Dissimilis-general Kai Zahl sier så treffende i Dagbladet:

«Det er et paradoks at Giske flere ganger ba om gratisbilletter til Norwegian Wood i år, uten å få det, men ikke kommer på Dissimilis-festivalen etter gjentatte invitasjoner.»

Det sier det meste om vår kulturminister. Han snur seg som alle andre etter pengene og populærkulturen.

Det er ikke tilfeldig at han ikke har ringt Dissimilis for å mase om gratisbilletter.