassolån uten å vite at pengene deres er 100% sikret. Det er kanskje ikke så rart. Mennesker som har bruk for inkassolån er gjerne mennesker som ikke har kunnet betale den gjleden de allerede har.

Men det er håp. Kan du stille med bolig som sikkerhet samt godta en høy rente så kan banker låne deg penger til å betale inkassoen med.  Da kan du bli kvitt inkassotrusselen og samtidig starte på ny frisk.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.4/5 (25 votes cast)

Det rette boliglånet

Boliglån er et fleksibelt lån, som på mange måter kan sammenlignes med et vanlig banklån. Finn ut av detaljene omkring boliglån.

Boliglån

Boliglån Et boliglån etablert, som navnet indikerer, i forbindelse med kjøp av bolig. Typisk utgjør et boliglån bare en mindre del av den samlet boligfinansieringen, mens hoveddelen, opp til 80 %, finansieres i form av lån med sikkerhet.

Det er en rekke forhold, som kjennetegner et boliglån – her er noen av dem:

* Variabel rente
* Høyere rente enn lån med sikkerhet
* Fleksibilitet

Har du et eldre lån med sikkerhet, kan det være at renten på dette er høyere enn den på ditt boliglån, men etableres lån med sikkerhet og boliglån samtidig, vil boliglånet ha den høyeste renten.

Hvorfor velge et boliglån?

Som nevnt ovenfor, er et boliglån en fleksibel låneform, idet du typisk ikke er tvunget til å innbetale fast rater og dermed kan tilpasse din økonomi. Flere kan et boliglån løpe i mange år, hvis det er behov for det og renten er variabel. Det kan selvsagt både være godt og skitt, alt etter om rentesatsene stiger eller faller.

Et boliglån kan brukes til finansiering av ombygning, nytt kjøkken, badeværelse eller annen, og du har slik en fleksibilitet.

Hva koster et boliglån?

Det avhenger helt av tidspunktet du oppretter lånet på, dine bankforretninger for øvrig hvor god du er til å forhandle med din bankrådgiver m.v.. Det er altså umulig å si entydig hva et boliglån skal koste. Når du ønsker å etablere et boliglån, er det viktig at du er forberedt til ditt møte med den bankrådgiveren du skal forhandle med.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.5/5 (6 votes cast)

Mikrolån med høy rente er bedre enn intet mikrolån

Det er ingen tvil om at mikrolån er populære, men nå ser det ut til at festen kanskje slutter før den får begynt. I USA er flere stater nemlig begynt å endre reglene for långiverne, så de ikke lengre kan kreve de samme rentene som før.
En tendens som svært vel kan bre seg til Norge og andre land. Det lyder kanskje svært godt at långiverne ikke kan kreve så høye renter. Problemet er bare at mikrolån bare finnes fordi långiverne kan kreve de rentene de gjør. Hvis långiverne ikke må kreve høye renter på mikrolån, så betyr det sannsynligvis at det ikke kan betale seg for dem å tilby mikrolån.
Man skal dessuten ta den høye renten på mikrolån med en gran salt. Det kan vel være at renten blir høy i løpet av et helt år, men mikrolån er jo beregnet på å bli betalt tilbake i løpet av en måned eller mindre. Dvs. den høye renten ikke har samme effekt, som hvis det dreide seg om et lån som ble betalt tilbake i løpet av et år eller mer. At den høye renten skal tas med en klype salt betyr imidlertid ikke at det kan betale seg å ta et slikt lån. Som med alle andre slags lån, så koster det penger å låne penger. Mikrolån kan derfor ikke anbefales, med mindre du har et svært viktig behov som simpelthen ikke kan vente til du får lønn neste gang. Hva synes du om mikrolån og renten på mikrolån?

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Billige lån med lav rente

Billige lån med lav rente og forbrukslån med lav rente finner du her. Sjekk ut tilbudene på denne siden.

Det er alltid en god ide å sammenligne forskjellige tilbud om lån, så du er sikker på ikke å komme til å betale for mer enn nødvendig. Det er masser av muligheter for billige lån i banken og online, men det er dessverre også masser av muligheter for unødvendig dyre lån.

Sammenligning av lån

Når du sammenligner forskjellige lån, så er det viktig at du ikke ser alene på om renten er lav. Noen lånefirma krever også forskjellige gebyrer og administrasjonskostnader, så hvis du ikke ser for deg kan et lån med lav rente faktisk være dyrere enn et lån med en høyere rente.

Den letteste måten å sammenligne billige lån er å se på effektiv rente (årlige kostnader i prosent). Jo lavere effektiv rente dess billigere er det å låne pengene.

Spar enda flere penger

Hvis du vil spare penger og derfor bruker tid på å sammenligne forskjellige billige lån, så bør du også bruke litt tid på å sammenligne priser. Det kan svært vel være at det du ønsker deg er billigere i noen bestemte butikker, så hvis du bruker litt tid på å se omkring deg kan du spare enda flere penger.

For øvrig kan det også være at du kan forhandle deg til en lavere rente og dermed et billigere lån. Hvis du har en god inntekt og Hvis du ikke står i Rki, så er mange lånefirma klare til å forhandle i håp om at du velger å låne pengene hos dem.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.8/5 (8 votes cast)

Fastrentelån

fastrentelån, lån som løper med en fast, forhåndsbestemt rente over et avtalt tidsrom (rentebindingstid). Fastrentelån til forbruker benyttes oftest til boligfinansiering, vanligvis med 1, 3, 5 eller 10 år mellom hver renteregulering. Ved utløpet av rentebindingstiden er det vanlig at långiver tilbyr fornyelse av lånet med en ny rentesats og samme rentebindingstid som den første bindingstiden. Vanligvis er det avtalefestet at de nye betingelsene trer i kraft automatisk om låntager ikke uttrykkelig avslår tilbudet. Om låntager vil innfri lånet før rentebindingstiden er utløpt, vil gjenstående gjeld vanligvis være et annet beløp enn opprinnelig lån minus betalte avdrag underveis. Dette betegnes som underkurs eller overkurs. Om renten på nye lån med samme tidspunkt for neste renteberegning har steget, vil långiver (vanligvis en bank) la låntager innfri lånet billigere, til underkurs som isolert sett innebærer en gevinst for låntager. Underkurs kan forenklet sees på som en rabatt banken gir for å kvitte seg med et lån med for den ugunstige betingelser. Om renten på nye lån har falt, vil det oppstå en overkurs som kan betraktes som et tap for låntager: Man må betale tilbake «mer enn man lånte». Her ville banken hatt fordel av at låneforholdet fortsatte, men godtar å avbryte det om låntager betaler overkurs. Jo mer renten på nye lån har falt, og jo lenger det er til neste renteregulering, jo større vil overkursen være. Fastrentelån innebærer en risiko for både långiver og låntager, og långiverne avlaster seg derfor som regel for risikoen ved selv å ta opp fastrentelån i obligasjonsmarkedet.

F-lån, utlån fra Norges Bank til en bank med løpetid opp til 12 måneder og med fast rente i hele løpetiden. Vanligvis blir F-lånene tildelt ved auksjoner der bankene legger inn bud både på lånebeløp og rente. Siden 1993 har Norges Banks F-lån hatt kort løpetid, vanligvis kortere enn to uker.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Spar penger – Styr Økonomien

Spar penger ved å få styr på økonomien!

