Pensjonsselskapet KLP har inngått en avtale med DNB Livsforsikring AS om salg av samtlige aksjer i KLP Bedriftspensjon AS.

KLP Bedriftspensjon AS er et heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP). Selskapet tilbyr innskudds- og foretakspensjon, inkludert forvaltning av pensjonskapitalbevis og fripoliser, til bedrifter i privat og offentlig sektor. Selskapet ble etablert i 2006. KLP Bedriftspensjon AS er kjent for sine lave kostnader og etiske profil i forvaltningen.    

– Vi er svært fornøyd med å ha funnet en så sterk aktør som DNB som kjøper av KLP Bedriftspensjon. Vi er sikre på at selskapet og kundene våre vil dra fordeler av å bli del av et større fellesskap, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes. 

Sverre Thornes, konsernsjef KLP

Nye bærekraftsprofiler i DNB 

 – Innskuddspensjon er et satsingsområde for DNB, og med lave renter og demografiske endringer blir sparing til pensjon enda viktigere. KLP Bedriftspensjon har en sterk posisjon som leverandør av innskuddspensjon til virksomheter med offentlig tilknytning og har satset på indeksfond og bærekraftig forvaltning. Dette er satsinger som vi ønsker å videreføre i DNB-regi. Som et ledd i dette, kommer vi også til å lansere nye bærekraftsprofiler for innskuddspensjon til høsten, sier administrerende direktør Anders Skjævestad i DNB Livsforsikring. 

Fra årsskiftet ble offentlig tjenestepensjon endret. Dermed har KLP Bedriftspensjon fått mindre strategisk betydning for KLP. Markedet innenfor privat tjenestepensjon er også i endring. 

 – Det krever en betydelig satsing for å oppnå lønnsomhet, og det innebærer blant annet å øke volumet og IT-investeringer. DNB har allerede en solid posisjon i dette markedet, og musklene til å gjøre det som er nødvendig, sier Thornes.    

KLP Bedriftspensjon har 3.183 bedriftskunder innenfor innskudds- og foretakspensjon ved utgangen av første kvartal 2020, som samlet omfatter 69.232 aktive medlemmer og eiere av pensjonskapitalbevis og fripoliser. Samlet forvaltningskapital er på 6,98 milliarder kroner. 

Selskapet har ni ansatte og kontor i Oslo. Partene er blitt enige om ikke å oppgi salgssummen.

Salget krever godkjenninger fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet og forventes å bli sluttført i løpet av tredje kvartal 2020.    

 Fakta KLP Bedriftspensjon  

  • KLP Bedriftspensjon AS er et heleid datterselskap av KLP.
  • KLP Bedriftspensjon tilbyr innskudds- og foretakspensjon, inkludert forvaltning av pensjonskapitalbevis og fripoliser.
  • Selskapet hadde en omsetning på 1,8 milliarder kroner i fjor.  
  • Årsresultatet for fjoråret ble et underskudd på 10,3 millioner kroner.