Kypros er et lite land med store økonomiske problemer og Kypros regjering har søkt offisielt om finansiell støtte fra de europeiske hjelpefondene. Dermed ble øystaten i Middelhavet det femte eurolandet som må be fellesskapet om hjelp til å klare de økonomiske skjærene. Hellas, Portugal og Irland har alle mottatt økonomiske hjelpepakker mens Spania mandag sendte en offisiell anmodning om finansiell støtte til banksektoren. Ikke overraskende Dette kommer det på ingen måte som en overraskelse i lys av de kypriotiske bankenes store eksponeringen mot Hellas og greske statspapirene.

Flere av Kypros banker må ha store kapitaltilførsler innen utgangen av måneden for å leve opp til EUs solvenskrav. Den nest største banken Cyprus Popular Bank mangler alene 1,8 mrd. euro, noe som tilsvarer omkring 10 prosent av størrelsen på Kypros samlede økonomi. Men problemene stikker langt dypere enn feilslåtte greske investeringer. «Selv om det er Hellas som har skjøvet Kypros utover kanten var landet allerede hardt rammet. Landet har vært i resesjon siden 2. kvartal 2011 hvor en brann i et elkraftverk reduserte strømproduksjonen med 50 prosent.

Økonomien er svak med stor vekt på landbruk og ikke minst turisme», skriver Geoge Neil i en kommentar til nyheten om støtteanmodningen. «Samtidig har Kypros bare i to år siden 1995 klart å ha overskudd på de offentlige finansene og underskuddet nådde i 2011 6,3 prosent av BNP.» Strenge krav At Kypros økonomiske utfordringer handler om mer enn «bare» store tap i landets banksektor understrekes av at finansminister Shiarly meddelte at landet også vil søke hjelp til sine finanspolitiske problemer. «Dermed unngår Kypros ikke å bli underlagt et strengt strukturprogram som også Portugal og Irland har fått», forklarer Geoge Neil.

Det vites enda ikke hvor stort beløp Kypros vil søke om. Spekulasjonene går på at det vil ligge mellom 6-10 mrd. euro. Selv om det nærmest virker som peanøtter i forhold til hjelpepakkene til Hellas, Portugal og Irland som alle ligger omkring 100 mrd. euro, må det sees i forhold til størrelsen på Kypros’ økonomi. I 2011 ble Kypros sin BNP beregnet til 17,8 mrd. euro. Den største siden de ble med i EU. Hjelpepakken vil med andre ord få Kypros’ statsgjeld til å eksplodere.

«Statsgjelden lå i 2011 på 71,6 prosent av BNP og er dermed ikke særlig høy i europeisk sammenheng. En hjelpepakke på 6 mrd. euro vil imidlertid isolert sett skyve gjelden opp til 106 prosent av BNP og 10 mrd. euro på 128 prosent av BNP».

En hjelpepakke på 10 mrd. euro vil dermed bringe Kypros nesten helt i bunn i EU målt på statsgjeld i forhold til BNP – bare overgått av Hellas.