Det er utrolig lett å få lov til å heve kassakreditten sin et par 1.000 kr. eller bli godkjent til enda et kredittkort, som lokker med «riktige gode vilkår» – MEN før du ser omkring deg, så har du betalt en pen sum for gebyrer, høye renter og purringer! Vi ser nærere på hvordan du lettere kan få styr på økonomien, så du ikke ender med å betale unødvendige penger til høyre og venstre.

1. Legg kredittkortet igjen hjemme!

Vi kjenner alle sammen at man står i en situasjon, hvor man synes man like nettopp har penger nok til at kredittkortet godt kan greie den fine genseren på tilbud, som ligger og smiler til oss i vinduet. Men legg kredittkortet din der hjemme, og sørg for å ha nok kontanterer til du kan greie småting som å stille sulten, få en togbillett osv.

2. Legg et budsjett

… og Lag det! Når du har lagt et budsjett, har du langt større gjennomskuelighet i din økonomiske situasjon, og vet bedre hva du kan regne med, og det du ikke kan.
3. Meld på deg til betalingservice eller nettbank overførsel

På den måten slipper du for å skulle betale de dumme regnings purringer som ofte lyder på kr. 100, i mange tilfeller allerede hvis du er 1 dag forsent med betalingen. Dessuten sparer du 12 kr. – 20 kr. i gebyr hver gang du skal betale en regning i din bank eller på posthuset – det koster nemlig bare 1 kr. å gjøre det over din Nettbank.

4. Si opp din kontokort/kredittkort
Du betaler en svært høy rente for kredittkortet din. Og hvis du ikke betaler en høy rente, betaler du en Enorm rente, hvis du kommer til å overtrekke kreditten din. Dessuten betaler du også en enorm rente, såfremt du glemmer å betale dine månedlige innbetalinger i tiden!

5. Prut på prisen med banken din

En bank er en virksomhet akkurat som alle andre – De fleste banker er stilt inn på å forhandle om prisene på de forskjellige ytelsene de gir, også renter kan forhandles. Det hjelper imidlertid selvfølgelig på det at man har et forholdsvis godt forhold til banken sin, og at man er litt interessant for dem, forstått på den måten at man rent faktisk også har noen penger å forhandle med, og at de ikke skal slåss med deg, hver gang de skal hive en dekning fra din kassakreditt inn! Mybanker.dk er alltid en god side å se omkring seg, om om man betaler for mye, og hva annen kan tilby.

Spar penger på utgiftene dine

Spar penger på dine daglige utgifter

Vi har alle mange faste utgifter – og de fleste faste utgiftene er knyttet med ytelser, som de fleste anser som værende «vanskelige» å rykke og endre rundt på som f.eks. forsikringer, abonnement, banker osv.. Men det er massert av penger å spare, hvis man er frisk på at smøje ermer litt opp.


1. Spar penger på banken din

Muligens betaler du for mye i rente på gjelden din, eller får ikke renter nok på sparingen din. Det er mange ting du kan undersøke ved banken din, og det er mange sider, som tilbyr deg en grundigere gjennomgang av bankforbindelser enn vi kan begynne på her. DRs penger magasin, og Mybanker.dk er begge to gode råd å komme videre med.

2. Spar penger på forsikringen din

De fleste menneskene er ikke glade for verken å ringer og snakke med ens bankrådgiver, eller ens forsikringsselskap – men mange tilfeller kan det vel betale seg like å ringe og følge opp på ens situasjon – de fleste rådgiverne er jo også ansatt for å tjene kundene sine, og er godt klare over at forbrukere har fått langt bedre mulighet for å undersøke markedet grundig, noe som gjør det lettere for dem å vite hva de går glipp av. Så altså, ved å innhente tilbud fra andre selskap, og ringe og gå din eget selskap på klingen, kan du i de fleste tilfellene spare noen penger!

3. Spar penger på telefonabonnementet din

Det er fremdeles krig mellom de fleste teleselskapene og det er ikke så pokkers vanskelig å skifte teleselskap… det er som regel noe det nye teleselskapet mer eller mindre automatisk sørger for. Sjekk evt. på www.teleprisguide.dk og se hvor det er penger å spare for deg! Se om det muligens kan betale seg for deg å skifte over til en fastpris abonnement, hvor du kan ringe og smser ubegrenset for en fast månedlig beløp. Ringer du svært utenlands, kan www.skype.com anbefales. Det er en klient som installeres på datamaskinen din, og derfra kan ringe opp til både fastnett telefoner og andre brukere av skype.

5. Kjøp-Aldri leie eller lease

Det kan ALDRI betale seg å leie eller lease. Du ender med å ha betalt produktet din av 2-3 ganger innen produktets levetid er utløpt eller foreldet og skal skiftes ut. Gå i stedet i banken din, og seg det du har bruk for, og få et lån det til det vedkommende produktet.

6. Er du student?

Så undersøk mulighetene dine for at utnytt at du enda bare lever av SU og pasta. De fleste studiekortene er de rene rabattkupongene! Mange steder er det helt opp til 50 % å spare, hvis man spør om det er studentrabatt ved framvisning av studiekortet – som oftest i forretninger som ligger tett på utdanningsinstitusjoner. Også mange studenter-organisasjoner, a-kasser og interesse organisasjoner har gode avtaler med forsikringsselskaper, banker, frisører osv.Desud er det mange bankkort, som gir en eller annen form for rabatt i forretninger, diskotek, spisesteder osv. hvis man har en konto som er for mellom 18-25-årig.

7. Virksomhetsordninger eller innkjøpsforeninger

Til deg som ikke er studenter lengre, kan du melde seg inn i en innkjøpsforening, eller høre sjefen din nærere, om om det er en virksomhetsordning som gir rabatt til forskjellige steder. Mange firma hadde for noe tid siden svært fordelaktige data-innkjøps ordninger – og de fleste virksomhetene har gode avtaler med forskjellige leverandører, som gjør at det rask kan bli en god ide å stikke snuten litt fram og utspørre sjefen sin.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Snakk med banken

Er du misfornøyd med din rente, snakk med banken din og hør om de kan tilby deg bedre lånebetingelser.

Argumenter du kan bruke er at eiendommen din (som er sikkerheten for lånet) har steget i verdi de siste årene. Det er et faktum, selv om boligprisene har falt ca 8 prosent det siste året. Fortsatt er boligprisene betydelig høyere enn for bare noen få år siden.

Er det lenge siden du har fått en verdivurdering på boligen, er det kanskje på tide. Høyere verdi gir banken bedre sikkerhet. Det gir grunnlag for lavere rente.

Om du kan refinanisere boliglånet ditt slik at du for eksempel kommer inn under den nye grensen for 75 prosent sikkerhet, eller den gamle 60 prosent-grensen, vil du kunne spare mange tusenlapper i året.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)

Bytte bank

I dag er det letterene enn noensinne å bytte bank. Mange velger å bytte bank for å få lavere avgifter for banktjenestene sine. Det går også å få bedre og høyere rente på sparpengene dine ved å sette inn dem hos for eksempel Kaupthing Edge. For å sammenligne priser og renter som bankene tilbyr finnes nettsteder. Der går det også å sammenligne priser for internettbank og betalingskort og kredittkort.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Bundet eller flytende rente?

Du kan velge mellom bundet og flytende rente eller ha en kombinasjon av både og. Renten kan bindes i ulike perioder, den vanligste er å binde den i to eller fem år.
Men ha med i beregningen at renten kan ha steget når et bundet lån skal legges om. Heves renten med en halv prosent på et villalån på en million, øker betalingen med 400 kroner i måneden. Eller 5 000 kroner per år.
Har renten i stedet gått opp 2 prosent er økningen plutselig 1 600 kroner per måned eller 20 000 kroner per år. Det er mye penger.

