Spørsmål:
 Hvordan er Norge her i forhold til resten av verden – Europa – Norden?
Svar:
Når det gjelder boliglån, er Norge blant de landene i Europa som har høyeste belåningsgrad. Dette har ført til at IMF, Verdenbanken, Norges Bank og Finanstilsynet er bekymret for finansiell stabilitet.
Norge er også spesielt ved at vi gjerne skal eie egen bolig og ved at vi primært foretrekker flytende renter på boliglånene.
Rentenivået i Norge er lavt, men i land rundt oss er rentenivåene enda lavere.
Mens 18 nasjoner i Europa har en eller annen form for gjeldsregister, har vi ikke noe slik i Norge og etter det jeg forstår er det ikke noe på gang heller.
I Europa er det flere land som har direkte regulert rentienivå, mens det i Norge er markedet som fastsetter pris på lån og kreditt. Frankrike trekkes gjerne frem som et land med et godt regulert system