Hvordan kan du mene at dollaren vil styrke seg når USA står ovenfår massiv statsgjeld og den mest sannsynlige veien de kommer å gå for å møte gjeldsobligasjonene sine er å trykke mer penger som fører til inflasjon og svekkelse av dollaren?

Effektene av den første og andre runden av de kvantitative lettelsene som har blitt utført av Fed (QE1 og QE2) er for lengst priset inn i valutamarkedet og dollaren. Nå har Fed varslet en tredje runde, QE3. Mengden er også kjent, det har Fed annonsert. Det må derfor komme relativt store overraskelser i QE3 (på oppsiden) for at dollaren skal svekke seg mer enn det den allerede har gjort etter annonseringen. Dette var grunnen til at QE ikke nødvendigvis skal svekke dollaren ytterligere. Så over til grunnene til hvorfor jeg tror USD skal styrke seg.

1) Jeg tror risikoaversjonen skal fortsette å avta, dette vil reversere de vannttige strømmene inn til USD som følge av den tidligere stigende risikoaversjonen (drevet både av dollar-repatriering og av en safe heaven-oppfatning av USD i valutamarkedet).

2) En valutakurs har alltid to sider, en teller og en nevner. Hvis vi ser på dollaren hovedcross, dvs. mot euro, så tror jeg euroen vil fortsette å svekke seg de neste 3-6 månedene på fortsatt eurosoneuro. Dette vil også styrke USD mot euro.

3) Vi i SpareBank 1 Markets mener at inflasjonen er sterkt underpriset. Markedets fokus/bekymring er omkring deflasjonsfaren, mens nesten ingen bryr seg om mulig høy inflasjon i fremtiden. Vi tror at inflasjonen vil begynne å tikke opp, sammen med avtagende risikoaversjon som vil få pengenes omløpshastighet til å stige. Dette kan også få USD til å styrke seg (dog er dette en lengre horisont enn kun 3-6 mnd fram i tid, for det vil ta mye lenger tid for markedet til å få opp øynene for inflasjon).