Kanskje er det billigere for deg å bo i hus enn i leilighet, hvis man sammenligner kostnadene på papiret. Men bor du i hus tvinges du å ta store lån. Har rentene hevet kraftig da det er på tide å legge hvis lånene kan det blir vanskelig for deg å bo igjen. Skrekkscenarioet er å tvinges selge huset til underpris og gjøre et tap.

Mange anbefaler at spre bindingstiden. Du kan for eksempel ta to bunnlån, et lån på to år og et annet på fem år.
Når renten er lav satser mange på å ha en stor del av eller hele lånet med flytende rente. Det skyldes også situasjonen din – – er dere to voksne med gode inntekter så kanskje dere har råd å ta faren med flytende rente. Mange har i løpet av de senere årene tjent på å ha flytende rente, men det kan være risikofylt.

Alt flere låneinstitutt tilbyr et rentetak på de flytende rentene. Det er et slags forsikring med rentegaranti. Renten følger den flytendee men går aldri høyere enn den avtalt rentetak. Med andre ord kan du forsikre deg mot stigende renter. Vanligst er at du betaler en engangspremie for dette. Hvor stor den er skyldes hvordan mye penger du låner, hvor lenge og hvilken prosent du velger. Spørsmålet er om det lønner seg. Det tåler å tenkes over omhyggeligt før man slår til.

Men hvordan kommer renten å utvikles? Kommer den å gå opp kraftig i løpet av de nærmeste årene eller har vi sett de fleste økninger allerede?

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Sjekk at skattekortet stemmer

Viktig å sjekke på skattekortet, hvis ikke disse tingene stemmer så kan du få uriktig høy restskatt:

  • Aksjer: Skattemyndighetene har tatt utgangspunkt i verdiene fra 31.12.07 på børsnoterte aksjer og aksjefond, og for ikke-børsnoterte selskaper 31.12.06. Verdiene per 01.01.09, som skal legges til grunn for formuen i neste skatteår, vil for de aller fleste være langt lavere. Skattytere med høy andel aksjer og fond i sin formue bør dermed få nedjustert skattekortet. Man bør imidlertid være klar over at aksjer og fond fra og med 2008 skal verdsettes til 100 prosent av markedsverdi mot 85 prosent i 2007, noe som medfører at reduksjonen i formuesverdien blir mindre enn børsfallet skulle tilsi.
  • Renter: Skatteetaten legger en prognose til grunn ved beregning av rentefradraget ved utstedelse av skattekort. Man kan imidlertid fort regne ut hvilken rente som er lagt inn ved å se på grunnlaget for skattekortet og dividere beløpet under post 3.3 med gjeld angitt under post 4.8. For de fleste vi dette gi en rente på fem-seks prosent, mens de fleste forventer en boligrente nede i tre-fire prosent i 2009. Mange med lån har dermed fått for høyt rentefradrag ved beregning av skattetrekk, noe som vil gi restskatt når skatteoppgjøret for 2009 kommer året etter. Man bør dermed følge nøye med på renteutviklingen og be arbeidsgiver trekke mer i skatt etterhvert som renten reduseres.
  • Inntektsnivå: Har man gått ekstraordinært opp eller ned i lønn på grunn av jobbskifte eller endret stillingsprosent, bør inntekten korrigeres i henhold til dette.
  • Endret sivil status: Har man skilt seg i 2008 eller skal gjøre dette i 2009, og samtidig vil ha omsorg for barn, har man krav på skatteklasse 2 og dermed over 10.000 kroner i redusert skatt. Går man motsatt vei, vil man miste klasse 2.
  • Kjøp og salg av bolig eller hytte: Slike transaksjoner medfører at rentekostnader og -inntekter kan ha forandret seg, noe som kan medføre at skattekortet bør justeres. Kjøp og salg av bolig påvirker også formuesverdiene og dermed formuesskatten.
VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Sentrum 2 Konto skal redegjøre for renten

Rentebetingelsene strider imot kredittavtaleloven, mener forbrukerrådet
Den variable renten varierer etter «et gjennomsnitt av de to hodebankenes rentesats», men ifølge kredittavtaleloven skal den følge diskontoen eller lignende.
Sentrum 2 Konto er blant rekken av kontokortselskap, som er bedt redegjøre for sin renteklausulen.
– Les også: Nytt klagenemnd til kontokort-kunder
– Les også: Ulovlig rente på kontokort
– Les også: Salling A/S bedt redegjøre for renten
Brev til Sentrum 2 Konto A.m.b.a.
10.12.2004
Rentebetingelsene strider imot kredittavtaleloven, mener forbrukerrådet
Renter på kontokort
forbrukerrådet har sett gjennom City2s kontobetingelser. I den forbindelsen vil vi gjerne be Sentrum 2 Konto om en nermer redegjørelse for, hvorfor det i kontobetingelsene står:» De gjeldende rentesatsene kan variere i takt med et gjennomsnitt av de to hodebankenes rentesatser for vanlig utlån uten sikkerhet til privatene med løpetid 1-5 år, og med samme nominelle utsving i prosentsats som disse. Det ledet gjennomsnitt fremgår av den av kortutsteder utleverte oversikt » sett i relasjon til den præceptiv (ufravikelige) bestemmelse i kredittavtalelovens §15, stk. 2.
forbrukerrådet skal gjøre oppmerksom på at kontokortselskapet Ikano, som har hatt en tilsvarende bestemmelse som Deres, har endret sin rentereguleringsklausul på dem kontokortet pr. 1. januar 2005. Ikano vil fremover bruke CIBOR-renten, slik at den blir i overensstemmelse med kredittavtalelovens §15, stk. 2, om at renten skal reguleres av forhold som kredittgiver ikke har noen innflytelse på.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Årlige kostnader i prosent – lån

Det er ikke bare renten, som er interessant, når man skal låne penger. Det er de samlet årlige kostnadene, som forteller hvor dyrt det reelt er å låne penger.

Ifølge prismerkingloven og kredittavtaleloven skal de årlige kostnadene i prosent opplyses (ÅOP). ÅOP er den populære forkortelsen for årlige kostnader i prosent, og som gjør det mulig å sammenligne lån og kreditter. Ved første øyekast kan lånet kanskje se billig ut, fordi renten ikke er så høy, men det kan være stiftelsesgebyr, løpende provisjon og gebyr på lånet, som gjør at ÅOP blir meget høy.

Prismerkingloven har regler for, hvordan det skal skiltes med kredittopplysninger – også i reklamer – hvis man kjøper på kreditt. I de tilshørende skiltningskunnjøring er det regler for, hvordan det skal skiltes, når man låner kontanter. Kredittavtaleloven forteller hvilke opplysninger man skal ha, når man inngår avtalen om lån eller kreditt.

Ved beregningen av ÅOP skal samtlige utgifter ved opprettelsen og i hele lånets løpetid nemlig tas med, samtidig med at det dras hensyn til, når renter, avdrag m.v. skal betales.

Spesielt ved små lån skal man være oppmerksom på de reelle utgiftene. Et fast stiftelsesgebyr veier tungt jo mindre beløpet er og jo kortere tid, som er til å betale lånet tilbake.

Noen forretninger reklamerer med rentefri lån. Til gjengjeld kan det være andre årlige kostnader på f.eks. 1.525 kr. på et lån på 8.000 kr.. Det gir en ÅOP på 19,7 %!

