I avisen så kan vi stadig lese om nordmenn som har havnet i økonomiske problemer. Veldig mange lurer på hvorfor så mange nordmenn stadig havner i økonomiske problemer og ikke minst om det er noe sammenheng her. For det kan jo virke litt uforståelig for veldig mange at det i hele tatt er mulig å havne i et økonomisk uføre når man bor i Norge, verdens rikeste land. Nedenfor har vi listet opp noen av de mest kjente årsakene til at man havner i et økonomisk uføre.

Overforbruk

Overforbruk er en hyppig årsak til at man havner i gjeldsproblemer. Dette skjer som regel når man handler på impuls og bruker mer penger enn man har. Det finnes ganske mange eksempler på overforbruk og man finner de hos begge kjønn. Overforbruket kan gjelde alt i fra klær, mat, uteliv eller hobby. Hvis du har sett litt på Luksusfellen så har du sikkert fått med deg at en vanlig årsak er at man bruker penger på biler eller på dyr.

Problemer

Noen havner i økonomiske problemer på grunn av andre underliggende problemer, det kan f.eks være gjeld som er relatert til avhengighet. I avisene så har vi kunnet lese om folk som sliter med spillegjeld. Dette er gjerne problemer som starter med en bonus som f. eks. de som står beskrevet på casino-bonuses.io/ og deretter så utvikler det seg til å bli en post som man stadig bruker mer penger på.

Andre problemer kan være gjeld som relaterer seg til psykiske problemer, narkotika, alkohol eller andre ting. Dette er gjerne gjeld som personer har pådratt seg på relativt kort tid.

Livshendelser

Noen ganger i livet så skjer det ting som gjør at man kan havne i økonomiske problemer. Det kan være en skilsmisse eller at man mister jobben. Da kan de økonomiske problemene komme veldig raskt fordi man ikke klarer å tilpasse utgiftene til den nye hverdagen.

Hva bør du gjøre om du havner i økonomiske problemer?

Om du er så uheldig å havner i økonomiske problemer så bør du snarest ta grep for å få hjelp. Det finnes veldig mange steder som kan hjelpe deg når du har økonomiske problemer men de aller fleste skal på en eller annen måte ha penger av deg. Det mange ikke vet er at det finnes en gratis løsning for å få hjelp når du har økonomiske problemer.

Det er nemlig slik at alle NAV-kontorer er pliktig til å gi deg gjeldsrådgivning gratis. Før var det flere som hevdet at dette ikke var mye særlig hjelp men over de siste årene så er dette noe som NAV har trappet opp satsningen på. De sitter nå med veldig mye kompetanse som kan hjelpe deg med å navigere rundt.

For å få hjelp av ditt NAV-kontor så bør du ringe dem så snart som mulig. Selv om NAV har satset tungt på dette så er dette noe som det er stor etterspørsel etter. Derfor kan det, spesielt i kommuner med mange innbyggere være en venteliste på dette.