Nå er vinteren her, og mange steder er det fare for snøras fra taket. Takras kan få alvorlige følger for den som treffes av snø og is. Men hvem har ansvaret i borettslag og sameier?

Når det er fare for takras må boligselskapet sørge for at forbipasserende er varslet om faren, men noen tror jobben er gjort når varselskilt og avvisere er satt opp. Dette er kun midlertidige tiltak frem til den rasfarlige isen og snøen er fjernet.

– Som huseiere har borettslag og eierseksjonssameier ansvaret for å fjerne snø og is fra taket. Dersom noen får en isklump i hodet, er det stor risiko for at boligselskapet blir økonomisk ansvarlig. Dette gjelder også for skader på gjenstander, som for eksempel biler, sier advokat Line C.B. Bjerkek i NBBL.

Ansvaret er strengt

Fordi skadepotensialet er stort, er også ansvaret strengt. Det skal lite til før huseieren anses for ikke å ha overholdt sine forpliktelser. Å unnlate fjerning av snø og is fra tak er straffbart. Lokale politivedtekter inneholder gjerne regler om dette, og overtredelse kan føre til bøter. Det finnes også eksempler på alvorlige saker hvor det er idømt fengselsstraff.

Borettslag og sameier må sørge for rydding og forebygging

– Boligselskapet må sørge for å ha rutiner for å forebygge rasfare, og taket må regelmessig inspiseres. Dersom det er rasfare, skal taket ryddes snarest mulig. Det er ikke tilstrekkelig å sette opp avvisere og ikke gjøre noe mer, sier Bjerkek.

I Oslo gir for eks. politivedtektene gårdeier en frist på syv dager etter at avvisere er satt opp. Da skal taket være ryddet og avviserne fjernet, med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding. Dersom det raser fra taket, skal gårdeier sørge for at fortauet ryddes så snart som mulig.

Inspeksjonsplikt

Høyesterett har uttalt at inspeksjonsplikten er et utslag av en alminnelig plikt om ikke å utsette andres liv og eiendom for fare.

– I tillegg til at man undersøker om det er fare for ras, bør boligselskapet også forsikre seg om at bygget er i en slik teknisk tilstand at risikoen for snøras er så liten som mulig, for eksempel ved at det er montert snøfangere der det er rasfare, sier Bjerkek.