Det er ikke ualminnelig, at et mindre lån på f.eks. 5.000 kr. i en butikk kan ha ÅOP på over 60 %. Ved små lån er en kassakreditt typisk billigst.

Man skal også være oppmerksom på at en månedlig rente på 1,75 % kan se billig ut, men det svarer til en effektiv rente på over 23 %.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

RENTETILPASNINGSLÅN – Billigste Rentetilpasningslån

Den umiddelbare fordelen ved et rentetilpasningslån er den lavere månedlige ytelsen i forhold til et obligasjonslån likevel er det den siste tiden skjedd en reduksjon av forskjellen i ytelsen mellom et rentetilpasningslån og et med fastrente obligasjonslån, da den korte renten som ligger til grunn for den siste rentilpassingen er steget en del mer, enn den lange renten som ligger til grunn for eksempelvis et 30-årig obligasjonslån.

Utbetaling av et rentetilpasningslån

Et rentetilpasningslån er typisk et kontantlån, hvorfor en annen fordel kan være at det i forbindelse med utbetalingen av rentetilpasningslån ikke er noe kurstap, da dette «konverteres» til en litt høyere rente, likevel er et rentetilpasningslån ikke så konverteringsvennlig som et obligasjonslån.
Rentetilpasningslån med rentetak

Det er mulig å få et tak over hvor mye renten kan stige, Rentetilpasningslån er billigere – i hvert fald på kort sigt hvis renten stiger låses renten ved det forut avtalte tak, og låntager er på forhånd bekjent sin maksimale ytelse, noen leverandører har automatisk rentefall i det fallet renten etterfølgende faller, andre låser renten fast til taket i resten av låneløpetiden.
Billigste rentetilpasningslån med avdragsfrihet

Det er på samme måte mulig å velge avdragsfrihet på et rentetilpasningslån, dette har de senere årene gitt folk valgmulighet for å oppnå en lav ytelse, og i den avdragsfrie perioden evt. nedsbetale på øvrig høyt forrentet gjeld, eller bare ha et høyere rådighetsbeløp.
Rentetilpasningslån: Påvirkning av boligpriser

Rentetilpasningslån har vært medvirkende grunn til de stigende husprisene man har sett den siste årrekken, da en ikke uvesentlig faktor er den billigste månedlige ytelsen, og Dere en periode.

Med lav rente vil den lave ytelsen gjøre at kjøperen er villig til å betale en høyere kontantpris
Løpetid på Rentetilpasningslån

Løpetiden på lånet kan være opp til 30 år, rentetilpasningslån er på grunnlag av korte obligasjoner som refinansieres med forut avtalt intervaller ved at det selges obligasjoner, og at obligasjonskursen på disse avgjør så renten i den etterfølgende perioden.
Valg av lånetype

Om man velger et rentetilpasningslån eller med fastrente obligasjonslån er et spørsmål om temperament og likeledes låntagers forventninger til den framtidige renteutviklingen, man bør ved valg av rentetilpasningslån overveie om man har luft I økonomien til en rentestigning, eller om man vil kjenne sin ytelse i hele løpetiden ved å velge med fastrente obligasjonslån.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Lave renter og rentesatser på forbrukslån

Billige forbrukslån er ikke bare billige forbrukslån. Det flyr rundt med ord som rente, effektiv rente, variabel rente fast rente, nominell rente prosent osv.. Samtidig har vi gebyrene, som saktens kan være voldsomme. Derfor kan du alltid og 100 % regne med at lån bare kan sammenlignes på en måte: ÅOP. Eneste unntak er, at man også skal være oppmerksom på om renten er fast eller flytende (variabel). Spesielt hvis man låner et stort beløp i kroner og øre, er det viktig å overveie om ikke en fast rentesats i hele tilbakebetalingstiden er den billigste løsningen. Hvis renten er lav som nå, så kan den over årene etter de fleste meningen bare gå en vei, og det er opp. Sitter du med et stort forbrukslån med en tilbakebetalingstid på 10 år, så er det temmelig viktig for prisen at renten ikke i løpet av de neste 5 årene går fra 10 % til 25 %. Det er ikke artig å skulle betale det kvarten av
lånet tilbake hvert år for å betale hele lånet tilbake på 10 år, vel?

Forbrukslån uten sikkerhet/pant for lånet

Det er alltid vanskeligere men sjeldent umulig å ta opp et forbrukslån uten sikkerhet i dine verdier. Man må forvente at rentesatsene og dermed lånepriser er høyere, når lånleverandører skal risikere mer. Samtidig kan det i noen situasjoner være en fordel for deg å betale en høyere ÅOP for å unngå at banken tar pant i dine ting. Går noe galt er det nemlig så banken som eier denne pantet og dermed den delen av dine ting eller verdier som f.eks. kunne være din eiendom/bolig eller din bil.

Lån med friverdi

Har man friverdi i sin bolig tilbys man gode muligheter for opptak av forbrukslån. Prisene er i bunn og lånemuligheter er det masser av. Men det er et men: Hvis man låner i friverdien, skal man sikre seg mot problemer, hvis man får en mindre friverdi på grunn av synkende boligpriser.
Raske søknader til forbrukslån

Det er gode muligheter for å ta opp et rett billig forbrukslån på kort tid. Masser av spesielt de nybegynnere og internett-lån-leverandører tilbyr at man på f.eks. 15 minutter kan få avklart om man er godkjent til et lån. Pass likevel på med impulser når man tar opp et lån. Forbrugslån eksempel fra GE Money
Det kan alltid best betale seg å ta seg tiden til å forberede seg, å undersøke markedet og å forhandle prisen før man avtaler et lån.
Forberedelse før du søker om forbrukslånet

Før du søker om et forbrukslån enten i en bank eller online hos f.eks. Citibank, GE Capital/Money bank osv., så skal du forberede deg skikkelig. Og fortvil nå ikke. Det er ikke vanskelig eller tidkrevende. Sånn gjør du:

1. Skaff deg et overblikk over dine fast utgifter, som f.eks. avdrag, husleie, elektrisitet, vann, tele og internett, aviser, lisens, bil og bensin osv.. Alt.
2. Få overblikk over dine inntekter (lønn etter skatt mv)
3. Trekk årets utgifter fra årets inntekter og divider det som er tilbake med 12 måneder. Nå har du ditt rådighetsbeløp pr. måned etter fast utgifter.
4. Beregn hvor mange penger du skal bruke til mat, tøy, gaver, byturer, reiser osv. om måneden på samme måte.
5. Trekk det beløp fra rådighetsbeløpet. Nå har du ditt månedlige overskudd.
6. Til lykke, du har like laget et privatbudsjett!
7. Det siste tallet, overskudet, er det beløp, som du maksimalt kan ha i utgift pr. måned til ditt lån. Pass på å være forsiktig med hvor høyt du vurderer dette tallet!
8. Du tar ditt nye privatbudsjett, dine siste tre lønnslipp og ditt siste skatteoppgjør + forskuddsoppgjøret fra skatt og kommer dem i en mappe.
9. Nå er du helt klar til å få de billige forbrukslånene!

