Tirsdag, 29.04.08

I forrige uke fikk både finansminister Kristin Halvorsen og sentralbanksjef Svein Gjedrem så hatten passer etter at styringsrenten ble hevet til 5,5 prosent.

Men det er bankene som bør få kjeft.

Av de 15 bankene som vi har sett på, har alle økt utlånsrenten mer enn Norges Bank har satt opp styringsrenten. Det må sees i lys av at den internasjonale finanskrisen har gjort at bankene selv må betale langt større «forsikringspremie» på de pengene de låner av hverandre.

I januar 2007 var gjennomsnittlig differanse mellom styringsrenten og lånerenten til kundene 0,73 prosentpoeng (grå søyler). I april i år hadde bankene økt påslaget til det dobbelte i snitt, 1,46 prosentpoeng (blå søyler). Kilde: Norsk Familieøkonomi.

– Glitnir utpeker seg som den aller verste. Har satt opp renten hele 1,13 prosent mer enn styringsrenten. Det har sammenheng med den situasjonen som islandske banker er i nå. Lånekundene må blø for at Glitnir må betale dyrt for pengene i markedet.