ASEM er et europeisk-asiatisk samarbeid mellom de 27 EU-medlemslandene, 13 asiatiske land (Brunei, Burma/Myanmar, Kambodsja, Filippinene, Indonesia, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Singapore, Sør-Korea, Thailand og Vietnam) og Europa-kommisjonen.

ASEM er et uformelt diskusjonsforum, som ble opprettet i 1996. Formålet med ASEM er å fremme og utdype forbindelsene mellom Asia og Europa på særlig tre hovedområder:

Utover stat- og regjeringssjefsmøter avholdes det regelsmessig ministermøter for henholdsvis finansministrer, finiansminister og utenriksministrer. Likeledes avholdes ASEM-embetsmann-møter som forberedelse til de respektive ministermøtene.

Finansministeriet deltar i ASEM-samarbeidet i forbindelse med Finansminister- og embetsmannsmøter. Av områder som behandles ved disse møtene kan nevnes:

* Den globale økonomiske situasjonen
* Den finansielle strukturen
* Effektivisering og implementeringen av eksisterende regler og overvåking av den finansielle sektoren
* Forebyggelse av hvitvasking av penger
* Styrket tollsamarbeid
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold. Sponset av Webforum