Forhandling av pris på forbrukslån

Med din forberedt mappe i hånda er du særdeles godt rustet til å finne de billige forbrukslånene i banker og andre steder, men la oss like slå en ting fast med det samme: Ingen får billige forbrukslån uten å forhandle priser. Noen mennesker bryter seg ikke om å forhandle priser, men det kan altså koste mange penger å hoppe den delen av forretningen over. Hvis man søker et lån i en bank som Den Dansk Bank, Nordea, Lån og Spar, Kors på halsen banken, Spar Nord, Skandia banken, Nykredit bank, BG Bank osv. (legg lik merke til at Nordea ER på listen!) så er det en skam ikke å prøve å oppnå en billigere rente ved å be om det best tilbudet.
Lån er en vare som alt mulig annen, og prisen på et lån er typisk fastsatt etter hvor mye forbrukerne gjerne vil betale – ikke etter hvor mye det koster å gi et lån. Derfor er det så viktig at man som forbruker forteller hva man er villig til å betale. de fleste stedene sparer man penger ved simpelthen å be om en billigere pris, og ingen steder vil man møte forargelse over at
ønske en god pris på sitt forbrukslån. Man kan også ta sin mappe og besøke f.eks. tre banker og be om det best tilbudet. Når man har det best av de tre, kan man ta runden igjen og spørre om noen er interessert i å slå den og å få deg som kunde.
Sammenligning av forbrukslån

Flere steder på internettet finnes gode sider med sammenligning av priser på forbrukslån. Husk alltid også å forsøke å forhandle prisene selv om man har funnet den billigste prisen på forbrukslånet. Disse lister skal ikke tas for gode varer automatisk. Det er tale om «listepriser» på forbrukslån.
Lånepriser og årlige kostnader i prosent (ÅOP)

Og hva koster et lån så? I Danmark er du heldig stilt fordi det er skapt et begrep, som heter Årlige Omkostninger i Prosent, hvilket også kan skrives som Å.O.P. eller bare som ÅOP. Det er simpelthen et tall, som angir presis hva et lån koster om året. Med dette tallet kan man lage en reell sammenligning mellom forskjellige tilbud om lån. Det er lovgitt, så ÅOP bare kan og må bety den ene tingen, og det er en stor hjelp for alle som vil sammenligne priser på forbrukslån. Både renter og diverse gebyr er inkludert i det tallet, og utregningsmodellen er og skal som nevnt være helt ens for alle långivere. En formel for den samlet prisen, som skal betales tilbake i avdrag og renter for et lån er ikke helt enkel da formelen blant annet skal ta høyde for de løpende avbetalingene. I stedet for å gå i detaljer om det, så henviser vi til en smart beregner av ÅOP for forbrukslån.
Og det beløpet er innberegnet alle utgifter til ditt forbrukslån.

La oss ta et par eksempel på lån og ÅOP med bruk av denne beregner:
Lån 200000 kroner ÅOP 10 % i 8 år

Et lån på 200000 kroner med en ÅOP på 10 % som betales tilbake over 8 år/96 måneder koster ifølge beregneren 86.983,34 kroner. Prøver vi i stedet med det samme lån men med den halve tilbakebetalingstiden, så er resultatet at rente og gebyr bare koster oss under halvdelen nemlig 41.498 kroner. Det er altså penger å spare på en raskere tilbakebetalingstid selv om ÅOP er den samme.
Lån 100000 kroner til 10 % i ÅOP

Hvis vi beregner prisen på et lån på 100000 kroner til 10 % ÅOP i renter og gebyr og med en løpetid på 8 år, er resultatet presis det halve av lånet på 200000 med samme vilkår, nemlig 43.491,67. Altså er det en mer direkte sammenheng mellom lånets størrelse og pris enn det er mellom løpetiden og prisen. Med andre ord: Spar penger ved å låne med kort løpetid (og selvfølgelig en lav ÅOP)
Gjeldfri hvordan blir man fri av sin gjeld?

For mange er det et mål på lengre sikt å bli helt gjeldfri ved å holde opp med å ta opp forbrukslån og diverse andre lån, og i stedet spare opp i banken. For å bli gjeldfri, kan det anbefales, at man finner den billig mulige måte å betale sin gjeld tilbake på. Deretter må man finne et nivå for den månedlige tilbakebetalingen, som gjør at man saktens kan greie seg for resten,
og til sist må man så lære å vente med å kjøpe til man faktisk har penger. Det er enkelt og det er i høy grad mulig for de fleste å bli gjeldfri og dermed mer fri.
Billige lån – en nyhet

Billige lån kan nu muligvis findes via Fair Rates Som noe helt nytt på det danske markedet for forbrukslån, er Fair Rates kommet på banen og tilbyr billige lån uten bruk av banker. Disse lån foregår via en type børs for lån, som setter private utlånere i forbindelse med private låntagere. Altså tilbys de billige lånene i og med at man hopper bankenes ledd over. Samtidig skiller Fair Rates seg ved å tilby utlånerne til disse forbrukslånene å se profil for låneren. Hva skal lånet brukes til, har personen lånt via systemet tidligere og har han eller hun betalt ratene tilbake til rette tid? Denne type spørsmål finner man svar på. Det er en helt nytt og noe spesiell måte å søke om billige lån på, så vi vil oppfordre til at du selvfølgelig ser nærere på det men også at du ser på det med kritiske øyne, da det er en meget ny form for utlån. Oppdatering: Fairrates hjemmeside er tilsynelatende tatt ned. Vi avventer utviklingen av denne nye formen for lån.
Mobillån og SMS lån – hva skal du velge

En annen nyhet på markedet for lån i Danmark er SMS lån eller Mobillån, som er en låntype, hvor man sender en SMS og deretter på få minutter låner typiske mellom 500 kroner og 2000 kroner. Lånene er typisk med kort løpetid. Man betaler dem tilbake i løpet av 14 dager eller en måned f.eks. Spørsmålet er så om det er en god ide å velge disse SM lån. Det er det ikke. Utgiftene til denne typen forbrukslån er altfor høye. Målt i ÅOP er det f.eks. regnet ut priser på 500.000 % på et SMS lån på 500 kroner ifølge eb.dk. Så glem denne låntypen og lån i stedet pengene i en bank.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Hva er Renters Rente?

Renters rente betyr renter av renter. Hvis man betaler av på et lån av en art, som f.eks. et lån med sikkerhet, betaler man alltid som minimum rentene (eksempelvis med et avdragsfritt lån, hvor rentene er det eneste man betaler). Det betyr at rentene ikke blir forrenta attpåtil, men hvis man f.eks. har tatt opp et forbrukslån og blir tilbudt og tar i mot et par avdragsfrie måneder, så løper man inn i renters rente. La oss si at man skylder 10.000 og betaler 10 % i rente. Renters rente er en av de vanskeligere ting å beregne innenfor privat økonomi.

Banken gir deg et år uten avdrag.

I det året løper det likevel rente på lånet (10 % i tillegg 10.000 kroner 1.000 kroner) neste år skal man så både betale lånet, renten av lånet og renten av renten (rente av rente er 10 % av 1.000 kroner 100 kroner).

Renters rente typisk

Aktuelt i forbindelse med ens sparing. Hvis man setter 5.000 kroner inn på en konto i år og får en fast rente på 3 %, så blir man det første året belønnet med renter på 3 % av 5000 kroner 150 kroner. Neste år står det 5150 på kontoen på grunn av renten. Med 3 % blir man derfor belønnet med 154,5 kroner, så saldoen er 5304,5 kroner ved annet års utgang osv.. Renters rente er de ekstra 4,5 kroner, som er renter av renter.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.9/5 (8 votes cast)

Kredittkort i Nordea – Ungdomskort – Visa Personkort – Visa Gold – Electron – MasterCard

Privat MasterCard

Kreditt opptil kr 50.000,-

Bruk av Privat MasterCard gir deg inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse.

