Bitcoin blir kritisert for å være dårlig for miljøet, og man ser på energiforbruket som brukes til Bitcoin mining isolert sett . Men er Bitcoin faktisk dårlig for miljøet?
Vi har studert temaet og konkludert med at:

  • Bitcoin har, sammenlignet med andre lignende bransjer, et lavt energiforbruk
  • Bitcoin har en høy bruk av fornybar energi på hele 58%
  • I mange tilfeller bruker Bitcoin ubrukt elektrisitet som ellers ville gått tapt – samtidig som det kan redusere utslippene ved for eksempel «fakkelgass»
  • Bitcoin kan bidra til å fremskynde den grønne omstillingen fordi Bitcoin mining kan gjøre nye innovative prosjekter innen fornybar energi mer lønnsomme og dermed skape et insentiv for økt forskning og utvikling av energiprosjekter.

    Konklusjonen høres kontroversiell ut, og er du ikke overbevist anbefaler vi deg å lese resten av artikkelen, hvor vi går i dybden på temaet.


Bitcoins energiforbruk er liten sammenlignet med andre bransjer

Hvis du måler Bitcoins energifotavtrykk, definert som årlige klimagassutslipp, så er Bitcoin mer effektiv enn den tradisjonelle bankindustrien og den globale gullgruveindustrien. Det anslås at den tradisjonelle banknæringen sender ut 1255 millioner megatonn karbon per år, mens gullgruveindustrien slipper ut 139 megatonn. Bitcoin avgir 59 megatonn, som er mindre enn 6 % av bankindustriens energifotavtrykk og mindre enn 47 % av gullgruveindustriens.

Hvis Bitcoins energifotavtrykk også sammenlignes med stålproduksjon eller med andre aktiva avledet fra gruvedrift, er Bitcoins nåværende fotavtrykk betydelig mindre. Videre kan Bitcoin mining bli 100 % bærekraftig over tid, noe som ikke er mulig for fysisk metallproduksjon.

Alle industrier i verden bruker energi til en viss grad. Det er imidlertid slående at Bitcoin, i motsetning til så mange andre bransjer, kritiseres for sin bruk av energi.

Ubrukt elektrisitet brukes til Bitcoin mining

Produksjonen former for fornybar energi er ofte uforutsigbar og produseres oftest bare når det er fysisk mulig, for eksempel når vinden blåser, når solen skinner osv. På den annen side er etterspørselen etter energi ganske forutsigbar, men tilbud og etterspørsel henger sjelden sammen og fornybar energi er derfor bortkastet. Fornybar energi må derfor kombineres med termisk energi, batterier eller annen form for energilagring eller konvertering for å møte etterspørselen. Utviklingen av batterier, lagring eller konvertering er imidlertid fortsatt i tidlige faser og anses ennå ikke som en løsning på tilbuds- og etterspørselsproblemet.

Ved å bruke den ubrukte energien til å utvinne bitcoin og derved generere en inntekt i form av nyproduserte bitcoins, blir energien ikke lenger bortkastet og får plutselig en verdi. Bitcoin mining kan dermed minimere risikoen ved å forske og investere i fornybar energi, ved å skape en «bunn» under strømprisene og dermed støtte investeringer innen fornybar energi, som i dag er en stor globalt problem å få.

Bitcoin kan gjøre fornybare energi innovasjoner lønnsomme

Det er mange steder på jorden hvor solen skinner mye eller det blåser mye, men hvor det ikke er elektriske kabler og hvor det ikke er økonomisk forsvarlig å bruke denne energien. Ved å koble disse stedene til Internett kan du bruke energien og hente ut verdier fra disse fornybare energiformene på en måte som var umulig før.

Bitcoin trenger energi for å sikre nettverket, og sammenligner vi med andre bransjer er Bitcoins energiavtrykk lite. Bitcoin bruker bare 0,05 % av det globale primærenergiforbruket. Hvis vi ser på andelen fornybar energi som i dag brukes til å utvinne bitcoins (57 %), er denne industrien betydelig grønnere enn mange andre.

I tillegg skaper Bitcoin et insentiv til å forske på fornybar energi, ettersom minere er de første og siste kjøperne av elektrisitet, inkludert ubrukt elektrisitet som ellers ville gått tapt. Bitcoin i dag bruker vannkraft som ellers ville vært bortkastet, den bruker faklet gass som ellers ville vært bortkastet, og over tid vil vi se mange flere eksempler som geotermisk (energi fra vulkaner) og sol- og vindenergi, som ellers ville ha gått til spille. Det økonomiske insentivet er for sterkt til at minere ikke skal fortsette å jakte på den billigste energiformen som er tilgjengelig.

Med sin unike struktur kan Bitcoin være en av de viktigste teknologiske innovasjonene for å gjøre prosjekter for fornybar energi mer lønnsomme, og dermed sikre investeringer. Bitcoin minere vil alltid se etter stedene med den billigste (og dermed i mange tilfeller fornybar og ubrukt) energi, fordi det er deres primære kostnad for driften. Derfor vil Bitcoin mining hjelpe prosjekter med fornybar energi til å kobles sammen, og utvide.

Hvis du graver dypere enn å se på isolert energiforbruk, vil du finne at data peker på at Bitcoin er en viktig innfallsvinkel til å skape en grønn og bærekraftig planet.