Kredittsjekk leietageren din!
For enhver utleier er det ingenting som er så irriterende at husleien ikke blir betalt i rett tid. Sannsynligheten for at leieren er en god eller dårlig betaler kan du imidlertid undersøke på forhånd.

Dette gjør du ved å foreta en kredittsjekk av den potensielle leietageren. Kredittsjekken vil avsløre om det er en dårlig betaler du holder på å få i hus. les også mer om kredittsjekk på lanogforsikring.com

Som utleier har du saklig grunn
For at du skal få en kredittvurdering fra et kredittopplysningsbyrå må du ha en saklig grunn. Du kan altså ikke be om informasjon om naboen, bare fordi du er så grenseløst nysgjerrig.

Å be om en kredittvurdering av en potensiell leietaker vil imidlertid bli ansett som en «saklig grunn».

Vil gjøre kredittsjekk
Et datasystem som dekker hele USA, skal kontrollere de reisendes bakgrunn. Kredittforhold, kontoaktiviteter, myndighetenes varsellister over potensielt farlige personer og andre forhold som kan regnes å være av betydning for å vurdere om passasjeren utgjør en risiko skal tas med i kontrollen. Havner du i «rød» gruppe, høyrisikogruppen, betyr det at du ikke får gå om bord i flyet.

Når du søker om boliglån, vil utsteder foreta en kredittsjekk.
Kredittsjekk foretas normalt på bakgrunn av registrert inntekt fra skatteetaten, samt nåværende inntekt (siste lønnsslipp).
Har du veldig lav inntekt eller betalingsanmerkninger vil du normalt ikke få innvilget søknaden, eller kun få tilbud om et lavere boliglån.

Det ser ut til å bli stadig mer vanlig å foreta kredittsjekk av aktuelle kandidater til utlyste stillinger. Mange lurer på om dette er tillatt, og i så fall i hvilken grad og i hvilke tilfeller.

Det er ikke lov å foreta en kredittsjekk om man ikke skal få en kreditt, for eksempel om man skal leie hybel man betaler på forskudd, heller ikke om man skal ha en mobiltelefon med kontantkort. Om man inngår avtale om å kjøpe en mobiltelefon med etterskuddsbetaling, kan det være saklig grunn til kredittsjekk. Når det foretas en kredittsjekk, skal den som sjekkes også få et gjenpartsbrev som forteller hvilke opplysninger som ble utlevert.

Personopplysningsloven sier at kredittopplysninger bare skal gis til den som har saklig behov for det. Dette innebærer at det bare i begrenset grad er anledning til å foreta kredittsjekk av en jobbsøker. Følgende tre kriterier skal være oppfylt før en arbeidsgiver kan be om kredittsjekk av jobbsøkere:
– Den aktuelle stillingen skal ha en høyere funksjon
– Stillingen skal innbefatte stort økonomisk ansvar
– Kredittsjekk skal bare foretas på de søkere som er aktuelle i sluttfasen av ansettelsesprosessen

For å hindre at antallet inkassosaker på mobilregninger ikke øker ytterligere, har mobiloperatørene innført flere metoder for å holde styr på kundene og deres regninger. Flere operatører kredittsjekker nye kunder som vil opprette et abonnement. Hvis det viser seg at kunden har betalingsanmerkninger, gir operatørene tilbud om kontantkort i stedet.