Kredittgrensen i Privat MasterCard er individuell og du kan fordele tilbakebetalingen over tid.

Dine fordeler med Privat MasterCard

* Kortet teller med i Fordelsprogrammet – du kan oppnå de beste betingelsene på Fordel Pluss-nivået
* Det koster ingenting å betale med Privat MasterCard, kun en beregnet pris ved kontantuttak
* Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse
* Fleksibel tilbakebetaling
* Reise- og avbestillingsforsikring inkludert når du betaler min. 50% av reisen med Privat MasterCard
* Forsikring ved privathandel på Internett
* Overførsel fra kortet til konto via Min Oversikt, Telefonbanken eller bankkontor

Med Privat MasterCard har du en rekke forsikringer inkludert i kortet – se hvilke nedenfor.
Reiseforsikring

Forsikringen dekker deg, din ektefelle/samboer og barn, som har felles adresse med deg, alternativt inntil tre medreisende venner eller kolleger. Hver reise kan vare i inntil 90 dager. For reiser med åpen retur og for reiser uten returbillett gjelder forsikringen for reisens første 35 dager. Forsikringen omfatter ikke dagsreiser mellom bolig og arbeidssted, og dagsreiser i arbeids eller bostedskommunen. For kortholder over 70 år, er forsikringen noe redusert.
Avbestillingsforsikring

Dekningen gjelder kortinnehaver med ektefelle/samboer og barn, alternativt inntil 3 medreisende, til dekning av utgifter ved avbestilling av forhåndsbetalt reise. Avbestillingsforsikring omfatter ikke personer som er fylt 75 år. Minimum halvparten av billettene må være betalt med Privat MasterCard før kvalifisert årsak til avbestilling inntreffer.
Kjøpsforsikring

Kjøpsforsikringen gir en erstatning inntil kr 25.000,- per skadetilfelle.

Kjøpsforsikringen er en del av reiseforsikringen og dekker tap/tyveri eller skade på gjenstander som er betalt med Privat MasterCard. Forsikringen gjelder fra gjenstanden er kjøpt til du kommer hjem, dog ikke lenger enn 90 dager på reise.

Forsikring av privathandel på Internett

Forsikringen dekker privatkjøp på Internett, med inntil kr 25.000,-. Toll og avgifter kommer i tillegg. Med privatkjøp menes handel der leverandør har bekreftet handelen gjennom en salgsordre, og hvor Privat MasterCard er belastet.

Rabatter

Avis Bilutleie

Ditt Privat MasterCard gir deg fordelaktige priser på leie av bil:

* 20 % rabatt på Avis ordinære weekendtilbud, lokaltilbud og ordinære sesongtilbud i Norge
* 10 % rabatt på Avis feriepriser Europa, Afrika og Asia (minimum 3 døgn).

Rabattene gis på pris før MVA og eventuelle forsikringer, flyplassavgifter m.m.

Tilleggskort

Skulle du av og til ønske at du kunne dele kredittkortet ditt i to, slik at ektefelle eller samboer kan benytte kortet?
Kort til ektefelle/samboer

Ektefelle eller samboer har mulighet til å få et tilleggskort knyttet opp til ditt kort. Dette kortet må ligge innenfor samme kredittramme som hovedkortet. Bruken av tilleggskortet vil bli oversiktlig registrert på den samme fakturaen som du mottar. For tilleggskortet vil det være halv årspris.

Dersom ektefelle eller samboer ønsker et eget kort med egen faktura uavhengig av ditt kort, er det fullt mulig å søke om dette. Søkeren blir da kredittvurdert separat, og får følgelig sin egen kredittramme.

VISA GOLD

Visa Gold er et anerkjent og respektert kredittkort som gir deg en rekke eksklusive fordeler.

Med Visa Gold kan du handle i forretninger og betale på hoteller og restauranter. Du kan overføre penger fra kortet til din konto i Nordea, samt gjøre kontantuttak – både i Norge og utlandet.

Dine fordeler med Visa Gold

* Produktet teller med i Fordelsprogrammet – du får kortet uten årsgebyr på Fordel Plussnivået
* En av markedets beste reiseforsikringer i kortet. Avbestillingsforsikring er naturligvis også inkludert
* Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse
* Varene du handler på Internett er forsikret når du betaler med Visa Gold
* Et eksklusivt kredittkort for deg med store krav til fleksibilitet og trygghet
* Tilleggskort – Eget kort til ektefelle/samboer

Med Visa Gold har du en av markedets beste forsikringer inkludert i kortet. Nedenfor kan du lese om de ulike forsikringsdekningene.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er inkludert når minst halvparten av den totale transportkostnad er betalt med Vis Gold. Forsikringen dekker deg, din ektefelle/samboer og barn, som har samme bolig adresse som deg, på reise i inntil 90 dagers varighet, verden over. Alternativt dekker reiseforsikringen inntil tre medreisende venner eller kolleger, dersom reisen deres betales med kortet. Forsikringen omfatter ikke dagsreiser mellom bolig og arbeidssted, og dagsreiser i arbeids eller bostedskommunen. For kortholder over 70 år, er forsikringen noe redusert.
Avbestillingsforsikring

Dekningen gjelder kortinnehaver med ektefelle/samboer og barn, alternativt kortinnehaver og inntil og inntil 3 medreisende, til dekning av utgifter ved avbestilling av forhåndsbetalt reise. Avbestillingsforsikring omfatter ikke personer som er fylt 75 år. Minimum 50% av billettene må være betalt med Visa Gold før kvalifisert årsak til avbestilling inntreffer.
Kjøpsforsikring

Kjøpsforsikringen dekker tap/tyveri eller skade på gjenstander som er betalt med Visa Gold – og inntil kr 25.000,- pr. skadetilfelle. Forsikringen gjelder fra gjenstanden er kjøpt til du kommer hjem, dog ikke lenger enn 90 dager på reise.

Forsikring av privathandel på Internett

Forsikringen dekker privatkjøp på Internett, med inntil kr 25.000,-. Toll og avgifter kommer i tillegg. Med privatkjøp menes handel der leverandør har bekreftet handelen gjennom en salgsordre, og hvor Visa Gold kortet er belastet.

Visa Personkort

Kort med mange fordeler

Visa Personkort er et internasjonalt kort hvor bruken belastes din Personkonto direkte.

Med et Visa Personkort har du lett tilgang til dine penger – uansett hvor i verden du befinner deg.

Dine fordeler med Visa Personkort

* Mulighet for bedre kortbetingelser i Fordelsprogrammet
* Bedre kortbetingelser i Check-in programmet
* Ta ut kontanter i norske og utenlandske minibanker (merket med Visa) og utenlandske bankkontorer
* Ta ut inntil kr. 1.000,- ved kortbetaling i norske butikker
* Månedlig kontoutskrift gir deg oversikt over korttransaksjonene
* Lade Ring Kontant i våre minibanker

Personkort Electron

Bankkort og betalingskort

Bankkortet, eller kontokortet om du vil, er kortet som gir deg enkel og lettvint tilgang til pengene på din lønns- eller brukskonto. Du kan ta ut penger i et stadig økende antall minibanker og brukersteder verden over. I utlandet finnes ca 5,2 millioner betalingsterminaler.

Du må være over 18 år og ha dekning på kontoen.

Dine fordeler med Personkort Electron

* Ta ut kontanter ved varekjøp i de fleste butikker
* Gratis uttak i våre minibanker i hele Norden
* Kan brukes i utlandet på brukersteder og minibanker hvor du finner Visa Electron logoen
* Full oversikt over all bruk av kortet på kontoutskrift
* Gratis lading av Ring Kontant i våre minibanker

Ungdomskort

Bankkort og betalingskort for ungdom

Ungdomskort gir deg enkel og rask tilgang til dine penger på Ungdomskontoen. Bruk av kortet forutsetter at du har dekning på kontoen.

Ungdomskortet er ditt hvis:

* Du er mellom 13 og 17 år
* Du har en Ungdomskonto
* Dine foreldre eller verger signerer kontrakten
* Du besøker et Nordea-kontor og tar med: pass, passfoto og eventuelt legitimert fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med

Dine fordeler med Ungdomskort

* Ingen årspris
* Gratis bruk i betalingsterminaler i Norge
* Ta ut kontanter ved varekjøp i de fleste butikker
* Gratis uttak i våre minibanker i hele Norden
* Kan brukes i utlandet på brukersteder og minibanker hvor du finner Visa Electron logoen
* Full oversikt over all bruk av kortet på kontoutskrift
* Gratis lading av Ring Kontant i våre minibanker
* Gjelder som legitimasjon

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Innskuddsrente – Den beste innskuddsrenten

En innskuddsrente er den prosentsats du får ut av å ha dine penger stående på en konto i banken. Hvor viktig en god innskuddsrente bør være for deg, avhenger blant annet av hvor mange penger, du normalt har stående på din konto.

Den beste innskuddsrenten

En innskuddsrente er den prosenten sats du får ut av å ha dine penger stående på en konto i banken. Hvor viktig en god innskuddsrente bør være for deg, avhenger blant annet av hvor mange penger, du normalt har stående på din konto.
Når er en innskuddsrente viktig

Hvis du alltid har pluss på kontoen, så kan det umiddelbar virke opplagt å kikke på din innskuddsrente og prøve å få den høyt mulige sats på innskuddsrenten. Husk likevel at det andre forhold, som bør være viktigere for deg enn innskuddsrenten. Eksempelvis kan det være mange gebyr knyttet med å være kunde i finansinstitusjonen, som gjør du at du i siste ikke oppnår den effekten du i prinsippet trodde du fikk med innskuddsrenten.

Har du mange penger på kontoen, kan det være at du skal overveie å investere pengene i stedet eller kanskje foreta et avtaleinnskudd. Et avtaleinnskudd er en avtale du lager med banken, hvor du i prinsippet låner banken penger i f.eks. 6 måneder, til en rente, som typisk ligger vesentlig over din innskuddsrente. I avtaleperioden kan du ikke selv disponere over pengene.
Bor du i egen bolig?

Prisen på ditt lån med sikkerhet eller ditt boliglån, vil ofte være viktigere enn din innskuddsrente, fordi beløpene her typisk er vesentlig større enn de kronene, som står på din vanlige konto. Det er selvfølgelig fint, hvis du kan få båter gode bankrenter på ditt boliglån eller ditt lån med sikkerhet, samtidig med en god innskuddsrente, men husk å overveie noe som er viktigst i denne sammenhengen – det er ikke din innskuddsrente.

Har du penger på bok, gjør du klokt i å velge den banken som gir høyest innskuddsrente.

Tross det høye norske rentenivået er det faktiske en del banker på listen som gir under 1 prosent i innskuddsrente. Og av dem er det faktisk flere som gir sørgelige 0,25 prosent i rente. Sparebank 1 Midt-Norge er en av dem.

– Vi mener at en innskuddsrente på 0,25 prosent er konkurransedyktig – og at vi er riktig priset – ut fra det faktum at vi også leverer andre produkter til våre kunder, sier informasjonssjef Anders Fiskvik i Sparebanken 1 Midt-Norge.

HØY RENTE: Er du redd høyrisikoinvesteringer etter dagens børsfall, bør du sjekke hvilken bank som gir deg best innskuddsrente akkurat nå. Det er nemlig store forskjeller!

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (9 votes cast)

Ord og begreper

Ord og begreper

Annuitetslån
Lån med fast terminbeløp. Terminbeløpet er beregnet slik at du ved hvert terminforfall betaler rente av det du til enhver tid skylder. Resten av terminbeløpet er avdrag og termingebyr. Dette medfører at avdragsdelen av terminbeløpet øker etter hvert som lånet nedbetales. Terminbeløpet vil endres ved renteendring.

Serielån
Lån hvor avdragsdelen av terminbeløpet er fast. I tillegg til avdraget betaler du rente av det du til enhver tid skylder. Dette medfører at terminbeløpet er høyere i begynnelsen av låneperioden og reduseres etterhvert som løpetiden blir kortere. Ved renteendring vil terminbeløpet endres.

Terminbeløp
Summen av avdrag, renter og termingebyr.

Avdrag
Den delen av terminbeløpet som går til å tilbakebetale lånet.

Termingebyr
Et gebyr som går til dekning av långivers løpende kostnader ved drift av lånet.

Etableringsgebyr
Engangsgebyr ved låneopptak. Går til dekning av långivers administrasjonskostnader.

Tinglysingsgebyr
Gebyr til Statens Kartverk for notering av pant.

Noteringsgebyr
Gebyr for notering av pant hos forretningsfører.

Tileggssikkerhet
Bolig som pantsettes som sikkerhet for lån, dersom verdien av hovedpantet (f. eks. den boligen du kjøper) ikke er stor nok.

Nominell rente
Den nominelle renten er den rentesatsen som oppgis på et lån.

Effektiv rente
Den effektive renten fremkommer når man tar hensyn til antall rente- og avdragsbetalinger pr. år, samt legger til gebyrer og andre kostnader ved lånet. Effektiv rente påvirkes av lånets størrelse, løpetid og antall kapitaliseringer/terminer pr. år.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

OBOS lån – Boliglån – Fleksilån – Førstehjemslån og Billån

Boliglån

Lån & Spar tilbyr pantesikret lån til deg som skal investere i bolig. Vi behandler hver lånesøknad individuelt og tilpasser låneavtalen etter dine forutsetninger og behov.

De aller fleste av oss har behov for lån når vi skal kjøpe bolig, bil eller gjøre andre store investeringer, som for eksempel oppussing. Låneformålet avgjør hvilket låneprodukt som passer best for deg.

Annuitetslån
Ved annuitetslån er terminbeløpet (renter + avdrag) fast gjennom hele nedbetalingsperioden, forutsatt lik rente i hele perioden. Avdragsdelen av terminbeløpet øker etter hvert som lånet nedbetales. Terminbeløpet endres ved renteendring.

Serielån
Ved serielån er avdragsdelen av terminbeløpet fast gjennom hele nedbetalingsperioden, og man betaler rente av det man til enhver tid skylder. Dette medfører at terminbeløpet reduseres gjennom lånets løpetid.

Mellomfinansiering
Dersom du skal bytte bolig har du gjerne behov for et større lån i en midlertidig periode. Behov og ønsker i forbindelse med bytte av bolig er forskjellig. Vi hjelper med å finne en finansieringsløsning som er tilpasset deg. Ved mellomfinansiering beregnes sikkerhet innenfor 80% av verdigrunnlaget i bolig som kjøpes, samt i bolig som selges.

Skal du selge bolig? Ta kontakt med en av våre samarbeidspartnere; OBOS-megleren eller Exact Eiendomsmeglere.

Lånebevis
Dersom du har begynt å kikke på en ny bolig, men enda ikke har bestemt deg, kan et lånebevis være en god løsning. Et lånebevis angir rammen for den totale boliggjelden vi mener din økonomi tåler, innenfor gitte forutsetninger.

Prosjektfinansiering
Dersom du skal kjøpe en bolig som er under oppføring vil du ha behov for et lån som kan delutbetales. Vi tilbyr prosjektfinansiering på det totale lånebehovet i perioden fra kjøpekontrakten inngås og frem til nåværende bolig er solgt. Lånet delutbetales i henhold til kjøpskontrakten, og du betaler kun rente av benyttet del av lånet til enhver tid.

Sikkerhet
Vi tilbyr lån med 1. prioritets pant i fast eiendom ev. i borettslagsbolig inntil 80% av verdigrunnlaget. Verdigrunnlaget kan bestå av en eller flere boliger.

Tilleggssikkerhet
Ved finansiering utover 80%, må det stilles tilleggssikkerhet for den delen av lånet som går ut over 80%. Tilleggssikkerhet kan stilles i en annen bolig, innenfor 60% av verdien.

OBOS Fleksilån

Med et Fleksilån i OBOS kan du være din egen banksjef og utnytte en gitt låneramme etter eget behov. Dette er et fleksibelt alternativ for deg med god sikkerhet og ordnet økonomi.

Slik fungerer OBOS Fleksilån:

* Du innvilges en låneramme på inntil 60% av godkjent markedsverdi av din bolig
* Du velger selv om du vil benytte hele eller deler av rammen
* Du velger selv når og hvor mye du vil nedbetale innenfor innvilget låneramme
* Lånet innvilges med en total løpetid på inntil 30 år, hvorav inntil 10 års avdragsfrihet
* Lånet betjener du i vår nettløsning espar.no

Med espar.no får du full oversikt på internett, med blant annet mulighet for overføring til egen lønnskonto i annen bank. Med avtale om bruk av espar.no følger en sparekonto og aksept av elektronisk kommunikasjon.

Månedlige renter beregnes av den delen av lånet du benytter. Renten kapitaliseres og belastes lånerammen den 1. i hver måned, i tillegg til et månedlig gebyr. Dersom lånerammen er utnyttet 100%, vil renter og gebyr bli belastet din sparekonto i OBOS. Vi anbefaler at du minimum betaler påløpende renter hver måned.

OBOS Førstehjemslån

OBOS Førstehjemslån er et lånetilbud for deg i alderen 18-34 år som skal kjøpe din første bolig.

Vi finansierer inntil 90% av boligens verdi. Du kan selv bestemme nedbetalingstiden på lånet ditt, maksimal løpetid er 30 år. Avdragsfrihet innvilges etter avtale.

Dersom du ønsker å låne utover 90% av boligens verdi, må vi ha tilleggssikkerhet i en annen bolig, f. eks. i dine foreldres bolig.

Total låneramme avhenger av:

* Din betalingsevne – forholdet mellom inntekt og total gjeld
* Hva du har oppspart av egenkapital
* Hvilken sikkerhet du kan stille for lånet. Vi tar forbehold om godkjennelse av verdigrunnlaget.

Dersom du er på boligjakt kan du få et lånebevis på en total låneramme for et førstehjemslån

Gunstig billån for medlemmer

På jakt etter ny bil? Sjekk vårt lånetilbud via ELCON.

Gunstige betingelser: Som OBOS-medlem får du meget gunstige betingelser på OBOS-billån. Dette innebærer både lavere rente og lavere gebyrer. I tillegg vil du kunne nyte godt av fordeler ELCON tilbyr sine egne kunder.

Raskt og enkelt: Saksbehandlingen tar bare noen få minutter.

Fleksibel nedbetaling: Med OBOS billån kan du få opptil ti års nedbetaling på lånet ditt. Dette gir deg lavere månedskostander, eller kanskje råd til større bil.

Rente:
Over 35 prosent egenkapital: 7,60 % nom./ 8,52 % eff.
Over 20 prosent egenkapital: 8,20 % nom./ 9,05 % eff.
Under 20 prosent egenkapital 8,45 % nom./ 9,20 % eff.

Etableringsgebyr kr 2 800,- (inkl. tinglysing). Termingebyr kr 50,-.

—————————————————————————-

Spørsmål og svar:
Hvem kan søke om lån i OBOS?

Alle OBOS-medlemmer kan søke om lån i OBOS. Vi tilbyr kun lån med pant i bolig.

Kan jeg låne til hva jeg vil?

Så lenge vi får godkjent pant i din bolig (1. prioritets pant innenfor 80%) så tilbyr vi lån til oppussing, eller eventuelle andre ting som bil eller båt.
Dersom du har lån i annen bank, som allerede har 1. prioritets pant, kan du vurdere å refinansiere dette lånet hos oss, samtidig som du låner til for eksempel oppussing.

Hvilke vedlegg må jeg levere sammen med lånesøknaden?

Vedlegg til søknad om lån er:

* Selvangivelse / likning for siste år.

* Lønnsbekreftelse / lønnslipp for låntaker og medlåntaker.

* Takst / verdivurdering på bolig som skal belånes (dersom boligen er i et OBOS-tilknyttet borettslag kan vi benytte egen statistikk).

* Ved tilleggssikkerhet må vi ha takst / verdivurdering på denne boligen, samt selvangivelse / likning for hjemmelshavere (eiere).

Tilbyr dere førstehjemslån?

Vi tilbyr førstehjemslån på inntil 90% av boligens verdi. Dette er et lånetilbud for deg i som er i alderen 18 – 34 år, og skal kjøpe din første bolig.

OBOS forutsetter 10 prosent egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.

Hva koster det å flytte lånet mitt til OBOS?

Det koster 950 kroner i etableringsgebyr, samt gebyr for tinglysning, som varierer fra 215 til 1.935 kroner.

Gir dere 100% finansiering til kjøp av bolig?

Vi kan tilby inntil 100 prosent finansiering dersom vi får tilstrekkelig tilleggssikkerhet i en annen bolig.

Trenger jeg å kontakte banken min for å flytte lånet mitt til OBOS?

Nei, OBOS ordner alt med din gamle bank.

Kan jeg få avdragsfrihet på lånet mitt?

Avdragsfrihet kan tilbys i inntil fem år, etter skriftlig søknad / henvendelse.

Hvordan kan jeg betale ekstra på lånet mitt?

Du kan nedbetale ekstra på lånet ditt ved å innbetale til konto nr. 8200.01.63054, som er samlekonto for OBOS Lån & Spar, og referere til ditt medlemsnummer og lånenummer.
VIKTIG: Husk at dersom du ønsker å betale det samme månedsbeløpet som før nedbetalingen, så må du gi beskjed om dette. (Når lånet har blitt mindre, vil også terminbeløpet bli lavere).
Ekstraordinære nedbetalinger er gebyrfrie, men andre endringer på lån koster 100 kroner.

Jeg har solgt OBOS-leiligheten min. Kan jeg beholde lånet mitt i OBOS?

Så lenge du er medlem i OBOS, og OBOS får 1. prioritets pant i ny bolig, kan du beholde lånet ditt.

Hva er et fleksilån, og hvordan får jeg dette?

Fleksilån innvilges som en låneramme på inntil 60% av boligens verdi. Du betaler kun renter av den delen av lånet som du benytter, og du disponerer lånet selv via eSpar.
Lånet er avdragsfritt i 10 år, og rentene legges til lånets hovedstol hver måned. Kryss av for fleksilån på søknadsskjemaet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (7 votes cast)